Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partner wiodący- Projektodawca: ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z. o.o Partnerzy: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Centrum Statystyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partner wiodący- Projektodawca: ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z. o.o Partnerzy: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Centrum Statystyki."— Zapis prezentacji:

1

2 Partner wiodący- Projektodawca: ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z. o.o Partnerzy: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Centrum Statystyki Regionalnej (przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu)

3 Rola ASM w projekcie Monitorowanie Plus: 1. Promocja i reklama projektu 2. Przedkładanie wniosków o rozliczanie projektu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 3. Monitorowanie wdrażania projektu oraz przygotowywanie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu raportów z realizacji projektu

4 4. Przygotowanie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (Instytucji Wdrażającej) rocznego raportu z realizacji projektu 5. Przygotowanie końcowego raportu i przedłożenie go Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu (Instytucji Wdrażającej) 6. Realizacja badań i analiz lokalnego rynku pracy: 6.1 Analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy w tym: analiza potencjału rynku lokalnego i czynników makroekonomicznych kształtujących regionalny rynek pracy ( ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich) analiza rynku pracy wybranych sektorów oraz branż

5 analiza zmian zachodzących w sektorze MŚP rozwój społeczno-gospodarczy regionu z uwzględnieniem inwestycji zagranicznych przygotowanie diagnozy w zakresie zidentyfikowania sytuacji w obszarze monitorowania rynku pracy 6.2 Badanie zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych z potrzebami regionalnego rynku pracy a.Analiza potrzeb i oczekiwań pracodawców- badania pierwotne pod względem: oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych

6 planów rozwoju istniejących przedsiębiorstw obecnej struktury zatrudnienia udziału w szkoleniach oraz przyszłych planów szkoleniowych zatrudnianych pracowników oceny efektywności dotychczasowych szkoleń barier i możliwości prowadzenia praktyk zawodowych dla młodzieży uczącej się b. Badanie pracujących w zakresie planowanych działań i kierunków dalszego kształcenia i dokształcania oraz barier z tym związanych. c. Badanie studentów i uczniów pod względem kierunków dokształcania i zdobywania praktyki zawodowej

7 d. Analiza zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych w porównaniu z oczekiwaniami regionalnego rynku pracy i planów przyszłych oraz obecnych pracowników w zakresie dalszego kształcenia i dokształcania. e. Prognoza zatrudnienia wg sekcji EKD i w podziale na działy gospodarcze. określenie czynników kształtujących te prognozy opracowanie listy najbardziej poszukiwanych zawodów opracowanie wytycznych dla systemu edukacji pracowników

8 Harmonogram Projektu: (Zadania ASM) A.Analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy Analiza rynku pracy wybranych sektorów oraz branż: Analiza zmian zachodzących w sektorze MŚP: Analiza rozwoju społeczno- gospodarczego regionu: Prognoza zatrudnienia w wybranych sektorach oraz branżach: Sporządzenie raportu:

9 B. Badanie zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych Badanie pracodawców: Badanie pracujących: Badanie studentów oraz uczniów: Wykonanie analizy zbieżności: Opracowanie listy poszukiwanych zawodów: Napisanie raportu podsumowującego zrealizowane badania:

10 ASM- CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP. Z.O.O KUTNO UL. GRUNWALDZKA 5 Tel Fax


Pobierz ppt "Partner wiodący- Projektodawca: ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z. o.o Partnerzy: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Centrum Statystyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google