Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWE KONSEKWENCJE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Marcin Krupa Grzegorz Mrowiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWE KONSEKWENCJE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Marcin Krupa Grzegorz Mrowiec."— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWE KONSEKWENCJE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Marcin Krupa Grzegorz Mrowiec

2 Czym jest handel uprawnieniami do emisji? instrument rynkowy ochrony środowiska, instrument rynkowy ochrony środowiska, cel: ograniczenie emisji gazów (CO 2, CH 4, N 2 O, HFC S, PFC S, SF 6 ), cel: ograniczenie emisji gazów (CO 2, CH 4, N 2 O, HFC S, PFC S, SF 6 ), uprawnienia mogą być sprzedawane i kupowane na rynku uprawnienia mogą być sprzedawane i kupowane na rynku Limit całkowity Rozdzielenie uprawnień (Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień) Handel uprawnieniami (Krajowy Rejestr Uprawnień)

3 Jak odbywa się handel emisjami? Transakcje bilateralne Transakcje bilateralne Rynki OTC Rynki OTC Giełdy Giełdy Rynek gotówkowy Rynek gotówkowy Rynek terminowy Rynek terminowy Handel krajowy Handel krajowy Handel zagraniczny Handel zagraniczny Przenoszenie uprawnień między instalacjami tego samego właściciela Przenoszenie uprawnień między instalacjami tego samego właściciela

4 Zalety handlu uprawnieniami do emisji Redukcja emisji (w wartościach bezwzględnych) Redukcja emisji (w wartościach bezwzględnych) Korzyści społeczne (niższe koszty-różne krańcowe koszty redukcji emisji) Korzyści społeczne (niższe koszty-różne krańcowe koszty redukcji emisji) Nowe technologie (BAT) Nowe technologie (BAT) Truciciele - wyższe koszty Truciciele - wyższe koszty Niskie koszty administracyjne (w stosunku do regulacji bezpośrednich) Niskie koszty administracyjne (w stosunku do regulacji bezpośrednich) Możliwość wprowadzenia tzw. premii kogeneracyjnej Możliwość wprowadzenia tzw. premii kogeneracyjnej

5 Ceny uprawnień (za 1 Mg CO 2 ) Początek (2004/2005): Początek (2004/2005): 9 euro szybki wzrost do 20 euro szczyt 30,15 euro (13.04.2006) gwałtowny spadek do 10 euro krótkookresowe wahania na poziomie 10-20 euro od czerwca 2006 ciągły spadek ceny Obecnie: 0,28 euro na rynku gotówkowym Obecnie: 0,28 euro na rynku gotówkowym Obecnie: około 20 euro na rynku terminowym (na grudzień 2008) Obecnie: około 20 euro na rynku terminowym (na grudzień 2008)

6 Główne przyczyny zmian cen uprawnień Publikowane dane o nadwyżce/niedoborze uprawnień w danych sektorach lub państwach Publikowane dane o nadwyżce/niedoborze uprawnień w danych sektorach lub państwach Oczekiwania/przewidywania co do zmian cen w przyszłości Oczekiwania/przewidywania co do zmian cen w przyszłości Przejście na kolejny okres przydziału uprawnień Przejście na kolejny okres przydziału uprawnień Warunki atmosferyczne (mroźna zima/upalne lato) Warunki atmosferyczne (mroźna zima/upalne lato)

7 Opłaty i kary Opłata za przyznane uprawnienia: Opłata za przyznane uprawnienia: liczba uprawnień * jednostkowa stawka opłaty (CO 2 – 0,23 zł/Mg w 2007 roku) Kara za brak jednego uprawnienia: Kara za brak jednego uprawnienia: 2005-2007 - równowartość 40 euro 2008–2012 - równowartość 100 euro; podanie nazwy przedsiębiorstwa do publicznej wiadomości; zmniejszenie puli uprawnień na kolejny rok Wpływy z opłat i kar zasilają wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW Wpływy z opłat i kar zasilają wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW

8 Wady obecnie działającego systemu Można handlować uprawnieniami, które wcale nie wynikają z redukcji emisji Można handlować uprawnieniami, które wcale nie wynikają z redukcji emisji Uprawnienia w UE rozdziela Komisja Europejska według jednolitej procedury (nowi członkowie w gorszej pozycji) Uprawnienia w UE rozdziela Komisja Europejska według jednolitej procedury (nowi członkowie w gorszej pozycji) Przydział uprawnień nie premiuje przedsiębiorstw, które już nie mają możliwości dalszego ograniczania emisji (wprowadziły BAT) Przydział uprawnień nie premiuje przedsiębiorstw, które już nie mają możliwości dalszego ograniczania emisji (wprowadziły BAT) Nie są premiowane te przedsiębiorstwa, które szybciej wprowadziły systemy ograniczające emisję Nie są premiowane te przedsiębiorstwa, które szybciej wprowadziły systemy ograniczające emisję

9 Decyzja KE w sprawie przyznania limitów 2008-2012 Limit: 208,5 mln ton (2005-2007: 239 mln ton) Deficyt – wydatki 1 030 mln euro / rok Zwiększenie kosztów Zamknięcie zakładów Wzrost bezrobocia Przeniesienie produkcji poza UE

10 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "FINANSOWE KONSEKWENCJE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Marcin Krupa Grzegorz Mrowiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google