Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPARCIE ROZWOJU POLSKICH PRZEDSIĘBIORC Ó W Część II Finansowanie MŚP Katowice, 15 maja 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPARCIE ROZWOJU POLSKICH PRZEDSIĘBIORC Ó W Część II Finansowanie MŚP Katowice, 15 maja 2012."— Zapis prezentacji:

1 WSPARCIE ROZWOJU POLSKICH PRZEDSIĘBIORC Ó W Część II Finansowanie MŚP Katowice, 15 maja 2012

2 Kredyty z poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ofercie Banku BPH Magdalena Typa Dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Departament Kredytów Korporacyjnych

3 3 Agenda Zakres i dotychczasowe efekty współpracy Banku BPH z EFI Zasady funkcjonowania poręczeń EFI w Banku BPH Podstawowe warunki zakwalifikowania do poręczenia Korzyści z poręczenia dla klientów i dla Banku

4 4 Zakres współpracy Banku BPH z EFI MAP Multiannual Programme I w Polsce umowa podpisana w ramach programu XII 2004 Dwie umowy zwiększające limit udzielonych kredytów do ponad 1 mld PLN (2005 i 2006) Możliwość wnioskowania do EFI o realizację poręczenia dla kredytów objętych poręczeniem w latach 2005-07 do końca 2016 r CIP Competetiveness & Innovation Programme umowa podpisana w XII 2011 Obejmuje kredyty udzielane w latach 2012-15 Limit kredytów objętych umową 600 mln PLN Bank BPH – pierwszy w Polsce partner EFI

5 5 Dotychczasowe efekty współpracy z EFI Rezultaty współpracy w ramach MAP: Prawie 9 tys. kredytów objętych portfelowym poręczeniem EFI Prawie 7 tys. MŚP skorzystało z poręczenia EFI Zrealizowane wypłaty poręczenia w przypadków straconych kredytów Liczba firm Liczba kredytów 200520062007200520062007

6 6 Produkty objęte poręczeniem: Kredyt Inwestycyjny dla średnich firm Kredyt Inwestycyjny dla firm korporacyjnych Auto Sezam (kredyt na zakup środków transportu) – dla mikro firm Maksymalny wolumen kredytów objętych poręczeniem: 600 mln PLN Poręczenie EFI: do 50% kwoty każdego kredytu Umowa portfelowa: Brak konieczności każdorazowej zgody EFI na zakwalifikowanie kredytu, weryfikacji dokonuje Bank na podstawie standardowej dokumentacji, bez wydłużania czasu oczekiwania na decyzję kredytową Zasady funkcjonowania poręczenia Rozpoczęcie udzielania kredytów objętych poręczeniem EFI – w marcu 2012!

7 7 Podstawowe warunki objęcia poręczeniem Klient Finansowanie zakupu, budowy lub modernizacji środków trwałych Minimalny okres kredytowania 18 miesięcy Wykluczenia: Kredyty poręczone przez inne fundusze poręczeniowe Kredyty przeznaczone na spłatę innych kredytów lub leasingu Kredyty przeznaczone w całości na refinansowanie nakładów poniesionych przez kredytobiorcę Kredyty przeznaczone na spłatę innych kredytów lub refinansowanie nakładów w przypadku zakończonych inwestycji Spełniający unijną definicję MŚP tj. średnioroczne zatrudnienie poniżej 250 pracowników i roczne obroty poniżej 50 mln EUR lub suma bilansowa poniżej 43 mln EUR Wykluczenia: Rolnicy i podmioty działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury Podmioty gospodarcze działające w sektorze węglowym Firmy prowadzące działalność w sektorze towarowego transportu drogowego na zakup środków transportu Transakcja

8 8 Korzyści z poręczenia (1/3) Dla Banku Brak opłaty za korzystanie z zabezpieczenia w postaci poręczenia EFI Obniżony wkład własny kredytobiorcy wymagany przez Bank Kredyt Inwestycyjny 0% w przypadku kredytów zakupowych o wartości 1 mln zł i poniżej kredytów zakupowych powyżej 1 mln PLN i klientów o ratingu 6+ i lepszym 15% w pozostałych przypadkach Auto Sezam 0 % Mniejsze wymogi w zakresie zabezpieczenia (100% waga ekonomiczna poręczenia EFI, instytucji z ratingiem AAA) Niższa cena kredytu Kredyt Inwestycyjny indywidualna decyzja Auto Sezam o 0.7 p.p. Bardziej konkurencyjny produkt Płynne zabezpieczenie portfela (poręczenie instytucji z ratingiem AAA) Brak prowizji przygotowawczej za udzielenie poręczenia (program pod egidą Komisji Europejskiej) Dla Klienta (j. ang. Enhanced access to finance)

9 9 Korzyści z poręczenia (2/3) Kredyt inwestycyjny Założenia: zakup linii technologicznej o wartości 1 mln zł przez Klienta o ratingu 6 Kredyt za niższą cenę o niższych kosztach zabezpieczenia! Obniżony lub brak wkładu własnego! Linia technologiczna 1 mln zł Kredyt 0,8 mln zł Przedmiot kredytowania 1 mln zł Dodatkowe zabezpieczenie np.: nieruchomość o wartości 0,8 mln zł Wkład własny 0,2 mln zł Kredyt 1 mln zł Przedmiot kredytowania 1 mln zł Poręczenie EFI 0,5 mln zł Źródła finansowania Struktura zabezpieczeń Źródła finansowania Struktura zabezpieczeń Kredyt bez poręczenia Kredyt z poręczeniem EFI

10 10 Korzyści z poręczenia (2/3) Auto Sezam Pojazd 100 tys. zł Kredyt 80 tys. zł Wkład własny 20 tys. zł Kredyt 100 tys. zł Źródła finansowania Struktura zabezpieczeń Źródła finansowania Struktura zabezpieczeń Założenie: zakup 3- letniego pojazdu o wartości 100 tys. zł przez nowego Klienta Pojazd 100 tys. zł Pojazd 100 tys. zł Poręczenie EFI 50 tys. zł Kredyt bez poręczenia Kredyt z poręczeniem EFI 0% wkładu własnego i niższa cena kredytu

11 11 Dziękuję za uwagę! poreczenia@ge.com


Pobierz ppt "WSPARCIE ROZWOJU POLSKICH PRZEDSIĘBIORC Ó W Część II Finansowanie MŚP Katowice, 15 maja 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google