Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikat Komunikat: Element główny XML Element główny XML Zawiera pozostałe elementy Zawiera pozostałe elementy Ogólne dane techniczne dotyczące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikat Komunikat: Element główny XML Element główny XML Zawiera pozostałe elementy Zawiera pozostałe elementy Ogólne dane techniczne dotyczące."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Komunikat Komunikat: Element główny XML Element główny XML Zawiera pozostałe elementy Zawiera pozostałe elementy Ogólne dane techniczne dotyczące komunikatu Ogólne dane techniczne dotyczące komunikatuKomunikat: Element główny XML Element główny XML Zawiera pozostałe elementy Zawiera pozostałe elementy Ogólne dane techniczne dotyczące komunikatu Ogólne dane techniczne dotyczące komunikatu Struktura komunikatu XML

5 Świadczeniodawca Świadczeniodawca Dane identyfikujące świadczeniodawcę oraz jego system informatyczny Świadczeniodawca Dane identyfikujące świadczeniodawcę oraz jego system informatyczny Struktura komunikatu XML

6 Zestaw-świadczeń Zestaw świadczeń: Dane identyfikujące zestawy świadczeń Dane identyfikujące zestawy świadczeń Krotność 1-n Krotność 1-n Zestaw świadczeń: Dane identyfikujące zestawy świadczeń Dane identyfikujące zestawy świadczeń Krotność 1-n Krotność 1-n Struktura komunikatu XML

7 Dane-zestawu Dane zestawu: Pomocniczy element techniczny Pomocniczy element techniczny Dane określające czy świadczenia były świadczeniami ratującymi życie Dane określające czy świadczenia były świadczeniami ratującymi życie Dane zestawu: Pomocniczy element techniczny Pomocniczy element techniczny Dane określające czy świadczenia były świadczeniami ratującymi życie Dane określające czy świadczenia były świadczeniami ratującymi życie Struktura komunikatu XML

8 Dane-zestawuDane-zestawu Pacjent Pacjent Dane charakteryzujące świadczeniobiorcę Pacjent Struktura komunikatu XML

9 Dane-zestawuDane-zestawu Zlecenie Zlecenie Dane dotyczące fazy zlecenia świadczenia Zlecenie Struktura komunikatu XML

10 Dane-zestawuDane-zestawu Hospitalizacja Hospitalizacja Dane dotyczące świadczeń udzielonych podczas hospitalizacji Hospitalizacja Struktura komunikatu XML

11 Dane-zestawuDane-zestawu Świadczenie Świadczenie: Świadczenie: Ogólne dane charakteryzujące świadczenie Ogólne dane charakteryzujące świadczenie Krotność 1-n Krotność 1-n Świadczenie: Świadczenie: Ogólne dane charakteryzujące świadczenie Ogólne dane charakteryzujące świadczenie Krotność 1-n Krotność 1-n Struktura komunikatu XML

12 Dane-zestawuDane-zestawu Kom-org Komórka organizacyjna Dane identyfikujące komórkę organizacyjną Świadczeniodawcy udzielającą świadczenia Komórka organizacyjna Dane identyfikujące komórkę organizacyjną Świadczeniodawcy udzielającą świadczenia Struktura komunikatu XML

13 Dane-zestawuDane-zestawu Personel-real Personel realizujący Dane identyfikujące osobę odpowiedzialną za udzielane świadczenie Personel realizujący Dane identyfikujące osobę odpowiedzialną za udzielane świadczenie Struktura komunikatu XML

14 Dane-zestawuDane-zestawu Przyczyna Przyczyna Dane identyfikujące przyczyny medyczne udzielania świadczeń Przyczyna Struktura komunikatu XML

15 Dane-zestawuDane-zestawu Transport Transport Dane rejestrowane w związku z transportem sanitarnym pacjenta Transport Struktura komunikatu XML

16 Dane-zestawuDane-zestawu Procedura Procedura Dane identyfikujące procedury medyczne wykonane podczas udzielania świadczenia Procedura Struktura komunikatu XML

17 Dane-zestawuDane-zestawu Ratownictwo Ratownictwo Szczegółowe dane dotyczące świadczenia udzielanego przez zespół ratownictwa medycznego Ratownictwo Struktura komunikatu XML

18 Dane-zestawuDane-zestawu Walidacja i weryfikacja

19 Dane-zestawuDane-zestawu

20 Dane-zestawu Dane-zestawuDane-zestawu Świadczenia ratujące życie Czy sprawozdawane świadczenie było świadczeniem ratującym życie? Świadczeniodawca powinien określić czy świadczenie było świadczeniem ratującym życie Świadczeniodawca powinien określić czy świadczenie było świadczeniem ratującym życie Dopuszczalna jest zarówno odpowiedź twierdząca jak i zaprzeczająca Dopuszczalna jest zarówno odpowiedź twierdząca jak i zaprzeczająca Czy sprawozdawane świadczenie było świadczeniem ratującym życie? Świadczeniodawca powinien określić czy świadczenie było świadczeniem ratującym życie Świadczeniodawca powinien określić czy świadczenie było świadczeniem ratującym życie Dopuszczalna jest zarówno odpowiedź twierdząca jak i zaprzeczająca Dopuszczalna jest zarówno odpowiedź twierdząca jak i zaprzeczająca

