Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opinia o warszawskich żłobkach Raport z badania. 2 Informacja o badaniu Cel badania: poznanie opinii rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 korzystających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opinia o warszawskich żłobkach Raport z badania. 2 Informacja o badaniu Cel badania: poznanie opinii rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 korzystających."— Zapis prezentacji:

1 Opinia o warszawskich żłobkach Raport z badania

2 2 Informacja o badaniu Cel badania: poznanie opinii rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 korzystających z opieki i oczekujących na miejsce w warszawskich żłobkach publicznych i niepublicznych, którym Miasto zleciło opiekę nad dziećmi na temat funkcjonowania żłobków. Technika: ankieta internetowa (CAWI) dystrybuowana pocztą elektroniczną Próba: celowa – rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 korzystających z opieki i oczekujących na miejsce w warszawskich żłobkach publicznych i niepublicznych, którym Miasto zleciło opiekę nad dziećmi, znajdujący się w bazie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Wielkość próby: N=3 172 (stopa zwrotu 37%) Termin realizacji: 23 stycznia – 4 lutego 2013 r. Wykonawca: Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania.

3 3 Struktura próby – obecna sytuacja dotycząca żłobka N=3172 Dane nie sumują się do 100% ponieważ, badani mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź. Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania.

4 4 Struktura próby – płeć i wiek n=3019 Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. n=3015

5 5 Struktura próby – wykształcenie i sytuacja materialna Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. n=2987

6 6 Powody wyboru żłobka ogółem: żłobek publiczny vs. niepubliczny Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. Publiczny n=3068 Niepubliczny dofinansowany n=99 Niepubliczny niedofinansowany n=200 Dane nie sumują się do 100% ponieważ, badani mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź.

7 7 Powody wyboru żłobka publicznego: korzystający vs. oczekujący Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. Korzystający n=1287 Oczekujący n=1876 Dane nie sumują się do 100% ponieważ, badani mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź.

8 8 Zadowolenie z jakości usług świadczonych w żłobku: żłobek publiczny vs. niepubliczny Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. Publiczny n=1287 Niepubliczny dofinansowany n=59 Niepubliczny niedofinansowany n=164

9 Wymiar godzin, w jakim dziecko korzysta z opieki w żłobku

10

11 11 Ocena różnych aspektów funkcjonowania wybranego żłobka publicznego - ogółem Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem Wysokość opłat za żłobek Wyposażenie sal Jakość żywienia Warunki sanitarno- higieniczne Liczba dzieci w grupie n=1287

12 12 Ocena różnych aspektów funkcjonowania wybranego żłobka niepublicznego - ogółem Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. n=223 Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem Wysokość opłat za żłobek Wyposażenie sal Jakość żywienia Warunki sanitarno- higieniczne Liczba dzieci w grupie

13 13 Ocena różnych aspektów funkcjonowania wybranego żłobka niepublicznego: dofinansowany przez m.st. Warszawę vs. niedofinasowany Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem Wysokość opłat za żłobek Wyposażenie salJakość żywieniaWarunki sanitarno- higieniczne Liczba dzieci w grupie Niepubliczny dofinansowany n=59 Niepubliczny niedofinansowany n=164

14 14 Ocena różnych aspektów funkcjonowania wybranego żłobka: żłobek publiczny vs. niepubliczny Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem Wysokość opłat za żłobek Wyposażenie salJakość żywienia Warunki sanitarno- higieniczne Liczba dzieci w grupie Publiczny n=1287 Niepubliczny n=223

15 15 Przeciętny miesięczny koszt zapewnienia jednemu dziecku opieki w żłobku: żłobki publiczne vs. niepubliczne Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. Rodzaj opłaty Godzinowa zależna od obecności dziecka Miesięczna (dominuje) niezależna od obecności dziecka Średnia308,32 zł316,46 zł1155,43zł Publiczny n=1266 Niepubliczny dofinansowany n=54 Niepubliczny niedofinansowany n=161

16 16 Indywidualna ocena wysokości opłat za żłobek: żłobki publiczne vs. niepubliczne Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. Ogółem n= 1506 Publiczny n=1287 Niepubliczny dofinansowany n=59 Niepubliczny niedofinansowany n=163

17 17 Opłaty za żłobek jako obciążenia dla gospodarstwa domowego: żłobki publiczne vs. niepubliczne Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. Ogółem n= 1507 Publiczny n=1287 Niepubliczny dofinansowany n=59 Niepubliczny niedofinansowany n=164

18 1,78 zł/h1,98 zł/h2,28 zł/h2,78 zł/h3,28 zł/h3,56 zł/h3,70 zł/h Czyli średnio w miesiącu przy 8-godzinnej opiece 299,04 zł332,64 zł383,04 zł467,04 zł551,04 zł598,08 zł621,60 zł Czyli średnio w miesiącu przy 10-godzinnej opiece 373,80 zł415,64 zł478,80 zł583,80 zł688,80 zł747,60 zł777,00 zł 18 Preferowana stawka za godzinę opieki w żłobku publicznym – ogółem Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. N=3172

19 19 Dodatkowe uwagi i sugestie a obecna sytuacja: osoby korzystające z publicznych żłobków Opinia o warszawskich żłobkach. Raport z badania. n=730 Na wykresie uwzględniono uwagi, które uzyskały co najmniej 3% wskazań. Dane nie sumują się do 100% ponieważ, badani mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź.

20 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych www.um.warszawa.pl/politykaspoleczna


Pobierz ppt "Opinia o warszawskich żłobkach Raport z badania. 2 Informacja o badaniu Cel badania: poznanie opinii rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 korzystających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google