Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja prasowa 17 kwietnia 2013 r. Fuzja FM Banku SA i Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. Fuzja FM Banku SA i Polskiego Banku Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja prasowa 17 kwietnia 2013 r. Fuzja FM Banku SA i Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. Fuzja FM Banku SA i Polskiego Banku Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja prasowa 17 kwietnia 2013 r. Fuzja FM Banku SA i Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. Fuzja FM Banku SA i Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.

2 Stworzenie uniwersalnego banku dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców; Kompleksowa oferta dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Synergie produktowe; Stworzenie silnej kapitałowo organizacji; Wspólny główny akcjonariusz; Zwiększenie skali działania. Cel połączenia

3 18 marca 2013 r. – złożenie wniosku o zgodę na połączenie Banków do Komisji Nadzoru Finansowego; 30 czerwca 2013 r. – planowana data fuzji prawnej i operacyjnej; 1 lipca 2013 r. – możliwa data startu Nowego Banku. Fuzja banków - proces

4 Nazwa Nowego Banku Dwie linie biznesowe: Linia mikro i małych firm: Linia korporacyjna: FM BANK PBP S.A.

5 Numery rachunków się nie zmieniają; Brak potrzeby aneksowania umów; Lokalizacje oddziałów i centrów korporacyjnych pozostaną bez zmian; Klienci będą obsługiwani w tych samych systemach informatycznych. Brak kłopotliwych zmian dla Klientów

6 Dane za 2012 rok FM Bank SA w tys. zł PBP SA w tys. zł Aktywa 967 0471 823 248 Fundusze własne 66 602158 735 Należności od Klientów 739 670638 093 Zobowiązania wobec Klientów 865 1401 494 800 Zysk netto 10 08069 439 Zatrudnienie w etatach 51976 Wyniki FM Banku i PBP Banku

7 61 oddziałów i filii FM Banku; Cztery centra bankowości korporacyjnej PBP Banku; Ponad 600 pracowników; 25 tys. mikro firm - Klientów FM Banku; Kilkuset klientów PBP Banku; 3,9 mld zł - aktywa na koniec 2013 r. FM Bank PBP S.A.

8 14 proc. - współczynnik wypłacalności na koniec 2013 r. Skład akcjonariatu: Abris Capital Partners IFC Piotr Stępniak FM Bank PBP S.A.

9 Dynamiczny wzrost w segmencie mikro i średnich firm; Przygotowanie kompleksowej oferty dla małych firm; Dywersyfikacja źródeł finansowania, m.in. rozmowy z instytucjami międzynarodowymi dotyczące linii kredytowych; Wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez emisję obligacji podporządkowanych; Wspólna oferta lokat dla klientów indywidualnych. Plany FM Bank PBP S.A.

10 Rozwój sieci sprzedaży FM Bank: otwieranie filii; Wspieranie przedsiębiorczości: Inicjatywa JEREMIE, Gwarancje EIF oraz gwarancje de minimis; Rozszerzenie oferty produktowej; Wzmocnienie bankowości relacyjnej; Rozwój narzędzi wspomagających konkurencyjną obsługę klientów np. nowa bankowość internetowa i mobilna. Plany linii biznesowej FM Bank

11 Rozwijanie sieci sprzedaży: wzrost zatrudnienia w centrali banku; Docieranie do szerszego grona Klientów poprzez Regionalne Centra Bankowości Korporacyjnej; Innowacyjne idee w zakresie pozabudżetowego finansowania inwestycji publicznych; Sprzedaż krzyżowa; Nowa bankowość internetowa. Plany linii biznesowej Polski Bank Przedsiębiorczości

12 Tomasz Maciejewski, prezes Zarządu FM Bank PBP S.A. Maciej Stańczuk, wiceprezes Zarządu FM Bank PBP S.A. odpowiedzialny za rozwój linii biznesowej Polski Bank Przedsiębiorczości oraz Departament Skarbu; Stefan Świątkowski, wiceprezes Zarządu FM Bank PBP SA, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem; Michał Zielke, wiceprezes Zarządu FM Bank PBP S.A. odpowiedzialny za rozwój biznesu mikro i małych firm i sieć oddziałów FM Banku; Jarosław Lejko, wiceprezes Zarządu FM Bank PBP S.A. odpowiedzialny za finanse i bankowość transakcyjną; Krzysztof Jaczewski, wiceprezes Zarządu FM Bank PBP S.A. odpowiedzialny za IT i logistykę; Skład zarządu FM Banku PBP S.A.

13 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do zadawania pytań Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do zadawania pytań


Pobierz ppt "Konferencja prasowa 17 kwietnia 2013 r. Fuzja FM Banku SA i Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. Fuzja FM Banku SA i Polskiego Banku Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google