Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA OBWODNICY MIASTA SZCZYTNO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 53

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA OBWODNICY MIASTA SZCZYTNO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 53"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA OBWODNICY MIASTA SZCZYTNO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 53

2 Przebiegają przez nie ważne szlaki komunikacji kolejowej i drogowej.
Lokalizacja Miasto Szczytno położone jest w północno – wschodniej części Polski w województwie Warmińsko – Mazurskim, na granicy dwóch ważnych regionów gospodarczych: Mazowsza i Warmii. Przebiegają przez nie ważne szlaki komunikacji kolejowej i drogowej. Są nimi miedzy innymi: DROGI KRAJOWEJ nr 53 ( klasa GP , przebieg drogi: Olsztyn - Ostrołęka) nr 57 ( klasa GP, przebieg drogi: Bartoszyce - Pułtusk) nr 58 ( klasa GP, przebieg drogi: Olsztynek - Szczuczyn) DROGI WOJEWÓDZKIE nr 600 ( klasa G, przebieg drogi: Mrągowo - Szczytno) Ponadto na podstawowy układ drogowy składają się: DROGI POWIATOWE nr 1482N ( klasa L, przebieg drogi: Szczytno - Warchały ) nr 1506N ( klasa Z, przebieg drogi: Szczytno – Wawrochy) nr 1663N ( klasa L, przebieg drogi: Szczytno – Zabiele- Lejkowo) DROGI GMINNE nr N (klasa L) nr N (klasa L) nr N (klasa L) nr N (klasa L) Układ tras kolejowych: nr 35 (przebieg trasy: Szczytno - Ostrołęka) nr 219 (przebieg trasy: Olsztyn - Ełk) nr 262 (przebieg trasy: Szczytno - Biskupiec)

3 Istniejący układ dróg w obrębie miasta Szczytno

4 Stan istniejący Ważniejsze elementy zagospodarowania w otoczeniu planowanych wariantów obwodnicy to: - Tereny mieszkaniowe - Tereny rolne - Łąki i lasy, zadrzewienia i zakrzewienia Ponadto możemy wyróżnić obszary prawnie chronione tj: - Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Napiwodzko – Ramucka (kod obszaru PLB280007) - Obszary Chronionego Krajobrazu: Puszcza Napiwodzko – Ramucka Pojezierze Olsztyńskie Spychowski OChK - Obszar Wzmocnionej Ochrony - Główne Zbiorniki Wód Podziemnych Zbiornik międzymanewrowy Olsztyn Subniecka Warszawska) - Tereny wymagające ochrony z uwagi na brak izolacji warstw wodonośnych - Korytarze Ekologiczne - Pomniki Przyrody

5 Założenia projektowe klasa drogi: GP (główna ruchu przyspieszonego)
dostępność: ograniczona prędkość projektowa: 70 km/h przekrój: dwujezdniowy dwupasowy z pasem dzielącym minimalna szerokość w liniach rozgraniczających poza terenem zabudowanym: m szerokość pasa ruchu: m szerokość opasek: m szerokość pasa dzielącego: 5.0 m (4.0 m+2x0.5 m) szerokość pobocza gruntowego: 1.50 m pochylenie skarp: 1 : 1.5 minimalna odległość między skrzyżowaniami (węzłami): m powiązanie z innymi drogami: z drogami klasy Z i wyższej

6 Proponowane warianty Zaproponowano cztery warianty przeprowadzenia obwodnicy. Z uwagi na rozbudowę lotniska w Szymanach wszystkie po południowej stronie miasta. Połączenie obwodnicy z drogami krajowymi (drogi klasy GP) i drogą powiatową 1506N (droga klasy Z) za pomocą węzłów typu WB lub skrzyżowań skanalizowanych. Skrzyżowania z liniami kolejowymi, drogami powiatowymi (drogi klasy L) i drogami gminnymi za pomocą przejazdów drogowych różnopoziomowych

7

8

9 Wariant I Długość odcinka: 10,9 km Zajęcie terenów na długości:
Obszar Natura 2000: około 0.98 km Obszar Chronionego Krajobrazu: około 2.27 km tereny rolnicze: około 3.59 km tereny zalesione: około 4.10 km Obiekty i budowle inżynierskie: węzły drogowe typu WB: 1÷3 * wiadukty kolejowe: 2 przejazdy drogowe różnopoziomowe: 4 skrzyżowania skanalizowane: 3÷1 * * - ilość zależna od dokonanego wyboru rodzaju połączenia dróg krajowych Zastosowane łuki poziome: od 600÷2000 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni od 2÷5 %

10

11 Wariant II Długość odcinka: 10,5 km Zajęcie terenów:
Obszar Natura 2000: około 0.44 km Obszar Chronionego Krajobrazu: około 1.76 km obszary wspólne Natura 2000 i Chronionego Krajobrazu: około 1.73 km tereny wymagające ochrony z uwagi na brak izolacji warstw wodonośnych: około 0.52 km tereny rolnicze: około 2.11 km tereny zalesione: około 3.90 km Obiekty i budowle inżynierskie: węzły drogowe typu WB: 1÷3 * wiadukty kolejowe: 2 przejazdy drogowe różnopoziomowe: 3 skrzyżowania skanalizowane: 3÷1 * * - ilość zależna od dokonanego wyboru rodzaju połączenia dróg krajowych Zastosowane łuki poziome: od 800÷1800 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni od 2÷4 %

12

13 Wariant III Długość odcinka: 10,8 km plus wykorzystanie istniejącego odcinka drogi krajowej nr 57 na długości 1,7 km Zajęcie terenów: tereny rolnicze : około 4.31 km Obszar Chronionego Krajobrazu: około 2.38 km tereny zalesione : około 4.10 km istniejący pas drogi krajowej nr 57: około 1.65 km Obiekty i budowle inżynierskie: węzły drogowe typu WB: 1÷2 * wiadukty kolejowe: 2 przejazdy drogowe różnopoziomowe: 4 skrzyżowania skanalizowane: 3÷4 * * - ilość zależna od dokonanego wyboru rodzaju połączenia dróg krajowych Zastosowane łuki poziome: od 600÷1500 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni od 2÷5 %

14

15 Wariant IV Długość odcinka: 10,9 km Zajęcie terenów:
Obszar Natura 2000: około 1.46 km Obszar Chronionego Krajobrazu: około 2.43 km obszary wspólne Natura 2000 i Chronionego Krajobrazu: około 1.73 km tereny rolnicze: około 1.21 km tereny zalesione: około 4.10 km Obiekty i budowle inżynierskie: węzły drogowe typu WB: 1÷3 * wiadukty kolejowe: 2 przejazdy drogowe różnopoziomowe: 3 skrzyżowania skanalizowane: 3÷1 * * - ilość zależna od dokonanego wyboru rodzaju połączenia dróg krajowych Zastosowane łuki poziome: od 800÷2000 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni od 2÷4 %

16 Podsumowanie Celem budowy obwodnicy miasta Szczytna jest
zmniejszenie natężenia ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa w centrum miasta. Ułatwi ona również dojazd do lotniska w Szymanach. Przewidywany termin zakończenia budowy rok.


Pobierz ppt "BUDOWA OBWODNICY MIASTA SZCZYTNO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 53"

Podobne prezentacje


Reklamy Google