Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w województwie śląskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w województwie śląskim."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w województwie śląskim

2 PODSTAWA PRAWNA USTAWA O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz z późn. zm.)

3 PLANOWANIE I ORGANIZACJA SYSTEMU PRM Organami administracji rządowej w zakresie wykonywania zadań systemu są: -Minister właściwy ds. zdrowia – nadzór nad systemem na terenie kraju -Wojewoda – planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa

4 WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE System działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu -Plan w razie potrzeb podlega aktualizacji -Projekt aktualizacji Planu sporządza wojewoda i uzgadnia go z podmiotami: w zakresie liczby i rozmieszczenia SOR, wykazu jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, oraz centrum urazowego – z oddziałem wojewódzkim NFZ, w zakresie współpracy jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem – z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Komendantem Wojskowego Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego, Komendantem Wojewódzkim PSP, Komendantem Wojewódzkim Policji, Komendantem Oddziału Straży Granicznej

5 WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE -Projekt aktualizacji Planu uzgodniony z podmiotami, wojewoda przekazuje do zaopiniowania – 18 stycznia 2011 r. właściwym powiatowym i wojewódzkim jednostkom samorządu terytorialnego -Jednostki te przedstawiają opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu aktualizacji Planu, -Wojewoda przekazuje projekt aktualizacji Planu Ministrowi Zdrowia - 4 luty 2011 r., w celu zatwierdzenia, -Minister Zdrowia, w terminie 30 dni, -zatwierdza projekt Planu, lub -może zgłosić zastrzeżenia – 2 marca 2011 r. i odmawia zatwierdzenia projektu Planu - zleca wojewodzie dokonanie zmian w terminie nie dłuższym niż 7 dni. -Wojewoda zmienia projekt Planu - 9 marca 2011 r. i przesyła Ministrowi Zdrowia, chyba że wojewoda w terminie 3 dni od otrzymania zaleceń zgłosi do nich zastrzeżenia -Minister Zdrowia w terminie 3 dniu od otrzymania zastrzeżeń rozpatruje je, w razie ich uwzględnienia – zatwierdza projekt Planu albo zleca wojewodzie wprowadzenie zmian w terminie nie dłuższym niż 3 dni – wojewoda zmienia projekt Planu zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia.

6 WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Plan zostaje zaktualizowany z chwilą zatwierdzenia projektu aktualizacji przez Ministra Zdrowia - 9 marca 2011 r. Zatwierdzony Plan wojewoda podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenia w BIP - 15 marca 2011 r. Zatwierdzony Plan jest podstawą do zawierania przez Dyrektora ŚOW NFZ umów na wykonanie medycznych czynności ratunkowych

7 STAN do czerwca 2011 r REJONY OPERACYJNE ZRM DYSPONENTÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 5 W TYM: 5 DYSPONENTÓW STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO 5 5 DYSPONENTÓW NZOZ DYSPONENTÓW W STRUKTURACH ZOZ ZE SZPITALEM ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 75 W TYM: 75 SPECJALISTYCZNYCH S PODSATWOWYCH P

8

9 ZMIANY od lipca 2011 r. OBSZAR DZIAŁANIA – obszar działania zespołu rat. med., określony w sposób zapewniający realizację parametrów czasów dotarcia, o których mowa w art. 24, w ramach którego zespół ten będzie dysponowany na miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności. REJON OPERACYJNY – rejon określony w wojewódzkim planie działania systemu, obejmujący co najmniej jeden obszar działania. Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ zawiera umowy, o których mowa w art. 49 ust.1 ustawy o PRM, na REJONY OPERACYJNE, na podstawie planu oraz w ramach środków przewidzianych w budżecie państwa, w części której dysponentem jest wojewoda, ujętych w planie finansowym NFZ

10 STAN od 1 lipca 2011 r. - obecny 15 REJONÓW OPERACYJNYCH 13 DYSPONENTÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (+ 2 podwykonawców) ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 75 specjalistycznych S, 79 podstawowych P

11

12 Nowe miejsca stacjonowania ZRM: zespół P w Mierzęcicach – przesunięcie zespołu P z SPR w Częstochowie zespół P w Świerklanach – przesunięcie zespołu P z WSS Nr 3 w Rybniku zespół S w Jeleśni – przesunięcie zespołu S z ZZOZ w Żywcu zespół S w Krzyżanowicach – przesunięcie zespołu S ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu zespół P w Gliwicach – przesunięcie zespołu P z SPR w Zabrzu zespół P w Żarkach – przesunięcie zespołu P z ZOZ w Myszkowie

