Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów"— Zapis prezentacji:

1 Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów
Mateusz Szczurek Minister Finansów LUDWIK KOTECKI Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów GE Gabinet Polityczny Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Generalny Inspektor Informacji Finansowej AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych IZABELA LESZCZYNA Sekretarz Stanu Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych JANUSZ CICHOŃ Podsekretarz Stanu HANNA MAJSZCZYK Podsekretarz Stanu DOROTA PODEDWORNA- TARNOWSKA Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej JACEK KAPICA Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską JACEK DOMINIK Podsekretarz Stanu WOJCIECH KOWALCZYK Dyrektor Generalny Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki PF Biuro Ministra BMI w zakresie zadań związanych z polityką informacyjną, promocją i edukacją oraz komunikacją elektroniczną Departament Budżetu Państwa BP Departament Rachunkowości DR Departament Kontroli Skarbowej KS Departament Informatyki DI Departament Gwarancji i Poręczeń DG w zakresie zadań związanych z KUKE S.A. Departament Gwarancji i Poręczeń DG z wyłączeniem zadań związanych z KUKE S.A. Biuro Ministra BMI z wyłączeniem zadań związanych z polityką informacyjną, promocją i edukacją oraz komunikacją elektroniczną Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej DO Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier CA Departament Finansowania Sfery Budżetowej FS Departament Podatków Lokalnych PL Departament Polityki Podatkowej PK Departament Rozwoju Rynku Finansowego FN Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa RR Departament Wywiadu Skarbowego WS Departament Finansów Resortu FR Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych DA Departament Gospodarki Narodowej GN Departament Podatku Akcyzowego i Gier AG Departament Długu Publicznego DP Departament Podatku od Towarów i Usług PT Departament Unii Europejskiej UE Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST Departament Informacji Finansowej IF Departament Prawny PR Departament Zagraniczny DZ Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych WU Biuro Ochrony BOC w zakresie zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w resorcie finansów Departament Polityki Celnej PC Departament Podatków Dochodowych DD Biuro Administracyjne BAD Departament Instytucji Płatniczej IP Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki PF w zakresie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Biuro Dyrektora Generalnego BDG Departament Służby Celnej SC Kierownik komórki audytu wewnętrznego Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych BDF Departament Reformy Finansów Publicznych RF Biuro Kontroli Resortowej BKR Departament Administracji Podatkowej AP Biuro Ochrony BOC z wyłączeniem zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w resorcie finansów


Pobierz ppt "Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google