Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunek przepływów pieniężnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunek przepływów pieniężnych"— Zapis prezentacji:

1 Rachunek przepływów pieniężnych

2 Rachunek przepływów pieniężnych raportuje wpływy i wydatki w przedsiębiorstwie w momencie ich wystąpienia.

3 Wpływy i wydatki znajdujące się w rachunku przepływów pieniężnych sklasyfikowane są jako wynikające z działalności: operacyjnej, Inwestycyjnej, finansowej.

4 Rachunek przepływów pieniężnych głównie różni się tym od rachunku zysków i strat, że w tym drugim wydatek poniesiony na wytworzenie danego produktu pojawi się dopiero w chwili jego sprzedaży jako koszt. Podobnie ujawniony w rachunku zysków i strat przychód ze sprzedaży odnosi się do wydania produktu odbiorcy wraz z fakturą, co nie oznacza, że odbiorca fakturę już opłacił. W rachunku przepływów pieniężnych transakcja ta pojawi się dopiero w chwili dokonania płatności przez odbiorcę.

5 Zaletą rachunku przepływów pieniężnych w porównaniu do rachunku zysków i strat jest to, że trudniej jest nim manipulować. Trudniej zatem nieuczciwemu zarządowi ukryć za jego pomocą rzeczywistą sytuację finansową spółki.

6 Możliwości manipulacji
Jedyna możliwość jest taka, że wydatki, które powinny zostać zaklasyfikowane jako wynikające z działalności operacyjnej zostaną przesunięte do działalności inwestycyjnej lub finansowej. To spowoduje podpompowanie w sztuczny sposób sumy przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.


Pobierz ppt "Rachunek przepływów pieniężnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google