Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Współpraca PAIiIZ z COI, JST i SSE Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. Współpracy ze SSE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Współpraca PAIiIZ z COI, JST i SSE Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. Współpracy ze SSE."— Zapis prezentacji:

1 POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Współpraca PAIiIZ z COI, JST i SSE Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. Współpracy ze SSE Poznań, 18 marca 2009 r.

2 Misją Agencji jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej poprzez promocję gospodarczą kraju oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wsparcie dla inwestorów rozpoczynających działalność w Polsce Szybki dostęp do informacji nt. otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji Pomoc w znalezieniu partnerów i dostawców Pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji Tworzenie idealnego środowiska dla inwestycji zagranicznych Promocja Polski w świecie w tym promocja regionów Wspieranie rozwoju eksportu Wspieranie polskich inwestycji za granicą Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

3 W kontekście napływu BIZ obszary priorytetowe zidentyfikowano w ujęciu sektorowym i geograficznym Za priorytetowe sektory w 2009 roku uznano: centra usług wspólnych / centra B+R sektor elektroniczny / ICT sektor maszynowy / lotniczy sektor energetyki odnawialnej sektor motoryzacyjny Priorytetowymi kierunkami promocji inwestycji w 2009 roku są: USA, Japonia, Chiny i Niemcy – kierunki główne Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Indie, Korea Płd i Brazylja – kierunki uzupełniające Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

4 Wsparcie dla inwestorów rząd - programy wieloletnie Specjalne Strefy Ekonomiczne parki przemysłowe, technologiczne i inkubatory urzędy pracy samorządy lokalne fundusze strukturalne Wsparcie i informowanie inwestorów: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych sieć Centrów Obsługi Inwestora PAIiIZ S.A. – WSPARCIE DLA INWESTORÓW

5 zamiar inwestycyjny decyzja PAIiIZREGION zachęty regionalne zachęty na szczeblu centralnym oferty zachęty lokalne Rola regionów w pozyskiwaniu inwestycji PAIiIZ - pierwszy kontakt dla inwestora (szczególnie dla dużych projektów inwestycyjnych) Decyzja inwestycyjna zapada po kontaktach inwestora z władzą regionalną.

6 Źródło: IBNGR 2007 inwestycje przemysłowe inwestycje usługowe inwestycje high-tech Biorąc pod uwagę atrakcyjność regionów Polska ma szansę przyciągać przede wszystkim inwestycje usługowe i high tech - szansa na rozwój także poza największymi ośrodkami Badanie atrakcyjności inwestycyjnej regionów

7 Utworzenie COI w ramach struktur samorządowych w latach gwarantuje organizacyjne, finansowe i emocjonalne zaangażowanie władzy lokalnej. Obecnie system COI obejmuje wszystkie województwa, a także kilka miast. PAIiIZ – pełni rolę doradcy i konsultanta w trudnych projektach związanych z obsługą inwestycji zagranicznych Regionalne Centra Obsługi Inwestora

8 Współpraca przy obsłudze projektów inwestycyjnych Współpraca w audytowaniu terenów inwestycyjnych Działania mające na celu pozyskania atrakcyjnych (dużych i dobrze zlokalizowanych) terenów inwestycyjnych (ANR i AMW) na rzecz SSE Promocja SSE na portalu i w Newsletterze PAIiIZ Udostępnienie SSE dostępu do bazy ofert inwestycyjnych Infobase PAIiIZ Działania doradcze, informacyjne i szkoleniowe Udział w misjach gospodarczych organizowanych przez PAIiIZ Współpraca ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi

9 KORZYŚCI DLA REGIONU zapewnienie wysokiego poziomu obsługi inwestora w całym cyklu inwestycyjnym zwiększy szanse regionu na realizację zamierzonej inwestycji – edukacja, zapewnienie promocji możliwości inwestycyjnych regionu poprzez: - wydarzenia promocyjne na forum międzynarodowym gdzie PAIiIZ jest organizatorem lub uczestnikiem - indywidualny kontakt PAIiIZ z potencjalnymi inwestorami - umieszczenie informacji o gospodarce regionów i ofertach lokalizacyjnych na portalu PAIiIZ KORZYŚCI DLA PAIiIZ posiadanie w regionie partnera, który gromadzi i aktualizuje wiedzę o regionie, przygotuje regionalną ofertę inwestycyjną i obsłuży inwestora razem z Agencją bądź samodzielnie. Korzyści współpracy regionalnej – wspólnie możemy więcej (synergia)

10 Portal PAIiIZ: - informacja o regionach, a w szczególności o regionalnych COI - informacja o Specjalnych Strefach Ekonomicznych – promocja oferty (!!!) - informacja o Parkach Przemysłowych i Technologicznych - informacja o sektorach - informacja o ofercie w bazie greenfield i brownfield - informacja prawna dotycząca przepisów obowiązujących prowadzących działalność gospodarczą w naszym kraju Wspólne misje oraz udział w międzynarodowych wydarzeniach promocyjnych Ogólnopolski konkurs Grunt na medal Udział w regionalnych imprezach promocyjnych (!!!) Promocja lokalizacji inwestycyjnych

11 Promocja Regionów – portal PAIiIZ

12 Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Współpracy Regionalnej Współpraca z COI Współpraca z SSE Promocja regionów Wydział Ofert Inwestycyjnych Obsługa projektów inwestycyjnych (greenfield, brownfield) – wizytacja terenów inwestycyjnych Budowanie baz danych ofert inwestycyjnych – oferta inwestycyjna wg. standardów PAiiIZ Wydział Programów Europejskich Promocja Polski Wschodniej Prowadzenie bazy danych nt. instrumentów funduszy europejskich dla inwestorów Przygotowanie informacji dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia ze środków europejskich

13 Szkolenia, doradztwo, informacja: - szkolenia dla JST i COI – budowanie standardów związanych z procesem obsługi inwestorów (!!!) - udział w seminariach i konferencjach - spotkania doradcze i konsultacje robocze z przedstawicielami SSE, COJ i JST - aktualizacja baz danych COI, SSE, Urzędów Centralnych, ANR itp. Promocja regionów i Polski: - udział w regionalnych programach dotyczących promocji BIZ i uczestnictwo w regionalnych konferencjach gospodarczych (!!!) - badanie atrakcyjności inwestycyjnej regionów - opracowywanie informacji nt. gospodarki regionów Pozyskiwanie ofert lokalizacyjnych do bazy Infobase PAIiIZ - wspieranie procesu budowy bazy ofert inwestycyjnych niezbędnej w procesie obsługi inwestorów Zadania Wydziału Współpracy Regionalnej (DRR)

14 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) , fax. (+48 22) e- mail: Dziękuję i zapraszam do współpracy


Pobierz ppt "POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Współpraca PAIiIZ z COI, JST i SSE Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. Współpracy ze SSE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google