Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu Spółdzielczość – moją szansą Partnerski projekt realizowany w okresie luty 2009 – kwiecień 2010

2 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu Projekt Spółdzielczość – moją szansą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Realizatorzy projektu : Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu Fundacja Aktywności Obywatelskiej w Lublinie

3 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu Projekt,,Spółdzielczość - moją szansą skierowany do: 86 osób bezrobotnych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym: grupa z Łukowa oraz z: KIS Puławy, CIS Chełm, KIS Zamość i KIS Janów Lubelski (zainteresowanych i zmotywowanych do zgłębiania tematyki ekonomii społecznej, tworzenia spółdzielni socjalnej od podstaw) oraz 14 spółdzielców z terenu Lubelszczyzny ze: Spółdzielni Socjalnej BŁYSK w Łukowie, Lubelskiej Spółdzielni KOZIOŁEK w Lublinie, Spółdzielni Socjalnej PERON3 w Motyczu i Spółdzielni Socjalnej DRAGON w Zamościu.

4 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu Zakładane cele projektu: Rozwój instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych na Lubelszczyźnie. Wzrost umiejętności samodzielnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Wzrost wiedzy i nabycie kwalifikacji w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE

5 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu Oferta dla spółdzielców Lubelszczyzny obejmowała: bezpłatne usługi prawne, finansowo-księgowe, pomoc w przygotowywaniu ofert projektowych, pozyskaniu finansowania 2 spółdzielni socjalnych (Spółdzielnia Socjal. BŁYSK w Łukowie i Lubelska Spół. KOZIOŁEK) i i inne, szkolenia z zakresu: aktualizacji biznesplanu spółdzielni, źródła i zasady pozyskiwania środków na działalność spółdzielni, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP), praktyczne aspekty pisania wniosku projektowego. Szkolenia i usługi doradcze realizowane w okresie od kwietnia 2009 do grudnia 2009 r.: skorzystało z nich 17 spółdzielców.

6 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu Oferta dla osób bezrobotnych zainteresowanych spółdzielczością socjalną obejmowała: Doradztwo: bezpłatne usługi prawne, finansowo-księgowe, pomoc w zatrudnieniu tymczasowym i z tematyki ekonomii społecznej, Bezpłatne szkolenia z zakresu: ABC tworzenia spółdzielni socjalnej z elementami przedsiębiorczości oraz tworzenie biznesplanu. Źródła i zasady pozyskiwania środków na działalność spółdzielni.

7 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu Bezpłatne szkolenia - c.d. -Podstawy obsługi komputera i Internetu. -Psychologiczne aspekty działania osób w obszarze ekonomii społecznej. -Księgowość, rachunkowość, finanse w spółdzielni socjalnej. -Zarządzanie spółdzielnią socjalną. Formalno-prawne aspekty działania spółdzielni socjalnej. Z oferty szkoleniowej i usług doradczych dla osób bezrobotnych zainteresowanych spółdzielczością socjalną, w okresie od czerwca 2009 do marca 2010 skorzystało 94 osoby - ukończyło szkolenia 72 osoby.

8 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu Wspieraliśmy grupy osób w : Łukowie, Lublinie, Puławach, Chełmie, Zamościu i Janowie Lubelskim. Grupy docelowe : - osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i potrzebujące, - spółdzielcy z 4 spółdzielni socjalnych Lubelszczyzny.

9 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu W ramach projektu przeprowadzono działania promocyjno-informacyjne: -Spotkania informacyjne (12 spotkań) -Dwa seminaria nt. spółdzielczości socjalnej -Piknik Ekonomia społeczna na fali -Konferencja W ramach OWSS Zamość przeprowadzono 3-dniowe seminarium edukacyjno- integracyjne w Krasnobrodzie z wyjazdem studyjnym do Wspólnoty EMAUS Krężnica Jara - dla 28 uczestników projektu Spółdzielczość- moją szansą (wrzesień 2009).

10 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu Efekty i rezultaty projektu: Produktem działań SNSwZ- Lidera i FAO- Partnera oraz innych, wartością dodaną projektu jest utworzenie: Spółdzielni Socjalnej SocProjekt w Chełmie (25 listop. 2009) P. Michał Mart i Robert Wałkowiecki - Liderzy spółdziel. wystąpią na konferencji oraz Spółdzielni Socjalnej Casus w Zamościu (złożony wniosek o rejestrację do Sądu Gospodar. XI Wydz. KRS w Lublinie) P. Agnieszka Bucior i Wiesław Rak - Liderzy spółdziel. są obecni i wystąpią na dzisiejszej konferencji.

11 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu Efekty i rezultaty projektu (łącznie): zrekrutowano 111 osób, z czego projekt ukończy 89 osób, wsparciem objęto 4 funkcjonujące spółdzielnie socjalne Lubelszczyzny, zrealizowano 138 godz. szkoleniowych dla spółdzielców i 384 godz. dla osób zainteresowanych spółdzielczością, usługi doradcze są w trakcie realizacji, na dzień 25.03.2010, udzielono łącznie 124 godz. doradztwa dla uczestników projektu, z czego 40 godz. dla spółdzielców, pracę podjęło 10 uczestników projektu w ramach zatrudnienia wspieranego.

12 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu SERDECZNE PODZIĘKOWANIA Realizatorzy projektu dziękują: uczestnikom projektu – za wytrwałość i chęć podnoszenia wiedzy, trenerom, doradcom – za przekazywanie cennych wiadomości i wskazówek praktycznych, osobom wspierającym realizację projektu, kierownikom jednostek zatrudnienia socjalnego, pracownikom socjalnym i liderom spółdzielni socjalnych, m.in. CIS Chełm, PUP Chełm, MOPS Puławy, OPS i KIS Janów Lubelski, MCPR Zamość... oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania efektów i wsparcia działań w okresie realizacji projektu Spółdzielczość – moją szansą.

13 Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności Obywatelskiej LIDER PROJEKTU: Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu KONTAKT Lider projektu Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu ul. Św. Piątka 24 22 – 400 Zamość Tel./fax 84 638 59 07 Partner projektu Fundacja Aktywności Obywatelskiej ul. Chopina 18/13 20 – 023 Lublin Tel. /fax 81 532 25 52


Pobierz ppt "Projekt Spółdzielczość- moją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNER PROJEKTU: Fundacja Aktywności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google