Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasobna, nowoczesna z zadbanym środowiskiem wspólnota gmin powiatu prudnickiego, czerpiąc pożytki z przygranicznego położenia, miejscem zwiększania szans.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasobna, nowoczesna z zadbanym środowiskiem wspólnota gmin powiatu prudnickiego, czerpiąc pożytki z przygranicznego położenia, miejscem zwiększania szans."— Zapis prezentacji:

1

2 Zasobna, nowoczesna z zadbanym środowiskiem wspólnota gmin powiatu prudnickiego, czerpiąc pożytki z przygranicznego położenia, miejscem zwiększania szans indywidualnego rozwoju swoich mieszkańców.

3 Województwo opolskie Powiat prudnicki należy do mniejszych powiatów w województwie. Biorąc pod uwagę powierzchnię (571,16 km2) zajmuje 10 miejsce. Liczba ludności – klasyfikuje go na 9 miejscu .

4 Powiat Prudnicki położony jest w południowej części województwa opolskiego, u podnóża Sudetów, na pograniczu dwóch krain geograficznych - Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór Opawskich.

5 Powiat Prudnicki tworzą gminy:
Biała Głogówek Lubrza Prudnik

6 o powierzchni 20km2, leży na wysokości 265 m n.p.m.
Siedzibą Starostwa Powiatowego jest miasto Prudnik (liczące mieszkańców) o powierzchni 20km2, leży na wysokości 265 m n.p.m.

7 Struktura ludności powiatu jest zróżnicowana.
Tereny te zamieszkuje ludność napływowa oraz rodzima w liczbie około osób na powierzchni 571 km2

8 Powiat ma charakter rolniczo-przemysłowy i może stanowić bogate zaplecze dla
przetwórstwa owocowo-warzywnego. Żyzne gleby lessowe zapewniają dobre warunki dla rolnictwa, które w powiecie prudnickim odgrywa istotną rolę.

9

10 Dogodne położenie powiatu prudnickiego na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych zapewnia dobre połączenie z dużymi ośrodkami gospodarczymi (Opole, Wrocław, Legnica) oraz Republiką Czeską.

11 Atutem powiatu jest położenie w obszarze województwa o największej atrakcyjności przyrodniczej w paśmie Gór Opawskich i czeskich Jeseników z dominacją turystyczną w postaci najwyższego szczytu po stronie polskiej w tej części kraju - Biskupia Kopa (890 m. n.p.m.) oraz Pradziad po stronie czeskiej (1491 m.n.p.m.).

12 Na terenie powiatu znajduje się pełnotowarowe przejście graniczne
Trzebina-Bartultovice. Przejście to umożliwia rozwój gałęzi turystycznych i gospodarczych. Od czasu jego otwarcia kontakty między lokalna społecznością po obu stronach granicy wyraźnie się ożywiły i nabrały szczególnego znaczenia w dobie zjednoczonej Europy.

13 Aby wspierać ideę współpracy transgranicznej i ideę zjednoczonej Europy oraz dążąc do rozwijania przyjaznych i wzajemnie korzystnych kontaktów między Republiką Czeską a Polską, powstał pomysł powołania do życia Euroregionu „Pradziad”. Powiat Prudnicki wstąpił do Euroregionu w 2007 r.Zadaniem Euroregionu jest zacieśnianie więzi w obrębie terenów przygranicznych z zachowaniem dbałości o wspólne dziedzictwo kulturowe.

14 Euroregion „Pradziad”

15 Euroregion „Pradziad”
Euroregion jest dobrowolnym stowarzyszeniem czeskich i polskich związków i stowarzyszeń miast i gmin położonych na terenie powiatów Bruntal i Jesenik w Republice Czeskiej oraz na terenie południowej części Śląska Opolskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, które zostało utworzone na podstawie umowy ramowej o utworzeniu czesko - polskiego Euroregionu, podpisanej w dniu r.

16 Dzięki przynależności do Euroregionu Pradziad gminy członkowskie oraz położone na jego terenie organizacje pozarządowe, szkoły, ośrodki kultury, kluby sportowe itp. mogą korzystać – za pośrednictwem znajdującego się w prudnickim Ratuszu Biura Euroregionu ze środków inicjatywy wspólnotowej Interreg.

