Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólna reprezentacja Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) 1.Starosta Powiatu Gdańskiego 2.Starosta Powiatu Kartuskiego 3.Starosta Powiatu Nowodworskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólna reprezentacja Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) 1.Starosta Powiatu Gdańskiego 2.Starosta Powiatu Kartuskiego 3.Starosta Powiatu Nowodworskiego."— Zapis prezentacji:

1 Wspólna reprezentacja Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) 1.Starosta Powiatu Gdańskiego 2.Starosta Powiatu Kartuskiego 3.Starosta Powiatu Nowodworskiego 4.Starosta Powiatu Puckiego 5.Starosta Powiatu Tczewskiego 6.Starosta Powiatu Wejherowskiego 7.Prezydent Miasta Gdańska 8.Prezydent Miasta Gdyni 9.Prezydent Miasta Sopotu 10.Prezydent Miasta Tczewa 11.Prezydent Miasta Wejherowa 12.Burmistrz Miasta Helu 13.Burmistrz Miasta Jastarni 14.Burmistrz Gminy Kartuzy 15.Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański 16.Burmistrz Miasta Pucka 17.Burmistrz Miasta Redy 18.Burmistrz Miasta Rumi 19)Burmistrz Miasta Władysławowa 20)Burmistrz Gminy Żukowo 21)Wójt Gminy Cedry Wielkie 22)Wójt Gminy Kolbudy 23)Wójt Gminy Kosakowo 24)Wójt Gminy Luzino 25)Wójt Gminy Pruszcz Gdański 26)Wójt Gminy Przodkowo 27)Wójt Gminy Przywidz 28)Wójt Gminy Pszczółki 29)Wójt Gminy Puck 30)Wójt Gminy Somonino 31)Wójt Gminy Stegna 32)Wójt Gminy Suchy Dąb 33)Wójt Gminy Szemud 34)Wójt Gminy Tczew 35)Wójt Gminy Trąbki Wielkie 36)Wójt Gminy Wejherowo

2 Wspólna reprezentacja Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) Przedstawiciele społeczno-gospodarczy: Przedstawiciel organizacji pozarządowych - 3 przedstawicieli Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych Przedstawiciele biznesu: przedstawiciel Pracodawców Pomorza, przedstawiciel Polskiej Izby Spedycji i Logistyki/Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, przedstawiciel Pomorskiego Klastra ICT Przedstawiciel nauki – trzech przedstawicieli Rady Rektorów Województwa Pomorskiego

3 Wspólna reprezentacja Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) W przypadku przyjęcia zaproszeń reprezentantów w/w organizacji, wspólna reprezentacja liczyłaby 45 przedstawicieli. Współprzewodniczenia Reprezentacji Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta podjęli się Pan Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska oraz Pan Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni.

4 Zespół negocjacyjny wspólnej reprezentacji Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) Zespół odpowiedzialny będzie za organizację i przeprowadzenie procesu negocjacji Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych (ZPT) w imieniu reprezentacji obszaru funkcjonalnego. Skład Zespołu rozszerzony zostanie o partnerów z sektora pozarządowego, gospodarczego i nauki. Zaproponowano zaproszenie do Zespołu po jednym przedstawicielu każdego z trzech ww. sektorów - po jednej z trzech osób wskazanych z danego środowiska.

5 Zespół negocjacyjny wspólnej reprezentacji Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) Przedstawiciele samorządów: 1)Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska 2)Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni 3)Józef Reszke – Starosta Wejherowski, Wiceprzewodniczący Zarządu GOM, 4)Hanna Brejwo – Wójt Gminy Pszczółki, Skarbnik GOM, 5)Mirosława Lehman - Burmistrz Kartuz, 6)Bartosz Piotrusiewicz - wiceprezydent Miasta Sopotu 7)Barbara Ogrodowska - Wicestarosta Nowodworska, 8)Janusz Wróbel - Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, 9)Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa, 10)Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy, 11)Marek Rintz - Burmistrz Miasta Pucka, 12) Elżbieta Rogala-Kończak - Burmistrz Miasta Rumi, 13) Jerzy Włudzik - Wójt Gminy Kosakowo, 14)Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowa,

