Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ STUDENTÓW Studenci 2004

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ STUDENTÓW Studenci 2004"— Zapis prezentacji:

1 UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ STUDENTÓW Studenci 2004
Klaudia Palczak Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ STUDENTÓW Studenci 2004 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ STUDENTÓW

2 Wprowadzenie Badanie  przeprowadzone  zostało inicjatywy Barbary Labudy, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,  w ramach akcji  "Uczelnie Wolne od Narkotyków”. Całość projektu sfinansowana została przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze środków budżetowych Ministra Zdrowia Badanie jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Pracowni Badań Społecznych oraz Agencji Promocji Studentów Socjologii „PAPSS”.

3 Cel badań Pierwsze tego typu badanie realizowane w Polsce.
Badanie miało na celu przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez studentów substancji psychoaktywnych. Celem badania była również próba identyfikacji i pomiaru czynników wpływających na rozmiary zjawiska, zarówno po stronie popytu jak podaży.

4 Metoda Badanie zostało zrealizowane metodą ankietową z zastosowaniem kwestionariusza do samodzielnego wypełnienia. Badanie zostało zrealizowane na próbie studentów uczących się w trybie dziennymi lub wieczorowym w wyższych szkołach państwowych oraz niepaństwowych. Badanie zostało zrealizowane w 71 różnych uczelniach. Próba badawcza liczyła 1545 osób. Sposób doboru próby gwarantował jej reprezentatywność pod względem: płci, roku studiów, trybu studiów, wielkości miejscowości, w której znajduje się uczelnia oraz rodzaju uczelni.

5 Przedmiot badań Rozpowszechnienie picia Wzory picia
Rozmiary zjawiska nietrzeźwości Rozpowszechnienie używania substancji nielegalnych Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych Postawy wobec różnych substancji psychoaktywnych Problem narkotyków jako przedmiot prezentacji

6 Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii
Odsetki studentów, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii

7 Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii
Porównanie odsetka studentów, którzy używali poszczególnych środków w czasie ostatnich 12 miesięcy i 30 dni Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii

8 Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii
Porównanie odsetka studentów i uczniów w wieku lat, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii

9 Odsetki studentów i uczniów w wieku 17-18 lat (ESPAD 2003), którzy używali amfetaminy:

10 Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii
Powody używania środków odurzających wśród studentów w czasie ostatnich 12 miesięcy Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii

11 Okoliczności palenia marihuany w czasie ostatnich 12 miesięcy
Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii

12 Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii
Odsetki studentów, którzy uznali poszczególne substancje za łatwe i bardzo łatwe do zdobycia Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii

13 Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii
Uczestnictwo w zajęciach, kolokwiach i egzaminach będąc w stanie pod wpływem środków odurzających w czasie ostatnich 12 miesięcy Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii I Neurologii

14 Podsumowanie Najbardziej rozpowszechnioną substancją nielegalną wśród młodzieży studenckiej są przetwory konopi, podobnie jak ma to miejsce zarówno wśród młodzieży szkolnej, jak i w całej populacji dorosłych mieszkańców naszego kraju. Picie nadal pozostaje znacznie bardziej rozpowszechnionym problemem niż sięganie po substancje nielegalne Używanie substancji nielegalnych dokonuje się przede wszystkim w kontekście spędzania czasu wolnego i zabawy. Wspomaganie procesu nauki substancjami występuje sporadycznie.

15 Podsumowanie Młodzież studencka nieco wyżej ocenia dostępność substancji nielegalnych niż młodzież szkół ponadgimnazjalnych, co zapewne jest efektem ulokowania studentów głównie w większych miastach. Badani stykali się w zdecydowanej większości z przekazem profilaktycznym już w szkole, uważają jednak, że uczelnie także powinny angażować się edukację w tym zakresie (79,8%).


Pobierz ppt "UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ STUDENTÓW Studenci 2004"

Podobne prezentacje


Reklamy Google