Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Prezentacja funkcjonowania Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania w II schemacie Pilotażowego Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Prezentacja funkcjonowania Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania w II schemacie Pilotażowego Programu."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Prezentacja funkcjonowania Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania w II schemacie Pilotażowego Programu Leader +

2 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 określił w Działaniu 2.7. Pilotażowy Program Leader + możliwość wsparcia obszarów wiejskich poprzez lokalne grupy działania – organizacje pozarządowe powstałe w wyniku działań oddolnych lokalnej społeczności. Aktywni mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego postanowili wykorzystać pojawiającą się możliwość działania na rzecz wsi i jej rozwoju. 30 stycznia 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów miało miejsce spotkanie, które zakończyło się założeniem nowego Stowarzyszenia pod nazwą "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"

3 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie działa na terenie 6 gmin: Miasta i Gminy Ostrzeszów, Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, Miasta i Gminy Mikstat, Gminy Kraszewice, Gminy Czajków, Gminy Doruchów. Wyżej wymienione gminy należą do powiatu ostrzeszowskiego, w skład OLGD nie weszła Gmina Kobyla Góra, która działa w podobnym stowarzyszeniu obejmującym teren innych gmin. Teren działania OLGD zamieszkuje około 50 tys. mieszkańców

4 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Cele przedstawione w statucie są silnie związane z rozwojem lokalnym terenu na którym działa OLGD, dotyczą zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich łączącego wykorzystanie potencjału naturalnego z przedsiębiorczością ludzi. Cele zawarte w statucie mają charakter ogólny, precyzyjne określenie celów miało miejsce podczas opracowywania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich została opracowana we własnym zakresie bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania nie uczestniczyła w I schemacie Pilotażowego Programu Leader +.

5 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Wskazane w Strategii cele zostały tak określone, żeby przyczynić się do dynamicznego rozwoju a jednocześnie pozyskać środki finansowe z Działania 2.7 – Pilotażowy Program Leader +, Schemat II. W Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich wskazano cztery cele strategiczne i dla każdego z nich określono cele niższego rzędu – cele operacyjne: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług na obszarach wiejskich Podnoszenie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza przez ułatwienie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynku Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych

6 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 19 czerwca 2006 roku. Projekt został pozytywnie oceniony, Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania podpisała umowę o realizację projektu z Fundacją Programów Pomoc dla Rolnictwa Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 733 000 złotych

7 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Działania realizowane w ramach projektu można podzielić na pięć zasadniczych kategorii: 1.Administrowanie działalnością stowarzyszenia i realizacją projektu 2.Szkolenia, warsztaty, seminaria, spotkania informacyjne 3.Przygotowanie analiz, ekspertyz, udzielanie wsparcia doradczego 4.Organizowanie spotkań z mieszkańcami, imprez kulturalnych, festiwali 5.Działania promocyjne i informacyjne dotyczące programu Leader+ i OLGD

8 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania W ramach działań związanych z administracją zakupiono między innymi wyposażenie biura i sprzęt niezbędny do realizacji projektu.

9 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Szkolenia organizowane w ramach projektu przez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania dotyczyły między innymi: planowania strategicznego przygotowywania planów rozwoju wsi prowadzenia działalności gospodarczej prowadzenia działalności agroturystycznej pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania ze środków UE wykorzystania Internetu i nowych technologii produktu lokalnego aktywizacji kobiet

10 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

11

12

13 W ramach realizacji projektu przygotowano także ekspertyzy dotyczące różnych dziedzin: Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: biopaliw energii wiatru energii słonecznej Stworzenia ośrodka sportów zimowych na Bałczynie Rewitalizacji linii kolejowej Ostrzeszów – Namysłaki Badań historycznych dotyczących procesów o czary w Doruchowie Mieszkańcy terenu OLGD mieli także możliwość skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego.

14 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

15 Stowarzyszenie OLGD zorganizowało także wiele imprez kulturalnych, na szczególną uwagę zasługuje: ŚWIĘTO WYTWÓRCÓW PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PASZTETNIKÓW pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego OSTRZESZÓW 22 – 23 WRZEŚNIA 2007

16 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

17

18

19

20 Organizowano także inne imprezy na terenie Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania

21 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania W ramach nawiązania współpracy z innymi lokalnymi grupami działania członkowie stowarzyszenia OLGD uczestniczyli w wizycie studyjnej do Czech. W wyniku rozmów podpisano umowę partnerską z czeską Lokalną Grupą Działania

22 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

23

24


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Prezentacja funkcjonowania Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania w II schemacie Pilotażowego Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google