6 Zespół negocjacyjny wspólnej reprezentacji Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) Przedstawiciele społeczno-gospodarczy: 15)Przedstawiciel Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych 16)Przedstawiciel wybrany z grona przedstawicieli organizacji gospodarczych (PP, PISiL/KIGM, PKICT) 17)Przedstawiciel Rady Rektorów Województwa Pomorskiego

7 stanowisko na temat priorytetowych obszarów tematycznych Pakiet przedsięwzięć, spełniających następujące warunki: przedsięwzięcia o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, przedsięwzięcia z różnych obszarów tematycznych, przedsięwzięcia wynikające z analizy barier lub szans rozwojowych OMT, przedsięwzięcia służące wykorzystaniu szans rozwojowych i przełamaniu barier cechujących OMT, przedsięwzięcia wpisujące się w cele Strategii, przedsięwzięcia objęte konsensusem co do wspólnego interesu partnerów.

8 Propozycje priorytetowych obszarów tematycznych przewidywanych do objęcia formułą ZPT, w tym zakres tematyczny interwencji, wynikający z RPS

9 Transport : 1.Rozbudowa i podniesienie jakości Szybkiej Kolei Miejskiej i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz ich integracja; 2.Program rozwoju systemów transportowych w otoczeniu węzłów integracyjnych w oparciu o sieć parkingów park & ride; 3.Program integracji systemów tras rowerowych (System Tras Rowerowych Metropolii Gdańskiej, STeR dla GOM); 4.Wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania transportem publicznym (autobusowym i kolejowym) z uwzględnieniem miast powiatowych jako lokalnych węzłów transportu publicznego, zmierzającego do wprowadzenia wspólnego biletu; 5.Rozszerzenie systemu Tristar o kolejne jednostki OMT.

10 Kluczowe przedsięwzięcia komplementarne leżące w kompetencjach jednostek centralnych Budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej Budowa drogi ekspresowej S6 (Gdańsk-Szczecin) Budowa drogi ekspresowej S7 (Gdańsk-Warszawa) na odcinku węzeł Koszwały-Elbląg (węzeł Kazimierzowo) wraz z Obwodnicą Metropolitalną Modernizacja łącznika DK7 od granicy Gdańska do obwodnicy metropolitalnej Przebudowa węzłów Obwodnicy Trójmiasta

11 Aktywność zawodowa i społeczna : 6.Kompleksowy program podnoszenia jakości edukacji w samorządach obszaru metropolitalnego; 7.Metropolitalny system szkolnictwa zawodowego - uporządkowanie specjalizacji szkół w skali obszaru metropolitalnego; 8.Zintegrowany program zarządzania inkubatorami przedsiębiorczości; 9.Metropolitalna Platforma Edukacyjna – cyfryzacja szkół w celu indywidualizacji i unowocześniania procesu nauczania oraz ekonomizacji zarządzania systemem edukacji.

12 Atrakcyjność turystyczna i kulturalna : 10.Program ożywienia pasa nadmorskiego; 11.Program rozwoju systemu turystycznych dróg wodnych i ich otoczenia; 12.Program zagospodarowania otulin parków krajobrazowych.

13 Energetyka i Środowisko : 13.Program modernizacji oświetlenia ulicznego w kontekście efektywności energetycznej; 14.Strategia rozwoju infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 15.Strategia rozwoju infrastruktury przeciwpowodziowej i melioracyjnej w obszarze metropolitalnym. 16.Strategia rozwoju infrastruktury przeciwpowodziowej i melioracyjnej w obszarze metropolitalnym.

14 Rozwój Gospodarczy: 17.Program poprawy infrastruktury terenów rozwojowych w oparciu o sieć parków przemysłowych i technologicznych; 18.Program rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej; 19.Program współpracy metropolitalnej na rzecz rozwoju gospodarczego; 20.Rozwój gospodarki turystycznej.


Pobierz ppt "Wspólna reprezentacja Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) 1.Starosta Powiatu Gdańskiego 2.Starosta Powiatu Kartuskiego 3.Starosta Powiatu Nowodworskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google