Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWE KONSEKWENCJE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWE KONSEKWENCJE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ"— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWE KONSEKWENCJE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
Marcin Krupa Grzegorz Mrowiec

2 Czym jest handel uprawnieniami do emisji?
instrument rynkowy ochrony środowiska, cel: ograniczenie emisji gazów (CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS, SF6), uprawnienia mogą być sprzedawane i kupowane na rynku Handel uprawnieniami (Krajowy Rejestr Uprawnień) Limit całkowity Rozdzielenie uprawnień (Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień)

3 Jak odbywa się handel emisjami?
Rynek gotówkowy Rynek terminowy Transakcje bilateralne Rynki OTC Giełdy Handel krajowy Handel zagraniczny Przenoszenie uprawnień między instalacjami tego samego właściciela

4 Zalety handlu uprawnieniami do emisji
Redukcja emisji (w wartościach bezwzględnych) Korzyści społeczne (niższe koszty-różne krańcowe koszty redukcji emisji) Nowe technologie (BAT) „Truciciele” - wyższe koszty Niskie koszty administracyjne (w stosunku do regulacji bezpośrednich) Możliwość wprowadzenia tzw. premii kogeneracyjnej

5 Ceny uprawnień (za 1 Mg CO2)
Początek (2004/2005): 9 euro szybki wzrost do 20 euro szczyt 30,15 euro ( ) gwałtowny spadek do 10 euro krótkookresowe wahania na poziomie euro od czerwca 2006 ciągły spadek ceny Obecnie: 0,28 euro na rynku gotówkowym Obecnie: około 20 euro na rynku terminowym (na grudzień 2008)

6 Główne przyczyny zmian cen uprawnień
Publikowane dane o nadwyżce/niedoborze uprawnień w danych sektorach lub państwach Oczekiwania/przewidywania co do zmian cen w przyszłości Przejście na kolejny okres przydziału uprawnień Warunki atmosferyczne (mroźna zima/upalne lato)

7 Opłaty i kary Opłata za przyznane uprawnienia:
liczba uprawnień * jednostkowa stawka opłaty (CO2 – 0,23 zł/Mg w 2007 roku) Kara za brak jednego uprawnienia: równowartość 40 euro 2008– równowartość 100 euro; podanie nazwy przedsiębiorstwa do publicznej wiadomości; zmniejszenie puli uprawnień na kolejny rok Wpływy z opłat i kar zasilają wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW

8 Wady obecnie działającego systemu
Można handlować uprawnieniami, które wcale nie wynikają z redukcji emisji Uprawnienia w UE rozdziela Komisja Europejska według jednolitej procedury („nowi” członkowie w gorszej pozycji) Przydział uprawnień nie premiuje przedsiębiorstw, które już nie mają możliwości dalszego ograniczania emisji (wprowadziły BAT) Nie są premiowane te przedsiębiorstwa, które szybciej wprowadziły systemy ograniczające emisję

9 Decyzja KE w sprawie przyznania limitów 2008-2012
Limit: 208,5 mln ton ( : 239 mln ton) Deficyt – wydatki mln euro / rok Zwiększenie kosztów Zamknięcie zakładów Wzrost bezrobocia Przeniesienie produkcji poza UE

10 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "FINANSOWE KONSEKWENCJE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google