17 Jednostki organizacyjne Powiatu
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej (w likwidacji) - Prudnickie Centrum Medyczne S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku - Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku - II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku - Liceum Ogólnokształcące w Białej - Zespół Szkół w Głogówku - Zespół Szkół Specjalnych w Prudniku - Powiatowy Zarząd Dróg w Prudniku - Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

18 SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Komenda Powiatowa Policji - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Prudniku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Prudniku

19 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
POMOC SPOŁECZNA: - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - Dom Pomocy Społecznej w Prudniku - Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowaczy w Głogówku - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Prudniku - Dom Dziecka w Głogówku

20 Roczniki Ziemi Prudnickiej
Aby pogłębiać wiedzę na temat Naszego regionu i przybliżyć często skomplikowane i ciekawe dzieje Ziemi Prudnickiej z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Prudniku od 2000 roku ukazują się Roczniki Ziemi Prudnickiej.

21 Roczniki Ziemi Prudnickiej to publikacje
książkowe o charakterze popularno-naukowym wydawane corocznie. Każdy rocznik jest zbiorem tekstów o współczesności i historii regionu prudnickiego. Autorami artykułów są zarówno naukowcy jak i osoby pasjonujące się dziejami ziemi prudnickiej. W czasopiśmie tym swoje miejsce mają teksty poświęcone Kresom Rzeczypospolitej oraz terenom czeskiego pogranicza (Euroregion Pradziad).

22

23 Misja i cele rozwoju powiatu prudnickiego
Pożądane cechy środowiska gmin powiatu prudnickiego - wspólnota prudnicka obszarem aktywnego wdrażania modelu zrównoważonego ekologicznie, - rozwiązanie problemów kanalizacji, ścieków i zagospodarowania odpadów, - budowanie sieci gazowej, likwidacja emisji pochodzącej ze spalania węgla, - racjonalna gospodarka zasobami wodnymi, - czystość środowiska wyróżnikiem powiatu na tle województwa

24 Misja i cele rozwoju powiatu prudnickiego
Pożądane cechy społecznego rozwoju gmin powiatu - Ziemia prudnicka obszarem atrakcyjnym dla młodych i wykształconych mieszkańców oraz dla turystów, - wysoki poziom i różnorodność form kształcenia w powiecie, - zróżnicowanie etniczne obszaru stymulatorem rozwoju i wzbogacania kulturowego miejscowej społeczności, zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc pracy.

25 Misja i cele rozwoju powiatu prudnickiego
Pożądane cechy rozwoju gospodarczego gmin powiatu - wspólnota prudnicka regionem aktywizującej się gospodarki, opartej o współpracę transgraniczną i bazę surowcową rolnictwa oraz lokalne zasoby surowców naturalnych, - aktywizacja działań na rzecz wzbogacenia turystyczno-rekreacyjnego obszaru.

26 Misja i cele rozwoju powiatu prudnickiego
Pożądane cechy zagospodarowania przestrzennego - wspólnota prudnicka obszarem dobrze powiązanym z krajową i międzynarodową siecią komunikacyjną, podnoszenie estetyki i funkcjonalności trzech miast powiatu, - wykształcenie terenów rekreacyjno- turystycznych.

27 ... CELE STRATEGICZNE: 1. Wspólnota transgraniczna w dziedzinie
gospodarczej, 2. Uporządkowanie środowiska naturalnego - wyposażenie w infrastrukturę techniczną i rozwiązania systemowe, 3. Turystyka - wykorzystanie walorów historycznych, kulturowych i środowiskowych, 4. Edukacja zastosowana do rynku pracy i kształcenie ustawiczne. ...

28 5. Aktywizacja przetwórstwa rolno-spożywczego i
modelowanie restrukturyzacji rolnictwa, 6. Poprawa jakości życia oraz zapewnienie stabilności i perspektyw lokalnej społeczności, 7. Zapewnienie ładu przestrzennego powiatu zrównoważonego ekologicznie, 8. Podnoszenie efektywności organizacji sterowania rozwojem.

29 Starostwo Powiatowe w Prudniku Prudnik, ul. Kościuszki 76, tel , fax

30 www.powiatprudnicki.pl e-mail powiatpr@powiatprudnicki.pl


Pobierz ppt "Zasobna, nowoczesna z zadbanym środowiskiem wspólnota gmin powiatu prudnickiego, czerpiąc pożytki z przygranicznego położenia, miejscem zwiększania szans."

Podobne prezentacje


Reklamy Google