Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM LEONARDO DA VINCI Konferencja informacyjno-promocyjna Uczenie się przez całe życie. Comenius oraz Leonardo da Vinci Wrocław, 19 listopada 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM LEONARDO DA VINCI Konferencja informacyjno-promocyjna Uczenie się przez całe życie. Comenius oraz Leonardo da Vinci Wrocław, 19 listopada 2010."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Konferencja informacyjno-promocyjna Uczenie się przez całe życie. Comenius oraz Leonardo da Vinci Wrocław, 19 listopada 2010 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Struktura programu Uczenie się przez całe życie Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy Program Jean Monnet

3 Cele Programu Leonardo da Vinci Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych Zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy Ułatwienie osobistego rozwoju w kontekście zawodowym Wspieranie rozwoju instytucji zaangażowanych w proces kształcenia i szkolenia zawodowego Doskonalenie jakości systemów oraz dostępności kształcenia i szkolenia zawodowego PROGRAM LEONARDO DA VINCI

4 Priorytety krajowe - projekty mobilności konkurs 2011 1.Wsparcie dla nowych wnioskodawców, którzy nie realizowali dotychczas projektu w programie Leonardo da Vinci 2.Wsparcie projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3.Promowanie projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami lub zaopiniowanych przez środowiska pracodawców (opracowanie we współpracy z pracodawcami programów staży pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy)

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Ograniczenia administracyjne - konkurs 2011 1. Wsparcie w konkursie dla projektów mobilności Leonardo da Vinci 2011 Narodowa Agencja zastosuje ograniczenie maksymalnego dofinansowania dla jednej instytucji/szkoły do kwoty 200 000 Euro. W przypadku złożenia dwóch projektów kwota łącznego dofinansowania nie może przekroczyć 200 000 Euro. 2. Ograniczenie liczby składanych wniosków maksymalnie do dwóch projektów na wnioskodawcę. 3. Wnioskodawca, który nie realizował dotychczas projektu w programie Leonardo da Vinci może ubiegać się o finansowanie nie wyższe niż 100 000 Euro.

6 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Kraje biorące udział w programie Uczenie się przez całe życie 27 krajów członkowskich UE kraje stowarzyszone EFTA/EEA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) Turcja, Chorwacja, Szwajcaria

7 Kraje partnerskie – konkurs 2010 PROGRAM LEONARDO DA VINCI

8 Liczba projektów mobilności w podziale na województwa – konkurs 2010 PROGRAM LEONARDO DA VINCI

9 Akcje Programu Leonardo da Vinci Projekty mobilności: stażowe i wymiany doświadczeń Projekty certyfikowane Wizyty przygotowawcze Seminaria kontaktowe Projekty partnerskie Projekty transferu innowacji PROGRAM LEONARDO DA VINCI

10 Wnioskodawca Oficjalnie zarejestrowany w Polsce podmiot zainteresowany wysłaniem osób na staże lub wymiany zagraniczne instytucje publiczne i ich jednostki organizacyjne (np. szkoły zawodowe, instytucje kształcenia zawodowego, urzędy pracy, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, uczelnie, instytuty badawcze, itp.) organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia, organizacje pracodawców, związki zawodowe, izby handlowe i przemysłowe itp.) przedsiębiorstwa (np. spółki prawa handlowego, instytucje szkoleniowe, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą itp.) UWAGA: osoby fizyczne nie mogą składać projektów samodzielnie PROGRAM LEONARDO DA VINCI

11 Typy projektów mobilnościowych IVT - Initial Vocational Training Staże dla uczniów szkół zawodowych PLM PLM - Placements for People on Labour Market Staże dla absolwentów, pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) VETPRO - Professionals in Vocational Education and Training Wymiana doświadczeń dla osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i zasobami ludzkimi, nauczycieli zawodu (w tym nauczyciele języków obcych), instruktorów zawodu, doradców zawodowych, osób odpowiedzialnych za szkolenia, kierowników działów kadr, kadry zarządzającej

