Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trasa rowerowa na obszarze Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach działania V.2 Trasy Rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ul. Pstrowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trasa rowerowa na obszarze Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach działania V.2 Trasy Rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ul. Pstrowskiego."— Zapis prezentacji:

1 Trasa rowerowa na obszarze Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach działania V.2 Trasy Rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 OLSZTYN tel. (+89) 533-05-70 e-mail: wmbpp@wmbpp.olsztyn.pl www.wmbpp.olsztyn.pl

2 Warmińsko – Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie w 2000r. opracowało projekt międzynarodowych i międzyregionalnych tras rowerowych.

3

4 Powyższy materiał został wykorzystany do wyznaczenia korytarzy w ramach Projektu Trasy rowerowe na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

5 W ramach projektu Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przeprowadził konsultacje społeczne, na podstawie których wybrano korytarz projektowanej trasy rowerowej.

6

7

8

9

10 Określono, że rozpatrywana trasa przebiegać będzie od Dolnej Kępy (miejsce przejścia przez rz. Nogat na granicy z województwem pomorskim) przez Elbląg, Braniewo, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Węgorzewo, Gołdap do Maciejowięt (II warianty - miejsce styku z województwem podlaskim).

11 W celu wytyczenia trasy rowerowej wykorzystano: 1) materiały opracowane w Warmińsko – Mazurskim Biurze Planowania Przestrzennego w Olsztynie: inwentaryzację istniejących tras rowerowych wykonaną w 2007r., na podstawie materiałów przesłanych przez gminy, analizę atrakcyjności turystycznej obiektów kulturowych na podstawie opracowania Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania, potencjały i problemy., Olsztyn 2006;, analizę szlaków wodnych na podstawie opracowania Analiza możliwości rozwoju turystyki w oparciu o uaktywnienie szlaków wodnych w województwie warmińsko – mazurskim, Olsztyn 2003; 2) Dokumenty dotyczące atrakcyjności przyrodniczej: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. z 2004r. nr 224 poz.2313 z późn. zm.); Rozporządzenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 21 z dn. 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego; Ustalone przez Wojewodę rezerwaty.

12 W celu zebrania wniosków do wybranego korytarza przeprowadzono konsultacje samorządu lokalnego przez tereny, w których prowadzona jest trasa rowerowa.

13 W wyniku konsultacji społecznych do analizowanej trasy rowerowej dodano warianty. Dokonano wizji w terenie, w oparciu o którą wybrano najkorzystniejszy przebieg.

14 KORYTARZ PROJEKTOWANEJ TRASY ROWEROWEJ W POWIATACH

15 - POWIAT ELBLĄSKI -

16 Przeprawa promowa w m. Dolna Kępa okolice Kępy Rybackiej rz. Nogat kan. Cieplicówka

17 - POWIAT ELBLĄSKI - wyjazd z Elbląga w kierunku na Jagodnik Dąbrowa - Jagodnik

18 - POWIAT ELBLĄSKI - postój przy drodze Próchnik - Ogrodniki

19 - POWIAT ELBLĄSKI - miejscowość Próchnik

20 - POWIAT ELBLĄSKI - Suchacz Nabrzeże przystań rybacka

21 - POWIAT ELBLĄSKI - Suchacz - Kadyny Kadyny Zespół folwarczny

22 - POWIAT ELBLĄSKI - Święty Kamień

23 - POWIAT BRANIEWSKI -

24 Torowisko przed Fromborkiem Obserwatorium astronomiczne

25 - POWIAT BRANIEWSKI - Wjazd do Fromborka Frombork - fortyfikacja wzgórza katedralnego Frombork - widok na wzgórze katedralne

26 - POWIAT BRANIEWSKI - Kanał Kopernikowski XIV w. zasilanie wodą pitna miasta rzeka Bauda bażant

27 - POWIAT BRANIEWSKI - Różaniec droga wojewódzka nr 504 za Fromborkiem

28 - POWIAT BRANIEWSKI - Nowa Pasłęka

29 - POWIAT BRANIEWSKI - Nowa Pasłęka Braniewo Bazylika Klasztor Sióstr Katarzynek

30 - POWIAT BRANIEWSKI - Przejście graniczne w Grzechotkach Przejście graniczne w Gronowie

31 - POWIAT BRANIEWSKI - Elektrownia wodna w Pierzchałach

32 - POWIAT BRANIEWSKI - Szlak Kopernikowski Długobór - kościół gotycki

33 - POWIAT BRANIEWSKI - Kajmity Pieniężno Klasztor Werbistów XIXw.

34 - POWIAT BRANIEWSKI - Młynowo

35 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI-

36 Rezerwat Jeziora Martwego

37 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Dzikowo

38 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Górowo Iławeckie - muzeum gazownictwa Janikowo wiejski kościół gotycki

39 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Okolice Nerwik Wielochowo

40 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Lidzbark Warmiński

41 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Lidzbark Warmiński krużganek dziedzińca zamku

42 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Sarnowo - obiekt stacyjnyKlejdyty Stoczek Klasztorny

43 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Pałac w Osiece Bartoszyce - Brama lidzbarska Bartoszyce - kościół farny

44 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Liski - zabytkowy folwark Dąbrowa

45 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Sępopol

46 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Dzietrzychowo Lwowiec Kościoły gotyckie

47 - POWIAT KĘTRZYŃSKI -

48 Barciany - zamek krzyżacki Zespół pałacowo - parkowy z folwarkiem w Drogoszach

49 - POWIAT KĘTRZYŃSKI - Bajory Wielkie - grodzisko pruskie Brzeźnica zespół folwarczny

50 - POWIAT KĘTRZYŃSKI - Srokowo

51 - POWIAT WĘGORZEWSKI -

52 Guja - śluza Guja - Kanał Mazurski Brzozowo - Węgorzewo

53 - POWIAT WĘGORZEWSKI - Węgorzewo Muzeum kolejnictwa w dawnym budynku dworca

54 - POWIAT WĘGORZEWSKI - Okolice Grąd Węgorzewskich

55 - POWIAT GOŁDAPSKI -

56 Juchnajcie - WłostyGołdap - istniejąca ścieżka rowerowa

57 - POWIAT GOŁDAPSKI - Dubeninki Prace uczestników domu kultury Cmentarz wojenny z I wojny światowej

58 - POWIAT GOŁDAPSKI - Stańczyki - wiadukty

59 - POWIAT GOŁDAPSKI - Trójstronna granica polsko - litewsko - rosyjska Granica polsko -rosyjska

60 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Trasa rowerowa na obszarze Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach działania V.2 Trasy Rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ul. Pstrowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google