Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czechy i Słowacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czechy i Słowacja."— Zapis prezentacji:

1 Czechy i Słowacja

2 Czechy a Słowacja Czechy Słowacja Oficjalna nazwa Republika Czeska
Republika Słowacka Powierzchnia km2 km2 Ludność 10,5 mln 5,4 mln Język Czeski Słowacki Stolica Praga Bratysława Ustrój republika Waluta 1 korona czeska 1 euro Towary eksportowe Maszyny, pojazdy, piwo Minerały, metale, drewno Roczny dochód na 1 mieszkańca 4913 USD (2000 r.) 3248 USD (2000 r.)

3 Warunki naturalne Czech
Ukształtowanie powierzchni Duże zróżnicowanie terenu. Większa część kraju leży na obszarze wyżynnym. Najwyżej położonym miejscem jest Śnieżka w Karkonoszach (1602 m.) Najniżej - dolina Łaby w miejscu gdzie rzeka przekracza granicę z Niemcami (115 m.) Większą część Czech stanowi Masyw Czeski. Największą jednostką Masywu Czeskiego jest Wyżyna Czesko-Morawska

4 Klimat Czech Umiarkowany, ciepły,
W Masywie Czeskim i pn. Morawach przejściowy między morskim a kontynentalnym, W górach odmiana górska klimatu Klimat Czech kształtuje ograniczenie napływu wilgotnego powietrza atlantyckiego z zachodu przez łańcuchy Rudaw i Sudetów a od pd.-zach. Przez Las czeski i Szumawę oraz otwarcie na napływ chłodnego powietrza polarnego z północy przez Bramę Morawską Wiosną i jesienią napływa ciepłe powietrze znad Europy Pd. Przez Wielką Nizinę Węgierską Średnia temperatura w styczniu -2 C, w lipcu 18 pogodne dni w Czechach od 35 do 45 rocznie, Pochmurne dni w Czechach od , Roczna suma opadów wynosi od mm Pokrywa śnieżna utrzymuje się dni, a w górach do 175 dni Szumawa Karkonosze

5 Wody Czech Czechy leżą w zlewisku trzech mórz :
Północnego – 65%: Łaba, Wełtawa, Ohrza i Izera Czarnego – 25%: Morawa (Uchodzi do Dunaju) Bałtyckiego 10%: Odra z Opawą i Olzą Sieć rzeczna dobrze rozwinięta. W Sudetach mają swoje źródła Łaba i Odra W Czechach brak jest dużych naturalnych jezior Liczne sztuczne zbiorniki retencyjne: Orlickie, Lipieńskie, Slapskie na Wełtawie Liczne źródła mineralne, w tym cieplice najpopularniejsze w Karlowych Warach (temp.73 C) Zapora w Teneczynie Źródło Łaby - Karkonosze

6 Gleby Wyżynno-górskie obszary Czech pokrywają gleby brunatne,
W okolicach Pragi – czarnoziemy, W okolicach Ołomuńca – lessowe gleby płowe

7 Świat roślinny Flora Czech liczy ok.. 3 tyś. gatunków roślin
Przeważa roślinność antropogeniczna – pola uprawne, użytki zielone, kultury leśne, Zachowane fragmenty roślinności naturalnej są chronione m.in. w parkach narodowych: Karkonoszy, Jesioników , Szumawy, Szumawa

8 Świat zwierzęcy Fauna obejmuje gatunki zwierząt pospolite w całej Europie. Duże ssaki: dzik, wilk, żbik, jeleń, sarna, niedźwiedź i muflon (najliczniejszy w Europie) Mniejsze zwierzęta: lis, borsuk, wydra, kuna, wiewiórka, zając, świstak, kaczka krzyżówka, krogulec, sroka, ziemba, sikora, padalec, żmija zygzakowata, ropucha szara itd. Środowisko przyrodnicze zostało znacznie przekształcone przez człowieka. Przemysł doprowadził do degradacji wielu regionów m.in. Ostrawy i Karkonoszy. Borsuk Żmija zygzakowata Sikorka Muflon

9 Ochrona środowiska 5 obiektów na terenie Czech ma status światowych rezerwatów biosfery: Krkonossky narodni park Sumava narodni park Palava narodni park Trebonsko narodni park Krivoklatsko narodni park Śnieżka - Karkonosze Krkonoski narodny park

10 Ludność Struktura narodowościowa Czech jest dość jednolita; Czesi 81%
Morawianie 13% Słowacy 3% Polacy ok. 60 tyś. Ślązacy ok. 45 tyś. Niemcy ok. 50 tyś. Cyganie 30 tyś. Węgrzy 20 tyś.

