Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w województwie śląskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w województwie śląskim"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w województwie śląskim

2 USTAWA O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
PODSTAWA PRAWNA USTAWA O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz z późn. zm.)

3 PLANOWANIE I ORGANIZACJA SYSTEMU PRM
Organami administracji rządowej w zakresie wykonywania zadań systemu są: Minister właściwy ds. zdrowia – nadzór nad systemem na terenie kraju Wojewoda – planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa

4 WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
System działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu Plan w razie potrzeb podlega aktualizacji Projekt aktualizacji Planu sporządza wojewoda i uzgadnia go z podmiotami: w zakresie liczby i rozmieszczenia SOR, wykazu jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, oraz centrum urazowego – z oddziałem wojewódzkim NFZ, w zakresie współpracy jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem – z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Komendantem Wojskowego Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego, Komendantem Wojewódzkim PSP, Komendantem Wojewódzkim Policji, Komendantem Oddziału Straży Granicznej

5 WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
Projekt aktualizacji Planu uzgodniony z podmiotami, wojewoda przekazuje do zaopiniowania – 18 stycznia 2011 r. właściwym powiatowym i wojewódzkim jednostkom samorządu terytorialnego Jednostki te przedstawiają opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu aktualizacji Planu, Wojewoda przekazuje projekt aktualizacji Planu Ministrowi Zdrowia - 4 luty 2011 r., w celu zatwierdzenia, Minister Zdrowia, w terminie 30 dni, zatwierdza projekt Planu, lub może zgłosić zastrzeżenia – 2 marca 2011 r. i odmawia zatwierdzenia projektu Planu - zleca wojewodzie dokonanie zmian w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wojewoda zmienia projekt Planu - 9 marca 2011 r. i przesyła Ministrowi Zdrowia, chyba że wojewoda w terminie 3 dni od otrzymania zaleceń zgłosi do nich zastrzeżenia Minister Zdrowia w terminie 3 dniu od otrzymania zastrzeżeń rozpatruje je, w razie ich uwzględnienia – zatwierdza projekt Planu albo zleca wojewodzie wprowadzenie zmian w terminie nie dłuższym niż 3 dni – wojewoda zmienia projekt Planu zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia.

6 WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
Plan zostaje zaktualizowany z chwilą zatwierdzenia projektu aktualizacji przez Ministra Zdrowia - 9 marca 2011 r. Zatwierdzony Plan wojewoda podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenia w BIP - 15 marca 2011 r. Zatwierdzony Plan jest podstawą do zawierania przez Dyrektora ŚOW NFZ umów na wykonanie medycznych czynności ratunkowych

7 STAN do czerwca 2011 r. 22 REJONY OPERACYJNE ZRM
22 DYSPONENTÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W TYM: 5 DYSPONENTÓW STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO 5 DYSPONENTÓW NZOZ 12 DYSPONENTÓW W STRUKTURACH ZOZ ZE SZPITALEM 154 ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W TYM: 75 SPECJALISTYCZNYCH „S” 79 PODSATWOWYCH „P”

8

9 ZMIANY od lipca 2011 r. OBSZAR DZIAŁANIA – obszar działania zespołu rat. med., określony w sposób zapewniający realizację parametrów czasów dotarcia, o których mowa w art. 24, w ramach którego zespół ten będzie dysponowany na miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności. REJON OPERACYJNY – rejon określony w wojewódzkim planie działania systemu, obejmujący co najmniej jeden obszar działania. Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ zawiera umowy, o których mowa w art. 49 ust.1 ustawy o PRM, na REJONY OPERACYJNE, na podstawie planu oraz w ramach środków przewidzianych w budżecie państwa, w części której dysponentem jest wojewoda, ujętych w planie finansowym NFZ

10 STAN od 1 lipca 2011 r. - obecny 15 REJONÓW OPERACYJNYCH
13 DYSPONENTÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (+ 2 podwykonawców) 154 ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 75 specjalistycznych „S”, 79 podstawowych „P”

11

12 Nowe miejsca stacjonowania ZRM:
zespół P w Mierzęcicach – przesunięcie zespołu P z SPR w Częstochowie zespół P w Świerklanach – przesunięcie zespołu P z WSS Nr w Rybniku zespół S w Jeleśni – przesunięcie zespołu S z ZZOZ w Żywcu zespół S w Krzyżanowicach – przesunięcie zespołu S ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu zespół P w Gliwicach – przesunięcie zespołu P z SPR w Zabrzu zespół P w Żarkach – przesunięcie zespołu P z ZOZ w Myszkowie

