Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co zrobić, gdy pojawią się kłopoty z płynnością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co zrobić, gdy pojawią się kłopoty z płynnością"— Zapis prezentacji:

1 Co zrobić, gdy pojawią się kłopoty z płynnością
Co zrobić, gdy pojawią się kłopoty z płynnością? Faktoring Bezpieczeństwo i wygoda. Tomasz Gilarowski Dyrektor Operacyjny Bibby Factors Polska Sp. z o.o.

2 Faktoring jako wiązka usług
NABYWANIE WIERZYTELNOŚCI W ramach podpisanej umowy faktor nabywa wszystkie faktury wystawione na danego Odbiorcę FINANSOWANIE Na podstawie nabytych wierzytelności, faktor wypłaca zaliczkę PROWADZENIE KONT ODBIORCÓW Faktor ewidencjonuje w swoim systemie faktury wystawione przez Klienta Faktor kontroluje spływ spłat, monituje opóźniających się odbiorców, potwierdza salda z odbiorcami Odbiorcy dokonują zapłaty zawsze na rzecz faktora, ostateczne rozliczenie transakcji następuje po uzyskaniu zapłaty od odbiorcy RAPORTOWANIE Faktor dostarcza na bieżąco informacje nt. odbiorców oraz wzajemnych rozliczeń między klientem i faktorem WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PRZEJĘCIE RYZYKA NIEWYPŁACALNOŚCI ODBIORCY

3 Proces faktoringu Dostawca Odbiorca Towar + faktura Informacja !!!
Różnica Płatność Kopia faktury Raporty i telefony Zaliczka Faktor

4

5 Korzyści dla Klienta Finansowanie
Szybkie pozyskanie kapitału obrotowego, z którym wiąże się mniej formalności Wzrost finansowania równolegle ze wzrostem sprzedaży Zwiększenie sprzedaży Korzystniejsze warunki zakupów u dostawców Zwiększenie wiarygodności u dostawców Korzystniejsze warunki płatności dla odbiorców

6 Korzyści dla Klienta cd. 1
Finansowanie Możliwość przeznaczenia środków trwałych na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych Zabezpieczone wierzytelnościami - brak dodatkowych zabezpieczeń materialnych - możliwe dla firm nie posiadających j historii i zdolności kredytowej Zapłata w pierwszej kolejności jest egzekwowana od odbiorcy – mniejsze ryzyko braku spłaty finansowania

7 Korzyści dla Klienta cd. 2
Zarządzanie wierzytelnościami Dyscyplinowanie odbiorców  zmniejszanie należności przeterminowanych  odzyskanie środków obrotowych  niższe koszty finansowania Kontrola ryzyka niewypłacalności odbiorcy (informacja dla Klienta) Zmniejszenie ryzyka windykacji Oddzielenie sprzedaży od działań upominawczych Znajomość specyfiki rynków zagranicznych finansowanie rośnie wraz z wzrostem sprzedaży Aktywny kontakt z odbiorcami  skrócenie terminów płatności Możliwość wcześniejszej zapłaty dostawcom

8 Korzyści dla Klienta cd. 3
Obsługa rozliczeń z odbiorcami Potwierdzanie sald Rozliczanie płatności Wyjaśnianie niezgodności Kontakt telefoniczny i korespondencja w języku odbiorcy zagranicznego Przejęcie ryzyka Przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców krajowych i zagranicznych Brak konieczności spłaty finansowania przez Klienta finansowanie rośnie wraz z wzrostem sprzedaży Aktywny kontakt z odbiorcami  skrócenie terminów płatności Możliwość wcześniejszej zapłaty dostawcom

9 Dla kogo faktoring? Dobry produkt „Perspektywiczni” odbiorcy
Odroczony termin płatności Sprzedaż definitywna Cesja wierzytelności

10 Koszty – na co zwrócić uwagę
Opłata faktoringowa (% od wartości faktury) Koszt pieniądza (odsetki) Dyskontowy i zaliczkowy Opłaty wstępne Opłaty administracyjne Opłaty za gotowość

11 Faktoring w Polsce Źródło: KIF

12 Największy rynek faktoringowy Wielka Brytania
Finansowanie obrotowe Faktoring – 60% Kredyt – 40% Ponad 80 firm faktoringowych Obroty faktoringowe (2004) Wielka Brytania – 184 mld € Polska – 3,5 mld € Europa – 612 mld € Polska – obrót faktoringowy – 1,5% PKB

13 Pytania i komentarze

14 Kontakt : : 0800 2BIBBY


Pobierz ppt "Co zrobić, gdy pojawią się kłopoty z płynnością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google