Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYLWETKA MIASTA Program Narodów Zjednoczonych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYLWETKA MIASTA Program Narodów Zjednoczonych"— Zapis prezentacji:

1 SYLWETKA MIASTA Program Narodów Zjednoczonych
do spraw Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT) SYLWETKA MIASTA OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIAST ORAZ POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

2 Misja Programu promowanie społecznie i środowiskowo zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, a w konsekwencji zapewnienie „dachu nad głową” wszystkim potrzebującym.

3 Obszary działania Programu
Organizacja spotkań na szczeblu międzynarodowym. Tworzenie baz danych dot. problematyki miejskiej. Ekspertyzy sektorowe: planowanie przestrzenne, budownictwo mieszkaniowe, gospodarka miejska, w tym wodno-kanalizacyjna i budżet, zarządzanie, redukcja ubóstwa w osiedlach ludzkich, odbudowa po katastrofach naturalnych i konfliktach zbrojnych. Działania wspierające oraz tworzenie raportów. Organizacja szkoleń oraz budowanie kompetencji. Projekty oparte na zaangażowaniu partnerów.

4 Światowy Dzień Habitatu (World Habitat Day WHD)
Propagowaniu idei bezpiecznego i godnego schronienia dla każdego człowieka służy Światowy Dzień Habitatu, obchodzony w tym roku pod hasłem: A safe city is a just city Miasto bezpieczne – miasto sprawiedliwe Nasze działania: Seminarium: 03 października w Warszawie zapraszamy Konkurs dla studentów na plakat tematyczny Zapraszamy

5 Biuro Warszawskie Utworzone na mocy umowy międzynarodowej z kwietnia 2005 r. Otwarte w październiku 2006 r. Zasięg geograficzny: Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa. Główne cele: Wzmacnianie formułowania polityk oraz wdrażania strategii i programów. Rozwijanie kompetencji, zwłaszcza na poziomie krajowym i lokalnym (poprzez wspieranie, tworzenie sieci powiązań oraz wdrażanie projektów współpracy technicznej).

6 SYLWETKA MIASTA: ocena możliwości rozwoju miast w tym: potrzeb w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa Oparte na wytycznych Komisji Europejskiej, dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz założeniach Agendy Habitatu. Wdrażane na skalę światową: Afryka, kraje arabskie, Ameryka Łacińska, Azja oraz Federacja Rosyjska. Cel: rozwój polityk ograniczania nierówności społecznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym, poprzez oszacowanie potrzeb i przedstawienie propozycji działań.

7 Szybka, zorientowana na działanie analiza stanu zurbanizowania i możliwości rozwoju miast.
Siedem obszarów tematycznych: Zarządzanie ośrodkiem miejskim. Gospodarka mieszkaniowa, w tym sub-standardowe osiedla ludzkie. Równowaga płci i kwestie zdrowotne. Stan środowiska miejskiego. Lokalny rozwój gospodarczy. Podstawowe usługi miejskie, w tym gospodarka wodno-kanalizacyjna. Dziedzictwo kulturowe. Podejście: indywidualne, partycypacyjne, całościowe, strategiczne oraz zorientowane na działanie. Metoda: 3 fazy.

8 Faza 1 - Działania Ocena stanu miasta - analiza potrzeb.
Konsultacje z użytkownikami przestrzeni miejskiej - uzgadnianie priorytetów dotyczących mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT). Konfrontacja poglądów dotyczących rozwoju miasta i dochodzenie do konsensusu. Opracowanie studiów z uwzględnieniem potrzeb lokalnych.

9 Faza 1 - Rezultaty Wzrost efektywności i wydajności procesu decyzyjnego w danym ośrodku miejskim. Wdrożenie indywidualnej strategii rozwoju miasta, uwzględniającej zaangażowanie lokalnych partnerów oraz priorytety ośrodka miejskiego. Opracowanie raportu „Sylwetka Miasta” – definiującej potrzeby, kompetencje zaangażowanych instytucji oraz kolejność działań.

10 Fazy 2 i 3 – Rezultaty Studia wykonalności projektu, organizacja finansowania, budowanie potencjału wykonawczego. Rozwój polityki, wdrażanie rekomendacji zawartych w „Sylwetce Miasta”.

11 Sylwetka Miasta to: wspólna wizja rozwoju miasta, popierana przez władze lokalne, dostawców usług, sektor prywatny, organizacje społeczne i instytucje szkoleniowe. zachęta do innowacyjnego partnerstwa władz, donorów i partnerów zewnętrznych przy realizacji inwestycji. Powstaje z wykorzystaniem wiedzy i wieloletniego doświadczenia międzynarodowych ekspertów UN-HABITAT.

12 Sylwetka miasta a rewitalizacja
Rewitalizacja miasta to dobudowa całej tkanki miejskiej, a wiec nie tylko substancji technicznej, ale i społecznej… Powinna wiec obejmować wspomniane siedem obszarów tematycznych: Zarządzanie ośrodkiem miejskim. Gospodarka mieszkaniowa, w tym sub-standardowe osiedla ludzkie. Równowaga płci i kwestie zdrowotne. Stan środowiska miejskiego. Lokalny rozwój gospodarczy. Podstawowe usługi miejskie, w tym gospodarka wodno-kanalizacyjna. Dziedzictwo kulturowe.

13 Sylwetka miasta a rewitalizacja
Sylwetka miasta zawiera wnioski dotyczące: skali uzgodnionych potrzeb rewitalizacyjnych zakresu niezbędnych przemian substancji miejskiej ścieżkę niezbędnych działań jest pierwszym krokiem w partycypacji społecznej dotyczącej planowanej rewitalizacji

14 Sylwetka miasta a potrzeby mieszkaniowe
Raport: Sylwetka miasta identyfikuje potrzeby w siedmiu obszarach tematycznych, w tym w mieszkalnictwie, w odniesieniu do: Wielkości potrzeb Struktury własnościowej potrzeb Przestrzennej lokalizacji potrzeb Kierunków i kolejności niezbędnych działań

15

16 PROGRAMU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW OSIEDLI LUDZKICH (UN-HABITAT)
WARSZAWSKIE BIURO PROGRAMU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW OSIEDLI LUDZKICH (UN-HABITAT) Ul. Chałubińskiego 4 Warszawa Tel.: Faks:


Pobierz ppt "SYLWETKA MIASTA Program Narodów Zjednoczonych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google