Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trasa rowerowa na obszarze Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trasa rowerowa na obszarze Województwa Warmińsko - Mazurskiego"— Zapis prezentacji:

1 Trasa rowerowa na obszarze Województwa Warmińsko - Mazurskiego
w ramach działania V.2 Trasy Rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE ul. Pstrowskiego 28b, OLSZTYN tel. (+89)

2 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Warmińsko – Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie w 2000r. opracowało projekt międzynarodowych i międzyregionalnych tras rowerowych.

3 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

4 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Powyższy materiał został wykorzystany do wyznaczenia korytarzy w ramach Projektu „Trasy rowerowe na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

5 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ W ramach projektu Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przeprowadził konsultacje społeczne, na podstawie których wybrano korytarz projektowanej trasy rowerowej.

6 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

7 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

8 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

9 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

10 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Określono, że rozpatrywana trasa przebiegać będzie od Dolnej Kępy (miejsce przejścia przez rz. Nogat na granicy z województwem pomorskim) przez Elbląg, Braniewo, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Węgorzewo, Gołdap do Maciejowięt (II warianty - miejsce styku z województwem podlaskim).

11 W celu wytyczenia trasy rowerowej wykorzystano:
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ W celu wytyczenia trasy rowerowej wykorzystano: 1) materiały opracowane w Warmińsko – Mazurskim Biurze Planowania Przestrzennego w Olsztynie: inwentaryzację istniejących tras rowerowych wykonaną w 2007r., na podstawie materiałów przesłanych przez gminy, analizę atrakcyjności turystycznej obiektów kulturowych na podstawie opracowania „Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania, potencjały i problemy.”, Olsztyn 2006;, analizę szlaków wodnych na podstawie opracowania „Analiza możliwości rozwoju turystyki w oparciu o uaktywnienie szlaków wodnych w województwie warmińsko – mazurskim”, Olsztyn 2003; 2) Dokumenty dotyczące atrakcyjności przyrodniczej: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. z 2004r. nr 224 poz.2313 z późn. zm.); Rozporządzenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 21 z dn. 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego; Ustalone przez Wojewodę rezerwaty.

12 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ W celu zebrania wniosków do wybranego korytarza przeprowadzono konsultacje samorządu lokalnego przez tereny, w których prowadzona jest trasa rowerowa.

13 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ W wyniku konsultacji społecznych do analizowanej trasy rowerowej dodano warianty. Dokonano wizji w terenie, w oparciu o którą wybrano najkorzystniejszy przebieg.

14 KORYTARZ PROJEKTOWANEJ TRASY ROWEROWEJ
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ KORYTARZ PROJEKTOWANEJ TRASY ROWEROWEJ W POWIATACH

15 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT ELBLĄSKI -

16 - POWIAT ELBLĄSKI - rz. Nogat kan. Cieplicówka
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT ELBLĄSKI - Przeprawa promowa w m. Dolna Kępa okolice Kępy Rybackiej rz. Nogat kan. Cieplicówka

17 - POWIAT ELBLĄSKI - w kierunku na Jagodnik wyjazd z Elbląga
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT ELBLĄSKI - wyjazd z Elbląga w kierunku na Jagodnik Dąbrowa - Jagodnik

18 - POWIAT ELBLĄSKI - postój przy drodze Próchnik - Ogrodniki
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT ELBLĄSKI - postój przy drodze Próchnik - Ogrodniki

19 - POWIAT ELBLĄSKI - miejscowość Próchnik
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT ELBLĄSKI - miejscowość Próchnik

20 - POWIAT ELBLĄSKI - Nabrzeże przystań rybacka Suchacz
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT ELBLĄSKI - Nabrzeże przystań rybacka Suchacz

21 - POWIAT ELBLĄSKI - Suchacz - Kadyny Kadyny Zespół folwarczny
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT ELBLĄSKI - Suchacz - Kadyny Kadyny Zespół folwarczny

22 - POWIAT ELBLĄSKI - Święty Kamień
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT ELBLĄSKI - Święty Kamień

23 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BRANIEWSKI -

24 - POWIAT BRANIEWSKI - Torowisko przed Fromborkiem
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BRANIEWSKI - Torowisko przed Fromborkiem Obserwatorium astronomiczne

25 - POWIAT BRANIEWSKI - Frombork - widok na wzgórze katedralne
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BRANIEWSKI - Frombork - widok na wzgórze katedralne Wjazd do Fromborka Frombork - fortyfikacja wzgórza katedralnego

26 - POWIAT BRANIEWSKI - bażant Kanał Kopernikowski XIV w.
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BRANIEWSKI - bażant Kanał Kopernikowski XIV w. zasilanie wodą pitna miasta rzeka Bauda

