Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki wpływające na atrakcyjność zajęć internetowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki wpływające na atrakcyjność zajęć internetowych"— Zapis prezentacji:

1 Czynniki wpływające na atrakcyjność zajęć internetowych
Dr Dorota Król mgr Aneta Mieszkowska

2 Wprowadzenie Zmienne osobowościowe: Neurotyczność
Ekstrawersja-introwersja Otwartość na doświadczenie Samoocena Specyficzne kompetencje: Kompetencje społeczne Inteligencja emocjonalna

3 Pytanie badawcze nr 1 Czy studenci internetowych zajęć różnią się od tych wybierających tradycyjne formy uczenia się?

4 Pytanie badawcze nr 2 Jakie czynniki wpływają na ocenę kursu przez studenta? Doświadczenie – wszechstronność korzystania z sieci wzrasta wraz ze stażem korzystania z internetu

5 Komunikacja Wrażenie obecności społecznej Rodzaje języka w internecie:
Język codziennej komunikacji w odmianie swobodnej i bardziej oficjalnej Odmiana naukowa

6 Pytanie badawcze nr 3 Pytanie badawcze nr 4
Czy kursy o większym stopniu interakcji są lepiej odbierane przez studentów? Pytanie badawcze nr 4 Czy sposób wypowiedzi wykładowcy (zabarwienie emocjonalne i stopień formalizmu) wpływa na ocenę kursu?

7 Narzędzia badawcze Kwestionariusz NEO – FFI Neurotyzm Ekstawersja
Otwartość na doświadczenia Ugodowość Sumienność

8 Narzędzia badawcze Inwentarz Stylów Myślenia Sternberga-Wagnera
monarchiczny hierarchiczny oligarchiczny anarchiczny globalny lokalny

9 Narzędzia Ankieta ewaluacyjna
- 13 kursów z programu IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich)

10 Osoby badane – pierwsza część
Studenci z systemu ewidencji UW (USOS). Dwie grupy: osoby, które nie miały swojego konta w systemie COME UW osoby, które ukończyły kurs internetowy w poprzednim semestrze z oceną bardzo dobrą (dobrze radzące sobie w tej formie) Internetowy kwestionariusz wypełniły 143 osoby. Do analiz weszło 111 osób - 49 osób z pierwszej grupy i 62 osoby z drugiej grupy (uwzględniono tylko te, które ukończyły dwa lub więcej kursów internetowych)

11 Osoby badane – druga i trzecia część
463 studentów uczestniczących w trzynastu kursach COME UW w programie IBIZA, którzy wypełnili ankiety ewaluacyjne po zakończeniu kursu

12 Wyniki badań pierwszej części

13 Wyniki badań pierwszej części
Żadna ze skal z Inwentarza Stylów Myślenia Stenberga-Wagnera nie różnicuje istotnie statystycznie studentów wybierających formy tradycyjne i formy online.

14 Wyniki badań drugiej części
Zastosowałyśmy analizę regresji. Zmienna zależna – czy kurs spełnił Pan/i oczekiwania? Trzy grupy: Zastosowane komponenty i narzędzia na kursie; Cechy i umiejętności posiadane przez studentów; Cechy i umiejętności prowadzącego. Dodatkowo analizy wykonywałyśmy oddzielnie dla osób, które pierwszy raz uczestniczyły w kursie i dla tych, dla których był to kolejny kurs.

15 Ocena różnych komponentów i narzędzi
Liczba kursów R2 F df 1 0,20 3,9*** 85 Więcej niż 1 0,13 2,7*** 83 *** p<0,001

16 Ocena różnych komponentów i narzędzi
Predyktory Czy kurs spełnił oczekiwania? Liczba kursów 1 Więcej niż 1 Treść  = 0,32  = -0,44 Jakość zastosowanej treści ni  = 0,42 Multimedia Indywidualne zadania domowe Grupowe zadania domowe Testy Dyskusje

17 Samoocena studenta Liczba kursów R2 F df 1 0,12 4,7*** 186
Więcej niż 1 0,25 11,3*** 212 *** p<0,001

18 Czy kurs spełnił oczekiwania?
Samoocena studenta Predyktory Czy kurs spełnił oczekiwania? Liczba kursów 1 Więcej niż 1 Ocena własnego zaangażowania  = 0,18 ni Samodyscyplina  = -0,18 Stopień przyswojenia wiedzy  = 0,26  = 0,45 Zamiłowanie do pisania Towarzyskość Nieśmiałość Znajomość komputera

19 Ocena prowadzącego Liczba kursów R2 F df 1 0,20 4,1*** 83 Więcej niż 1
0,28 7,3*** 114 *** p<0,001

20 Czy kurs spełnił oczekiwania?
Ocena prowadzącego Predyktory Czy kurs spełnił oczekiwania? Liczba kursów 1 Więcej niż 1 Pomoc prowadzącego ni  = 0,34 Kontakt z prowadzącym  = 0,24 Przejrzyste zasady i dobra komunikatywność  = 0,26  = 0,38 Życzliwość i otwartość prowadzącego Stopień integracji grupy Atmosfera panująca na kursie Spotkania „na żywo”

21 Wyniki badań trzeciej części
Liczba postów na wszystkich forach dyskusyjnych dzielona przez liczbę uczestników Czas odpowiedzi na pytania studentów (liczony w godzinach) – Zliczenie przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych i ich ocena nacechowania emocjonalnego na skali od -2 (negatywny) do +2 (pozytywny) - Ocena stopnia formalizmu przez sędziów kompetentnych (kolokwialny, potoczny, formalny, urzędowy)

22 Wyniki badań trzeciej części

23 Posumowanie Są różnice pomiędzy studentami, którzy uczestniczą w kursie po raz pierwszy, a tymi, dla których jest to kolejny kurs Prawdopodobnie nacechowanie emocjonalne wypowiedzi ma wpływ na ocenę całego kursu

24 Pytania można kierować na adres: dkrol@abcpraca.pl lub am@uw.edu.pl
Dziękuję za uwagę Pytania można kierować na adres: lub


Pobierz ppt "Czynniki wpływające na atrakcyjność zajęć internetowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google