Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjne Polskie Przedsiębiorstwa MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjne Polskie Przedsiębiorstwa MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjne Polskie Przedsiębiorstwa MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2 Inicjatywa Technologiczna Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inicjatywa technologiczna I Innowacyjne Polskie Przedsiębiorstwo Wyzwania Wzmocnienie trwałych fundamentów rozwoju polskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju innowacyjnych sektorów gospodarczych Wsparcie Małych i Średniej wielkości przedsiębiorstw Wykorzystanie zwiększonej dostępności środków na badania w budżecie państwa Inicjatywa Technologiczna Zwiększenie intensywność badań w polskiej gospodarce i na jej rzecz Wzmocnienie polskiego sektora B+R Wsparcie rynku polskich technologii

3 Innowacyjne Przedsiębiorstwo Inicjatywa Technologiczna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Innowacyjne przedsiębiorstwo Cele Zwiększenie intensywności wykorzystania badań i prac rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach (istniejących i nowych) Intensyfikacja badań na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki Rozwój instytucji pośredniczących w kontaktach nauka-przemysł Formy pomocy Finansowanie projektów B+R w innowacyjnych przedsiębiorstwach Wsparcie badań prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw Dofinansowanie działalności jednostek pomostowych – pośredniczących między nauką i gospodarką Adresaci Przedsiębiorstwa, jednostki naukowe Centra transferu technologii, rzecznicy patentowi, brokerzy technologii

4 IT Innowacyjne Przedsiębiorstwo Moduł I Finansowanie projektów badawczych Dofinansowanie projektów celowych Dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych (ochrona własności przemysłowej, przygotowanie dokumentacji technicznej) Moduł II Przygotowanie analizy biznesowej potencjału komercyjnego projektu Wyszukanie zainteresowanych przedsiębiorców/naukowców Wyszukanie nabywców uzyskanych wyników Nabór wniosków do 2 maja 2007 r. Więcej informacji: www.initech.nauka.gov.pl

5 IT Innowacyjne Przedsiębiorstwo Badania i prace rozwojowe w Polsce- przykłady dobrych praktyk ADB Centrum w Zielonej Górze (ok. 300 inżynierów) IBM Laboratorium Oprogramowania IBM INTEL Innowacyjne Laboratorium w Gdańsku KGHMLegnicki Park Technologiczny MicrosoftCentra w Poznaniu i Łodzi SiemensCentrum we Wrocławiu

6 Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa Stowarzyszenie 35 Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych podnoszenie konkurencyjności polskiego przemysłu lotniczego platforma między nauką a przemysłem promocja innowacyjności i lobbing rozwoju naukowo-technicznego w lotnictwie Strategiczny Program Badawczy Polskiego Lotnictwa

7 Innowacyjne Polskie Przedsiębiorstwa MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


Pobierz ppt "Innowacyjne Polskie Przedsiębiorstwa MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google