Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2010 roku

2 Pozyskane środki zewnętrzne ze względu na dziedzinę interwencji

3 Podział pozyskanych środków zewnętrznych ze względu na źródło pochodzenia

4 Infrastruktura drogowa w powiecie Z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach środków dla subregionów Powiatowy Zarząd Dróg w 2010 roku pozyskał środki na: usprawnienia połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z autostradą A-1 łączna wartość zadania ,06 wartość środków zewnętrznych ,27 przebudowę ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach łączna wartość zadania ,01 wartość środków zewnętrznych ,70

5 Infrastruktura drogowa w powiecie W 2010 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał środki na: budowę chodnika i remont nawierzchni ulicy 1 Maja w Gołkowicach łączna wartość zadania ,88 wartość środków zewnętrznych ,10 Przy wsparciu finansowym gmin powiatu wodzisławskiego wykonano szereg zadań inwestycyjnych i remontowych na łączna kwotę ,74zł.

6 Oświata Inwestycje z zakresu szkolnictwa: budowa boisk w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl łączna wartość zadania ,00 zł wartość środków zewnętrznych ,00 zł termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego łączna wartość zadania ,00 zł wartość środków zewnętrznych ,00 zł remont sali gimnastycznej w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Radlinie łączna wartość zadania ,00 zł wartość środków zewnętrznych ,00 zł

7 Oświata Powiat Wodzisławski pozyskał środki z EFS na realizację programów stypendialnych dla uczniów i studentów oraz na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku całkowita wartość zadania ,00 zł wartość środków zewnętrznych ,00 zł Nowoczesny Europejczyk – wykształcony europejczyk całkowita wartość zadania ,00 zł wartość środków zewnętrznych ,00 zł

8 Oświata Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Wodzisławski pozyskały w 2010 roku ze środków zewnętrznych łączną kwotę ,93 zł

9 Pomoc społeczna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz jednostki podległe w 2010 roku pozyskały środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie zespołu do spraw usamodzielnień - modelu z usamodzielnianym wychowankiem pieczy zastępczej oraz na program szkoleniowy dla funkcjonujących niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych na łączną kwotę ,00 zł

10 Opieka zdrowotna Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. Wymiana ambulansów pogotowia ratunkowego wartość całkowita ,00 zł środki pozyskane z EFRR Infrastruktura i Środowisko ,14 zł Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wartość całkowita ,63 zł środki pozyskane ,00 zł Inne darowizny pieniężne i rzeczowe na łączną kwotę ,00 zł

11 Opieka zdrowotna Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach Wymiana ambulansów pogotowia ratunkowego wartość całkowita ,26 zł środki pozyskane z EFRR Infrastruktura i Środowisko ,36 zł Zakup diatermii wartość całkowita ,27 zł środki pozyskane ,00 zł Inne darowizny pieniężne i rzeczowe na łączną kwotę ,47 zł

12 Rynek Pracy Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki na realizację projektów: Przystanek – praca wartość całkowita ,00 zł środki pozyskane z EFS ,98 zł Postawmy na jakość wartość całkowita na lata ,00 zł środki pozyskane z EFS w 2010 roku ,59 zł Pokonać bariery wartość całkowita na lata ,34 zł środki pozyskane z EFS w 2010 roku ,01 zł

13 Infrastruktura administracji publicznej Z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Budżetu Państwa pozyskano środki na modernizację ewidencji gruntów – zintegrowanie bazy danych graficznych i opisowych oraz założenie ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Radlin obręb Radlin wartość całkowita ,64 zł środki pozyskane ,00 zł Z gmin Powiatu Wodzisławskiego pozyskano środki na zakup i wdrożenie przeglądarki danych ewidencyjnych opartej na internetowym serwerze danych przestrzennych ISDP wartość całkowita ,50 zł środki pozyskane ,00 zł

14 Pozostałe Projekt Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego łączna wartość projektu na lata wynosi ,00 zł pozyskane środki w 2010 roku: ,93 zł

15 Powiat Wodzisławski aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na inwestycje, remonty, wyposażenie, rozwój i innowacje. W 2010 roku pozyskaliśmy środki na łączną kwotę ,70 zł


Pobierz ppt "Pozyskane środki zewnętrzne przez Powiat Wodzisławski w 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google