Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INWESTYCJE I OSIĄGNIĘCIA W GMINIE CZARNA. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INWESTYCJE I OSIĄGNIĘCIA W GMINIE CZARNA. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA."— Zapis prezentacji:

1 INWESTYCJE I OSIĄGNIĘCIA W GMINIE CZARNA

2

3 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

4 Oświetlenie drogi gminnej w Żłobku koszt 67 tysięcy

5 Remont drogi na osiedle słoneczne koszt inwestycji 239 tysięcy

6 Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Polana - Polana Ostre w kwocie 544 tysiące Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, wkład własny Gminy wyniosło 50 %.

7 Wykonanie drogi dojazdowej do domostw w miejscowości Polana - za kościołem 56 tysięcy

8 Wykonanie remontów dróg gminnych Polana Ostre, Olchowiec, Czarna Dolna - dwie drogi i Czarna Górna ze środków przeznaczonych na likwidowanie szkód powodziowych na kwotę 200 tysięcy -wkład własny ,00. Dofinansowanie wkładu w kwocie 25 tyś. do drogi powiatowej Polana – Polana Ostre

9 Osuwisko na drodze wojewódzkiej Czarna - Polana

10 Remont odcinka drogi powiatowej Czarna – Czarna Dolna koszt inwestycji 985 tysięcy wkład gminy 400 tyś.

11 Dofinansowanie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wykonanie zatoczek na przystankach PKS w Czarnej wkład gminy 60 tyś.

12 Remont odcinka drogi powiatowej przez miejscowość Lipie wkład gminy 350 tyś

13 Remont i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bystre

14 OŚWIATA

15 Modernizacja parkingu oraz wykonanie odwodnienia wokół szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 90 tyś.

16 Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Czarnej wkład własny na kwotę ,23 zł.

17 Remont hali sportowej, prace remontowe polegają na położeniu nowej warstwy parkietu oraz czyszczeniu i lakierowaniu. Obecnie koszt remontu wynosi ,84 zł. Fundusze na remont pochodzą ze środków własnych.

18 Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czarnej

19 Pierwszym z projektów zrealizowanych za pomocą dofinansowań przez Unię Europejską jest program pn.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Gmina Czarna ( 2008 – 2009). Dofinansowanie to zostało przeznaczone na rozwój przedszkoli w naszej Gminie pod następującymi nazwami: 1.Ośrodek Przedszkolny – dobry początek, całkowita wartość projektu wynosiła ,00 zł, na ten cel otrzymaliśmy ,93 zł dofinansowania. 2. Małe przedszkole - wielka sprawa, całkowita kwota projektu wyniosła ,50 zł, z tytułu dofinansowania otrzymaliśmy ,50 zł.

20 Następnym programem w trybie realizacji jest: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Gmina Czarna na lata 2009 – Środki z tego programu również zostały wykorzystane na poczet przedszkoli w Czarnej i Polanie po następującymi tytułami:

21 Przedszkole w Czarnej – uczy, bawi i rozwija Całkowity koszt projektu wyniósł ,50 zł.

22 Małe Przedszkole w Polanie – szansą na harmonijny rozwój dzieci Całkowita wartość tego projektu wyniosła ,00 zł,.

23 Środki pieniężne z w/w projektów zostały przekazane na utworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Czarna i Polana dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, gdzie są prowadzone zajęcia edukacyjne oraz poza zajęciami podstawowymi jest również możliwość wzięcia udziału rodziców w spotkaniach z psychologiem i logopedą. Celem projektów jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich do terenów miejskich, usprawnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i podnoszenie świadomości wśród rodziców jak ważna jest dla dzieci edukacja od najmłodszych lat życia.

24

25 Projekty realizowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Rozwinąć skrzydła

26 Feniks, Fascynacje zaklęte w nauce

27 KULTURA, SPORT I REKREACJA

28 Złożenie wniosku o dofinansowanie rozbudowy Gminnego Domu Kultury i realizacja jego poprzez obecną jego rozbudowę ma na celu zwiększenie pomieszczeń co w rezultacie będzie miało odzwierciedlenie w przyjmowaniu większej liczby osób m. in. biorących udział w imprezach okolicznościowych, przedstawieniach teatralnych itp., koszt inwestycji ,00 zł.

29 Wykonanie nawierzchni asfaltowej przed sceną obok boiska gminnego koszt 36 tyś. poprawa estetyki i wizerunku boiska sportowego

30 Awans klubu sportowego Jawornik Czarna z C klasy do B klasy

31 Realizacja projektu Gminnej Informacji Turystycznej Na łatwiejszą dostępność do informacji dotyczących turystyki naszego regionu został zrealizowany projekt, kt ó rego rezultatem było przeniesienie i remont nowych pomszczeń Gminnej Informacji Turystycznej za kwotę około ,00 zł

32 Otwarcie ścieżki przyrodniczo-historycznej "Żukowem do Krainy Lipeckiej" Żukowem do Krainy Lipeckiej- utworzenie ścieżki przyrodniczo-historycznej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne stanowi integralną część zaprojektowanej ścieżki przyrodniczo-historycznej "Kraina Lipecka" na terenie Gminy Czarna. Długość całej ścieżki wynosi 34,5 km. Ścieżka jest oznakowana kolorem zielonym, zaczyna się w Ustianowej Górnej i prowadzi drogą grzbietową na Żuków, na szczyt Holicy 761m.n.p.n, a następnie prowadzi przez liczne szczyty i polany do miejscowości Żłobek. Ze Żłobka prowadzi do ścieżki Kraina Lipecka, która jest oznakowana kolorem żółtym i przebiega przez miejscowości Czarna, Lipie Bystre, Michniowiec. Przedsięwzięcie pn. "Żukowem do Krainy Lipeckiej" realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie z Oś 4 Leader w ramach PROW DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

33

34 Ścieżka historyczno – przyrodnicza Siedlisko w Czarnej

35 Centrum Kształcenia, w ramach projektu Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich

36 Uskrzydlone Lata

37 Imprezy promujące gminę i poprawiające integrację mieszkańców. Festyn " Lato w Czarnej"

38 Gminne Dni Rodziny

39 DOŻYNKI GMINNE

40 Bieżące remonty świetlic wiejskich Remont świetlicy w Żłobku

41 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Polanie oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Michniowcu. Kwota całego przedsięwzięcia wynosi ,27zł.

42 SŁUŻBA ZDROWIA

43 Przebudowa i remont ośrodka zdrowia w Czarnej głównym celem przebudowy i remont ośrodka zdrowia w Czarnej było zniesienie barier dostępności usług NZOZ, oraz dostosowanie pomieszczeń pod nowe usługi.

44 GOSPODARKA KOMUNALNA

45 Przejęcie i remont budynku gdzie aktualnie znajduje się Posterunek Policji, ZGK.

46 Zaprzestaliśmy składowania odpadów w kontenerach i przeszliśmy na segregację śmieci.

47 Budowa kaplicy przy kościele parafialnym w Czarnej

48 INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI Rewitalizacja parku w Czarnej

49 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "INWESTYCJE I OSIĄGNIĘCIA W GMINIE CZARNA. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google