21 Dane-zestawuDane-zestawu Pacjent Dane identyfikujące pacjenta Identyfikacja pacjenta Adekwatna do zakresu dostępnych danych Adekwatna do zakresu dostępnych danych Wymagane określenie kodu typu identyfikatora (dopuszczalne NN) Wymagane określenie kodu typu identyfikatora (dopuszczalne NN) Identyfikacja pacjenta Adekwatna do zakresu dostępnych danych Adekwatna do zakresu dostępnych danych Wymagane określenie kodu typu identyfikatora (dopuszczalne NN) Wymagane określenie kodu typu identyfikatora (dopuszczalne NN) Uprawnienie pacjenta do świadczeń Zgodnie z decyzją Prezesa Funduszu z dnia 4 lutego 2011 r. uprawnienie do świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne nie będzie przedmiotem weryfikacji Uprawnienie pacjenta do świadczeń Zgodnie z decyzją Prezesa Funduszu z dnia 4 lutego 2011 r. uprawnienie do świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne nie będzie przedmiotem weryfikacji

22 Dane-zestawuDane-zestawu Zlecenie Zlecenie świadczenia Dane charakteryzujące fazę zlecenia świadczenia nie powinny być przekazywane

23 Dane-zestawuDane-zestawu Hospitalizacja Hospitalizacja Dane dotyczące hospitalizacji nie powinny być przekazywane Dane dotyczące hospitalizacji nie powinny być przekazywane

24 Dane-zestawuDane-zestawu Świadczenie Świadczenie Kod świadczenia Powinien przyjmować wartość dla wodnych ZRM Powinien przyjmować wartość dla wodnych ZRM Powinien przyjmować wartość dla pozostałych ZRM Powinien przyjmować wartość dla pozostałych ZRM Świadczeniodawca musi przekazać informację dotyczącą kodu świadczenia Świadczeniodawca musi przekazać informację dotyczącą kodu świadczenia Kod świadczenia Powinien przyjmować wartość dla wodnych ZRM Powinien przyjmować wartość dla wodnych ZRM Powinien przyjmować wartość dla pozostałych ZRM Powinien przyjmować wartość dla pozostałych ZRM Świadczeniodawca musi przekazać informację dotyczącą kodu świadczenia Świadczeniodawca musi przekazać informację dotyczącą kodu świadczenia

25 Dane-zestawuDane-zestawu Świadczenie Świadczenie Kod świadczenia Walidacja: Czy kod świadczenia przyjmuje właściwą dla wskazanego zakresu wartość? Komunikat: Przekazany kod świadczenia nie jest adekwatny dla ratownictwa medycznego. Prawidłowy to lub Przekazany kod świadczenia nie jest adekwatny dla ratownictwa medycznego. Prawidłowy to Kod świadczenia Walidacja: Czy kod świadczenia przyjmuje właściwą dla wskazanego zakresu wartość? Komunikat: Przekazany kod świadczenia nie jest adekwatny dla ratownictwa medycznego. Prawidłowy to lub Przekazany kod świadczenia nie jest adekwatny dla ratownictwa medycznego. Prawidłowy to

26 Dane-zestawuDane-zestawu Świadczenie Świadczenie Inne atrybuty elementu świadczenie: Dodatkowe doprecyzowanie Dodatkowe doprecyzowanie rodzaju świadczeń Data od – data do Data od – data do Tryb przyjęcia pacjenta Tryb przyjęcia pacjenta Dane dotyczące wpisu na listę oczekujących Dane dotyczące wpisu na listę oczekujących Dane dotyczące przepustki Dane dotyczące przepustki Liczba dni leczenia Liczba dni leczenia Inne atrybuty elementu świadczenie: Dodatkowe doprecyzowanie Dodatkowe doprecyzowanie rodzaju świadczeń Data od – data do Data od – data do Tryb przyjęcia pacjenta Tryb przyjęcia pacjenta Dane dotyczące wpisu na listę oczekujących Dane dotyczące wpisu na listę oczekujących Dane dotyczące przepustki Dane dotyczące przepustki Liczba dni leczenia Liczba dni leczenia

27 Dane-zestawuDane-zestawu Kom-org Komórka organizacyjna Identyfikator komórki organizacyjnej Część VII kodu resortowego Część VII kodu resortowego Świadczeniodawca ma obowiązek określić identyfikator komórki organizacyjnej Świadczeniodawca ma obowiązek określić identyfikator komórki organizacyjnej Kod powinien być zgodny z danymi wskazanymi w obowiązującej umowie Kod powinien być zgodny z danymi wskazanymi w obowiązującej umowie Identyfikator komórki organizacyjnej Część VII kodu resortowego Część VII kodu resortowego Świadczeniodawca ma obowiązek określić identyfikator komórki organizacyjnej Świadczeniodawca ma obowiązek określić identyfikator komórki organizacyjnej Kod powinien być zgodny z danymi wskazanymi w obowiązującej umowie Kod powinien być zgodny z danymi wskazanymi w obowiązującej umowie

