Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy stabilności systemu finansowego w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy stabilności systemu finansowego w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy stabilności systemu finansowego w Polsce
Departament Systemu Finansowego

2 Wpływ kryzysu globalnego na polski system bankowy
Polski sektor bankowy w 2009 r. zanotował dodatni wynik finansowy, jedynie o 1/3 niższy niż rekordowy wynik z 2008 r. Czynniki wpływające na spadek zysku Sytuacja makroekonomiczna – wyższe koszty ryzyka kredytowego Wzrost kosztów finansowania banków Spadek tempa wzrostu kredytów

3 Spadek płynności rynków
Depozyty międzybankowe – marża nad OIS3M i obroty FX swap - marże

4 Zyskowność banków Zwrot z kapitału Wartość zysku netto

5 Marża odsetkowa netto i koszty ryzyka kredytowego
Wynik odsetkowy z działalności depozytowo-kredytowej po uwzględnieniu kosztów ryzyka Przychody odsetkowe z papierów wartościowych Koszty ryzyka kredytowego

6 Kredyty zagrożone Wskaźniki kredytów zagrożonych - poziomy
Wskaźniki kredytów zagrożonych -zmiany kwartalne

7 Koszty finansowania Objaśnienia: dane annualizowane.

8 Akcja kredytowa Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe 8 8

9 Adekwatność kapitałowa banków
Wzrost współczynników wypłacalności w wyniki przeznaczenia zysków z 2008 r. na kapitały zwiększył odporność banków na ewentualne negatywne zmiany w warunkach działania Adekwatność kapitałowa

10 Wpływ sytuacji kapitałowej banków na politykę kredytową
Bieżąca i oczekiwana sytuacja kapitałowa banków jako przyczyna zmian polityki kredytowej - procent netto odpowiedzi Objaśnienia: procent netto oznacza różnicę między bankami, które wskazały kapitał jako przyczynę zaostrzenia polityki kredytowej a bankami, które wskazały go jako przyczynę złagodzenia polityki kred.

11 Czynniki ryzyka Niższy niż w latach 2006-2008 wzrost gospodarczy
Wyższe wymogi co do wyposażenia kapitałowego banków Strategia wyjścia ze stymulacji fiskalnej i monetarnej Przyszłe zacieśnianie polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych i strefie euro Mniejsza niż w latach poprzedzających kryzys dostępność finansowania działalności banków

12 Odporność polskiego sektora bankowego na szoki – wyniki stress testu
Scenariusz makroekonomiczny stress testu Objaśnienia: kolor niebieski – projekcja PKB z październikowej edycji RoI, kolor czerwony – scenariusz szokowy

13 Ryzyko walutowe banków
Różnica pomiędzy rynkowymi a teoretycznymi notowaniami swapów walutowych

14 Pakiet Zaufania Transakcje FX swap w ramach Pakietu Zaufania pozwoliły bankom pozyskać płynność w walutach obcych w okresie obniżonej płynności rynku walutowego oraz zabezpieczyć posiadane pozycje walutowe Transakcje te były finansowane przy wykorzystaniu rezerw walutowych NBP

15 Pakiet Zaufania – transakcje FX swap
Skala transakcji FX swap była niewielka w porównaniu do wysokości rezerw walutowych

16 Bilansowa pozycja walutowa banków na tle rezerw walutowych NBP

17 Podsumowanie Ryzyko dla stabilności finansowej sektora bankowego pozostaje na podwyższonym poziomie w porównaniu z okresem poprzedzającym kryzys. Sytuacja finansowa sektora bankowego jest jednak obecnie lepsza niż na początku 2009 r. Perspektywy dla polskiego sektora bankowego są lepsze niż w I połowie 2009 r. Rezerwy walutowe NBP stanowią wystarczający bufor bezpieczeństwa dla systemu bankowego w Polsce.


Pobierz ppt "Perspektywy stabilności systemu finansowego w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google