Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA OBWODNICY MIASTA SZCZYTNO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 53.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA OBWODNICY MIASTA SZCZYTNO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 53."— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA OBWODNICY MIASTA SZCZYTNO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 53

2 Lokalizacja Miasto Szczytno położone jest w północno – wschodniej części Polski w województwie Warmińsko – Mazurskim, na granicy dwóch ważnych regionów gospodarczych: Mazowsza i Warmii. Przebiegają przez nie ważne szlaki komunikacji kolejowej i drogowej. Są nimi miedzy innymi: DROGI KRAJOWEJ nr 53 ( klasa GP, przebieg drogi: Olsztyn - Ostrołęka) nr 57 ( klasa GP, przebieg drogi: Bartoszyce - Pułtusk) nr 58 ( klasa GP, przebieg drogi: Olsztynek - Szczuczyn) DROGI WOJEWÓDZKIE nr 600 ( klasa G, przebieg drogi: Mrągowo - Szczytno) Ponadto na podstawowy układ drogowy składają się: DROGI POWIATOWE nr 1482N ( klasa L, przebieg drogi: Szczytno - Warchały ) nr 1506N ( klasa Z, przebieg drogi: Szczytno – Wawrochy) nr 1663N ( klasa L, przebieg drogi: Szczytno – Zabiele- Lejkowo) DROGI GMINNE nr N (klasa L) nr N (klasa L) nr N (klasa L) nr N (klasa L) Układ tras kolejowych: nr 35 (przebieg trasy: Szczytno - Ostrołęka) nr 219 (przebieg trasy: Olsztyn - Ełk) nr 262 (przebieg trasy: Szczytno - Biskupiec)

3 Istniejący układ dróg w obrębie miasta Szczytno

4 Stan istniejący Ważniejsze elementy zagospodarowania w otoczeniu planowanych wariantów obwodnicy to: - Tereny mieszkaniowe - Tereny rolne - Łąki i lasy, zadrzewienia i zakrzewienia Ponadto możemy wyróżnić obszary prawnie chronione tj: - Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Napiwodzko – Ramucka (kod obszaru PLB280007) - Obszary Chronionego Krajobrazu: Puszcza Napiwodzko – Ramucka Pojezierze Olsztyńskie Spychowski OChK - Obszar Wzmocnionej Ochrony - Główne Zbiorniki Wód Podziemnych Zbiornik międzymanewrowy Olsztyn Subniecka Warszawska) - Tereny wymagające ochrony z uwagi na brak izolacji warstw wodonośnych - Korytarze Ekologiczne - Pomniki Przyrody

5 Założenia projektowe klasa drogi:GP (główna ruchu przyspieszonego) klasa drogi:GP (główna ruchu przyspieszonego) dostępność:ograniczona dostępność:ograniczona prędkość projektowa:70 km/h prędkość projektowa:70 km/h przekrój:dwujezdniowy dwupasowy z pasem dzielącym przekrój:dwujezdniowy dwupasowy z pasem dzielącym minimalna szerokość w liniach rozgraniczających poza terenem zabudowanym:40.00 m minimalna szerokość w liniach rozgraniczających poza terenem zabudowanym:40.00 m szerokość pasa ruchu:3.50 m szerokość pasa ruchu:3.50 m szerokość opasek:0.50 m szerokość opasek:0.50 m szerokość pasa dzielącego:5.0 m (4.0 m+2x0.5 m) szerokość pasa dzielącego:5.0 m (4.0 m+2x0.5 m) szerokość pobocza gruntowego:1.50 m szerokość pobocza gruntowego:1.50 m pochylenie skarp:1 : 1.5 pochylenie skarp:1 : 1.5 minimalna odległość między skrzyżowaniami (węzłami): 2000 m minimalna odległość między skrzyżowaniami (węzłami): 2000 m powiązanie z innymi drogami: z drogami klasy Z i wyższej powiązanie z innymi drogami: z drogami klasy Z i wyższej

6 Proponowane warianty Zaproponowano cztery warianty przeprowadzenia obwodnicy. Z uwagi na rozbudowę lotniska w Szymanach wszystkie po południowej stronie miasta. Połączenie obwodnicy z drogami krajowymi (drogi klasy GP) i drogą powiatową 1506N (droga klasy Z) za pomocą węzłów typu WB lub skrzyżowań skanalizowanych. Skrzyżowania z liniami kolejowymi, drogami powiatowymi (drogi klasy L) i drogami gminnymi za pomocą przejazdów drogowych różnopoziomowych