28 Dane-zestawuDane-zestawu Kom-org Komórka organizacyjna Identyfikator komórki organizacyjnej Sprawdzenie na poziomie XSD: Nie będzie możliwe nieprzekazanie danych identyfikujących komórkę organizacyjną Weryfikacja: Czy wskazany kod komórki organizacyjnej jest zgodny z danymi w obowiązującej umowie? Komunikat: Nieprawidłowy kod komórki organizacyjnej udzielającej świadczenie ratownictwa medycznego. Identyfikator komórki organizacyjnej Sprawdzenie na poziomie XSD: Nie będzie możliwe nieprzekazanie danych identyfikujących komórkę organizacyjną Weryfikacja: Czy wskazany kod komórki organizacyjnej jest zgodny z danymi w obowiązującej umowie? Komunikat: Nieprawidłowy kod komórki organizacyjnej udzielającej świadczenie ratownictwa medycznego.

29 Dane-zestawuDane-zestawu Personel-real Personel realizujący Dane identyfikujące kierownika zespołu ratownictwa medycznego Typ grupy zawodowej Typ grupy zawodowej Nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL Nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL Dane identyfikujące kierownika zespołu ratownictwa medycznego Typ grupy zawodowej Typ grupy zawodowej Nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL Nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL Zespół Ratownictwa Medycznego Kierownik ZRM

30 Dane-zestawuDane-zestawu Personel-real Personel realizujący Dane identyfikujące kierownika zespołu ratownictwa medycznego Walidacja: Czy kierownik ZRM wykazany w elemencie personel-real stanowi jedną z osób wykazanych w elemencie ratownictwo? Komunikat: Dane kierownika zespołu RTM niezgodne z danymi zespołu RTM Dane identyfikujące kierownika zespołu ratownictwa medycznego Walidacja: Czy kierownik ZRM wykazany w elemencie personel-real stanowi jedną z osób wykazanych w elemencie ratownictwo? Komunikat: Dane kierownika zespołu RTM niezgodne z danymi zespołu RTM

31 Dane-zestawuDane-zestawu Przyczyna medyczna udzielania świadczenia Dane dotyczące głównej przyczyny udzielania świadczenia Świadczeniodawca powinien przekazać kod głównej przyczyny udzielania świadczenia Świadczeniodawca powinien przekazać kod głównej przyczyny udzielania świadczenia Kod głównej przyczyny udzielania świadczenia powinien mieć min. 3 znaki Kod głównej przyczyny udzielania świadczenia powinien mieć min. 3 znaki Przekazany kod głównej przyczyny udzielania świadczenia powinien być zgodny z klasyfikacją ICD-10 Przekazany kod głównej przyczyny udzielania świadczenia powinien być zgodny z klasyfikacją ICD-10 Dane dotyczące głównej przyczyny udzielania świadczenia Świadczeniodawca powinien przekazać kod głównej przyczyny udzielania świadczenia Świadczeniodawca powinien przekazać kod głównej przyczyny udzielania świadczenia Kod głównej przyczyny udzielania świadczenia powinien mieć min. 3 znaki Kod głównej przyczyny udzielania świadczenia powinien mieć min. 3 znaki Przekazany kod głównej przyczyny udzielania świadczenia powinien być zgodny z klasyfikacją ICD-10 Przekazany kod głównej przyczyny udzielania świadczenia powinien być zgodny z klasyfikacją ICD-10 Przyczyna

32 Dane-zestawuDane-zestawu Przyczyna medyczna udzielania świadczenia Przyczyna Dane dotyczące głównej przyczyny udzielania świadczenia Walidacja: Czy określono przyczynę główną i czy ma ona min. 3 znaki? Komunikat: Brak kodu ICD10 przyczyny głównej dla świadczenia lub podano kod o niewłaściwym formacie. Walidacja: Czy przyczyna główna jest zgodna ze słownikiem ICD-10? Komunikat: Kod ICD10 przyczyny głównej dla RTM niezgodny z ICD10-klasyfikacją chorób i zachorowań Dane dotyczące głównej przyczyny udzielania świadczenia Walidacja: Czy określono przyczynę główną i czy ma ona min. 3 znaki? Komunikat: Brak kodu ICD10 przyczyny głównej dla świadczenia lub podano kod o niewłaściwym formacie. Walidacja: Czy przyczyna główna jest zgodna ze słownikiem ICD-10? Komunikat: Kod ICD10 przyczyny głównej dla RTM niezgodny z ICD10-klasyfikacją chorób i zachorowań

