Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczny eksport ze wsparciem Skarbu Państwa Andrzej Rasiński, Dyrektor ds. Sprzedaży Andrzej Sopata, Manager Regionu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczny eksport ze wsparciem Skarbu Państwa Andrzej Rasiński, Dyrektor ds. Sprzedaży Andrzej Sopata, Manager Regionu."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczny eksport ze wsparciem Skarbu Państwa Andrzej Rasiński, Dyrektor ds. Sprzedaży Andrzej Sopata, Manager Regionu

2 Ryzyko braku zapłaty - pochodna wielu czynników
Procedury kredytowe dostawcy Wiarygodność i wypłacalność kontrahenta Jakość zarządzania w firmie kontrahenta Sytuacja w branży Koniunktura gospodarcza Sytuacja polityczna Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

3 Powody opóźnień w płatnościach
35% przedsiębiorstw planowo wydłuża kredyt kupiecki, wiedząc, że dostawca nie będzie wyciągał konsekwencji z tego tytułu – płacą dopiero po upomnieniu 33% nie płaci w terminie ze względu na przejściowe problemy z płynnością (efekt domina – ich kontrahenci też nie płacą w terminie) 16% wierzytelności nie jest płaconych w związku z barierami administracyjnymi w firmie (brak osób upoważnionych do akceptacji faktury itp.) 5% opóźnień dotyczy sporu z wierzycielem dane dotyczą przedsiębiorstw działających w Polsce Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

4 Piramida płatności przedsiębiorców
Inni kontrahenci Opłaty: energia, czynsz, telefon Kluczowi kontrahenci, strategiczni dostawcy Świadczenia pracownicze: premie, nagrody, prowizje Instytucje finansowe: banki, firmy leasingowe Państwo: urzędy skarbowe, ZUS Źródło: M. Bekas-Nowak, Windykacja należności w praktyce, Warszawa 2008 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

5 Strategie zarządzania ryzykiem
Sprzedaż na kredyt bez nadmiernej kontroli Sprzedaż na kredyt dla sprawdzonych odbiorców Sprzedaż na kredyt w oparciu o rzetelną kontrolę i ograniczenie ryzyka Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

6 Korzyści dla firmy wynikające z ubezpieczenia należności
Profesjonalna ocena ryzyka Bieżący monitoring sytuacji finansowej kontrahentów Poprawa dyscypliny płatniczej kontrahentów Utrzymanie płynności finansowej firmy Skupienie się na podstawowej działalności firmy Łatwiejszy dostęp do zewnętrznego finansowania Wzrost sprzedaży Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

7 Oferta dla przedsiębiorców
Ubezpieczenia komercyjne: ubezpieczenia krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych (Europolisa, Pakiet) kontraktowe gwarancje eksportowe i krajowe Ubezpieczenia ze wsparciem Skarbu Państwa: ubezpieczenie krótkoterminowych należności z krajów podwyższonego ryzyka (Polisa na Wschód) ubezpieczenie kontraktów i kredytów eksportowych dotyczących inwestycji średnio i długoterminowych (Kredyt dostawcy, Kredyt dla nabywcy) gwarancje eksportowe programy wspierające finansowanie eksportu inwestycyjnego (forfeiting, leasing) produkty uzupełniające (Bezpieczne Inwestycje, gwarancja spłaty kredytu krótkoterminowego finansującego kontrakt eksportowy) Oferta KUKE jest bardzo szeroka zarówno w części komercyjnej jak i gwarantowanej. Nasze ubezpieczenia zaspokoją potrzeby wszystkich przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i skali ich działalności, branży, przedmiotu sprzedaży, kraju odbiorcy, czy długości udzielonego kredytu kupieckiego. Oto grupy podstawowych produktów: - ubezpieczenie krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych (Europolisa i Pakiet), - ubezpieczenie krótkoterminowych należności z krajów podwyższonego ryzyka (Polisa na Wschód) - ubezpieczenia kontraktów eksportowych ze średnim i długim terminem płatności - 2 i więcej lat (Kredyt Dostawcy, Kredyt dla Nabywcy) - kontraktowe gwarancje ubezpieczeniowe krajowe i eksportowe (zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek i zwrotu zaliczki) - produkty uzupełniające (np. ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą czy ubezpieczenie faktoringu) Europolisa jest ubezpieczeniem od ryzyka handlowego przeznaczonym dla najmniejszych przedsiębiorców, daje ochronę należności od wybranych kontrahentów krajowych i eksportowych, ma proste, wystandaryzowane zasady, czytelną tabelę opłat i jest doskonałym ubezpieczeniem dla firm, które rozpoczynają współpracę z ubezpieczycielem kredytu kupieckiego. Pakiet jest ubezpieczeniem dla większych przedsiębiorców skłonnych od ubezpieczenia całości obrotów realizowanych w odroczonym terminie płatności. Warunki tego ubezpieczenia są dopasowywane do specyfiki działalności firmy, parametry są negocjowane, a ochrona dotyczy nie tylko ryzyka handlowego, ale i ryzyka politycznego. Ryzyko handlowe, polityczne i siły wyższej (tzw. ryzyko nierynkowe) jest objęte ochroną w ramach Polisy na Wschód. Wypłata odszkodowania w tej polisie jest gwarantowana przez Skarb Państwa. Jest to ubezpieczenie krótkoterminowych należności (tzn. takich gdzie odroczenie terminu płatności jest mniejsze niż 2 lata) od kontrahentów z krajów podwyższonego ryzyka jak Rosja, Ukraina, Białoruś i Kazachstan oraz 54 innych. Warunki ubezpieczenia są ustalone przez Ministra Finansów, dotyczy to również stawki za ubezpieczenie, która zależy od kraju, terminu płatności i ew. zabezpieczeń płatności. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

