Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LECZENIE SZPITALNE KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ NA ROK 2009 i lata następne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LECZENIE SZPITALNE KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ NA ROK 2009 i lata następne."— Zapis prezentacji:

1 LECZENIE SZPITALNE KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ NA ROK 2009 i lata następne

2

3 SUBREGIONY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Kod powiatu Nazwa powiatu 1 2404 częstochowski 2 2402 bielski 3 2405 gliwicki 2406 kłobucki 2403 cieszyński 2413 tarnogórski 2407 lubliniecki 2417 żywiecki 2466 Gliwice 2409 myszkowski 2461 Bielsko-Biała 2478 Zabrze 2464 Częstochowa 2414 bieruńsko-lędziński 2476 Świętochłowice 2401 będziński 2408 mikołowski 2462 Bytom 2416 zawierciański 2410 pszczyński 2463 Chorzów 2465 Dąbrowa Górnicza 2477 Tychy 2469 Katowice 2468 Jaworzno 2411 raciborski 2471 Piekary Śląskie 2470 Mysłowice 2412 rybnicki 2472 Ruda Śląska 2475 Sosnowiec 2415 wodzisławski 2474 Siemianowice Śląskie 2467 Jastrzębie Zdrój 2473 Rybnik 2479 Żory

4

5 GRUPY POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Grupa powiatów Kod powiatu Nazwa powiatu 1 2404 częstochowski 2 2405 gliwicki 3 2411 raciborski 2406 kłobucki 2413 tarnogórski 2412 rybnicki 2407 lubliniecki 2466 Gliwice 2415 wodzisławski 2409 myszkowski 2478 Zabrze 2467 Jastrzębie Zdrój 2464 Częstochowa 2473 Rybnik 2479 Żory 4 2402 bielski 5 2401 będziński 6 2414 bieruńsko-lędziński 2403 cieszyński 2416 zawierciański 2408 mikołowski 2417 żywiecki 2465 Dąbrowa Górnicza 2410 pszczyński 2461 Bielsko-Biała 2468 Jaworzno 2477 Tychy 2470 Mysłowice 2475 Sosnowiec

6 Ogłoszenie postepowania
Konkurs Ofert na 2009 rok. Leczenie "jednego dnia" Zespół chirurgii jednego dnia, Zespół opieki dziennej Nazwa zakresu Ogłoszenie postepowania CHIRURGIA OGÓLNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA subregiony GINEKOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA OTORYNOLARYNGOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA CHIRURGIA NACZYNIOWA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA CHIRURGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA Województwo CHIRURGIA PLASTYCZNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA GASTROENTEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA NOWY ZAKRES OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA NOWY ZAKRES PEDIATRIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ - NOWY ZAKRES UROLOGIA DZIECIĘCA- ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA NOWY ZAKRES

7 Konkurs Ofert na 2009 rok - Hospitalizacja planowa
Nazwa zakresu Ogłoszenie postepowania ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA subregiony CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA Województwo CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA NOWY ZAKRES OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA PLANOWA UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA PLANOWA NOWY ZAKRES GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA NOWY ZAKRES CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA NOWY ZAKRES KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - NOWY ZAKRES NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA NOWY ZAKRES ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA

8 Konkurs Ofert na 2009 rok - Hospitalizacja planowa
Nazwa zakresu Ogłoszenie postepowania ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA subregiony CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA Województwo CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA NOWY ZAKRES OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA PLANOWA UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA PLANOWA NOWY ZAKRES GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA NOWY ZAKRES CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA NOWY ZAKRES KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - NOWY ZAKRES NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA NOWY ZAKRES ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA

9 Konkurs Ofert na 2009 rok -Hospitalizacja Ogłoszenie postępowania
Nazwa zakresu Ogłoszenie postępowania CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA Grupa powiatów IZBA PRZYJĘĆ - HOSPITALIZACJA Województwo CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA UROLOGIA - HOSPITALIZACJA DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA GERIATRIA - HOSPITALIZACJA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA ANGIOLOGIA - HOSPITALIZACJA CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA

10 CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA
Województwo CHOROBY PŁUC DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA DIABETOLOGIA - HOSPITALIZACJA HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA NEFROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA REUMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA DIABETOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA IMMUNOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA IMMUNOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA KARDIOCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA TOKSYKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA-HOSPITALIZACJA NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA AUDIOLOGIA I FONIATRIA - HOSPITALIZACJA AUDIOLOGIA I FONIATRIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY POŁOZNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA

11 Podstawa sporządzenie ofert
Zarządzenie Nr 76/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 października 2008r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