11 Struktura wyznaniowa 39% - katolicy
5% - protestanci: bracia czescy – husyci, luteranie, babtyści 3% prawosławni i żydzi, 50% ateiści, Synagoga w Pradze Katadra św. Wita w Pradze

12 Gospodarka Czechy są rozwinietym krajem przemysłowo-rolniczym:
Przemysł lekki: włókienniczy, skórzany, szklarski, ceramiczny, Maszynowy, Samochodowy – Skoda Bank centralny – Czeski Bank Narodowy Giełda w Pradze działająca od 1992 roku Skoda

13 Rolnictwo – uprawa roślin
Rolnictwo w Czechach zapewnia samowystarczalność żywnościową kraju: Użytki rolne to: 54% powierzchni kraju Uprawiane są głównie zboża: pszenica, jęczmień, żyto, owies, a także kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, rzepak, warzywa i owoce Na Morawach uprawia się winorośl w winnicach, Gospodarka leśna – rocznie w Czechach wycina się tyś.ha lasów

14 Rolnictwo – hodowla zwierząt
W Czechach najbardziej popularna jest hodowla trzody chlewnej i bydła, Wokół miast rozwinęło się drobiarstwo

15 Górnictwo węgiel brunatny: Mosteckie i Sokołowskie Zagłębie Węglowe
węgiel kamienny: Ostrawsko-Karwińskie Zagłębie Węglowe Złoża kaolinu (jedne z największych na świecie): Sokołowskie Zagłębie Węglowe Uran Grafit: Szumawa, Morawy Piaski szklarskie Niewielkie złoża gazu ziemnego i ropy naftowej, Granity i wapienie Zagłębie Węglowe Ostrawsko-Karwińskie

16 Przemysł Energia elektryczna pochodzi głównie z elektrowni cieplnych (76%), atomowych (21% Temelin i Dukovany) i hydroelektrownie (3%) Hutnictwo żelaza – Ostrawa Cementownie – Hranice Przemysł zbrojeniowy i elektromaszynowy – Praga, Czeskie Budziejowice, Ołomuniec, Ostrawa, Przemysł chemiczny – przetwórstwo ropy naftowej i węgla, Przemysł szklarski – sztuczne diamenty do biżuterii (Jablonec) i kryształy Moser Przemysł skórzany – Zakłady Obuwnicze Bata Przemysł piwowarski – Pilzno, Praga Elektrownia atomowa Temelin Elektrownia Dukovany

17 Turystyka Czechy mają dobre warunki dla rozwoju turystyki – zróżnicowane środowisko, uzdrowiska, dobra kultury – zabytki, folklor, korzystne położenie geograficzne Największą popularnością cieszy się Praga, Kutna Hora, Ceski Krumlov, uzdrowiska Karlowe wary, Mariańskie Łaźnie, Cieplice, Jachymów Popularne sporty zimowe uprawiane sa głównie w Sudetach – Harrachow, Pec pod Sneżkou W Czechach popularna jest turystyka weekendowa m.in. podmiejskie domki letniskowe Skalne Miasto Praga – mosty na Wełtawie

18 Historia Praga - Hradczany
W IX wieku Czechy zostały zjednoczone przez ród Przemyślidów, którzy przyjęli chrzest; Od IX do XX wieku Czechami władały cztery dynastie: Przemyślidów, Luksemburgów, Jagiellonów i Habsburgów do 1918 roku; Po I wojnie światowej w 1918 roku politycy czescy i słowaccy podjęli decyzję o powstaniu jednego państwa Czechosłowacji Po upadku komunizmu w Czechach w 1993 roku Czechosłowacja ponownie podzieliła się na Czechy i Słowację - dwa niezależne państwa W 2004 roku Czechy przystąpiły wraz ze Słowacja do Unii Europejskiej; Praga - Hradczany Tańczący dom - Praga

19 Zabytki Czech Most Karola - Praga Liberec Zamek Frydland
Złota uliczka - Praga Zamek Karlstein Liberec Karlowe Wary

20 Sprawdź swoje wiadomości!
Kto zjednoczył państwo czeskie? Z jakich kolorów składa się flaga Czech? Jaka rzeka ma swoje źródła w Karkonoszach? Jak nazywa się najsłynniejszy most w Pradze? Wymień trzy parki narodowe Czech. Podaj nazwy pięciu kopalin wydobywanych na terenie Czech. Jak nazywa się najwyższy szczyt w Czechach? Jaka rzeka przepływa przez Pragę? Jakie kopaliny wydobywane są w Czechach? Wymień trzy atrakcje turystyczne Czech. Jaki klimat panuje w Czechach? Jak nazywa się waluta czeska?

21 Dziękuję za uwagę Prezentacje przygotował : Jędrzej Mazur


Pobierz ppt "Czechy i Słowacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google