Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Student jako konsument na rynku multimediów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Student jako konsument na rynku multimediów”"— Zapis prezentacji:

1 „Student jako konsument na rynku multimediów”
Projekt badania „Student jako konsument na rynku multimediów”

2 Pomysł na badanie Cel główny: identyfikacja wzorów zachowań i postaw studentów SGH w dziedzinie korzystania z Internetu. Definicja „korzystanie z Internetu” - korzystanie z zasobów (pliki, programy) - komunikacja (poczta, chat, SMSy i in.) - rozrywka (gry online, radio, TV, blogi) - usługi (zakupy, aukcje, usługi bankowe)

3 Zmienne zależne Częstotliwość korzystania - pytanie: Jak często korzystasz z Internetu? Kafeteria odpowiedzi: - codziennie - 4-6 razy w tygodniu - 1-3 razy w tygodniu - rzadziej niż raz w tygodniu Dostępność Internetu – pytanie: Gdzie korzystasz z Internetu? 7 możliwości odpowiedzi do oceny na skali 5-stopniowej (nigdy - bardzo często)

4 Zmienne zależne – c.d. Intensywność korzystania – pytanie: Ile godzin tygodniowo spędzasz w Internecie? Pytanie otwarte. Cele wykorzystania Internetu – pytanie o wskazanie zastosowań Internetu (spośród dostępnej kafeterii), z których respondent korzysta, oraz rozdzielenie 100 punktów pomiędzy 4 obszary wykorzystania Internetu: Komunikację, Zdobywanie informacji, Rozrywkę oraz Usługi internetowe.

5 Zmienne niezależne Posiadanie komputera Rodzaj dostępu do Internetu
Cechy demograficzne - płeć - wiek - miejsce zamieszkania - rok studiów - kierunek studiów

6 METODOLOGIA Etap pierwszy – pilotaż (kwestionariusz ankietowy); próba 50 Etap drugi – badanie zasadnicze - wywiad kwestionariuszowy (próba 500) - wywiady indywidualne (32 wywiady)

7 Cele szczegółowe – badanie ilościowe
Zbadanie częstotliwości, intensywności i rozpowszechnienia korzystania z Internetu wśród studentów SGH Poznanie celów, do których studenci wykorzystują Internet Identyfikacja wzorów zachowań studentów w dziedzinie korzystania z Internetu w oparciu o takie czynniki, jak dostęp do komputera, dostęp do Internetu, cechy demograficzne

8 Cele szczegółowe – badanie ilościowe, c.d.
Segmentacja studentów ze względu na wzory zachowań w dziedzinie korzystania z Internetu Identyfikacja tych zasobów Internetu, do których studenci sięgają samodzielnie, oraz tych, które są im udostępniane przez inne osoby

9 Cele szczegółowe – badanie jakościowe
Poznanie opinii studentów na temat Internetu i korzystania z jego zasobów Identyfikacja motywów korzystania z Internetu przez studentów Rozpoznanie wyobrażeń studentów dotyczących legalności i nielegalności korzystania z określonych zasobów Internetu

10 Przygotowania do badania
Problemy definicyjne – liczne dyskusje grupowe: co rozumiemy pod pojęciem legalnego i nielegalnego korzystania z zasobów Internetu? Co mówi na ten temat prawo? Wyniki pilotażu – niepowodzenie ankiety (za długa, za trudna, nużąca) Problemy z losowaniem

11 Schemat losowania Operat losowania: - 239 grup języka A
- zakładana średnia liczebność każdej grupy: 15 osób Zakładana wielkość próby: 500 osób Losowanie zespołowe – 35 grup spośród 239 Zakładana stopa zwrotu: 70%

12 Plan analizy Statystyka opisowa Segmentacja – metodą AID/CHAID
Regresja logistyczna – wpływ różnych zmiennych na ściąganie i korzystanie z zasobów Internetu Analiza dyskryminacji- 2 modele: osoby, które często ściągają pliki i osoby, które często korzystają ze ściągniętych już plików Analiza czynnikowa – gatunki słuchanej muzyki a korzystanie z Internetu


Pobierz ppt "„Student jako konsument na rynku multimediów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google