12 Warunki wymagane w celu zawarcia umów
Zarządzenie Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

13 Warunki wymagane w celu zawarcia umów
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 93/2008/DSOZ Hospitalizacje Hospitalizacja planowa Leczenie jednego dnia

14 Załącznik nr 3 WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW
wymagania formalne dotyczące wpisów do Rejestru ZOZ : X część kodu kod profilu oddziału IX część kodu HC „leczenie stacjonarne” VI część HP… kod jednostki zgodny z zakresem kontraktowanym Blok operacyjny-specjalności zabiegowe Izba Przyjęć lub SOR (hospitalizacja)

15 Załącznik nr 3 WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW Zapewnienie realizacji badań poprzez zapewnienie całodobowego dostępu: Laboratoryjnych w tym mikrobiologii TK oraz NMR (całodobowy dostęp umowy z podwykonawcą) Endoskopowych , zgodnych z profilem RTG , USG ( całodobowo w lokalizacji)

16 WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW
Załącznik nr 3 WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW Warunki wymagane dotyczące pomieszczeń (zawarte w pytaniach ankiety) centralna sterylizacja, pomieszczenie do przygotowania posiłków, pomieszczenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji środków przeznaczonych do transportu co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe pomieszczenie lub miejsce do składowania bielizny czystej pomieszczenie lub miejsce do składowania bielizny brudnej pomieszczenie lub miejsce na odpady pomieszczenie chłodni , przygotowywania i wydawania zwłok

17 Załącznik nr 3 WARUNKI WYMAGANE DLA ZAKRESU
LEKARZE równoważnik zatrudnienia 3 lub 4 etatów, w tym równoważnik 2 etatów specjalistów WYPOSAŻENIE W SPRZĘT np. CHOROBY WEWNĘTRZNE: 1) kardiomonitor, 2) aparat EKG -12 kanałowy 3) Holter RR, 4) Holter EKG

18 Oferta w formie pisemnej
Wydruk formularza ofertowego, zgodnie z jego postacią elektroniczną (konieczność pobrania nowych zapytań ofertowych po ukazaniu się nowego postępowania) Dokumenty i oświadczenia wymienione w §12 warunków postępowania dotyczące zawierania umów

19 Oferta w formie pisemnej
Przy realizacji grupy S42 udokumentowane zapewnienie kontynuacji leczenia w zakresie toksykologii klinicznej oraz zapewnienie konsultacji psychiatrycznej (możliwość realizacji grupy S42 w oddziale pediatrycznym i chorób wewnętrznych)

20 FORMULARZ OFERTOWY I DANE IDENTYFIKACYJNE OFERENTA
II WYKAZ PODWYKONAWCÓW III WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ IV WYKAZ PERSONELU V WYKAZ SPRZĘTU VI SZCZEGÓŁY OFERTY (oferta ilościowa, personel, sprzęt wymagany) VII PODSUMOWANIE VIII ANKIETA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

21 WYDRUK FORMULARZA OFERTOWEGO,
zgodnie z jego postacią elektroniczną oraz kontraktowanym zakresem i poziomem referencyjnym w zakresach: Neonatologii (I; II; III) Położnictwa i ginekologii (I; II; III) Oddziale AiIT ( I; II)

22 DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE
data wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty Kopia Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Kopia Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do działalności ewidencji gospodarczej Kopia Statutu

23 OŚWIADCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY
Załączniki: nr 2; nr 3; nr 5; Polisa OC lub/i zobowiązanie o zawarciu umowy Kopie umów z podwykonawcami lub oświadczenie o samodzielnym wykonywaniu umowy (przy braku podwykonawców)

24 INNE DOKUMENTY - umowa z podwykonawcą
musi zawierać klauzulę o poddaniu się kontroli przez NFZ na zasadach wskazanych w ustawie

25 INNE DOKUMENTY - umowa z podwykonawcą Każda umowa z podwykonawcą załączona do oferty musi posiadać datę obowiązywania co najmniej od r. do r.

26 WYKAZ PODWYKONAWCÓW Do Każdy podwykonawca winien być zarejestrowany w Portalu oraz znajdować się w elektronicznym „wykazie podwykonawców” Oferty należy załączyć umowę z każdym podwykonawcą znajdującym się w ”wykazie podwykonawców”

27 UMOWA Z PODWYKONAWCĄ UMOWY ZAWARTE Z PODWYKONAWCĄ WINNY ZAWIERAĆ AKTUALNE DANE STRON UMOWY ( nazwa podmiotu czy nazwisko osoby reprezentującej musi być aktualne)

28 ANEKS DO UMOWY Z PODWYKONAWCĄ
Zobowiązanie do zabezpieczenia świadczeń lub ich kontynuacji jest zobowiązaniem podwykonawcy nie może być oświadczeniem oferenta

29 FORMULARZ OFERTOWY Na stanowisku ordynator/kierownik oddziału - specjalista w zakresie kontraktowanym Dla ordynatora posiadającego dwie różne specjalizacje - należy wskazać specjalizację w zakresie kontraktowanym.

