Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakościowe planowanie mediów na podstawie badania wskaźnika zaangażowania w oglądanie programu telewizyjnego Paweł Wójcik, IQS and QUANT Group Marcin Jarnicki,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakościowe planowanie mediów na podstawie badania wskaźnika zaangażowania w oglądanie programu telewizyjnego Paweł Wójcik, IQS and QUANT Group Marcin Jarnicki,"— Zapis prezentacji:

1 Jakościowe planowanie mediów na podstawie badania wskaźnika zaangażowania w oglądanie programu telewizyjnego Paweł Wójcik, IQS and QUANT Group Marcin Jarnicki, Biuro Programowe TVP

2 Celem badania było sprawdzenie, czy zaangażowanie w oglądanie programu ma wpływ na znajomość reklam, a także czy oglądany program. Podstawą było porównanie znajomości reklamowanych marek przed i po obejrzeniu programu. Badanie zostało przeprowadzone przed i po emisji dwóch programów: - transmisja zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich, - telenowela Na dobre i na złe. Cel badania

3 Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) Próba: N=1000. Próba obejmuje następujące grupy: N=200 osób, wywiady przeprowadzone przed emisją skoków narciarskich. N=200 osób, które obejrzały skoki narciarskie - wywiad przeprowadzony do dwóch godzin po emisji. N=100 osób, które nie obejrzały skoków narciarskich - wywiad przeprowadzony do dwóch godzin po emisji. N=200 osób, wywiady przeprowadzone przed emisją odcinka telenoweli Na dobre i na złe. N=200 osób, które obejrzały odcinek telenoweli - wywiad przeprowadzony do dwóch godzin po emisji. N=100 osób, które nie obejrzały odcinka telenoweli - wywiad przeprowadzony do dwóch godzin po emisji. Próba reprezentatywna dla osób dorosłych oglądających telewizję. Realizacja badania: 22-23 marca 2003 Metodologia

4 Schemat eksperymentu GK BR1BR2PROGRAM GE1 GE2 GE3 GK- grupa kontrolna BR1- blok reklamowy przed programem BR2- blok reklamowy po programie GE1, GE2, GE3- grupy eksperymentalne o różnym stopniu zaangażowania w oglądanie programu pierwszy pomiardrugi pomiar N=400

5 Pytaliśmy je także o to jaka marka jest sponsorem serialu Na dobre i na złe lub transmisji pucharu świata w skokach narciarskich (zależnie od programu). Pytanie to zadaliśmy dwukrotnie: przed blokiem pytań dotyczącym wspomaganego oglądania badanych reklam i po nim. Dla każdej z badanych reklam prosiliśmy respondentów o ocenę na skali (1- na pewno nie widziałe(a)m, 2 - raczej nie widziałe(a)m, 3 - raczej widziałe(a)m, 4 - na pewno widziałe(a)m), czy ostatnio widzieli je w telewizji. Tych badanych, którzy oglądali odcinek serialu Na dobre i na złe lub transmisję pucharu świata w skokach narciarskich (zależnie od programu) pytaliśmy o to jak uważnie obejrzeli badany program a także prosiliśmy o jego ocenę na wymiarach: - interesujący - ważny dla Pana(i) - zabawny - wciągający, angażujący - dla całej rodziny. Wskaźniki

6 Wyniki

7 Średni procent widzianych reklam emitowanych przed serialem Na dobre i na złe i po nim

8 Średni procent widzianych reklam emitowanych po serialu Na dobre i na złe różnica pomiędzy niskim a wysokim poziomem zaangażowania jest istotna statystycznie

9 Średni procent widzianych reklam emitowanych przed transmisją Pucharu Świata w skokach narciarskich i po niej

10 Średni procent widzianych reklam emitowanych po transmisji Pucharu Świata w skokach narciarskich różnica pomiędzy niskim a wysokim poziomem zaangażowania jest istotna statystycznie

11 N=61N=74 Czy ostatnio widział(a) Pan(i) w telewizji reklamę szamponu przeciwłupieżowego Nizoral? Wpływ zaangażowania w oglądanie programu na znajomość wspomaganą reklamy sponsora* - Nizoral

12 N=59N=68 Wpływ zaangażowania w oglądanie programu na znajomość wspomaganą reklamy sponsora* - Milka Czy ostatnio widział(a) Pan(i) w telewizji reklamę czekolady Milka?

13 Znajomość spontaniczna Znajomość wspomagana 16% 22% 21% 36% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% RESPONDENCI O NISKIM ZAANGAŻOWANIU RESPONDENCI O WYSOKIM ZAANGAŻOWANIU RESPONDENCI O NISKIM ZAANGAŻOWANIU RESPONDENCI O WYSOKIM ZAANGAŻOWANIU N=61N=74 N=61N=74 Wpływ zaangażowania w oglądanie programu na znajomość reklamy marki jako reklamy sponsora programu* - Nizoral Czy wie Pan(i) jaka marka jest sponsorem programu? Proszę powiedzieć, która z marek, które przed chwilą przeczytałem(am) jest sponsorem programu?

14 37% 43% 71% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% RESPONDENCI O NISKIM ZAANGAŻOWANIU RESPONDENCI O WYSOKIM ZAANGAŻOWANIU RESPONDENCI O NISKIM ZAANGAŻOWANIU RESPONDENCI O WYSOKIM ZAANGAŻOWANIU N=59N=68 N=59N=68 Znajomość spontaniczna Znajomość wspomagana Wpływ zaangażowania w oglądanie programu na znajomość reklamy marki jako reklamy sponsora programu* - Milka Czy wie Pan(i) jaka marka jest sponsorem programu? Proszę powiedzieć, która z marek, które przed chwilą przeczytałem(am) jest sponsorem programu?

15 Porównanie grup respondentów o rożnym poziomie zaangażowania w oglądanie badanego programu wskazuje, że osoby bardziej zaangażowane w oglądanie danego programu zapamiętały istotnie więcej badanych reklam. Z porównania wyników badania grupy kontrolnej (przed emisją programu) z grupą respondentów, którzy nie oglądali serialu ani skoków narciarskich wynika, że na poziom znajomości reklam nie wpłynęły inne czynniki poza oglądanymi programami. Wnioski


Pobierz ppt "Jakościowe planowanie mediów na podstawie badania wskaźnika zaangażowania w oglądanie programu telewizyjnego Paweł Wójcik, IQS and QUANT Group Marcin Jarnicki,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google