8 Zakres ochrony ubezpieczeniowej
ryzyko handlowe ryzyko polityczne siła wyższa ryzyko nierynkowe Ubezpieczenia komercyjne chronią przed ryzykiem handlowym i czasem dodatkowo przed ryzykiem politycznym. Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia chronią przed wszystkimi trzema ryzykami. Ze względu na brak reasekuracji na rynku komercyjnym łącznie nazywamy je ryzykiem nierynkowym. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

9 Ubezpieczenie jest proste
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 9

10 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Europolisa Wystandaryzowane ubezpieczenie dla najmniejszych przedsiębiorców eksportujących do 32 krajów europejskich lub sprzedających w kraju Maksymalny okres kredytowania kontrahenta: 180 dni Przejrzyste procedury, minimum obowiązków Limit kredytowy ustalany dla każdego kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenia Możliwość ubezpieczenia pojedynczego kontrahenta lub pojedynczej transakcji Składka płatna z góry w zależności od wysokości limitu kredytowego jest jedynym kosztem ubezpieczenia Bezpłatna windykacja Wypłata nawet najmniejszej kwoty odszkodowania Ochrona ubezpieczeniowa: 85% należności Okres trwania umowy: 1 rok Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

11 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Pakiet Ubezpieczenie należności eksportowych i krajowych w jednej polisie (za wyjątkiem krajów podwyższonego ryzyka, patrz: Polisa na Wschód) Maksymalny okres kredytowania kontrahentów: w eksporcie 2 lata, w kraju 1 rok Elastyczne i negocjowalne warunki dopasowane do potrzeb najbardziej wymagających przedsiębiorców Rzetelna ocena ryzyka kontrahentów przez KUKE oraz możliwość ochrony kontrahentów na podstawie oceny ubezpieczającego Bezpłatna windykacja Wypłata nawet najmniejszej kwoty odszkodowania Składka płatna w dogodnych ratach Okres trwania umowy: 1 rok z możliwością automatycznego przedłużenia na okres następny Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

12 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Polisa na Wschód Ubezpieczenie należności eksportowych od kontrahentów z 58 krajów podwyższonego ryzyka Maksymalny okres kredytowania kontrahenta: poniżej 2 lat Limit kredytowy ustalany jest dla każdego kontrahenta zgłoszonego przez eksportera do ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa: do 95% Ustalenie stawki dla każdego limitu kredytowego w zależności od kraju eksportu, terminu płatności, dodatkowych zabezpieczeń Zapłata składki następuje na podstawie comiesięcznych obrotów zgłaszanych przez klienta Bezpłatna windykacja i wypłata nawet najmniejszej kwoty odszkodowania Okres trwania umowy: 1 rok z możliwością automatycznego przedłużenia na rok następny Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

13 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r.
Wsparcie Skarbu Państwa dla eksportu polskich towarów i usług Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie maksymalnego, procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy (Dziennik Ustaw Nr 101 poz. 1097) Podstawowym warunkiem ubezpieczenia w ramach Polisy na Wschód, jest polskie pochodzenie towaru. Kwestię tę reguluje rozporządzenie ministra gospodarki z 6 sierpnia 2001 roku. Podstawowy wymóg w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

14 Wsparcie Skarbu Państwa dla eksportu polskich towarów i usług
Maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego umożliwiający uznanie tego produktu za krajowy ustalony jest w wysokości 50% Wyjątki: kable światłowodowe, samoloty rolnicze i sportowe, wyroby farmaceutyczne: 60% systemy komputerowe, wyroby przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego: 80% usługi budowlane: % Określa ono maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym towarze, aby można go było uznać za towar pochodzenia polskiego. Zasadniczo wynosi on 50%, ale są wyjątki dopuszczające większy udział zagranicznych składników. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

15 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Kierunki eksportu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

16 kuke.com.pl Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna


Pobierz ppt "Bezpieczny eksport ze wsparciem Skarbu Państwa Andrzej Rasiński, Dyrektor ds. Sprzedaży Andrzej Sopata, Manager Regionu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google