30 FORMULARZ OFERTOWY Pielęgniarki anestezjologiczne
- muszą być wykazane ze wskazaną specjalizacją w zakresie anestezjologii lub kursem kwalifikacyjnym.

31 Liczba czasu pracy nie podlega uzupełnieniu po złożeniu ofert
CZAS PRACY PERSONELU Równoważnik etatu zatrudnienia stanowiący wymiar 37,55 godz./tydzień zgodny z załącznikiem nr 3 Liczba czasu pracy nie podlega uzupełnieniu po złożeniu ofert

32 FORMULARZ OFERTOWY SPRZĘT - należy koniecznie wykazać sprzęt wymagany w załączniku nr 3, - nie wykazywać drobnego sprzętu: strzykawek, wag, lodówki stetoskopów, wózków siedzących i leżących

33 FORMULARZ OFERTOWY SPRZĘT WYMAGANY np. Choroby wewnętrzne
Kardiomonitor, aparat EKG12 kanałowy (w miejscu tj. na oddziale ) Holter RR, Holter EKG (w lokalizacji tj. na terenie szpitala)

34 Konieczność spełnienie warunków wymaganych
W przypadku braku oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w strukturze organizacyjnej placówki, Dyrektor Oddziału Funduszu może warunkowo zawrzeć umowę pod warunkiem:

35 Posiadania przez Świadczeniodawcę przynajmniej jednego stanowiska monitorowania czynności życiowych i reanimacji Zapewnienie ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy posiadającego OAiIT, nie dalej niż w sąsiednim powiecie Zapewnienie transportu w warunkach odpowiadających zespołowi RTM - specjalistycznego

36 Umowa na zabezpieczenie leczenia pacjentów i zapewnienia ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii nie może zawierać warunków, o nieprzyjęciu pacjenta w przypadku np.: - braku wolnych miejsc przekroczenia zawartego w umowie z NFZ limitu hospitalizacji

37 Konieczność spełnienia warunków wymaganych
spełnienie warunków wymaganych przez placówki realizujące świadczenia na 2 i 3 poziomie referencyjnym w zakresie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii spełnienie warunków wymaganych przez placówki realizujące świadczenia na 2 poziomie referencyjnym w zakresie OAiIT

38 Brak spełnienia warunków wymaganych
nie dotyczy wymagań formalno-prawnych nie dotyczy wybranych grup z katalogu grup wskazanych w §18 Zarządzenia Nr93/2008/DSOZ posiadających ”wymagania dodatkowe”

39 Brak spełnienia warunków wymaganych
w przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń zgodnie z planem zakupu, w kolejnym postępowaniu po obniżonej cenie, ze wskazaniem terminu dostosowania do wymagań określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia

40 Odpowiedzi w ankietach
Jeżeli Oferent nie planuje realizować świadczeń zawartych w pytaniu należy wybrać odpowiedź: „nie dotyczy” a nie „nie spełniam i nie będę spełniał” . Negatywna odpowiedź skutkuje odrzuceniem oferty przez system informatyczny.

41 Odpowiedzi w ankietach
Odpowiedzi zawarte w ankiecie powinny być spójne z wykazanym w formularzu ofertowym – część VI „szczegóły ofert” w zakresie sprzętu i personelu oraz pozostałych warunków. Brak spójności w odpowiedziach jest poświadczeniem nieprawdy i może skutkować odrzuceniem oferty.

42 PRZYGOTOWANIE OFERT jedna ze składanych ofert
Kopia Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Kopia Wpisu do KRS lub działalności gospodarczej Statutu Kopia polisy/zobowiązanie do zawarcia umowy OC Załącznik nr 2 Załącznik nr 5 Oświadczenie oferenta o samodzielnym wykonywaniu umowy ( jeżeli umowa będzie realizowana bez podwykonawców) Kopie umów z podwykonawcami Formularz ofertowy we właściwym zakresie świadczeń

43 nie wkładać w foliowe koszulki każda strona oferty numerowana od nr 1
PRZYGOTOWANIE OFERT prosimy nie bindować nie zszywać nie wkładać w foliowe koszulki każda strona oferty numerowana od nr 1 i zaparafowana


Pobierz ppt "LECZENIE SZPITALNE KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ NA ROK 2009 i lata następne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google