Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kadry Medyczne – Specjalizacje Lekarskie Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego w Lublinie kwiecień, 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kadry Medyczne – Specjalizacje Lekarskie Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego w Lublinie kwiecień, 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Kadry Medyczne – Specjalizacje Lekarskie Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego w Lublinie kwiecień, 2008 r.

2 Kadry medyczne w województwie lubelskim w latach 2000- 2006. (Na podstawie MZ- 88, MZ-89)

3 Kadry medyczne.... W skali całego kraju, od kilku lat obserwuje się spadek zatrudnienia we wszystkich grupach zawodowych pracowników medycznych. Z danych statystycznych dotyczących liczby lekarzy specjalistów w województwie lubelskim(MZ- 88, MZ- 89) wynika, że w roku 2000 było zatrudnionych 4651 lekarzy specjalistów, a w 2006 roku zatrudnionych było 3971 lekarzy specjalistów (-680).

4 Kadry medyczne.... Wskaźnik lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji w 2000 r. (liczony na 10 tys.) wynosił 7,82, a w 2006 r. był niższy i wynosił 3,89 (naturalne przejście do specjalizacji II stopnia oraz nowy tryb). Wskaźnik lekarzy z II stopniem specjalizacji w 2000 r. wynosił 13,01/ 10 tys., a w 2006 r. (łącznie ze specjalizacjami jednostopniowymi) wskaźnik ten był wyższy i wynosił 14,38/ 10 tys. (wzrost odsetka lekarzy specjalistów – 1,37/10 tys.).

5 Kadry medyczne.... Od 2000 r. w województwie lubelskim obserwuje się spadek zatrudnienia we wszystkich grupach zawodowych pracowników medycznych. Tym samym maleje wskaźnik zatrudnienia liczony na 10 tys. mieszkańców.

6 Liczba lekarzy w województwie lubelskim

7 Wskaźnik lekarzy w województwie lubelskim w latach 2000- 2006 (na 10 tys.)

8 Wskaźnik zatrudnienia lekarzy na 10 tys. ludności w województwie lubelskim i w Polsce * 2006 r. dla Polski dane tymczasowe (CSIOZ)

9 Kadry medyczne...

10

11 Lekarze ginekolodzy- położnicy:

12

13 Lekarze rodzinni:

14

15 Chirurgia (dane dla lekarzy o tej specjalności obejmują także specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii)

16 Chirurgia...

17 Pediatria

18

19 Neurologia

20

21 Psychiatria (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)

22

23 Kardiologia

24

25 Onkologia

26

27 Jakie dziedziny medycyny cieszą się największym zainteresowaniem? Specjalności Podstawowe: - choroby wewnętrzne - psychiatria - chirurgia ogólna - anestezjologia i intensywna terapia - dermatologia - położnictwo i ginekologia

28 Jakie dziedziny medycyny cieszą się największym zainteresowaniem? Specjalności Szczegółowe: - alergologia - endokrynologia - gasrtroenterologia - diabetologia - geriatria - chirurgii naczyniowa - nefrologia

29 Jakie dziedziny medycyny cieszą się największym zainteresowaniem? Szczególnym zainteresowaniem cieszą się specjalizacje dentystyczne gdzie zapotrzebowanie na miejsca szkoleniowe jest znacznie większe w odniesieniu do ilości miejsc w województwie: ortodoncja protetyka chirurgia stomatologiczna

30 Najmniejsze zainteresowanie – Specjalności Podstawowe choroby zakaźne chirurgia klatki piersiowej chirurgia dziecięca neonatologia radioterapia onkologiczna medycyna nuklearna epidemiologia

31 Najmniejsze zainteresowanie – Specjalności Szczegółowe otolaryngologia dziecięca onkologia i hematologia dziecięca

32 Województwo lubelskie nie posiada jednostek szkolących lekarzy w dziedzinach: chirurgii plastycznej psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej immunologii klinicznej balneologii medycyny fizykalnej medycyny sportowej Wzrasta zainteresowanie powyższymi dziedzinami!!!

33 Wnioski: Kadra lekarska starzeje się - w 2007 roku obserwujemy wzrost liczby lekarzy w starszych grupach wiekowych (powyżej 51 roku życia), a zmniejszanie się liczby lekarzy w młodszych grupach wiekowych Zwiększa się (w każdej grupie zawodowej) deficyt kadrowy, coraz więcej miejsc pracy pozostaje wolnych. W latach 2003- 2007 niedobór kadrowy wśród lekarzy wzrósł o 251 osób, wśród pielęgniarek o 85 osób, a wśród położnych o 10 osób.

34 Wnioski: Zwiększa się liczba lekarzy zatrudnionych na podstawie pozostałych form zatrudnienia (oprócz umowy o pracę). W związku z otwarciem rynków pracy UE, kadra medyczna ma możliwość znalezienia zatrudnienia poza granicami kraju i to za wynagrodzeniem wielokrotnie przewyższającym wynagrodzenie uzyskiwane w Polsce.

35 Wnioski: Działania na rzecz zatrzymania wykwalifikowanej kadry medycznej powinny zmierzać m.in. do zapewnienia odpowiednich warunków ekonomicznych wykonywania zawodu. Właściwe wynagradzanie wykwalifikowanego personelu medycznego, jest najlepszą zachętą do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy, co bezpośrednio przekłada się na stan bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców oraz na jakość ich życia.

36 Wnioski: Podejmować działania mające na celu zwiększanie bazy szkoleniowej, zwłaszcza w tych dziedzinach gdzie są duże deficyty. W miarę możliwości tworzyć miejsca szkoleniowe w tych dziedzinach medycyny, w których nie ma możliwości specjalizowania się na terenie województwa. Umożliwiać lekarzom w trakcie specjalizacji, korzystanie z obowiązkowych form odbywania szkolenia w ramach urlopów szkoleniowych.

37 Dziękuję za Uwagę! lek. med. Jolanta HERDA


Pobierz ppt "Kadry Medyczne – Specjalizacje Lekarskie Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego w Lublinie kwiecień, 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google