33 Dane-zestawuDane-zestawu Przyczyna medyczna udzielania świadczenia Przyczyna Dane dotyczące współistniejących przyczyn udzielania świadczenia Mogą lecz nie muszą być przekazywane przez świadczeniodawcę Mogą lecz nie muszą być przekazywane przez świadczeniodawcę Jeżeli przekazywane, kody przyczyn współistniejących powinny być zgodne Jeżeli przekazywane, kody przyczyn współistniejących powinny być zgodne z klasyfikacją ICD-10 Dane dotyczące współistniejących przyczyn udzielania świadczenia Mogą lecz nie muszą być przekazywane przez świadczeniodawcę Mogą lecz nie muszą być przekazywane przez świadczeniodawcę Jeżeli przekazywane, kody przyczyn współistniejących powinny być zgodne Jeżeli przekazywane, kody przyczyn współistniejących powinny być zgodne z klasyfikacją ICD-10

34 Dane-zestawuDane-zestawu Przyczyna medyczna udzielania świadczenia Przyczyna Dane dotyczące współistniejących przyczyn udzielania świadczenia Walidacja: Czy przyczyny współistniejące są zgodne ze słownikiem ICD-10? Komunikat: Kod ICD10 przyczyny współistniejącej niezgodny z ICD10-klasyfikacją chorób i zachorowań Dane dotyczące współistniejących przyczyn udzielania świadczenia Walidacja: Czy przyczyny współistniejące są zgodne ze słownikiem ICD-10? Komunikat: Kod ICD10 przyczyny współistniejącej niezgodny z ICD10-klasyfikacją chorób i zachorowań

35 Dane-zestawuDane-zestawu Transport pacjenta Dane rejestrowane w związku z transportem pacjenta nie powinny być przekazywane Dane rejestrowane w związku z transportem pacjenta nie powinny być przekazywane Transport

36 Dane-zestawuDane-zestawu Procedura Wykonane procedury medyczne Dane dotyczące procedur medycznych wykonanych w ramach świadczenia Świadczeniodawca powinien przekazywać dane dotyczące wykonanych procedur medycznych Świadczeniodawca powinien przekazywać dane dotyczące wykonanych procedur medycznych Planowana weryfikacja z listą procedur zawartą w załączniku nr 7 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Planowana weryfikacja z listą procedur zawartą w załączniku nr 7 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Dane dotyczące procedur medycznych wykonanych w ramach świadczenia Świadczeniodawca powinien przekazywać dane dotyczące wykonanych procedur medycznych Świadczeniodawca powinien przekazywać dane dotyczące wykonanych procedur medycznych Planowana weryfikacja z listą procedur zawartą w załączniku nr 7 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Planowana weryfikacja z listą procedur zawartą w załączniku nr 7 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

37 Dane-zestawuDane-zestawu Dane rejestrowane w związku z udzieleniem świadczeń przez zespół ratownictwa medycznego Ratownictwo

38 Ratownictwo Przyczyna-wyjazdu Przyczyna wyjazdu/akcji ratowniczej ZRM Przyjmuje wartości: Nagłe zachorowanie (kod 1) Nagłe zachorowanie (kod 1) Wypadek (kod 2) Wypadek (kod 2) Przypadek niewymagający podjęcia natychmiastowych czynności (kod 3) Przypadek niewymagający podjęcia natychmiastowych czynności (kod 3) Przyjmuje wartości: Nagłe zachorowanie (kod 1) Nagłe zachorowanie (kod 1) Wypadek (kod 2) Wypadek (kod 2) Przypadek niewymagający podjęcia natychmiastowych czynności (kod 3) Przypadek niewymagający podjęcia natychmiastowych czynności (kod 3) Przyczyna wyjazdu/akcji: Musi zostać określona przez świadczeniodawcę Musi zostać określona przez świadczeniodawcę Musi przyjmować wartość od 1 do 3 Musi przyjmować wartość od 1 do 3 Przyczyna wyjazdu/akcji: Musi zostać określona przez świadczeniodawcę Musi zostać określona przez świadczeniodawcę Musi przyjmować wartość od 1 do 3 Musi przyjmować wartość od 1 do 3 Sprawdzenie na poziomie XSD: Nie będzie możliwe nieprzekazanie Nie będzie możliwe nieprzekazanie przyczyny wyjazdu/akcji Nie będzie możliwe przekazanie wartości innej niż od 1 do 3 Nie będzie możliwe przekazanie wartości innej niż od 1 do 3 Sprawdzenie na poziomie XSD: Nie będzie możliwe nieprzekazanie Nie będzie możliwe nieprzekazanie przyczyny wyjazdu/akcji Nie będzie możliwe przekazanie wartości innej niż od 1 do 3 Nie będzie możliwe przekazanie wartości innej niż od 1 do 3