27 - POWIAT BRANIEWSKI - Różaniec droga wojewódzka nr 504 za Fromborkiem
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BRANIEWSKI - Różaniec droga wojewódzka nr 504 za Fromborkiem

28 - POWIAT BRANIEWSKI - Nowa Pasłęka
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BRANIEWSKI - Nowa Pasłęka

29 - POWIAT BRANIEWSKI - Braniewo Bazylika Klasztor Sióstr Katarzynek
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BRANIEWSKI - Braniewo Nowa Pasłęka Bazylika Klasztor Sióstr Katarzynek

30 - POWIAT BRANIEWSKI - Przejście graniczne w Gronowie
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BRANIEWSKI - Przejście graniczne w Gronowie Przejście graniczne w Grzechotkach

31 - POWIAT BRANIEWSKI - Elektrownia wodna w Pierzchałach
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BRANIEWSKI - Elektrownia wodna w Pierzchałach

32 - POWIAT BRANIEWSKI - Szlak Kopernikowski Długobór - kościół gotycki
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BRANIEWSKI - Szlak Kopernikowski Długobór - kościół gotycki

33 - POWIAT BRANIEWSKI - Pieniężno Klasztor Werbistów XIXw. Kajmity
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BRANIEWSKI - Pieniężno Klasztor Werbistów XIXw. Kajmity

34 - POWIAT BRANIEWSKI - Młynowo
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BRANIEWSKI - Młynowo

35 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI-
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI-

36 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI -
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Rezerwat Jeziora Martwego

37 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI -
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Dzikowo

38 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI -
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Górowo Iławeckie - muzeum gazownictwa Janikowo wiejski kościół gotycki

39 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI -
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Okolice Nerwik Wielochowo

40 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI -
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Lidzbark Warmiński

41 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI -
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Lidzbark Warmiński krużganek dziedzińca zamku

42 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI -
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Sarnowo - obiekt stacyjny Klejdyty Stoczek Klasztorny

43 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI -
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Pałac w Osiece Bartoszyce - Brama lidzbarska Bartoszyce - kościół farny

44 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI -
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Liski - zabytkowy folwark Dąbrowa

45 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI -
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Sępopol

46 - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI -
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT BARTOSZYCKI I LIDZBARSKI - Dzietrzychowo Kościoły gotyckie Lwowiec

47 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT KĘTRZYŃSKI -

48 - POWIAT KĘTRZYŃSKI - Barciany - zamek krzyżacki
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT KĘTRZYŃSKI - Barciany - zamek krzyżacki Zespół pałacowo - parkowy z folwarkiem w Drogoszach

49 - POWIAT KĘTRZYŃSKI - Bajory Wielkie - grodzisko pruskie Brzeźnica
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT KĘTRZYŃSKI - Bajory Wielkie - grodzisko pruskie Brzeźnica zespół folwarczny

50 - POWIAT KĘTRZYŃSKI - Srokowo
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT KĘTRZYŃSKI - Srokowo

51 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT WĘGORZEWSKI -

52 - POWIAT WĘGORZEWSKI - Guja - Kanał Mazurski Brzozowo - Węgorzewo
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT WĘGORZEWSKI - Guja - Kanał Mazurski Brzozowo - Węgorzewo Guja - śluza

53 - POWIAT WĘGORZEWSKI - Węgorzewo
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT WĘGORZEWSKI - Węgorzewo Muzeum kolejnictwa w dawnym budynku dworca

54 - POWIAT WĘGORZEWSKI - Okolice Grąd Węgorzewskich
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT WĘGORZEWSKI - Okolice Grąd Węgorzewskich

55 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT GOŁDAPSKI -

56 - POWIAT GOŁDAPSKI - Juchnajcie - Włosty
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT GOŁDAPSKI - Juchnajcie - Włosty Gołdap - istniejąca ścieżka rowerowa

57 - POWIAT GOŁDAPSKI - Dubeninki Cmentarz wojenny z I wojny światowej
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT GOŁDAPSKI - Dubeninki Cmentarz wojenny z I wojny światowej Prace uczestników domu kultury

58 - POWIAT GOŁDAPSKI - Stańczyki - wiadukty
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT GOŁDAPSKI - Stańczyki - wiadukty

59 - POWIAT GOŁDAPSKI - Granica polsko -rosyjska Trójstronna granica
WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - POWIAT GOŁDAPSKI - Granica polsko -rosyjska Trójstronna granica polsko - litewsko - rosyjska

60 WARMIŃSKO – MAZURSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W OLSZTYNIE
Działanie V.2 TRASY ROWEROWE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Trasa rowerowa na obszarze Województwa Warmińsko - Mazurskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google