Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki wpływające na atrakcyjność zajęć internetowych Dr Dorota Król mgr Aneta Mieszkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki wpływające na atrakcyjność zajęć internetowych Dr Dorota Król mgr Aneta Mieszkowska."— Zapis prezentacji:

1 Czynniki wpływające na atrakcyjność zajęć internetowych Dr Dorota Król mgr Aneta Mieszkowska

2 2 Wprowadzenie Zmienne osobowościowe: -Neurotyczność -Ekstrawersja-introwersja -Otwartość na doświadczenie -Samoocena Specyficzne kompetencje: -Kompetencje społeczne -Inteligencja emocjonalna

3 3 Pytanie badawcze nr 1 Czy studenci internetowych zajęć różnią się od tych wybierających tradycyjne formy uczenia się?

4 4 Pytanie badawcze nr 2 Jakie czynniki wpływają na ocenę kursu przez studenta? Doświadczenie – wszechstronność korzystania z sieci wzrasta wraz ze stażem korzystania z internetu

5 5 Komunikacja Wrażenie obecności społecznej Rodzaje języka w internecie: -Język codziennej komunikacji w odmianie swobodnej i bardziej oficjalnej -Odmiana naukowa

6 6 Pytanie badawcze nr 3 Czy kursy o większym stopniu interakcji są lepiej odbierane przez studentów? Pytanie badawcze nr 4 Czy sposób wypowiedzi wykładowcy (zabarwienie emocjonalne i stopień formalizmu) wpływa na ocenę kursu?

7 7 Narzędzia badawcze Kwestionariusz NEO – FFI -Neurotyzm -Ekstawersja -Otwartość na doświadczenia -Ugodowość -Sumienność

8 8 Narzędzia badawcze Inwentarz Stylów Myślenia Sternberga- Wagnera -monarchiczny -hierarchiczny -oligarchiczny -anarchiczny -globalny -lokalny

9 9 Narzędzia Ankieta ewaluacyjna - 13 kursów z programu IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich)

10 10 Osoby badane – pierwsza część Studenci z systemu ewidencji UW (USOS). Dwie grupy: 1.osoby, które nie miały swojego konta w systemie COME UW 2.osoby, które ukończyły kurs internetowy w poprzednim semestrze z oceną bardzo dobrą (dobrze radzące sobie w tej formie) Internetowy kwestionariusz wypełniły 143 osoby. Do analiz weszło 111 osób - 49 osób z pierwszej grupy i 62 osoby z drugiej grupy (uwzględniono tylko te, które ukończyły dwa lub więcej kursów internetowych)

11 11 Osoby badane – druga i trzecia część 463 studentów uczestniczących w trzynastu kursach COME UW w programie IBIZA, którzy wypełnili ankiety ewaluacyjne po zakończeniu kursu

12 12 Wyniki badań pierwszej części

13 13 Wyniki badań pierwszej części Żadna ze skal z Inwentarza Stylów Myślenia Stenberga-Wagnera nie różnicuje istotnie statystycznie studentów wybierających formy tradycyjne i formy online.

14 14 Wyniki badań drugiej części Zastosowałyśmy analizę regresji. Zmienna zależna – czy kurs spełnił Pan/i oczekiwania? Trzy grupy: 1.Zastosowane komponenty i narzędzia na kursie; 2.Cechy i umiejętności posiadane przez studentów; 3.Cechy i umiejętności prowadzącego. Dodatkowo analizy wykonywałyśmy oddzielnie dla osób, które pierwszy raz uczestniczyły w kursie i dla tych, dla których był to kolejny kurs.

15 15 Ocena różnych komponentów i narzędzi Liczba kursów R2R2 Fdf 10,203,9***85 Więcej niż 10,132,7***83 *** p<0,001

16 16 Ocena różnych komponentów i narzędzi Predyktory Czy kurs spełnił oczekiwania? Liczba kursów 1Więcej niż 1 Treść = 0,32 = -0,44 Jakość zastosowanej treścini = 0,42 Multimediani Indywidualne zadania domowe ni Grupowe zadania domoweni Testyni Dyskusjeni

17 17 Samoocena studenta Liczba kursów R2R2 Fdf 10,124,7***186 Więcej niż 10,2511,3***212 *** p<0,001

18 18 Samoocena studenta Predyktory Czy kurs spełnił oczekiwania? Liczba kursów 1Więcej niż 1 Ocena własnego zaangażowania = 0,18 ni Samodyscyplina = -0,18 ni Stopień przyswojenia wiedzy = 0,26 = 0,45 Zamiłowanie do pisania ni Towarzyskośćni Nieśmiałośćni Znajomość komputerani

19 19 Ocena prowadzącego Liczba kursówR2R2 Fdf 10,204,1***83 Więcej niż 10,287,3***114 *** p<0,001

20 20 Ocena prowadzącego Predyktory Czy kurs spełnił oczekiwania? Liczba kursów 1Więcej niż 1 Pomoc prowadzącego ni = 0,34 Kontakt z prowadzącym = 0,24 ni Przejrzyste zasady i dobra komunikatywność = 0,26 = 0,38 Życzliwość i otwartość prowadzącego ni Stopień integracji grupyni Atmosfera panująca na kursieni Spotkania na żywoni

21 21 Wyniki badań trzeciej części -Liczba postów na wszystkich forach dyskusyjnych dzielona przez liczbę uczestników -Czas odpowiedzi na pytania studentów (liczony w godzinach) – Zliczenie przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych i ich ocena nacechowania emocjonalnego na skali od -2 (negatywny) do +2 (pozytywny) - Ocena stopnia formalizmu przez sędziów kompetentnych (kolokwialny, potoczny, formalny, urzędowy)

22 22 Wyniki badań trzeciej części

23 23 Posumowanie Są różnice pomiędzy studentami, którzy uczestniczą w kursie po raz pierwszy, a tymi, dla których jest to kolejny kurs Prawdopodobnie nacechowanie emocjonalne wypowiedzi ma wpływ na ocenę całego kursu

24 24 Dziękuję za uwagę Pytania można kierować na adres: dkrol@abcpraca.pl lub am@uw.edu.pl dkrol@abcpraca.plam@uw.edu.pl


Pobierz ppt "Czynniki wpływające na atrakcyjność zajęć internetowych Dr Dorota Król mgr Aneta Mieszkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google