Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECYFIKA PRACY BIBLIOTEKARZA UCZELNI ARTYSTYCZNEJ W OPINII CZYTELNIKÓW – PRACOWNIK MERYTORYCZNY, DORADCA CZY PRZYJACIEL? mgr Sławomir Sobczyk Biblioteka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECYFIKA PRACY BIBLIOTEKARZA UCZELNI ARTYSTYCZNEJ W OPINII CZYTELNIKÓW – PRACOWNIK MERYTORYCZNY, DORADCA CZY PRZYJACIEL? mgr Sławomir Sobczyk Biblioteka."— Zapis prezentacji:

1 SPECYFIKA PRACY BIBLIOTEKARZA UCZELNI ARTYSTYCZNEJ W OPINII CZYTELNIKÓW – PRACOWNIK MERYTORYCZNY, DORADCA CZY PRZYJACIEL? mgr Sławomir Sobczyk Biblioteka Główna Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

2 Wstęp: Uczelnie artystyczne (plastyczne, teatralne, muzyczne) charakteryzują się wieloma odrębnościami w stosunku do innych wyższych uczelni: niewielki nabór studentów, elitarny charakter studiów, sposób kształcenia oparty o bezpośredni kontakt wykładowców ze studentami, indywidualny tok kształcenia, przewaga zajęć praktycznych.

3 Cel pracy: Ocena specyfiki pracy bibliotekarza na uczelni artystycznej w opinii czytelników, w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe.

4 Materiał i metodyka: anonimowa ankieta,
dotycząca dotychczasowych doświadczeń czytelnika w korzystaniu z biblioteki uczelnianej oraz jego oczekiwań w stosunku do pracujących w niej bibliotekarzy, składająca się z 8 pytań, podane warianty odpowiedzi, do wyboru

5 Ankieta: 1. PŁEĆ (kobieta/mężczyzna)
2. ROK STUDIÓW (I-V, studia doktoranckie) 3. JAK CZĘSTO ODWIEDZA PAN/PANI BIBLIOTEKĘ SWOJEJ UCZELNI? - częściej niż raz w tygodniu - raz w tygodniu - raz na 2 tygodnie - raz w miesiącu - raz na 3 miesiące - rzadziej niż raz na 3 miesiące 4. CZY ROZPOZNAJE PAN/PANI BIBLIOTEKARZY PRACUJĄCYCH NA PAŃSTWA UCZELNI ? (tak/nie)

6 Ankieta: JAKIE SĄ PAŃSTWA ZDANIEM NAJWAŻNIEJSZE CECHY, KTÓRE POWINNY CHARAKTERYZOWA Ć BIBLIOTEKARZY NA UCZELNIACH ARTYSTYCZNYCH? (proszę zaznaczyć max. 3 cechy) - wygląd - przygotowanie merytoryczne - kreatywność - znajomość księgozbioru - życzliwość w stosunku do czytelnika - kultura osobista - znajomość języka obcego - znajomość systemów informacyjnych - inne (wymienić)

7 Ankieta: 6. W JAKI SPOSÓB NAJCZĘŚCIEJ UZYSKUJĄ PAŃSTWO POTRZEBNE MATERIAŁY ? - wyszukuję w katalogu - korzystam ze znajomości innych baz danych - szukam w internecie - korzystam z bezpośredniej pomocy bibliotekarza 7. JAK OCENIACIE PAŃSTWO PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE BIBLIOTEKARZY PRACUJĄCYCH W PAŃSTWA BIBLIOTECE UCZELNIANEJ ? (b.dobrze, dobrze, wystarczająco, źle, b.źle) 8. JAKIEGO RODZAJU POMOCY OCZEKUJECIE PAŃSTWO OD BIBLIOTEKARZA W WASZEJ BIBLIOTECE UCZELNIANEJ ? - wyjaśnienia zasad korzystania z katalogu - wskazania innych źródeł informacji - podania konkretnych tytułów i ich dostępności - całkowitego merytorycznego opracowania tematu

8 Materiał i metodyka: biblioteki 3 uczelni artystycznych w Krakowie
150 respondentów (czytelnicy, proszeni przez bibliotekarza o wypełnienie ankiety)

9 Dane demograficzne Rok studiów Liczba respondentów % I 32 21.33 II 38
25.33 III 22 14.66 IV 25 16.66 V 24 16.00 VI 5 3.33 Studia doktoranckie 4 2.66

10 Rozkład odpowiedzi na pytanie o częstotliwość odwiedzania biblioteki uczelnianej.

11 Rozkład odpowiedzi na pytanie o znajomość bibliotekarzy.

12 Rozkład odpowiedzi na pytanie o najważniejsze cechy, które powinny charakteryzować bibliotekarzy na uczelniach artystycznych.

13 Rozkład odpowiedzi na pytanie o najważniejsze cechy, które powinny charakteryzować bibliotekarzy na uczelniach artystycznych. Cecha Liczba odpowiedzi % grupy znajomość księgozbioru 131 87.33 życzliwość w stosunku do czytelników 113 75,33 przygotowanie merytoryczne 80 53,33 kultura osobista 54 36,00 kreatywność 46 30,66 znajomość systemów informacyjnych 27 18,00 znajomość języka obcego 5 3,33 inne wygląd 4 2,66

14 Rozkład odpowiedzi na pytanie o sposób pozyskiwania materiałów.
Źródło pozyskiwania Liczba odpowiedzi % grupy wyszukiwanie w katalogu 93 62,00 bezpośrednia pomoc bibliotekarza 70 46,66 internet 44 29,33 inne bazy danych 10 6,66

15 Rozkład odpowiedzi na pytanie o ocenę przygotowania merytorycznego bibliotekarzy pracujących w bibliotece uczelnianej.

16 Rozkład odpowiedzi na pytanie o rodzaj pomocy oczekiwanej od bibliotekarzy pracujących w bibliotece uczelnianej.

17 Podsumowanie: Specyfika pracy bibliotekarza na uczelni artystycznej jest związana bezpośrednio z odrębnościami tego rodzaju uczelni w stosunku do innych szkół wyższych. Szczególne znaczenie ma przygotowanie merytoryczne z konkretnej dziedziny sztuki i doskonała orientacja w księgozbiorze. Nie mniej ważne okazują się: życzliwość, cierpliwość oraz indywidualne podejście do czytelnika. Bibliotekarz idealny musi umiejętnie łączyć wiedzę fachową z zakresu bibliotekoznawstwa, przygotowanie merytoryczne i posiadać cechy osobowości, ułatwiające nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z wymagającymi czytelnikami.

18 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "SPECYFIKA PRACY BIBLIOTEKARZA UCZELNI ARTYSTYCZNEJ W OPINII CZYTELNIKÓW – PRACOWNIK MERYTORYCZNY, DORADCA CZY PRZYJACIEL? mgr Sławomir Sobczyk Biblioteka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google