Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska branża faktoringowa na przełomie 2008 i 2009 r. Konferencja prasowa Polskiego Związku Faktorów 13.01.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska branża faktoringowa na przełomie 2008 i 2009 r. Konferencja prasowa Polskiego Związku Faktorów 13.01.2009."— Zapis prezentacji:

1 Polska branża faktoringowa na przełomie 2008 i 2009 r. Konferencja prasowa Polskiego Związku Faktorów 13.01.2009

2 Podsumowanie rynku usług faktoringowych 2008 w Polsce Elżbieta Urbańska Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego PZF

3 Rynek faktoringowy w Polsce 2007/2008

4 Wyniki firm zrzeszonych w PZF w 2008 r. (w mln zł) +162% +29% +3% +281% +4% +51% +46% +30%+186% +346%

5 Udział firm PZF w rynku faktoringowym w 2008 r.

6 Udział firm PZF w rynku faktoringowym w latach 2007/2008 FAKTORZY IVQ 2007IVQ 2008 % udział w rynku ING Commercial Finance 26.2%39.3% Pekao Faktoring 21.4 %15.8% Polfactor 17.8 %10.5% Coface Poland Factoring Sp. z o.o. 4.3 %9.4% SEB Commercial Finance 14.7 %8.8% BZ WBK Faktor 6.3 %5.4% Arvato Services Polska 4.2 %3.5% Bibby Financial Services 3.3 %2.5% Fortis Commercial Finance 1.3 %2.2% Ifis Finance Sp. z o.o. 1.9% Grupa Finansowa Premium 0.2 %0.6%

7 Obroty rynku faktoringowego w Polsce w latach 1995 - 2008 PZF: 32 865 mln + 75% Rynek:* 47 900 mln+ 56% *Prognoza

8 Struktura obrotów: faktoring pełny versus niepełny

9 Struktura obrotów: faktoring krajowy versus eksportowy

10 Liczba sfinansowanych faktur

11 Liczba klientów i liczba odbiorców faktoringu w tys.

12 Struktura obrotów wg branż w 2008 r. (10 wiodących)

13 PZF w liczbach, lata 2006-2008 2007 18,80 mld PLN – obroty w faktoringu PZF 37% dynamika rynku (2006/2007) 1 608 - liczba klientów 49 024 - liczba odbiorców w faktoringu 1 626 844 - liczba faktur 2006 13,77 mld PLN - obroty w faktoringu PZF 22% dynamika rynku (2005/2006) 1 513 - liczba klientów 38 000 - liczba odbiorców w faktoringu 1 410 000 - liczba faktur 2008 32,86 mld PLN – obroty w faktoringu PZF 75% dynamika rynku (2007/2008) 2 015 - liczba klientów 47 913 - liczba odbiorców w faktoringu 1 888 688 - liczba faktur

14 Inicjatywa europejska branży faktoringowej - EU Forum Polski Związek Faktorów został członkiem- założycielem Europejskiego Forum Branży Faktoringowej i Finansowania Należności Handlowych (Forum for the Factoring and Commercial Finance Industry, tzw. EUF) EUF zrzesza organizacje branży faktoringowej i finansowania należności handlowych działające w krajach Unii Europejskiej

15 Inicjatywa europejska branży faktoringowej - EU Forum Forum powstało w trzecim kwartale 2008 roku z inicjatywy International Factors Group i największych związków faktoringowych działających w poszczególnych krajach UE EU Forum będzie reprezentować branżę faktoringową w strukturach unijnych, promować jej rozwój, a także dążyć do zharmonizowania unormowań prawnych usługi faktoringu na poziomie unijnym

16 Podsumowanie 2008 roku Liderzy rynku PZF: ING Commercial Finance, Pekao Faktoring, Polfactor Wysoka dynamika rozwoju rynku (+75%) Wzrost liczby klientów objętych faktoringiem (+26%) Rosnący udział faktoringu pełnego w stosunku do niepełnego i eksportowego w stosunku do krajowego

17 Polski Związek Faktorów w 2008 r. 13 członków PZF, w tym 1 firma o statusie członka wspierającego Dołączyli do nas w 2008 roku: IFIS Commercial Finance Hilton-Baird Polska Najnowsze informacje: www.faktoring.pl

18 Branża faktoringowa w Polsce w 2009 roku Elżbieta Urbańska Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego

19 Branża faktoringowa w Polsce 2009 Szanse dla branży Utrudniony dostęp do kredytów bankowych przy jednoczesnym wyższym ich koszcie Upłynnienie własnych zasobów - wierzytelności handlowych – jako alternatywny sposób finansowania w sytuacji zmniejszenia dostępności kredytowej Faktoring jako forma finansowania, która oferuje dodatkowe korzyści w stosunku do kredytu i powodzeniem może go zastąpić

20 Branża faktoringowa w Polsce 2009 Szanse dla branży Zwiększone ryzyko opóźnień w płatnościach lub wręcz braku zapłaty ze strony kontrahentów w wyniku osłabienie gospodarczego Faktoring (zwłaszcza faktoring bez regresu), jako sposób likwidacji zatorów płatniczych, umożliwiający przedsiębiorcy bezpieczne prowadzenie działalności

21 Branża faktoringowa w Polsce 2009 Zagrożenia dla branży Spadek aktywności firm, mniejsze obroty przedsiębiorstw, wolniejszy rozwój firm faktoringowych Spadek wielkości eksportu wynikającego ze spadku popytu za granicą, spadek obrotów w faktoringu eksportowym Ostrzejsze kryteria stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako przyczyna ograniczeń w oferowaniu faktoringu pełnego (tj. takiego, w którym faktor ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta)

22 Ryzyko występowania zatorów płatniczych oraz pogorszenia się dyscypliny płatniczej – konieczność intensyfikacji przez firmy faktoringowe działań związanych np. z tzw. miękką windykacją Przewidywane pogorszenie się sytuacji ekonomiczno- finansowej klientów, podwyższone ryzyko dla faktorów, większe ryzyko konieczność wprowadzenia ostrzejszych kryteriów oceny zdolności faktoringowej Wzrost kosztów faktoringu związanych z rosnącym kosztem pieniądza na rynku Branża faktoringowa w Polsce 2009 Zagrożenia dla branży

23 Branża faktoringowa w Polsce 2009 Podsumowanie Rozwój rynku usług faktoringowych w Polsce oraz jego tempo w 2009 r. będzie zależało od ogólnego stanu gospodarki Jeżeli kryzys w gospodarce będzie się pogłębiał będzie to miało również swoje odzwierciedlenie w sytuacji firm faktoringowych Polski Związek Faktorów prognozuje 10% wzrost obrotów faktoringowych w 2009 roku

24 www.faktoring.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Polska branża faktoringowa na przełomie 2008 i 2009 r. Konferencja prasowa Polskiego Związku Faktorów 13.01.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google