7

8

9 Wariant I Długość odcinka:10,9 km Zajęcie terenów na długości: Obszar Natura 2000:około 0.98 km Obszar Natura 2000:około 0.98 km Obszar Chronionego Krajobrazu:około 2.27 km Obszar Chronionego Krajobrazu:około 2.27 km tereny rolnicze:około 3.59 km tereny rolnicze:około 3.59 km tereny zalesione:około 4.10 km tereny zalesione:około 4.10 km Obiekty i budowle inżynierskie: węzły drogowe typu WB:1÷3 * węzły drogowe typu WB:1÷3 * wiadukty kolejowe:2 wiadukty kolejowe:2 przejazdy drogowe różnopoziomowe:4 przejazdy drogowe różnopoziomowe:4 skrzyżowania skanalizowane:3÷1 * skrzyżowania skanalizowane:3÷1 * * - ilość zależna od dokonanego wyboru rodzaju połączenia dróg krajowych Zastosowane łuki poziome: od 600÷2000 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni od 2÷5 % od 600÷2000 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni od 2÷5 %

10

11 Wariant II Długość odcinka:10,5 km Zajęcie terenów: Obszar Natura 2000:około 0.44 km Obszar Natura 2000:około 0.44 km Obszar Chronionego Krajobrazu:około 1.76 km Obszar Chronionego Krajobrazu:około 1.76 km obszary wspólne Natura 2000 i Chronionego Krajobrazu:około 1.73 km obszary wspólne Natura 2000 i Chronionego Krajobrazu:około 1.73 km tereny wymagające ochrony z uwagi na tereny wymagające ochrony z uwagi na brak izolacji warstw wodonośnych:około 0.52 km tereny rolnicze:około 2.11 km tereny rolnicze:około 2.11 km tereny zalesione:około 3.90 km tereny zalesione:około 3.90 km Obiekty i budowle inżynierskie: węzły drogowe typu WB:1÷3 * węzły drogowe typu WB:1÷3 * wiadukty kolejowe:2 wiadukty kolejowe:2 przejazdy drogowe różnopoziomowe:3 przejazdy drogowe różnopoziomowe:3 skrzyżowania skanalizowane:3÷1 * skrzyżowania skanalizowane:3÷1 * * - ilość zależna od dokonanego wyboru rodzaju połączenia dróg krajowych Zastosowane łuki poziome: od 800÷1800 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni od 2÷4 % od 800÷1800 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni od 2÷4 %

12

13 Wariant III Długość odcinka:10,8 km plus wykorzystanie istniejącego odcinka drogi krajowej nr 57 na długości 1,7 km Zajęcie terenów: tereny rolnicze :około 4.31 km tereny rolnicze :około 4.31 km Obszar Chronionego Krajobrazu:około 2.38 km Obszar Chronionego Krajobrazu:około 2.38 km tereny zalesione :około 4.10 km tereny zalesione :około 4.10 km istniejący pas drogi krajowej nr 57:około 1.65 km istniejący pas drogi krajowej nr 57:około 1.65 km Obiekty i budowle inżynierskie: węzły drogowe typu WB:1÷2 * węzły drogowe typu WB:1÷2 * wiadukty kolejowe:2 wiadukty kolejowe:2 przejazdy drogowe różnopoziomowe:4 przejazdy drogowe różnopoziomowe:4 skrzyżowania skanalizowane:3÷4 * skrzyżowania skanalizowane:3÷4 * * - ilość zależna od dokonanego wyboru rodzaju połączenia dróg krajowych Zastosowane łuki poziome: od 600÷1500 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni od 2÷5 % od 600÷1500 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni od 2÷5 %

14

15 Wariant IV Długość odcinka:10,9 km Zajęcie terenów: Obszar Natura 2000:około 1.46 km Obszar Natura 2000:około 1.46 km Obszar Chronionego Krajobrazu:około 2.43 km Obszar Chronionego Krajobrazu:około 2.43 km obszary wspólne Natura 2000 i Chronionego Krajobrazu:około 1.73 km obszary wspólne Natura 2000 i Chronionego Krajobrazu:około 1.73 km tereny rolnicze:około 1.21 km tereny rolnicze:około 1.21 km tereny zalesione:około 4.10 km tereny zalesione:około 4.10 km Obiekty i budowle inżynierskie: węzły drogowe typu WB:1÷3 * węzły drogowe typu WB:1÷3 * wiadukty kolejowe:2 wiadukty kolejowe:2 przejazdy drogowe różnopoziomowe:3 przejazdy drogowe różnopoziomowe:3 skrzyżowania skanalizowane:3÷1 * skrzyżowania skanalizowane:3÷1 * * - ilość zależna od dokonanego wyboru rodzaju połączenia dróg krajowych Zastosowane łuki poziome: od 800÷2000 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni od 2÷4 % od 800÷2000 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni od 2÷4 %

16 Podsumowanie Celem budowy obwodnicy miasta Szczytna jest zmniejszenie natężenia ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa w centrum miasta. Ułatwi ona również dojazd do lotniska w Szymanach. Przewidywany termin zakończenia budowy rok.


Pobierz ppt "BUDOWA OBWODNICY MIASTA SZCZYTNO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 53."

Podobne prezentacje


Reklamy Google