Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego KONSULTACJE SPOŁECZNE."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego KONSULTACJE SPOŁECZNE IDEI UTWORZENIA MAZURSKIEGO PARKU NARODOWEGO Ruciane-Nida, 18 maja 2011 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl

2 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Projekt realizowany na zlecenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl Przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie Włodzimierz Serwiński Krzysztof Szulborski

3 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Zakres Analizy… wg wymagań konkursu Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl analiza SWOT określenie wariantowe zasięgu granic Mazurskiego Parku Narodowego ocena możliwości uzyskiwania rekompensat przez samorządy lokalne za straty spowodowane ewentualnym ograniczeniem rozwoju gospodarczego przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących idei utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego przeprowadzenie konsultacji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie, Białymstoku (nadleśnictwami) i Okręgowym Związkiem Łowieckim (kołami łowieckimi) określenie potrzeb inwestycyjnych i wielkości nakładów finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych ocena możliwości prowadzenia gospodarki leśnej, łowieckiej i rybackiej w nowo utworzonym parku narodowym zaprezentowanie wniosków wynikających z utworzenia parków narodowych w ostatnich latach

4 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Zakres Analizy… w założeniach projektu BULiGL Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl wytypowanie strategicznych obszarów analizy zasięg terytorialny MPN jako podstawa analizy ustalenie analiz szczegółowych w ramach obszarów strategicznych i metody ich wykonania analiza SWOT dla każdego z obszarów strategicznych próba porównania wniosków z analiz przeprowadzonych dla MPN z wnioskami z innych parków narodowych próba wytypowania optymalnego, z punktu widzenia powyższych analiz, przebiegu granic MPN konsultacje społeczne

5 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Zasięg terytorialny przyjęty do Analizy… Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl

6 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Struktura globalna obszaru PMPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl Grunty LP 71,6% Jeziora 13,2% Pozostałe 15,2%

7 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego PMPN w gminach Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl Gm. Piecki 36,9% M. i Gm. Ruciane-Nida 30,8% M. i Gm. Mikołajki 18,2% Pozostałe 14,1%

8 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego PMPN wg zasięgów terytorialnych nadleśnictw Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl N. Strzałowo 32,7% N. Maskulińskie 23,5%

9 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego PMPN – mapa obwodów łowieckich Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl

10 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Jeziora w PMPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl

11 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Formy ochrony przyrody w granicach PMPN – 41 581,83 ha Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl Rezerwaty – 6 129,13 ha Użytki ekologiczne – 560,84 ha Mazurski Park Krajobrazowy – 31 447,69 ha Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe – 5 578,27 ha Obszary Chronionego Krajobrazu – 3 597,44 ha Obszary specjalnej ochrony ptaków – 40 523,85 ha w tym:PLB280003 Jezioro Łuknajno – 1 343,24 ha PLB280008 Puszcza Piska – 39 180,61 ha Obszar specjalnej ochrony siedlisk – 34 571,33 ha w tym:PLH280013 Ostoja Piska – 34 571,33 ha Leśny Kompleks Promocyjny – powierzchnia łączna – 41 568,44

12 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Rezerwaty i użytki ekologiczne w PMPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl

13 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Mazurski Park Krajobrazowy, Zespoły Przyrodniczo- Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu w PMPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl

14 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Obszary Natura 2000 w PMPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl

15 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego LKP Lasy Mazurskie w PMPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl

16 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Analiza gospodarcza (ekonomiczna) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl Skarb Państwa Samorządy lokalne Mieszkańcy, przedsiębiorcy lokalni Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia MPN Analiza społeczna Konsultacje z zarządzającymi majątkiem Skarbu Państwa Konsultacje społeczne idei utworzenia MPN Anonimowe badanie ankietowe

17 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Konsultacje społeczne w konwencji ANALIZY SWOT Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie www.olsztyn.buligl.pl MOCNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROŻENIA z punktu widzenia uczestnika dzisiejszych KONSULTACJI… Z UZASADNIENIEM…


Pobierz ppt "Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego KONSULTACJE SPOŁECZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google