12 Projekty mobilności - staże Określony czas szkolenia i zdobywania doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu, spędzony w organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami i przedsiębiorstwami np. zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla młodzieży uczącej się zagraniczne staże zawodowe w firmach dla osób pracujących (wszystkie grupy zawodowe) staże zawodowe w firmach i instytucjach szkoleniowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zagraniczne staże zawodowe w firmach dla absolwentów szkół średnich i wyższych PROGRAM LEONARDO DA VINCI

13 Projekty mobilności – wymiana doświadczeń Mobilność osób zawodowo zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za szkolenie zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich w celu transferu, doskonalenia i modernizacji metod/praktyk w zakresie kształcenia zawodowego np. wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych, w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwić rozwój zawodowy oraz osobisty wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym, w systemach kształcenia zawodowego, instytucjach i praktykach zawodowych PROGRAM LEONARDO DA VINCI

14 Czas trwania wyjazdu Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) 2-39 tygodni Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) 2-26 tygodni Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich 1-6 tygodni Czas trwania projektu – do 2 lat

15 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Kategorie kosztów Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) - organizacja i zarządzanie - przygotowanie - podróż i utrzymanie Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich

16 Kalkulacja budżetu Kalkulacja budżetu (1) Koszty organizacji i zarządzania Przyznawane w postaci ryczałtu na podstawie stawek Projekty IVT i PLM – 200 EUR na uczestnika Projekty VETPRO – 100 EUR na uczestnika Uwaga: Koszty zarządzania i administracji projektu nie mogą być naliczane dla opiekunów PROGRAM LEONARDO DA VINCI

17 Projekty IVT i PLM do 12 tygodni Projekty IVT i PLM powyżej 12 tygodni Projekty VETPRO Projekty IVT i PLM do 12 tygodni – refundowane na podstawie udokumentowanych kosztów rzeczywistych Projekty IVT i PLM powyżej 12 tygodni – wliczone w ryczałtowych kosztach utrzymania uczestnika Projekty VETPRO – refundowane na podstawie udokumentowanych kosztów rzeczywistych Uwaga: Koszty podróży uwzględniają jedynie podróż z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca odbywania staż/wymiany w kraju docelowym i z powrotem. PROGRAM LEONARDO DA VINCI Kalkulacja budżetu Kalkulacja budżetu (2) Koszty podróży

18 Kalkulacja budżetu Kalkulacja budżetu (3) Koszty utrzymania Koszty ubezpieczenia Koszty utrzymania – przyznawane w postaci ryczałtu. Kalkulacja łącznych kosztów utrzymania dla uczestnika według wzoru: liczba tygodni razy stawka tygodniowa właściwa dla kategorii osób uczestniczących (osoby młode lub osoby dorosłe) dla kraju, w którym odbywa się staż/wymiana. Koszty ubezpieczenia – naliczane według rzeczywistych kosztów ubezpieczenia w kategorii kosztów utrzymanie Ubezpieczenie powinno obejmować: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ewentualne szkody, wyrządzone przez uczestników projektów; ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia; dodatkowe pakiety umożliwiające niespodziewany powrót do kraju (np. w przypadku choroby) PROGRAM LEONARDO DA VINCI

19 Kalkulacja budżetu Kalkulacja budżetu (4) Koszty przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego Koszty przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego – przyznawane w postaci ryczałtu w zależności od potrzeb uczestników i warunków/treści stażu/wymiany za granica: Projekty IVT, PLM, VETPRO – do 2 50 EUR na uczestnika Uwaga! Przygotowanie kulturowo-językowe może być realizowane w kraju lub za granicą. Czas poświęcony na przygotowanie pedagogiczne, kulturowo-językowe nie może jednak wpłynąć na skrócenie czasu poświęconego na realizację głównego celu projektu PROGRAM LEONARDO DA VINCI

20 Kontakt Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program "Uczenie się przez całe życie" ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa www.leonardo.org.pl Projekty stażowe (IVT i PLM) leonardo-staze@frse.org.pl Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO) leonardo-wymiany@frse.org.pl PROGRAM LEONARDO DA VINCI


Pobierz ppt "PROGRAM LEONARDO DA VINCI Konferencja informacyjno-promocyjna Uczenie się przez całe życie. Comenius oraz Leonardo da Vinci Wrocław, 19 listopada 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google