Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów Biuro Dyrektora Generalnego BDG Departament Administracji Podatkowej AP Departament Wywiadu Skarbowego WS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów Biuro Dyrektora Generalnego BDG Departament Administracji Podatkowej AP Departament Wywiadu Skarbowego WS."— Zapis prezentacji:

1 Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów Biuro Dyrektora Generalnego BDG Departament Administracji Podatkowej AP Departament Wywiadu Skarbowego WS Departament Rozwoju Rynku Finansowego FN Departament Instytucji Płatniczej IP Departament Polityki Podatkowej PK Departament Budżetu Państwa BP Departament Finansowania Sfery Budżetowej FS Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych WU Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST Departament Podatku od Towarów i Usług PT Departament Podatków Lokalnych PL Departament Podatków Dochodowych DD Biuro Ochrony BOC z wyłączeniem zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w resorcie finansów Departament Finansów Resortu FR Departament Unii Europejskiej UE Departament Służby Celnej SC Departament Polityki Celnej PC Departament Kontroli Celno- Akcyzowej i Kontroli Gier CA Departament Podatku Akcyzowego i Gier AG Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych BDF Biuro Kontroli Resortowej BKR Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych DA Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej DO Departament Kontroli Skarbowej KS Biuro Administracyjne BAD Departament Informatyki DI Departament Informacji Finansowej IF Departament Gwarancji i Poręczeń DG w zakresie zadań związanych z KUKE S.A. Biuro Ministra BMI z wyłączeniem zadań związanych z polityką informacyjną, promocją i edukacją oraz komunikacją elektroniczną Departament Reformy Finansów Publicznych RF Departament Zagraniczny DZ Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa RR Departament Gospodarki Narodowej GN Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki PF w zakresie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Departament Rachunkowości DR Departament Prawny PR Departament Długu Publicznego DP Kierownik komórki audytu wewnętrznego Dyrektor Generalny Sekretarz Stanu Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych JANUSZ CICHOŃ Sekretarz Stanu Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych JANUSZ CICHOŃ Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Generalny Inspektor Informacji Finansowej AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Generalny Inspektor Informacji Finansowej AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską JACEK DOMINIK Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską JACEK DOMINIK Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej JACEK KAPICA Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej JACEK KAPICA Podsekretarz Stanu HANNA MAJSZCZYK Podsekretarz Stanu HANNA MAJSZCZYK Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki PF Mateusz Szczurek Minister Finansów Mateusz Szczurek Minister Finansów Gabinet Polityczny Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych LUDWIK KOTECKI Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów GE Departament Gwarancji i Poręczeń DG z wyłączeniem zadań związanych z KUKE S.A. Podsekretarz Stanu WOJCIECH KOWALCZYK Podsekretarz Stanu WOJCIECH KOWALCZYK Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych IZABELA LESZCZYNA Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych IZABELA LESZCZYNA Biuro Ministra BMI w zakresie zadań związanych z polityką informacyjną, promocją i edukacją oraz komunikacją elektroniczną Podsekretarz Stanu DOROTA PODEDWORNA- TARNOWSKA Podsekretarz Stanu DOROTA PODEDWORNA- TARNOWSKA Biuro Ochrony BOC w zakresie zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w resorcie finansów


Pobierz ppt "Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów Biuro Dyrektora Generalnego BDG Departament Administracji Podatkowej AP Departament Wywiadu Skarbowego WS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google