Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program „Samorządowa Polska” – mechanizm wspierania lokalnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program „Samorządowa Polska” – mechanizm wspierania lokalnej"— Zapis prezentacji:

1 Program „Samorządowa Polska” – mechanizm wspierania lokalnej
przedsiębiorczości Wstęp Celem badania było poznanie opinii właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw na temat istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Wykonawca badania, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, było PBS sp. z o.o. Narzędziem badawczym był ustrukturyzowany kwestionariusz wywiadu. Zawierał on wystandaryzowane pytania dotyczące określonego problemu lub zagadnienia, uporządkowane w odpowiedniej kolejności i pogrupowane w bloki tematyczne. Kwestionariusz przygotowany został przez Bank Pekao SA i składał się z 68 pytań (w roku 2010 pytań było 58, a w ). Co roku Respondenci wypowiadają się na temat: oceny sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej, zatrudnienia, dostępności zewnętrznego finansowania, inwestycji, eksportu, innowacyjności, otoczenia biznesu. Co roku poruszany jest też temat dodatkowy. W tym roku było to wykorzystanie technologii informacyjnych. Z tematem tym było związanych 10 pytań. W większości przypadków respondenci byli pytani o ocenę ostatnich 12 miesięcy oraz ocenę perspektyw rozwoju w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu zostały podzielone na: mikrofirmy – przedsiębiorstwa, w których pracuje maksymalnie 9 osób, małe firmy – przedsiębiorstwa, w których pracuje od 10 do 49 pracowników. Wąbrzeźno, 28 maja 2013 roku 1

2 działalność not for profit Program „Samorządowa Polska”
– współpraca na rzecz przedsiębiorczości Samorząd terytorialny Samorząd gospodarczy Program „Samorządowa Polska” działalność not for profit Bank Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców 2

3 Wspomaganie przedsiębiorczości szansą na rozwój Gminy
WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY MSP GMINA WSPARCIE SEKTORA MSP Wsparcie sektora MSP wzrost aktywności gospodarczej rozwój Gminy 3

4 GMINA – współwłaściciel
Program „Samorządowa Polska” – zaangażowanie Gminy GMINA – współwłaściciel 4 000 zł Lokalny Fundusz Pożyczkowy Krajowy Fundusz Poręczeniowy pożyczka do zł zakupy grupowe kredyt uzupełniający, ubezpieczenia poręczenia 4

5 Lokalny Fundusz Pożyczkowy – oferta
Pożyczka do zł długoterminowa, nawet przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej (nawet przez 30 lat); odroczona spłata kapitału; bieżąca obsługa odsetek; atrakcyjne oprocentowanie (6,6 %); jedyne zabezpieczenie – weksel własny; scoringowa ocena wniosków; poręczenie KFP. 5

6 Lokalny Fundusz Pożyczkowy – oferta
Zakupy grupowe wsparcie inwestycyjne w postaci produktów w zakresie 5 grup towarowych: surowce, maszyny i urządzenia związane z prowadzoną działalnością; urządzenia biurowe; samochody i pojazdy specjalistyczne; elementy wyposażenia wnętrz; RTV/AGD; atrakcyjne ceny; finansowanie zakupów na atrakcyjnych warunkach; poręczenie KFP. 6

7 Lokalny Fundusz Pożyczkowy – oferta
Produkty uzupełniające: kredyt bankowy na finansowanie zakupów grupowych na wynegocjowanych z bankiem warunkach; ubezpieczenia majątkowe i życiowe na preferencyjnych warunkach; doradztwo inwestycyjne i finansowe; pomoc prawna. 7

8 Lokalny Fundusz Pożyczkowy – korzyści dla MSP
łatwy dostęp do długoterminowego zasilenia kapitałowego; brak wymogu posiadania zdolności kredytowej; uproszczona procedura uzyskiwania finansowania; brak wymogu zabezpieczeń majątkowych; systemowe poręczenie pożyczek; doradztwo inwestycyjne i finansowe; możliwość nabycia towarów, usług i technologii na atrakcyjnych warunkach w ramach systemu zakupów grupowych; udział w realizacji samorządowej strategii rozwoju lokalnego. 8

9 Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska”
Skala akcji pożyczkowej prowadzonej na terenie gminy Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” sp. z o.o. planowana średnia kwota pożyczki 22 planowana liczba pożyczek miesięcznie łączna kwota pożyczek (264)

10 Planowana skala akcji pożyczkowych dla jednego LFP,
średnia kwota pożyczki – zł 10

11 Dziękuję za uwagę Program „Samorządowa Polska”
Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska S.A.” 11


Pobierz ppt "Program „Samorządowa Polska” – mechanizm wspierania lokalnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google