Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."— Zapis prezentacji:

1 WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 cele akcji Uczniowie umożliwienie uczniom szkół średnich udziału w nauce i życiu w innym kraju europejskim rozwinięcie w nich zrozumienia dla różnorodności kulturowej i językowej nabycie przez nich kompetencji niezbędnych dla ich rozwoju osobistego Szkoły wzmocnienie wieloletniej współpracy pomiędzy szkołami, która przyczyni się do wzajemnego uznawania nauki w szkołach partnerskich wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

3 uczestnicy Uczniowie - szkół średnich (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), które włączyły się w realizację Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa Szkoły – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które: - są uprawnione do udziału w partnerskich projektach szkół Comeniusa - aktualnie realizują partnerski projekt szkół - zakończyły realizację partnerskiego projektu szkół brak ograniczeń czasowych w odniesieniu do daty/roku zakończenia realizacji projektu zalecane (ale nieobowiązkowe) są wzajemne wymiany uczniów pomiędzy szkołami/rodzinami goszczącymi WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

4 kraje uczestniczące Wyjazdy Indywidualne Uczniów mogą mieć miejsce wyłącznie pomiędzy szkołami tego samego projektu partnerskiego szkoły te muszą pochodzić z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,Francja, Hiszpania, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy Termin składania wniosków: 1 grudnia 2010 wnioski składają szkoły wysyłające do Narodowych Agencji w swoich krajach wniosek musi być wypełniony i podpisany przez szkołę wysyłającą + list intencyjny od szkoły przyjmującej WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

5 długość pobytu ucznia i czas realizacji projektu długość pobytu ucznia w szkole przyjmującej (dla każdego wyjazdu oddzielnie) minimalnie 3 miesiące maksymalnie 10 miesięcy Rozpoczęcie wyjazdów uczniów: początek roku szkolnego 2011/2012 minimalny wiek uczniów biorących udział w wymianie: 14 lat (w dniu wyjazdu) Uczeń: musi realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauki obowiązkowo uczestniczyć w lekcjach i zajęciach podczas pobytu w szkole zagranicznej brać aktywny udział w życiu szkoły przyjmującej będzie zakwaterowany u rodziny goszczącej, którą wybierze szkoła przyjmująca jest objęty pełnym ubezpieczeniem w okresie pobytu za granicą WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

6 Dofinansowanie i obowiązkowe szkolenia Budżet projektu składa się z poniższych kategorii kosztów: koszt jednej podróży ucznia w obie strony kwota dla szkoły wysyłającej na administrację projektu (ryczałt 150 EUR/uczeń) kwota dla szkoły przyjmującej na administrację projektu (ryczałt 500 EUR/uczeń) kwota na przygotowanie językowe ucznia (ryczałt 120 EUR/uczeń) Narodowa Agencja zobowiązana jest do organizacji 2 obowiązkowych szkoleń dla uczestników projektów Wyjazdów Indywidualnych Uczniów: 1. Jednodniowe szkolenie przed wyjazdem za granicą (oddzielnie dla uczniów i nauczycieli kontaktowych, ale w tym samym czasie) 2. Dwudniowe szkolenie po przyjeździe do kraju goszczącego (oddzielnie dla uczniów i mentorów, ale w tym samym czasie) KOSZTY SZKOLEŃ (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe) są pokrywane przez Narodowe Agencje WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

7 Przewodnik do Wyjazdów Indywidualnych Uczniów Przewodnik do akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa podstawowy dokument, z którym muszą obowiązkowo zapoznać się wszystkie strony i osoby uczestniczące w projektach WIU ma szkołom, nauczycielom, uczniom, rodzicom, rodzinom goszczącym pomóc w zapewnieniu uczniom osiągnięcia zadowalających wyników w nauce i dobrych warunków podczas ich pobytu za granicą zawiera praktyczne informacje dla wszystkich uczestników WIU precyzuje role i obowiązki wszystkich stron określa terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji projektu zawiera wzory formularzy, z których należy korzystać składa się z 10 części WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

8 kontakt z Narodową Agencją Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Wyjazdy Indywidualne Uczniów w programie Comenius ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa strona www.comenius.org.plwww.comenius.org.pl (zakładka Wyjazdy Indywidualne Uczniów) Osoba kontaktowa: Michał Waszczuk telefon: 22 4631 216 telefaks: 22 4631 021 e-mail: mwaszczuk@frse.org.plmwaszczuk@frse.org.pl WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

9 akcja Comenius REGIO Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zapraszamy do wzięcia udziału w realizacji projektów akcji Comenius REGIO. Jest to możliwość bezpośredniego zaangażowania się we współpracę międzynarodową z lokalnymi lub regionalnymi władzami oświatowymi z krajów europejskich. Wspólnej pracy projektowej nad rozwiązywaniem problemów edukacji szkolnej poprzez wizyty u partnerów, seminaria, konferencje, publikacje. Do realizacji projektu trzeba zaprosić szkołę oraz inną instytucję, która wesprze realizację projektu np. kluby młodzieżowe, sportowe, stowarzyszenia, lokalne placówki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea itp. Realizacja projektu trwa dwa lata. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego regionu partnerskiego w roku 2010 wynosiła 45000 euro. Comenius REGIO


Pobierz ppt "WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google