Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczny eksport ze wsparciem Skarbu Państwa Andrzej Rasiński, Dyrektor ds. Sprzedaży Andrzej Sopata, Manager Regionu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczny eksport ze wsparciem Skarbu Państwa Andrzej Rasiński, Dyrektor ds. Sprzedaży Andrzej Sopata, Manager Regionu."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczny eksport ze wsparciem Skarbu Państwa Andrzej Rasiński, Dyrektor ds. Sprzedaży Andrzej Sopata, Manager Regionu

2 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Ryzyko braku zapłaty - pochodna wielu czynników Procedury kredytowe dostawcy Wiarygodność i wypłacalność kontrahenta Jakość zarządzania w firmie kontrahenta Koniunktura gospodarcza Sytuacja w branży Sytuacja polityczna

3 Powody opóźnień w płatnościach Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna3 35% przedsiębiorstw planowo wydłuża kredyt kupiecki, wiedząc, że dostawca nie będzie wyciągał konsekwencji z tego tytułu – płacą dopiero po upomnieniu 33% nie płaci w terminie ze względu na przejściowe problemy z płynnością (efekt domina – ich kontrahenci też nie płacą w terminie) 16% wierzytelności nie jest płaconych w związku z barierami administracyjnymi w firmie (brak osób upoważnionych do akceptacji faktury itp.) 5% opóźnień dotyczy sporu z wierzycielem dane dotyczą przedsiębiorstw działających w Polsce

4 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Piramida płatności przedsiębiorców Źródło: M. Bekas-Nowak, Windykacja należności w praktyce, Warszawa 2008

5 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Strategie zarządzania ryzykiem Sprzedaż na kredyt bez nadmiernej kontroli Sprzedaż na kredyt dla sprawdzonych odbiorców Sprzedaż na kredyt w oparciu o rzetelną kontrolę i ograniczenie ryzyka

6 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna6 Korzyści dla firmy wynikające z ubezpieczenia należności Profesjonalna ocena ryzyka Bieżący monitoring sytuacji finansowej kontrahentów Poprawa dyscypliny płatniczej kontrahentów Utrzymanie płynności finansowej firmy Skupienie się na podstawowej działalności firmy Łatwiejszy dostęp do zewnętrznego finansowania Wzrost sprzedaży

7 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna7 Oferta dla przedsiębiorców Ubezpieczenia komercyjne: ubezpieczenia krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych (Europolisa, Pakiet) kontraktowe gwarancje eksportowe i krajowe Ubezpieczenia ze wsparciem Skarbu Państwa: ubezpieczenie krótkoterminowych należności z krajów podwyższonego ryzyka (Polisa na Wschód) ubezpieczenie kontraktów i kredytów eksportowych dotyczących inwestycji średnio i długoterminowych (Kredyt dostawcy, Kredyt dla nabywcy) gwarancje eksportowe programy wspierające finansowanie eksportu inwestycyjnego (forfeiting, leasing) produkty uzupełniające (Bezpieczne Inwestycje, gwarancja spłaty kredytu krótkoterminowego finansującego kontrakt eksportowy)

8 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna8 Zakres ochrony ubezpieczeniowej ryzyko handlowe ryzyko polityczne siła wyższa ryzyko nierynkowe

9 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna99 Ubezpieczenie jest proste

10 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna10 Europolisa Wystandaryzowane ubezpieczenie dla najmniejszych przedsiębiorców eksportujących do 32 krajów europejskich lub sprzedających w kraju Maksymalny okres kredytowania kontrahenta: 180 dni Przejrzyste procedury, minimum obowiązków Limit kredytowy ustalany dla każdego kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenia Możliwość ubezpieczenia pojedynczego kontrahenta lub pojedynczej transakcji Składka płatna z góry w zależności od wysokości limitu kredytowego jest jedynym kosztem ubezpieczenia Bezpłatna windykacja Wypłata nawet najmniejszej kwoty odszkodowania Ochrona ubezpieczeniowa: 85% należności Okres trwania umowy: 1 rok

11 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna11 Pakiet Ubezpieczenie należności eksportowych i krajowych w jednej polisie (za wyjątkiem krajów podwyższonego ryzyka, patrz: Polisa na Wschód) Maksymalny okres kredytowania kontrahentów: w eksporcie 2 lata, w kraju 1 rok Elastyczne i negocjowalne warunki dopasowane do potrzeb najbardziej wymagających przedsiębiorców Rzetelna ocena ryzyka kontrahentów przez KUKE oraz możliwość ochrony kontrahentów na podstawie oceny ubezpieczającego Bezpłatna windykacja Wypłata nawet najmniejszej kwoty odszkodowania Składka płatna w dogodnych ratach Okres trwania umowy: 1 rok z możliwością automatycznego przedłużenia na okres następny

12 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna12 Polisa na Wschód Ubezpieczenie należności eksportowych od kontrahentów z 58 krajów podwyższonego ryzyka Maksymalny okres kredytowania kontrahenta: poniżej 2 lat Limit kredytowy ustalany jest dla każdego kontrahenta zgłoszonego przez eksportera do ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa: do 95% Ustalenie stawki dla każdego limitu kredytowego w zależności od kraju eksportu, terminu płatności, dodatkowych zabezpieczeń Zapłata składki następuje na podstawie comiesięcznych obrotów zgłaszanych przez klienta Bezpłatna windykacja i wypłata nawet najmniejszej kwoty odszkodowania Okres trwania umowy: 1 rok z możliwością automatycznego przedłużenia na rok następny

13 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie maksymalnego, procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy (Dziennik Ustaw Nr 101 poz. 1097) Podstawowy wymóg w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Wsparcie Skarbu Państwa dla eksportu polskich towarów i usług

14 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego umożliwiający uznanie tego produktu za krajowy ustalony jest w wysokości 50% Wyjątki: kable światłowodowe, samoloty rolnicze i sportowe, wyroby farmaceutyczne: 60% systemy komputerowe, wyroby przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego: 80% usługi budowlane: 90% Wsparcie Skarbu Państwa dla eksportu polskich towarów i usług

15 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna15 Kierunki eksportu

16 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna kuke.com.pl


Pobierz ppt "Bezpieczny eksport ze wsparciem Skarbu Państwa Andrzej Rasiński, Dyrektor ds. Sprzedaży Andrzej Sopata, Manager Regionu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google