Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Śląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Śląskiego"— Zapis prezentacji:

1 Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Śląskiego
Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego

2 LOKALIZACJA Niewątpliwie mocną stroną regionu jest jego położenie. Bliska odległość od Czech, Niemiec, Węgier i Słowacji oraz fakt, że w promieniu 600 kilometrów znajduje się 6 europejskich stolic : Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin czyni ten region atrakcyjnym w oczach inwestorów.

3 GOSPODARKA Województwo Śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 13,2% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju. Wyrazem przeobrażeń zachodzących w gospodarce regionu jest wyraźna zmiana w strukturze wytwarzanej tutaj wartości dodanej brutto (wartości nowo wytworzonej). Udział usług rynkowych i nierynkowych stanowi prawie 60% a przemysłu 33%, co daje pierwszą pozycję w skali kraju. Województwo Śląskie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne. W oparciu o istniejącą bazę surowcową powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy. Zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany w strukturze gospodarki województwa. W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa, branż do niedawna dominujących w gospodarce województwa, wzrasta pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego (region jest największym w kraju producentem samochodów) i spożywczego.

4 ZASOBY LUDZKIE LUDNOŚĆ: co stanowi 12,2% zasobów kraju GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA: osób/km2 przy średniej w kraju 122 osób/km2 i w UE ok.116osób/km2 POWIERZCHNIA: km2, co stanowi 3,9 % powierzchni kraju 14 miejsce pod względem zajmowanego OBSZARU wśród województw oraz 2 miejsce pod względem LICZBY LUDNOŚCI Tak duża koncentracja ludności na stosunkowo niewielkim obszarze to OGROMNY POTENCJALNY RYNEK ZBYTU artykułów konsumpcyjnych. Wyrazem wysokiego stopnia urbanizacji regionu jest 78% udział ludności mieszkającej w 71 miastach. Co trzecie duże miasto w Polsce znajduje się w Województwie Śląskim. populacja w wieku od 25 do 59 lat: ok.53 % populacji ludność w wieku produkcyjnym: 65 % populacji ludność w wieku poprodukcyjnym: 17 % populacji 48 % mężczyzn 52 % kobiet

5 ZASOBY PRACY Ogromny potencjał demograficzny z silną kulturą i etosem pracy Ogromna koncentracja ludności wysoko wykwalifikowanej Stały wzrost poziomu edukacji wśród mieszkańców regionu Bardzo duże zasoby pracy: pracujących, bezrobotnych oraz absolwentów PRACUJĄCY: ok. 12% pracujących w kraju BEZROBOTNI: stopa bezrobocia: 11,1% (II 2012) STUDENCI: ok. 10 % ogółu studentów w Polsce ok. 180 tys. studentów ABSOLWENCI: ok. 10% ogółu absolwentów szkół wyższych w Polsce ok. 42 tys. absolwentów 45 uczelni wyższych

6 KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to udane połączenie potrzeb inwestorów z potrzebami poszczególnych regionów, w których zostały utworzone. Każda strefa to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe, a dodatkową korzyścią jest fakt, że może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie. com.pl

7 LIDER ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Po raz szósty z rzędu INSTYTUT BADAŃ nad GOSPODARKĄ RYNKOWĄ dokonał syntetycznej oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw oraz oceny atrakcyjności inwestycyjnej podregionów w trzech kategoriach: Śląskie dobre dla inwestora przemysłowej usługowej zaawansowanej technologicznie Działalności Województwo śląskie po raz kolejny uplasowało się na pozycji lidera w tegorocznej edycji raportu pt.: „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski" przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

8 LIDER ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Według najnowszego rankingu Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową wyraźnym liderem atrakcyjności inwestycyjnej nadal pozostaje województwo śląskie. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna cechuje województwa dolnośląskie i mazowieckie.

9 Promocja gospodarcza istotnym elementem systemu pozyskania inwestorów

10 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W 2011 i 2012 ROKU
PROMOCJA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA PROWADZONA JEST POPRZEZ DZIAŁANIA ŚLĄSKIEGO CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA – CERTYFIKOWANEGO PARTNER POLSKIEJ AGENCJI INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH udział w targach o charakterze inwestycyjnym MIPIM CANNES – marzec 2011, REAL VIENNA – maj 2011, REAL EXPO Monachium – październik 2011; dystrybucja materiałów informacyjnych; planowana na II poł. roku kampania promocyjna obejmująca głównie portale internetowe, gazety, czasopisma i kampania typu outdoor; współorganizacja IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (maj 2012); misje gospodarcze do i z regionu; bieżąca obsługa inwestorów; organizacja konferencji, seminariów o tematyce gospodarczej; współorganizacja konkursu Grunt na Medal (wraz z PAIiIZ);

11 System Invest in Silesia
Zintegrowany system informowania o możliwościach inwestycyjnych w Województwie Śląskim Idea projektu Celem działania systemu jest wyszukiwanie, gromadzenie i integrowanie oraz prosta, przejrzysta i wygodna dla użytkownika prezentacja informacji o możliwościach inwestowania oraz rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Śląskim. System będzie korzystał z istniejących portali, stron internetowych oraz bazy danych stworzonej przez współpracujące z portalem samorządy. Głównym praktycznym efektem działania systemu ma być zaoszczędzenie czasu potencjalnemu inwestorowi na szukanie rozproszonych informacji, ich pewność i rzetelność. Zasoby systemu Portal będzie zasilany danymi z następujących źródeł: tzw. „portali podstawowych” – PAIiIZ, PARP, WPHiI, IBnGR, GUS, GAPP, GARR, KSSE, RIG + inne izby gospodarcze, RCOI, ŚCOI, RSIP, ŚCP, ŚCSI, UM WSL, WUP przeszukiwanych na bieżąco stron www i BIP JST z WSL bazy danych stworzonej i aktualizowanej przez JST współpracujące z portalem prasy lokalnej, również na bieżąco przeszukiwanej

12

13

14 TURYSTYKA Województwo Śląskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w Polsce. To tutaj na Jasnej Górze w Częstochowie “bije serce narodu”. Każdego roku sanktuarium z obrazem Czarnej Madonny odwiedza ponad 5 mln osób. Pasma górskie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz tereny Jury Krakowsko - Częstochowskiej to idealne miejsca do uprawiania turystyki aktywnej. W Beskidach, gdzie znajduje się ponad 200 kilometrów tras narciarskich, amatorzy “białego szaleństwa” znajdą wyśmienite warunki do uprawiania sportów zimowych.

15 SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI
Szlak Zabytków Techniki to najciekawsza trasa turystyki industrialnej w Polsce. Szlak ten obejmuje 32 obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym regionu: tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody i przemysłem spożywczym.

16 KUCHNIA LOKALNA Kuchnia śląska jest to najbardziej rozpoznawalna kuchnia regionalna w Polsce. Festiwal „Śląskie Smaki” organizowany od kilku lat w naszym regionie ma na celu promocję walorów kulturowych województwa poprzez kuchnię regionalną. Impreza ta ma charakter pikniku rodzinnego.

17 Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
ul. Ligonia 46, Katowice tel.: fax:


Pobierz ppt "Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Śląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google