Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 3A Bank X edycja konkursu Banrisk – the Stanford Game.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 3A Bank X edycja konkursu Banrisk – the Stanford Game."— Zapis prezentacji:

1 1 3A Bank X edycja konkursu Banrisk – the Stanford Game

2 2 S TRATEGIA ROZWOJU B ANKU - Zrównoważony rozwój i w efekcie Stworzenie Banku uniwersalnego - Wzrost portfela kredytowego poprzez konkurencyjne ceny i agresywną politykę kredytową - Rozbudowa bazy depozytów na żądanie oraz depozytów rynku pieniężnego - Rozwój sieci oddziałów 3A Bank

3 3 Z ARZĄD 3A B ANKU Marcin Piwowarski – Prezes Tomasz Hosaja – Wiceprezes Jowita Kurkowska – Wiceprezes Magdalena Wachnicka – Wiceprezes 3A Bank

4 4 O SIĄGNIĘCIA B ANKU 3A B ANK W CIĄGU 2 LAT DZIAŁALNOŚCI : 21% wzrost portfela kredytowego 3,6 - krotny wzrost zysku netto Wypłacenie pracownikom premii w wysokości 15% bazowego wynagrodzenia na koniec kwartału 4.1 Zwrot z kapitału na koniec okresu 4.1 na poziomie 47,5% Ponad 3- krotny wzrost poziomu dywidendy wypłacanej akcjonariuszom Ponad 3-krotny wzrost ceny akcji* * według prognoz ekspertów 3A Bank

5 5 A KTYWA O GÓŁEM P ORTFEL K REDYTOWY Aktywa 3ABanku wzrosły w ciągu dwóch lat o 61% Portfel kredytowy 3ABanku wzrósł w ciągu dwóch lat o 21% 3A Bank

6 6 P RZYCHODY O DSETKOWE N ETTO Wartość przychodów odsetkowych 3ABanku zwiększyła się w okresie dwóch lat o 62% 3A Bank

7 7 P RZYCHODY P OZAODSETKOWE Obsługa rachunków bieżących Wartość przychodów z obsługi rachunków bieżących wzrosła w okresie 2.1-4.1 o 272% 3A Bank

8 8 P RZYCHODY P OZAODSETKOWE Dochód netto z usług finansowych Dochód netto z usług powierniczych Dochody z usług powierniczych wzrosły w okresie 2.1-4.1 6-krotnie Dochody z usług finansowych wzrosły w okresie 2.1-4.1 2,4-krotnie 3A Bank

9 9 D EPOZYTY N A Ż ĄDANIE Rachunki bieżące podmiotów gospodarczych Rachunki bieżące osób fizycznych Wartość depozytów na żądanie dla firm wzrosła w okresie 2.1-4.1 13% Wartość depozytów na żądanie dla osób fizycznych wzrosła w okresie 2.1-4.1 213% 3A Bank

10 10 W SPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI Współczynnik wypłacalności utrzymywał się na poziomie powyżej 1 przez całą grę 3A Bank

11 11 W SKAŹNIKI F INANSOWE Zwrot z aktywów Zwrot z kapitału Zwrot z kapitału na koniec kwartału 4.1 47,5% vs 34,4% średnio dla wszystkich banków Zwrot z aktywów na koniec kwartału 4.1 2,3% vs 1,7% średnio dla wszystkich banków 3A Bank

12 12 Z YSK N ETTO I Z YSK N ETTO N A A KCJĘ 3,6 krotny wzrost zysku netto w ciągu dwóch lat oraz 3,8 krotny wzrost zysku netto na akcję w ciągu dwóch lat * Zysk netto w mln $, zysk netto na akcję w $ 3A Bank

13 13 C ENA A KCJI *prognoza ekspertów 3A Bank


Pobierz ppt "1 3A Bank X edycja konkursu Banrisk – the Stanford Game."

Podobne prezentacje


Reklamy Google