Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UN-HABITAT Program Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT) SYLWETKA MIASTA OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIAST ORAZ POTRZEB W ZAKRESIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UN-HABITAT Program Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT) SYLWETKA MIASTA OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIAST ORAZ POTRZEB W ZAKRESIE."— Zapis prezentacji:

1 UN-HABITAT Program Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT) SYLWETKA MIASTA OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIAST ORAZ POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

2 UN-HABITAT Misja Programu promowanie społecznie i środowiskowo zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, a w konsekwencji zapewnieniedachu nad głową wszystkim potrzebującym.

3 UN-HABITAT Organizacja spotkań na szczeblu międzynarodowym. Tworzenie baz danych dot. problematyki miejskiej. Ekspertyzy sektorowe: planowanie przestrzenne, budownictwo mieszkaniowe, gospodarka miejska, w tym wodno-kanalizacyjna i budżet, zarządzanie, redukcja ubóstwa w osiedlach ludzkich, odbudowa po katastrofach naturalnych i konfliktach zbrojnych. Działania wspierające oraz tworzenie raportów. Organizacja szkoleń oraz budowanie kompetencji. Projekty oparte na zaangażowaniu partnerów. Obszary działania Programu

4 UN-HABITAT Światowy Dzień Habitatu (World Habitat Day WHD) Propagowaniu idei bezpiecznego i godnego schronienia dla każdego człowieka służy Światowy Dzień Habitatu, obchodzony w tym roku pod hasłem: A safe city is a just city Miasto bezpieczne – miasto sprawiedliwe Nasze działania: Seminarium: 03 października w Warszawie zapraszamy Konkurs dla studentów na plakat tematyczny Zapraszamy

5 UN-HABITAT Biuro Warszawskie Utworzone na mocy umowy międzynarodowej z kwietnia 2005 r. Otwarte w październiku 2006 r. Zasięg geograficzny: Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa. Główne cele: 1.Wzmacnianie formułowania polityk oraz wdrażania strategii i programów. 2.Rozwijanie kompetencji, zwłaszcza na poziomie krajowym i lokalnym (poprzez wspieranie, tworzenie sieci powiązań oraz wdrażanie projektów współpracy technicznej).

6 UN-HABITAT Oparte na wytycznych Komisji Europejskiej, dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz założeniach Agendy Habitatu. Wdrażane na skalę światową: Afryka, kraje arabskie, Ameryka Łacińska, Azja oraz Federacja Rosyjska. Cel: rozwój polityk ograniczania nierówności społecznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym, poprzez oszacowanie potrzeb i przedstawienie propozycji działań. SYLWETKA MIASTA: ocena możliwości rozwoju miast w tym: potrzeb w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa

7 UN-HABITAT Szybka, zorientowana na działanie analiza stanu zurbanizowania i możliwości rozwoju miast. Siedem obszarów tematycznych: Zarządzanie ośrodkiem miejskim. Gospodarka mieszkaniowa, w tym sub-standardowe osiedla ludzkie. Równowaga płci i kwestie zdrowotne. Stan środowiska miejskiego. Lokalny rozwój gospodarczy. Podstawowe usługi miejskie, w tym gospodarka wodno-kanalizacyjna. Dziedzictwo kulturowe. Podejście: indywidualne, partycypacyjne, całościowe, strategiczne oraz zorientowane na działanie. Metoda: 3 fazy.

8 UN-HABITAT Faza 1 - Działania Ocena stanu miasta - analiza potrzeb. Konsultacje z użytkownikami przestrzeni miejskiej - uzgadnianie priorytetów dotyczących mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT). Konfrontacja poglądów dotyczących rozwoju miasta i dochodzenie do konsensusu. Opracowanie studiów z uwzględnieniem potrzeb lokalnych.

9 UN-HABITAT Faza 1 - Rezultaty Wzrost efektywności i wydajności procesu decyzyjnego w danym ośrodku miejskim. Wdrożenie indywidualnej strategii rozwoju miasta, uwzględniającej zaangażowanie lokalnych partnerów oraz priorytety ośrodka miejskiego. Opracowanie raportu Sylwetka Miasta – definiującej potrzeby, kompetencje zaangażowanych instytucji oraz kolejność działań.

10 UN-HABITAT Fazy 2 i 3 – Rezultaty Studia wykonalności projektu, organizacja finansowania, budowanie potencjału wykonawczego. Rozwój polityki, wdrażanie rekomendacji zawartych w Sylwetce Miasta.

11 UN-HABITAT Sylwetka Miasta to: wspólna wizja rozwoju miasta, popierana przez władze lokalne, dostawców usług, sektor prywatny, organizacje społeczne i instytucje szkoleniowe. zachęta do innowacyjnego partnerstwa władz, donorów i partnerów zewnętrznych przy realizacji inwestycji. Powstaje z wykorzystaniem wiedzy i wieloletniego doświadczenia międzynarodowych ekspertów UN-HABITAT.

12 UN-HABITAT Sylwetka miasta a rewitalizacja Rewitalizacja miasta to dobudowa całej tkanki miejskiej, a wiec nie tylko substancji technicznej, ale i społecznej… Powinna wiec obejmować wspomniane siedem obszarów tematycznych: Zarządzanie ośrodkiem miejskim. Gospodarka mieszkaniowa, w tym sub-standardowe osiedla ludzkie. Równowaga płci i kwestie zdrowotne. Stan środowiska miejskiego. Lokalny rozwój gospodarczy. Podstawowe usługi miejskie, w tym gospodarka wodno- kanalizacyjna. Dziedzictwo kulturowe.

13 UN-HABITAT Sylwetka miasta a rewitalizacja Sylwetka miasta zawiera wnioski dotyczące: skali uzgodnionych potrzeb rewitalizacyjnych zakresu niezbędnych przemian substancji miejskiej ścieżkę niezbędnych działań jest pierwszym krokiem w partycypacji społecznej dotyczącej planowanej rewitalizacji

14 UN-HABITAT Sylwetka miasta a potrzeby mieszkaniowe Raport: Sylwetka miasta identyfikuje potrzeby w siedmiu obszarach tematycznych, w tym w mieszkalnictwie, w odniesieniu do: –Wielkości potrzeb –Struktury własnościowej potrzeb –Przestrzennej lokalizacji potrzeb –Kierunków i kolejności niezbędnych działań

15 UN-HABITAT

16 UN-HABITAT WARSZAWSKIE BIURO PROGRAMU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW OSIEDLI LUDZKICH (UN-HABITAT) Ul. Chałubińskiego 4 00-928 Warszawa Tel.: +48 22 630 17 20 Faks: +48 22 630 17 22 e-mail: office@unhabitat.org.ploffice@unhabitat.org.pl www.unhabitat.org.pl


Pobierz ppt "UN-HABITAT Program Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT) SYLWETKA MIASTA OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIAST ORAZ POTRZEB W ZAKRESIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google