Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AOS – 33/2013/DSOZ z dnia 31 maja 2013 r. REH – 11/2013/DSOZ z dnia 14 marca 2013 r. SOK – 94/2012/DSOZ z dnia 14 grudnia 2012 r. STM – 70/2011/DSOZ z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AOS – 33/2013/DSOZ z dnia 31 maja 2013 r. REH – 11/2013/DSOZ z dnia 14 marca 2013 r. SOK – 94/2012/DSOZ z dnia 14 grudnia 2012 r. STM – 70/2011/DSOZ z."— Zapis prezentacji:

1 AOS – 33/2013/DSOZ z dnia 31 maja 2013 r. REH – 11/2013/DSOZ z dnia 14 marca 2013 r. SOK – 94/2012/DSOZ z dnia 14 grudnia 2012 r. STM – 70/2011/DSOZ z dnia 20 października 2011 r. PSY - 70/2011/DSOZ z dnia 20 października 2011 r.

2 y - liczba punktów oceny danej oferty y c - liczba punktów oceny uzyskana w zakresie kryterium cenowego x - maksymalna liczba punktów jednostkowych s - waga skalująca a - liczba punktów jednostkowych Końcowa ocena oferty – liczba punktów oceny

3 * y c – liczba punktów oceny danej oferty w zakresie kryterium ceny * * - cena zaproponowana przez oferenta * - cena oczekiwana

4 Kryteria oceny oferty * Cena * Jakość * Kompleksowość * Dostępność * Ciągłość

5 * obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia prezesa NFZ

6 * kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie * wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną * zewnętrzną ocenę jakości * wyniki kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

7 * możliwość kompleksowej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (dostępność do badań i zabiegów, np. możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami, możliwość założenia gipsu itp.) * planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków * wymagania formalne

8 * liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy (np. powyżej 5 dni., powyżej 24 godz./tydz. itd.) * organizację przyjęć świadczeniobiorców * brak barier dla osób niepełnosprawnych

9 * ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego (np. oddział/pododdział/poradnia zgodne z opisem programu terapeutycznego) * organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy;

10 * = 10 zł * = 0,9 * 10 zł = 9 zł * = 1,1 * 10 zł = 11 zł * s – waga skalująca = 20 = 8 zł=> (A) y c = 20 = 9 zł=> (B), y c = 20 = 10 zł=> (B), y c = 10 = 11 zł=> (B), y c = 0 = 12 zł=> (B), y c = -10

11 Jakośćpersonel30 lekarze pielęgniarki/położne inny sprzęt i aparatura medyczna15 dostępność wybrane parametry architektoniczne15 warunki lokalizacyjne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń -gabinet zabiegowy 2 warunki lokalizacyjne zewnętrzna ocena jakości3 certyfikaty jakości inne certyfikaty wyniki kontroli rozpoczętych po -5 … 1 stycznia 2013 r. i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym (czy to nie jest podwójne karanie) 65

12 jedna odpowiedź do wyboru czas pracy lekarzy specjalistów powyżej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni10,0 czas pracy lekarzy specjalistów powyżej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni20,0 czas pracy lekarzy specjalistów 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni30,0 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń dietetyk co najmniej 50% czasu pracy poradni1,0 dietetyk co najmniej 25% czasu pracy poradni1,0 psycholog kliniczny co najmniej 25% czasu pracy poradni1,0 fizjoterapeuta co najmniej 25% czasu pracy poradni1,0 jedna odpowiedź do wyboru jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń holter EKG1,0 anoskop1,0 aparat do elektrokoagulacji1,0 aparat do kriochirurgii1,0 autokeratorefraktometr lub autorefraktometr1,0 elektrokardiograf1,0 gdx1,0 personel sprzęt i aparatura medyczna

13 Kompleksowość możliwość kompleksowej realizacji świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne)5 dostępność do badań i zabiegów 5

14 Dostępnośćharmonogram pracy10 liczba godzin pracy poradni w tygodniu dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo5 15

15 Wagi kryteriów oceny oferty AOS * Cena20 * Jakość65 * Kompleksowość5 * Dostępność15 * Ciągłość- 105

16 Wagi kryteriów oceny oferty AOS

17 20 6560456035 5515 20 1510 2010 5 105100 95 Wagi kryteriów oceny ofert

18


Pobierz ppt "AOS – 33/2013/DSOZ z dnia 31 maja 2013 r. REH – 11/2013/DSOZ z dnia 14 marca 2013 r. SOK – 94/2012/DSOZ z dnia 14 grudnia 2012 r. STM – 70/2011/DSOZ z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google