Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w sieci. RODZAJE ZAGRO Ż E Ń : *hakerzy *wirusy komputerowe *pornografia *strony o charakterze nacjonalistycznym, nazistowskim *spam (reklamy)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w sieci. RODZAJE ZAGRO Ż E Ń : *hakerzy *wirusy komputerowe *pornografia *strony o charakterze nacjonalistycznym, nazistowskim *spam (reklamy)"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w sieci

2 RODZAJE ZAGRO Ż E Ń : *hakerzy *wirusy komputerowe *pornografia *strony o charakterze nacjonalistycznym, nazistowskim *spam (reklamy)

3

4 Twórcy wirusów zawsze dopasowują je do ludzkich przyzwyczajeń. Szybkość rozsyłania się wirusów rośnie w zastraszającym tempie, właśnie dzięki internetowi. Dziś królują wirusy pocztowe. Ich dominacja nie potrwa jednak długo gdyż szybko rośnie liczba ataków wirusowo-hakerskich, tj. wzbogacenie wirusa o procedury mające na celu odbezpieczenie systemu. Zdaniem specjalistów nasilenie takich ataków przewyższy zagrożenia wynikające z popularności robaków pocztowych. Jednak najbardziej niepokojące jest pojawienie się połączenia wirusa z robakiem. Coś takiego samo się rozsyła, samo odbezpiecza systemy i otwiera zainfekowane komputery na atak e-włamywaczy. Te tzw. szczury (ang. RAT – Remote Access Troyan, czyli wirus, który działa jak koń trojański umożliwiając zdalny dostęp do komputera) potrafią informacje o zdobytym systemie (adres IP, loginy, hasła itp.) przesłać do swojego autora przez co dają nieograniczone możliwości do manipulowania danymi. Przykładem takich tworów są słynne już CodeRed i Nimda. Ten ostatni uznany został za arcydzieło programistyczne, a jego twórcy nigdy nie wykryto. Co gorsza, RAT-y mogą mutować, czyli zmieniać swój wewnętrzny kod. Do wykrycia takiego wirusa program antywirusowy potrzebuje dużej mocy obliczeniowej, gdyż nie może posiłkować się gotowymi próbkami kodu wirusa, bo ich nie ma.

5 Wydaje si ę, ż e ludzie s ą skazani na korzystanie z dobrodziejstw internetu z jego zaletami i wadami, maj ą c wszak ż e na uwadze zagro ż enia jakie ze sob ą niesie. Korzystaj ą c z zasobów sieci i jej mo ż liwo ś ci musimy pami ę ta ć, ż e skutki niew ł a ś ciwego zachowania – brak czujno ś ci, g ł upie zabawy – mog ą by ć niezwykle bolesne, jak np. żą danie wysokiego odszkodowania za skutki zara ż enia systemu jakim ś wirusem. To w ł a ś nie spotka ł o pewien zak ł ad, którego pracownik dla zabawy wys ł a ł wirusa swemu zatrudnionemu w banku koledze. W efekcie pad ł a sie ć bankomatów w ca ł ym kraju, a dzia ł alno ść banku niemal zosta ł a sparali ż owana. Ten przyk ł ad pokazuje, ż e z internetu nale ż y korzysta ć rozwa ż nie i m ą drze, a wtedy przy zachowaniu podstawowych zasad bezpiecze ń stwa przyniesie on wiele korzy ś ci.

6 Te zasady to: 1. Zainstaluj program antywirusowy i regularnie uaktualniaj baz ę sygnatur wirusów. 2. Zainstaluj firewall i utrzymuj go szczelnym, instaluj ą wszystkie ł aty do niego. 3. Sprawd ź skanerem pobranym np. z http://www.grc.com/, jak bardzo podatny na atak w ł amywaczy jest Twój komputer. 4. W programach pocztowych wy łą cz okienko podgl ą du wiadomo ś ci. 5. Nie wierz w oferty szybkiego i ł atwego wzbogacenia si ę. 6. Sprawd ź, czy nie masz zainstalowanego spyware`u, np. aplikacj ą Ad-aware pobran ą z witryny www.lavasoftusa.com. 7. Nim prze ś lesz anonimowy e-mail, zastanów si ę czy jest on wart przeczytania. 8. Nie instaluj programów niepewnego pochodzenia. 9. Czytaj uwa ż nie komunikaty przegl ą darki, a nie akceptuj wszystkiego w ciemno.

7 Daria Nikodem klasa III h * *


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w sieci. RODZAJE ZAGRO Ż E Ń : *hakerzy *wirusy komputerowe *pornografia *strony o charakterze nacjonalistycznym, nazistowskim *spam (reklamy)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google