Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ania Jakowiecka. W sk ł ad Wielkiej Brytanii wchodz ą : Anglia, Walia i Szkocja po ł o ż one na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Pó ł nocna le żą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ania Jakowiecka. W sk ł ad Wielkiej Brytanii wchodz ą : Anglia, Walia i Szkocja po ł o ż one na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Pó ł nocna le żą."— Zapis prezentacji:

1 Ania Jakowiecka

2 W sk ł ad Wielkiej Brytanii wchodz ą : Anglia, Walia i Szkocja po ł o ż one na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Pó ł nocna le żą ca w pó ł nocnej cz ęś ci wysp Irlandia…

3  Obecnym monarch ą brytyjskim jest królowa El ż bieta II, która zasiad ł a na tronie w 1952 i zosta ł a koronowana w 1953. Dzisiaj jej funkcje s ą g ł ównie ceremonialne, a rzeczywiste rz ą dy spoczywaj ą w r ę kach premiera…

4  Stolic ą pa ń stwa jest Londyn

5  Waluta Wielkiej Brytanii to Funt Szterling

6  Przez Londyn p ł ynie rzeka Tamiza.  W Londynie mieszka 8,308 mieszka ń ców

7  Najs ł ynniejszym zegarem w Londynie jest Big Ben

8  Najs ł ynniejsza dru ż yna pi ł karska Manczester United  S ł ynni brytyjscy pi ł karze

9  Tradycyjn ą potraw ą ś wi ą t Bo ż ego Narodzenia w Anglii jest Indyk

10  Dzi ę kuje za obejrzenie mojej prezentacji.. 


Pobierz ppt "Ania Jakowiecka. W sk ł ad Wielkiej Brytanii wchodz ą : Anglia, Walia i Szkocja po ł o ż one na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Pó ł nocna le żą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google