Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2010 roku

2 Pozyskane środki zewnętrzne ze względu na dziedzinę interwencji

3 Podział pozyskanych środków zewnętrznych ze względu na źródło pochodzenia

4 Infrastruktura drogowa w powiecie Z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach środków dla subregionów Powiatowy Zarząd Dróg w 2010 roku pozyskał środki na: usprawnienia połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z autostradą A-1 łączna wartość zadania 9 454 825,06 wartość środków zewnętrznych 62 048,27 przebudowę ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach łączna wartość zadania 15 378 110,01 wartość środków zewnętrznych 812 222,70

5 Infrastruktura drogowa w powiecie W 2010 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał środki na: budowę chodnika i remont nawierzchni ulicy 1 Maja w Gołkowicach łączna wartość zadania 1 183 859,88 wartość środków zewnętrznych 591 900,10 Przy wsparciu finansowym gmin powiatu wodzisławskiego wykonano szereg zadań inwestycyjnych i remontowych na łączna kwotę 1 703 452,74zł.

6 Oświata Inwestycje z zakresu szkolnictwa: budowa boisk w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl łączna wartość zadania 930 970,00 zł wartość środków zewnętrznych 564 605,00 zł termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego łączna wartość zadania 3 037 599,00 zł wartość środków zewnętrznych 2 755 875,00 zł remont sali gimnastycznej w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Radlinie łączna wartość zadania 120 421,00 zł wartość środków zewnętrznych 20 562,00 zł

7 Oświata Powiat Wodzisławski pozyskał środki z EFS na realizację programów stypendialnych dla uczniów i studentów oraz na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku całkowita wartość zadania 142 300,00 zł wartość środków zewnętrznych 142 300,00 zł Nowoczesny Europejczyk – wykształcony europejczyk całkowita wartość zadania 274 415,00 zł wartość środków zewnętrznych 125 560,00 zł

8 Oświata Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Wodzisławski pozyskały w 2010 roku ze środków zewnętrznych łączną kwotę 292 111,93 zł

9 Pomoc społeczna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz jednostki podległe w 2010 roku pozyskały środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie zespołu do spraw usamodzielnień - modelu z usamodzielnianym wychowankiem pieczy zastępczej oraz na program szkoleniowy dla funkcjonujących niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych na łączną kwotę 70 000,00 zł

10 Opieka zdrowotna Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. Wymiana ambulansów pogotowia ratunkowego wartość całkowita 424 126,00 zł środki pozyskane z EFRR Infrastruktura i Środowisko 282 774,14 zł Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wartość całkowita 42 449,63 zł środki pozyskane 28 906,00 zł Inne darowizny pieniężne i rzeczowe na łączną kwotę 130 730,00 zł

11 Opieka zdrowotna Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Wymiana ambulansów pogotowia ratunkowego wartość całkowita 503 937,26 zł środki pozyskane z EFRR Infrastruktura i Środowisko 369 193,36 zł Zakup diatermii wartość całkowita 59 024,27 zł środki pozyskane 50 000,00 zł Inne darowizny pieniężne i rzeczowe na łączną kwotę 198 129,47 zł

12 Rynek Pracy Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki na realizację projektów: Przystanek – praca wartość całkowita 4 375 000,00 zł środki pozyskane z EFS 4 349 809,98 zł Postawmy na jakość wartość całkowita na lata 2010-2011 152 200,00 zł środki pozyskane z EFS w 2010 roku 49 510,59 zł Pokonać bariery wartość całkowita na lata 2009-2010 333 664,34 zł środki pozyskane z EFS w 2010 roku 124 367,01 zł

13 Infrastruktura administracji publicznej Z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Budżetu Państwa pozyskano środki na modernizację ewidencji gruntów – zintegrowanie bazy danych graficznych i opisowych oraz założenie ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Radlin obręb Radlin wartość całkowita 200 602,64 zł środki pozyskane 128 135,00 zł Z gmin Powiatu Wodzisławskiego pozyskano środki na zakup i wdrożenie przeglądarki danych ewidencyjnych opartej na internetowym serwerze danych przestrzennych ISDP wartość całkowita 39 985,50 zł środki pozyskane 36 000,00 zł

14 Pozostałe Projekt Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego łączna wartość projektu na lata 2009 - 2011 wynosi 309 545,00 zł pozyskane środki w 2010 roku: 104 140,93 zł

15 Powiat Wodzisławski aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na inwestycje, remonty, wyposażenie, rozwój i innowacje. W 2010 roku pozyskaliśmy środki na łączną kwotę 15 242 274,70 zł


Pobierz ppt "Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google