39 Numer powiadomienia w księdze pogotowia ratunkowego Numer powiadomienia w księdze pogotowia ratunkowego wraz z rokiem i numerem tej księgi Musi zostać przekazany przez Świadczeniodawcę Musi zostać przekazany przez Świadczeniodawcę Numer powiadomienia w księdze pogotowia ratunkowego wraz z rokiem i numerem tej księgi Musi zostać przekazany przez Świadczeniodawcę Musi zostać przekazany przez Świadczeniodawcę Sprawdzenie na poziomie XSD: Nie będzie możliwe nieprzekazanie numeru powiadomienia Sprawdzenie na poziomie XSD: Nie będzie możliwe nieprzekazanie numeru powiadomienia Nr-powiadomienia

40 Kod-zespolu Kod zespołu ratownictwa medycznego Kod zespołu: Musi zostać przekazany przez Świadczeniodawcę Musi zostać przekazany przez Świadczeniodawcę Musi mieć właściwy format Musi mieć właściwy format Musi być występować w umowie Świadczeniodawcy Musi być występować w umowie Świadczeniodawcy Kod zespołu: Musi zostać przekazany przez Świadczeniodawcę Musi zostać przekazany przez Świadczeniodawcę Musi mieć właściwy format Musi mieć właściwy format Musi być występować w umowie Świadczeniodawcy Musi być występować w umowie Świadczeniodawcy Sprawdzenie na poziomie XSD: Nie będzie możliwe nieprzekazanie kodu zespołu ratownictwa medycznego Sprawdzenie na poziomie XSD: Nie będzie możliwe nieprzekazanie kodu zespołu ratownictwa medycznego

41 Kod-zespolu Kod zespołu ratownictwa medycznego Walidacja: Czy przekazany kod zespołu ratownictwa medycznego ma właściwy format? Komunikat: Nieprawidłowy format kodu zespołu ratownictwa medycznego udzielającego świadczenie ratownictwa medycznego Walidacja: Czy przekazany kod zespołu ratownictwa medycznego ma właściwy format? Komunikat: Nieprawidłowy format kodu zespołu ratownictwa medycznego udzielającego świadczenie ratownictwa medycznego Walidacja: Czy przekazany kod zespołu ratownictwa medycznego występuje w umowie? Komunikat: Podany kod zespołu ratownictwa medycznego nie występuje obowiązującej umowie Walidacja: Czy przekazany kod zespołu ratownictwa medycznego występuje w umowie? Komunikat: Podany kod zespołu ratownictwa medycznego nie występuje obowiązującej umowie

42 Powiadomienie-zdarzenie Przekazania-dyspozycji Wyjazd Przybycie Atrybuty określające datę i godzinę W przypadku atrybutów, które mają na celu przekazanie informacji dotyczących daty i czasu dane przekazywane są w formacie: RRRR-MM-DDTHH:MM:SS co oznacza, że Świadczeniodawca powinien podawać daty i godziny z dokładnością do sekund. W przypadku atrybutów, które mają na celu przekazanie informacji dotyczących daty i czasu dane przekazywane są w formacie: RRRR-MM-DDTHH:MM:SS co oznacza, że Świadczeniodawca powinien podawać daty i godziny z dokładnością do sekund. Zakonczenie-czynnosci Oddzial-ratunkowy-przek Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie przekazanie danych dotyczących daty i czasu w niewłaściwym formacie Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie przekazanie danych dotyczących daty i czasu w niewłaściwym formacie

43 Powiadomienie-zdarzenie Data i godzina powiadomienia o zdarzeniu Moment powiadomienia o zdarzeniu Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Moment powiadomienia o zdarzeniu Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych określających datę i godzinę powiadomienia o zdarzeniu Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych określających datę i godzinę powiadomienia o zdarzeniu

44 Przekazania-dyspozycji Data i godzina przekazania dyspozycji do wyjazdu/akcji Moment przekazania dyspozycji Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi być późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu Musi być późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu Moment przekazania dyspozycji Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi być późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu Musi być późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych określających datę i godzinę przekazania dyspozycji Walidacja: Czy moment przekazania dyspozycji jest późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu? Komunikat: Czas przekazania dyspozycji nie jest późniejszy od czasu powiadomienia o zdarzeniu" Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych określających datę i godzinę przekazania dyspozycji Walidacja: Czy moment przekazania dyspozycji jest późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu? Komunikat: Czas przekazania dyspozycji nie jest późniejszy od czasu powiadomienia o zdarzeniu"

45 Wyjazd Moment wyjazdu do zdarzenia Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi być późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu Musi być późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu Moment wyjazdu do zdarzenia Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi być późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu Musi być późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych określających datę i godzinę wyjazdu/rozpoczęcia akcji ratowniczej Walidacja: Czy moment wyjazdu jest późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu? Komunikat: Czas wyjazdu do zdarzenia nie jest późniejszy od czasu powiadomienia o zdarzeniu Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych określających datę i godzinę wyjazdu/rozpoczęcia akcji ratowniczej Walidacja: Czy moment wyjazdu jest późniejszy niż moment powiadomienia o zdarzeniu? Komunikat: Czas wyjazdu do zdarzenia nie jest późniejszy od czasu powiadomienia o zdarzeniu