13 Liczba i rodzaj zespołów ratownictwa medycznego
Numer rejonu operacyjnego Zasięg rejonu operacyjnego Liczba i rodzaj zespołów ratownictwa medycznego Specjalistyczne „S” Podstawowe „P” 24/1 powiat częstochowski, Częstochowa 6 10 24/2 powiat kłobucki 1 2 24/3 powiat lubliniecki 24/4 powiat będziński, gm. Ożarowice z powiatu tarnogórskiego, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiat zawierciański 8 14 24/5 powiat myszkowski 24/6 powiat bieruńsko-lędziński, Tychy, Chorzów, Katowice, powiat mikołowski, Mysłowice, powiat pszczyński bez gm. Pawłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice 21 20 24/7 Bytom, Zabrze, Piekary Śląskie, powiat tarnogórski bez gm. Ożarowice, powiat gliwicki, Gliwice, gm. Czerwionka-Leszczyny z powiatu rybnickiego (bez Szczejkowic i Palowic) 12 24/8 gm. Rybnik, gm. Świerklany z powiatu rybnickiego 24/9 powiat raciborski bez gm. Kornowac 24/10 Gm. Pszów, gm. Radlin, gm. Rydułtowy, gm. Kornowac z powiatu raciborskiego oraz gm. Lyski, gm. Jejkowice, gm. Gaszowice z powiatu rybnickiego 24/11 gm. Wodzisław Śląski, gm. Gorzyce, gm. Godów, gm. Mszana, gm. Lubomia, gm. Marklowice 24/12 gm. Żory, Szczejkowice i Palowice z gm. Czerwionka-Leszczyny, gm. Jastrzębie Zdrój, gm. Pawłowice z pow. pszczyńskiego. 3 24/13 powiat bielski, gm. Bielsko-Biała 5 24/14 powiat cieszyński 4 24/15 powiat żywiecki

14 Rejony operacyjne nie pokrywające się z granicami administracyjnymi powiatów
Rejon operacyjny nr 24/04 - powiat będziński, gm. Ożarowice z powiatu tarnogórskiego, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiat zawierciański; Rejon operacyjny nr 24/06 - powiat bieruńsko-lędziński, Tychy, Chorzów, Katowice, powiat mikołowski, Mysłowice, powiat pszczyński bez gm. Pawłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice; Rejon operacyjny nr 24/07 - Bytom, Zabrze, Piekary Śląskie, powiat tarnogórski bez gm. Ożarowice, powiat gliwicki, Gliwice, gm. Czerwionka-Leszczyny z powiatu rybnickiego (bez Szczejkowic i Palowic);

15 Rejony operacyjne nie pokrywające się z granicami administracyjnymi powiatów
Rejon operacyjny nr 24/08 – gminy: Rybnik, Świerklany z powiatu rybnickiego; Rejon operacyjny nr 24/10 – gminy: Pszów, Radlin, Rydułtowy, gm. Kornowac z powiatu raciborskiego oraz gminy: Lyski, Jejkowice, Gaszowice z powiatu rybnickiego; Rejon operacyjny nr 24/12 – gmina Żory, Szczejkowice i Palowice z gm. Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie Zdrój, gm. Pawłowice z pow. pszczyńskiego.

16 Planowana lokalizacja dyspozytorni medycznych
CZĘSTOCHOWA SOSNOWIEC KATOWICE GLIWICE JASTRZĘBIE ZDRÓJ BIELSKO-BIAŁA

17 Planowane rejony dla dyspozytorni medycznych
Planowana lokalizacja dyspozytorni medycznych

18 ZASIĘG REJONU DYSPOZYTORNI
MIEJSCE SKONSOLIDOWANEJDYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ ZASIĘG REJONU DYSPOZYTORNI LICZBA ZRM S P RAZEM SOSNOWIEC REJON OPERACYJNY ZRM 24/04 powiat będziński, gm. Ożarowice z powiatu tarnogórskiego, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiat zawierciański 8 14 22 REJON OPERACYJNY ZRM 24/05 powiat myszkowski 1 2 3 9 16 25 CZĘSTOCHOWA REJON OPERACYJNY ZRM 24/01 powiat częstochowski, Częstochowa 6 10 REJON OPERACYJNY ZRM 24/02 powiat kłobucki REJON OPERACYJNY ZRM /12/03 powiat lubliniecki 13 KATOWICE REJON OPERACYJNY ZRM 24/06 powiat bieruńsko-lędziński, Tychy, Chorzów, Katowice, powiat mikołowski, Mysłowice, powiat pszczyński bez gm. Pawłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice 21 20 41 GLIWICE REJON OPERACYJNY ZRM 24/07 Bytom, Zabrze, Piekary Śląskie, powiat tarnogórski bez gm. Ożarowice, powiat gliwicki, Gliwice, gm. Czerwionka-Leszczyny z powiatu rybnickiego (bez Szczejkowic i Palowic) 12 26 JASTRZĘBIE ZDRÓJ REJON OPERACYJNY ZRM 24/08 gm. Rybnik, gm. Świerklany z powiatu rybnickiego 4 REJON OPERACYJNY ZRM 24/09 powiat raciborski bez gm. Kornowac REJON OPERACYJNY ZRM 24/10 Gm. Pszów, gm. Radlin, gm. Rydułtowy, gm. Kornowac z powiatu raciborskiego oraz gm. Lyski, gm. Jejkowice, gm. Gaszowice z powiatu rybnickiego

19 OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 75 79 154
REJON OPERACYJNY ZRM 24/11 gm. Wodzisław Śląski, gm. Gorzyce, gm. Godów, gm. Mszana, gm. Lubomia, gm. Marklowice 1 2 3 REJON OPERACYJNY ZRM 24/12 gm. Żory, Szczejkowice i Palowice z gm. Czerwionka-Leszczyny gm. Jastrzębie Zdrój, gm. Pawłowice z pow. pszczyńskiego. 5 RAZEM 9 18 BIELSKO-BIAŁA REJON OPERACYJNY ZRM 24/13 powiat bielski, gm. Bielsko-Biała 6 11 REJON OPERACYJNY ZRM 24/14 powiat cieszyński 4 REJON OPERACYJNY ZRM 24/15 powiat żywiecki 13 22 OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 75 79 154

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SYSTEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w województwie śląskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google