Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej: propozycje legislacyjne Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja Europejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej: propozycje legislacyjne Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja Europejska."— Zapis prezentacji:

1 Ocena funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej: propozycje legislacyjne Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja Europejska

2 Ocena funkcjonowania WPR: propozycje legislacyjne Warszawa, 20 maja Ocena i dostosowanie WPR (1/2) Kontekst –Znaczny wzrost cen żywności oznacza większe zainteresowanie rolnictwem –Wprowadzono doraźne zmiany –Obecne propozycje pozwalają na dalsze długofalowe dostosowywanie WPR

3 Ocena funkcjonowania WPR: propozycje legislacyjne Warszawa, 20 maja Ocena i dostosowanie WPR (2/2) WPR - radykalnie zreformowana i bardziej skuteczna polityka –Wsparcie dochodu rolników w większości niezwiązane z produkcją uwarunkowane spelnieniem wymagań z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnosci i dobrostanu zwierząt (zasada współzależności – cross compliance) –Ograniczenie interwencji na rynku rolnym –Wzmocnienie polityki rozwoju obszarów wiejskich poprzez zwiększenie środków i nowe mechanizmy

4 Ocena funkcjonowania WPR: propozycje legislacyjne Warszawa, 20 maja Reformowanie wydatków na WPR EU-10EU-12EU-15EU-25EU-27

5 Ocena funkcjonowania WPR: propozycje legislacyjne Warszawa, 20 maja Health Check Kierunki dostosowania WPR po reformie z 2003 r. –Skuteczniejszy, wydajniejszy i prostszy system jednolitej płatności –Dostosowanie instrumentów rynkowych do nowych możliwości –Lepsza odpowiedź na wyzwania - (zmiany klimatyczne, bioenergia, niedobór wody, różnorodność biologiczna)

6 Ocena funkcjonowania WPR: propozycje legislacyjne Warszawa, 20 maja Dopłaty bezpośrednie (1/2) System jednolitej płatności –Możliwość zmiany systemu jednolitej płatności (SPS) w zakresie zmniejszenia różnic w stawkach –Przedłużenie możliwości stosowania systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS) do 2013 r. Uproszczenie SPS, zniesienie obowiązkowego odłogowania –Zniesienie uprawnień z tytułu odłogowania, połączone ze zwykłymi prawami do płatności –Uproszczenie zasad płatności bezpośrednich –Wprowadzenie dolnych pułapów płatności Zasada współzależności –Usunięcie zbędnych przepisów i artykułów nie związanych z działalnością rolniczą –Rozszerzenie listy standardów dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC)

7 Ocena funkcjonowania WPR: propozycje legislacyjne Warszawa, 20 maja Dopłaty bezpośrednie (2/2) Odddzielenie płatności od produkcji (decoupling) –Pełne oddzielenie dla szeregu sektorów od 2010 r Rośliny uprawne, nasiona, chmiel, susz paszowy, skrobia ziemniaczana, ryż, orzechy, rośliny wysokobiałkowe, dopłata ubojowa, premia specjalna, skrobia ziemniaczana –Możliwość utrzymania w niektórych przypadkach - krowy mamki, owce, kozy –Zniesienie płatności do upraw roślin energetycznych Możliwość redystrybucji do 10% (art 68) –Rozszerzenie możliwości finansowania –Wsparcie dla obszarów lub sektorów w przypadku występowania niekorzystnych efektów gospodarczych lub czynników środowiskowych –Możliwość wsparcia instrumentów zarządzania ryzykiem

8 Ocena funkcjonowania WPR: propozycje legislacyjne Warszawa, 20 maja Instrumenty rynkowe Kwoty mleczne –Zwiększenie kwot o 1% rocznie pomiędzy 2009 i 2013 r. –Klauzula przeglądowa dot. rozwoju sytuacji na rynku w 2011 r. Zboża –Skup interwencyjny pszenicy konsumpcyjnej pozostaje bez limitów –Limity skupu interwencyjnego kukurydzy i jęczmienia ustalone na poziomie zerowym –Zniesienie interwencji na rynku pszenicy twardej Inne zmiany w systemie interwencji –Zniesienie skupu interwencyjnego wieprzowiny i ryżu –Produkty mleczne: rozszerzenie procedury przetargowej Inne programy wsparcia –Włączenie dopłat do przetwórstwa do jednolitej płatności z okresami przejściowymi długie włókno lniane, skrobia ziemniaczana, susz paszowy

9 Ocena funkcjonowania WPR: propozycje legislacyjne Warszawa, 20 maja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Nowe i obecne wyzwania: Zmiany klimatyczne, odnawialne źródła energii, gospodarka zasobami wodnymi, zachowanie różnorodności biologicznej –Środki pochodzące z modulacji mają wzmocnić istniejące mechanizmy np.: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę gospodarki zasobami wodnymi, ochronę zasobów genetycznych Źródło finansowania - dodatkowa progresywna modulacja (obok stawki 5%) Pułapy () % %5+4%5+6%5+8% %5+7%5+9%5+11% %5+10%5+12%5+14% Ponad %5+13%5+15%5+17%

10 Ocena funkcjonowania WPR: propozycje legislacyjne Warszawa, 20 maja Podsumowując, propozycje zmierzają do … Uproszczenia i większej skuteczności dopłat bezpośrednich Umożliwienia reakcji na nowe możliwości na rynkach rolnych i rosnące ceny żywności poprzez usunięcie ograniczeń produkcji Wzmocnienia instrumentów polityki rozwoju obszarów wiejskich jako odpowiedzi na nowe wyzwania

11 Ocena funkcjonowania WPR: propozycje legislacyjne Warszawa, 20 maja Więcej informacji Ocena funkcjonowania reformy WPR Rolnictwo UE i reforma WPR Analizy i oceny ekonomiczne Analiza i perspektywy polityki rolnej


Pobierz ppt "Ocena funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej: propozycje legislacyjne Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja Europejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google