46 Przybycie Data i godzina przybycia na miejsce zdarzenia Moment przybycia na miejsce zdarzenia Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi być późniejszy niż moment wyjazdu do zdarzenia Musi być późniejszy niż moment wyjazdu do zdarzenia Moment przybycia na miejsce zdarzenia Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi być późniejszy niż moment wyjazdu do zdarzenia Musi być późniejszy niż moment wyjazdu do zdarzenia Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych określających datę i godzinę przybycia na miejsce zdarzenia Walidacja: Czy moment przybycia jest późniejszy niż moment wyjazdu do zdarzenia? Komunikat: Czas przybycia nie jest późniejszy od czasu wyjazdu do zdarzenia" Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych określających datę i godzinę przybycia na miejsce zdarzenia Walidacja: Czy moment przybycia jest późniejszy niż moment wyjazdu do zdarzenia? Komunikat: Czas przybycia nie jest późniejszy od czasu wyjazdu do zdarzenia"

47 Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych Tryb zakończenia: Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Warunkuje jakie dane powinny zostać przekazane w dalszej części komunikatu Warunkuje jakie dane powinny zostać przekazane w dalszej części komunikatu Tryb zakończenia: Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Musi zostać określony przez Świadczeniodawcę Warunkuje jakie dane powinny zostać przekazane w dalszej części komunikatu Warunkuje jakie dane powinny zostać przekazane w dalszej części komunikatu Tryb-zakonczenia

48 Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych Tryb-zakonczenia Przekazanie na SOR lub Izbę Przyjęć Kod 1 Przekazanie na SOR lub Izbę Przyjęć Kod 1 Pozostawienie na miejscu zdarzenia Kod 2 Pozostawienie na miejscu zdarzenia Kod 2 Przekazanie Wyspecjalizowanej Jednostce Kod 3 Przekazanie Wyspecjalizowanej Jednostce Kod 3 Przekazanie do Centrum Urazowego Kod 4 Przekazanie do Centrum Urazowego Kod 4 Przekazanie zespołowi LPR Kod 5 Przekazanie zespołowi LPR Kod 5 Odstąpienie od czynności Kod 6 Odstąpienie od czynności Kod 6 Inne Kod 7 Inne

49 Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych Tryb-zakonczenia Przekazanie na SOR lub Izbę Przyjęć Kod 1 Przekazanie na SOR lub Izbę Przyjęć Kod 1 Pozostawienie na miejscu zdarzenia Kod 2 Pozostawienie na miejscu zdarzenia Kod 2 Przekazanie Wyspecjalizowanej Jednostce Kod 3 Przekazanie Wyspecjalizowanej Jednostce Kod 3 Przekazanie do Centrum Urazowego Kod 4 Przekazanie do Centrum Urazowego Kod 4 Przekazanie zespołowi LPR Kod 5 Przekazanie zespołowi LPR Kod 5 Odstąpienie od czynności Kod 6 Odstąpienie od czynności Kod 6 Inne Kod 7 Inne

50 Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych Tryb-zakonczenia Przekazanie na SOR lub Izbę Przyjęć Kod 1 Przekazanie na SOR lub Izbę Przyjęć Kod 1 Pozostawienie na miejscu zdarzenia Kod 2 Pozostawienie na miejscu zdarzenia Kod 2 Przekazanie Wyspecjalizowanej Jednostce Kod 3 Przekazanie Wyspecjalizowanej Jednostce Kod 3 Przekazanie do Centrum Urazowego Kod 4 Przekazanie do Centrum Urazowego Kod 4 Przekazanie zespołowi LPR Kod 5 Przekazanie zespołowi LPR Kod 5 Odstąpienie od czynności Kod 6 Odstąpienie od czynności Kod 6 Inne Kod 7 Inne

51 Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych Tryb-zakonczenia Przekazanie na SOR lub Izbę Przyjęć Kod 1 Przekazanie na SOR lub Izbę Przyjęć Kod 1 Pozostawienie na miejscu zdarzenia Kod 2 Pozostawienie na miejscu zdarzenia Kod 2 Przekazanie Wyspecjalizowanej Jednostce Kod 3 Przekazanie Wyspecjalizowanej Jednostce Kod 3 Przekazanie do Centrum Urazowego Kod 4 Przekazanie do Centrum Urazowego Kod 4 Przekazanie zespołowi LPR Kod 5 Przekazanie zespołowi LPR Kod 5 Odstąpienie od czynności Kod 6 Odstąpienie od czynności Kod 6 Inne Kod 7 Inne

52 Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych Tryb-zakonczenia Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych dotyczących trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych dotyczących trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych Niemożliwe będzie przekazanie danych dotyczących trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych niezgodnych z formatem Niemożliwe będzie przekazanie danych dotyczących trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych niezgodnych z formatem (cyfra od 1 do 7) Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych dotyczących trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych Niemożliwe będzie nieprzekazanie danych dotyczących trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych Niemożliwe będzie przekazanie danych dotyczących trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych niezgodnych z formatem Niemożliwe będzie przekazanie danych dotyczących trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych niezgodnych z formatem (cyfra od 1 do 7)

