Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Godzina dla Ziemi (ang. Earth Hour) – akcja związana z zieloną polityką stworzona przez World Wide Fund for Nature odbywająca się w każdą ostatnią sobotę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Godzina dla Ziemi (ang. Earth Hour) – akcja związana z zieloną polityką stworzona przez World Wide Fund for Nature odbywająca się w każdą ostatnią sobotę"— Zapis prezentacji:

1

2 Godzina dla Ziemi (ang. Earth Hour) – akcja związana z zieloną polityką stworzona przez World Wide Fund for Nature odbywająca się w każdą ostatnią sobotę marca, począwszy od 2007 roku.

3 Ma ona na celu nak ł onienie zwyk ł ych ludzi, a tak ż e korporacje, do wy ł ączenia na jedną godzinę ś wiate ł oraz urządze ń elektrycznych w domach i biurach. Sk ł ania ona do refleksji nad zmianami klimatu. 20 30 -21 30 Od roku 2009 "Godzina dla Ziemi" odbywa się w godzinach 20 30 -21 30 czasu strefowego. Wcześniej wygaszenie świateł następowało w godzinach od 20:00 do 21:00.

4 W Polsce światła zgasły w Warszawie i Poznaniu. W 2009 roku udział w akcji zadeklarowało ponad 700 miast z 78 krajów. Po raz pierwszy akcja odbyła się w roku 2007 w Sydney. Wzięło w niej udział 2,2 mln osób. W roku 2008 udział w akcji, która odbyła się 28 marca, wzięło już 50 milionów osób w 370 miastach na całym świecie.

5 W roku 2010 wy łą czenie ś wiat ł a na 60 minut by ł o najwi ę ksz ą akcj ą dla ś rodowiska w historii - poda ł WWF. W łą czy ł o si ę do niej ponad 4,5 tys. miast w 128 krajach. Wy łą czono ś wiat ł o najbardziej znanych budynków - Wie ż y Eiffla w Pary ż u, Pa ł acu Buckingham w Londynie, mostu Golden Gate w San Francisco, Opery w Sydney. W Polsce udzia ł wzi ęł o 40 miast, w tym 15 wojewódzkich; wy łą czono o ś wietlenie m.in. Pa ł acu Kultury i Nauki w Warszawie.

6 W roku 2011 akcj ę przeprowadzono 26 marca pod has ł em Godzina dla Ziemi: spraw, by trwa ł a d ł u ż ej, w 2012 akcj ę przewidziano na dzie ń 31 marca o godz. 20:30. Akcja bywa krytykowana za swój symboliczny charakter a więc niewielki wpływ na zużycie energii.

7


Pobierz ppt "Godzina dla Ziemi (ang. Earth Hour) – akcja związana z zieloną polityką stworzona przez World Wide Fund for Nature odbywająca się w każdą ostatnią sobotę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google