Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 9 czerwca 2009 roku Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna ZAWIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH KONTRAKTÓW HANDLOWYCH - ZARZĄDZANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 9 czerwca 2009 roku Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna ZAWIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH KONTRAKTÓW HANDLOWYCH - ZARZĄDZANIE."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 9 czerwca 2009 roku Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna ZAWIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH KONTRAKTÓW HANDLOWYCH - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM

2 Obszar ryzyka w transakcjach handlowych PRODUCENT Transport Ryzyko kursowe Partner handlowy Kraj partnera handlowego Towar i jego cena Dokumenty i opłaty

3 Sprzedaż na warunkach kredytowych, czyli z odroczonym terminem płatności, powoduje wzrost ryzyka utraty należności spowodowany: Ryzyko transakcji kredytowej zmianą sytuacji ekonomicznej i politycznej kraju dłużnika zmianą w systemie prawnym w kraju dłużnika bankructwem, opóźnieniami w płatnościach ograniczonymi możliwościami sprawdzenia i monitorowania dłużnika

4 Sprzedaż na warunkach kredytowych - korzyści Zdecydowanie wpływa na poprawę konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym Zwiększa możliwości negocjacyjne wobec kontrahentów W niektórych branżach udzielenie kredytu jest warunkiem nawiązania współpracy

5 5 głównych zasad zarządzania ryzykiem kredytowym

6 1. Warunki kontraktu Miej pewność, iż warunki kontraktu są jasne i precyzyjne zarówno w aspekcie praw jak i obowiązków stron umowy Sprawdź, czy kontrakt jest zgodny z prawem obowiązującym w kraju dłużnika Dowiedz się, czy podpisana umowa jest zgodna ze zwyczajami handlowymi na rynku dłużnika (w branży, którą reprezentujesz)

7 2. Informacja Sprawdź i przestrzegaj ustalonych limitów kredytowych na poszczególnych dłużników Ustal generalny limit kredytu dla kontrahentów z danego kraju Obserwuj kontrahentów swojego dłużnika – ich standing będzie miał bezpośredni wpływ na Twojego klienta

8 3. Znajomość kontrahentów Regularnie rozmawiaj z kontrahentami, buduj dobre relacje, poznaj ich plany na przyszłość Nie uzależniaj się od jednego klienta lub jednego rynku Korzystaj ze wszystkich źródeł informacji o kontrahencie

9 4. Dokumentacja i postępowanie Dopilnuj, aby wszystkie dokumenty były prawidłowe Przypominaj telefonicznie o terminie zapłaty, znaj konkretną osobę u której możesz interweniować w przypadku jej braku lub powstania sporu Prowadź ścisły monitoring spłaty należności, w przypadku planu naprawczego, z zasady nie zgadzaj się na opóźnienie płatności dłuższe niż 6 miesięcy

10 5. System Zautomatyzuj system pozyskiwania informacji i bieżącego monitoringu kontrahentów Opracuj zawczasu zasady postępowania, w przypadku braku płatności Korzystaj ze sprawdzonych wzorców postępowania na danym rynku

11 Dlaczego warto ubezpieczyć należności?

12 Kryzys rynku finansowego a kryzys w gospodarce realnej - skala problemów Pogorszenie zdolności do regulowania zobowiązań Spadek inwestycji Spadek konsumpcji Wyłudzenia w obrocie gospodarczym – brak zapłaty Mniejsza dostępność środków finansowych oraz wzrost ich ceny

13 Rola ubezpieczyciela w dobie kryzysu Eliminacja groźnych kontrahentów Skuteczna windykacja Wypłata odszkodowania Dostosowanie wielkości dostaw do możliwości finansowych odbiorcy

14 Oblicza kryzysu finansowego - tendencje VIII 2008 r. Wzrost zapytań o możliwość ubezpieczenia w porównaniu z VIII 2007 o ok.10% (w tym ubezpieczenia należności krajowych o ok. 40%). IX 2008 r. Wzrost zapytań w porównaniu z IX 2007 o ok. 50% (ubezpieczenia eksportowe o ok. 40%, a krajowe ponad 60%). Wpłynęło o 32% więcej wniosków o ubezpieczenie. O 14% wzrosła liczba polis podpisanych i odnowionych. X-XII 2008 r.Wzrost o 16% ilości podejmowanych decyzji limitowych (w tym ubezpieczenia należności krajowych o ponad 30%).

15 Następstwa kryzysu finansowego w Rosji w 1998 roku

16 Pierwsze skutki utraty zaufania do sektora finansowego

17 Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z ubezpieczenia kontraktów Kompleksowe zarządzanie portfelem należności ryzyk kredytowych (krajowych i eksportowych) zapewniające bezpieczeństwo obrotu i możliwość rozwoju sprzedaży Ocena ryzyka dokonana przez KUKE S.A. pozwala na podjęcie właściwej decyzji o zawarciu kontraktu lub jego kontynuacji Możliwość dostosowania wybranych parametrów ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta Ułatwienia w dostępie do zewnętrznego finansowania poprzez cesję praw z polisy (kredyt, faktoring)

18 Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z ubezpieczenia kontraktów Wzrost obrotu Obniżenie kosztów Zwiększenie zysku Zminimalizowanie odpowiedzialności osób podejmujących decyzje finansowe

19 Ochrona ubezpieczeniowa każdego kontraktu handlowego Europolisa – ubezpieczenie dla małych firm rozpoczynających sprzedaż swoich towarów lub prowadzących wymianę handlową na niewielką skalę z partnerami z Polski i innych krajów europejskich (za wyjątkiem Ukrainy, Białorusi i Rosji) Pakiet – produkt dla firm działających zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych, pozwala na ubezpieczenie wszystkich należności od kontrahentów krajowych i zagranicznych z większości krajów świata Gwarancje ubezpieczeniowe: przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, celne i akcyzowe

20 Polisa na wschód – gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie kontraktów eksportowych od ryzyka nierynkowego - ubezpieczenie zapewniające ochronę należności finansowych firmy, która sprzedaje swoje towary na rynkach wschodnich, takich jak Ukraina, Rosja, czy Białoruś Nowe rynki – gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu pomaga w sfinansowaniu kosztów związanych z wejściem na nowy rynek zbytu lub promowaniem nowego produktu lub usługi za granicą Ochrona ubezpieczeniowa każdego kontraktu handlowego

21 Warto pamiętać Bądź ostrożny w udzielaniu kredytu kupieckiego – nie finansuj własną stratą swoich dłużników Dobrze zarządzaj ryzykiem kredytowym – jest to podstawowy warunek rozwoju Twojej firmy – pieniądze się trudno zarabia, ale łatwo traci Nie oszczędzaj na bezpieczeństwie – w dłuższej perspektywie to się zawsze opłaci

22 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa e-mail: market@kuke.com.pl www.kuke.com.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 9 czerwca 2009 roku Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna ZAWIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH KONTRAKTÓW HANDLOWYCH - ZARZĄDZANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google