53 Data i czas zakończenia medycznych czynności ratunkowych Zakonczenie-czynnosci Moment zakończenia czynności Określany lub nie przez Świadczeniodawcę w zależności od trybu zakończenia Określany lub nie przez Świadczeniodawcę w zależności od trybu zakończenia Jeżeli przekazany, musi być późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia Jeżeli przekazany, musi być późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia Moment zakończenia czynności Określany lub nie przez Świadczeniodawcę w zależności od trybu zakończenia Określany lub nie przez Świadczeniodawcę w zależności od trybu zakończenia Jeżeli przekazany, musi być późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia Jeżeli przekazany, musi być późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia Walidacja: Czy moment zakończenia czynności jest późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia? Komunikat: Czas zakończenia czynności nie jest późniejszy od czasu przybycia na miejsce zdarzenia" Walidacja: Czy moment zakończenia czynności jest późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia? Komunikat: Czas zakończenia czynności nie jest późniejszy od czasu przybycia na miejsce zdarzenia"

54 Data i czas przekazania pacjenta Oddzial-ratunkowy-przek Moment przekazania pacjenta Określany lub nie przez Świadczeniodawcę w zależności od trybu zakończenia Określany lub nie przez Świadczeniodawcę w zależności od trybu zakończenia Jeżeli przekazany, musi być późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia Jeżeli przekazany, musi być późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia Moment przekazania pacjenta Określany lub nie przez Świadczeniodawcę w zależności od trybu zakończenia Określany lub nie przez Świadczeniodawcę w zależności od trybu zakończenia Jeżeli przekazany, musi być późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia Jeżeli przekazany, musi być późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia Walidacja: Czy moment przekazania pacjenta jest późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia? Komunikat: Czas przekazania pacjenta nie jest późniejszy od czasu przybycia na miejsce zdarzenia" Walidacja: Czy moment przekazania pacjenta jest późniejszy niż moment przybycia na miejsce zdarzenia? Komunikat: Czas przekazania pacjenta nie jest późniejszy od czasu przybycia na miejsce zdarzenia"

55 Dane dotyczące zgonu Zgon-osoby Muszą zostać przekazane jeżeli tryb zakończenia to odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych (kod 6) Muszą zostać przekazane jeżeli tryb zakończenia to odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych (kod 6) Określają kiedy nastąpił zgon Określają kiedy nastąpił zgon (przyjmuje wartość 1 lub 2) Dane dotyczące zgonu Muszą zostać przekazane jeżeli tryb zakończenia to odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych (kod 6) Muszą zostać przekazane jeżeli tryb zakończenia to odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych (kod 6) Określają kiedy nastąpił zgon Określają kiedy nastąpił zgon (przyjmuje wartość 1 lub 2)

56 Dane dotyczące zgonu Zgon-osoby Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie przekazanie nieprawidłowej wartości Walidacja: Czy w komunikacie nie występują jednocześnie dane o przekazaniu pacjenta i o jego zgonie? Komunikat: Niedozwolone przekanie atrybutu oddzial-ratunkowy-przek w przypadku zgonu Walidacja: Czy tryb zakończenia czynności przyjmuje wartość właściwą dla zgonu? Komunikat: Przekazano informację o przypadku zgonu osoby i nieprawidłowy kod trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych. Sprawdzenie na poziomie XSD: Niemożliwe będzie przekazanie nieprawidłowej wartości Walidacja: Czy w komunikacie nie występują jednocześnie dane o przekazaniu pacjenta i o jego zgonie? Komunikat: Niedozwolone przekanie atrybutu oddzial-ratunkowy-przek w przypadku zgonu Walidacja: Czy tryb zakończenia czynności przyjmuje wartość właściwą dla zgonu? Komunikat: Przekazano informację o przypadku zgonu osoby i nieprawidłowy kod trybu zakończenia medycznych czynności ratunkowych.

57 Dane personelu zespołu ratownictwa medycznego Personel-real Dane personelu ZRM Świadczeniodawca musi wskazać wszystkie osoby wchodzące w skład ZRM udzielającego świadczenia uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych Dane personelu ZRM Świadczeniodawca musi wskazać wszystkie osoby wchodzące w skład ZRM udzielającego świadczenia uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych Zespół Ratownictwa Medycznego

58 Dane personelu zespołu ratownictwa medycznego Personel-real Walidacja: Czy wykazano dane minimum 3 różnych osób jeżeli wskazany zakres to specjalistyczny ZRM? Komunikat: Zbyt mała ilość osób realizujących świadczenie (mniej niż 3) Walidacja: Czy wykazano dane minimum 2 różnych osób jeżeli wskazany zakres to podstawowy ZRM? Komunikat: Zbyt mała ilość osób realizujących świadczenie (mniej niż 2) Zbyt mała ilość osób realizujących świadczenie (mniej niż 2)Walidacja: Czy wykazano dane lekarza jeżeli wskazany zakres to specjalistyczny ZRM? Komunikat: W specjalistycznym ZRM nie wykazano lekarza Walidacja: Czy wykazano dane minimum 3 różnych osób jeżeli wskazany zakres to specjalistyczny ZRM? Komunikat: Zbyt mała ilość osób realizujących świadczenie (mniej niż 3) Walidacja: Czy wykazano dane minimum 2 różnych osób jeżeli wskazany zakres to podstawowy ZRM? Komunikat: Zbyt mała ilość osób realizujących świadczenie (mniej niż 2) Zbyt mała ilość osób realizujących świadczenie (mniej niż 2)Walidacja: Czy wykazano dane lekarza jeżeli wskazany zakres to specjalistyczny ZRM? Komunikat: W specjalistycznym ZRM nie wykazano lekarza

59 Dane personelu zespołu ratownictwa medycznego Personel-real Typ-pers Walidacja: Czy wskazany typ personelu to lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny? Komunikat: Wykazany typ personelu nieprawidłowy dla świadczeń ratownictwa medycznego w atrybucie Wykazany typ personelu nieprawidłowy dla świadczeń ratownictwa medycznego w atrybucie w elemencie ratownictwo Walidacja: Czy wskazany typ personelu to lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny? Komunikat: Wykazany typ personelu nieprawidłowy dla świadczeń ratownictwa medycznego w atrybucie Wykazany typ personelu nieprawidłowy dla świadczeń ratownictwa medycznego w atrybucie w elemencie ratownictwo Typ personelu: Akceptowane w tym elemencie grupy zawodowe to lekarze (Kod 11), pielęgniarki (Kod 18), i ratownicy medyczni (Kod 22) Typ personelu: Akceptowane w tym elemencie grupy zawodowe to lekarze (Kod 11), pielęgniarki (Kod 18), i ratownicy medyczni (Kod 22)

60 Dane personelu zespołu ratownictwa medycznego Personel-real Typ Walidacja: Czy wskazany typ identyfikatora właściwy dla wskazanej grupy zawodowej? Komunikat: Nieprawidłowy typ identyfikujący osobę w atrybucie w elemencie ratownictwo Walidacja: Czy wskazany typ identyfikatora właściwy dla wskazanej grupy zawodowej? Komunikat: Nieprawidłowy typ identyfikujący osobę w atrybucie w elemencie ratownictwo Typ identyfikatora: Jeżeli wskazana osoba to lekarz lub pielęgniarka Świadczeniodawca powinien wskazać prawo wykonywania zawodu (Typ=1) Jeżeli wskazana osoba to lekarz lub pielęgniarka Świadczeniodawca powinien wskazać prawo wykonywania zawodu (Typ=1) Jeżeli wskazana osoba to ratownik medyczny Świadczeniodawca powinien wskazać nr PESEL (Typ=2) Jeżeli wskazana osoba to ratownik medyczny Świadczeniodawca powinien wskazać nr PESEL (Typ=2) Typ identyfikatora: Jeżeli wskazana osoba to lekarz lub pielęgniarka Świadczeniodawca powinien wskazać prawo wykonywania zawodu (Typ=1) Jeżeli wskazana osoba to lekarz lub pielęgniarka Świadczeniodawca powinien wskazać prawo wykonywania zawodu (Typ=1) Jeżeli wskazana osoba to ratownik medyczny Świadczeniodawca powinien wskazać nr PESEL (Typ=2) Jeżeli wskazana osoba to ratownik medyczny Świadczeniodawca powinien wskazać nr PESEL (Typ=2)

61 Dane personelu zespołu ratownictwa medycznego Personel-real Wartosc Walidacja: Czy wskazany numer prawa wykonywania zawodu/numer PESEL są zgodne z formatem? Komunikat: Nieprawidłowy numer prawa wykonywania zawodu lekarza/pielęgniarki/PESEL w atrybucie w elemencie ratownictwo Nieprawidłowy numer prawa wykonywania zawodu lekarza/pielęgniarki/PESEL w atrybucie w elemencie ratownictwoWalidacja: Czy wskazany numer prawa wykonywania zawodu/numer PESEL są zgodne z formatem? Komunikat: Nieprawidłowy numer prawa wykonywania zawodu lekarza/pielęgniarki/PESEL w atrybucie w elemencie ratownictwo Nieprawidłowy numer prawa wykonywania zawodu lekarza/pielęgniarki/PESEL w atrybucie w elemencie ratownictwo

62


Pobierz ppt "Komunikat Komunikat: Element główny XML Element główny XML Zawiera pozostałe elementy Zawiera pozostałe elementy Ogólne dane techniczne dotyczące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google