13 Numer rejonu operacyjnego Zasięg rejonu operacyjnegoLiczba i rodzaj zespołów ratownictwa medycznego Specjalistyczne SPodstawowe P 24/1powiat częstochowski, Częstochowa610 24/2powiat kłobucki12 24/3powiat lubliniecki21 24/4powiat będziński, gm. Ożarowice z powiatu tarnogórskiego, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiat zawierciański /5powiat myszkowski12 24/6powiat bieruńsko-lędziński, Tychy, Chorzów, Katowice, powiat mikołowski, Mysłowice, powiat pszczyński bez gm. Pawłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice /7Bytom, Zabrze, Piekary Śląskie, powiat tarnogórski bez gm. Ożarowice, powiat gliwicki, Gliwice, gm. Czerwionka- Leszczyny z powiatu rybnickiego (bez Szczejkowic i Palowic) /8gm. Rybnik, gm. Świerklany z powiatu rybnickiego22 24/9powiat raciborski bez gm. Kornowac22 24/10Gm. Pszów, gm. Radlin, gm. Rydułtowy, gm. Kornowac z powiatu raciborskiego oraz gm. Lyski, gm. Jejkowice, gm. Gaszowice z powiatu rybnickiego 11 24/11gm. Wodzisław Śląski, gm. Gorzyce, gm. Godów, gm. Mszana, gm. Lubomia, gm. Marklowice 12 24/12gm. Żory, Szczejkowice i Palowice z gm. Czerwionka- Leszczyny, gm. Jastrzębie Zdrój, gm. Pawłowice z pow. pszczyńskiego /13powiat bielski, gm. Bielsko-Biała65 24/14powiat cieszyński42 24/15powiat żywiecki32

14 Rejony operacyjne nie pokrywające się z granicami administracyjnymi powiatów Rejon operacyjny nr 24/04 - powiat będziński, gm. Ożarowice z powiatu tarnogórskiego, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiat zawierciański; Rejon operacyjny nr 24/06 - powiat bieruńsko-lędziński, Tychy, Chorzów, Katowice, powiat mikołowski, Mysłowice, powiat pszczyński bez gm. Pawłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice; Rejon operacyjny nr 24/07 - Bytom, Zabrze, Piekary Śląskie, powiat tarnogórski bez gm. Ożarowice, powiat gliwicki, Gliwice, gm. Czerwionka-Leszczyny z powiatu rybnickiego (bez Szczejkowic i Palowic);

15 Rejony operacyjne nie pokrywające się z granicami administracyjnymi powiatów Rejon operacyjny nr 24/08 – gminy: Rybnik, Świerklany z powiatu rybnickiego; Rejon operacyjny nr 24/10 – gminy: Pszów, Radlin, Rydułtowy, gm. Kornowac z powiatu raciborskiego oraz gminy: Lyski, Jejkowice, Gaszowice z powiatu rybnickiego; Rejon operacyjny nr 24/12 – gmina Żory, Szczejkowice i Palowice z gm. Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie Zdrój, gm. Pawłowice z pow. pszczyńskiego.

16 Planowana lokalizacja dyspozytorni medycznych CZĘSTOCHOWA SOSNOWIEC KATOWICE GLIWICE JASTRZĘBIE ZDRÓJ BIELSKO-BIAŁA

17 Planowane rejony dla dyspozytorni medycznych Planowana lokalizacja dyspozytorni medycznych

18 MIEJSCE SKONSOLIDOWANEJ DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ ZASIĘG REJONU DYSPOZYTORNILICZBA ZRM SPRAZEM SOSNOWIEC REJON OPERACYJNY ZRM 24/04 powiat będziński, gm. Ożarowice z powiatu tarnogórskiego, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiat zawierciański REJON OPERACYJNY ZRM 24/05 powiat myszkowski 123 RAZEM CZĘSTOCHOWA REJON OPERACYJNY ZRM 24/01 powiat częstochowski, Częstochowa REJON OPERACYJNY ZRM 24/02 powiat kłobucki 123 REJON OPERACYJNY ZRM /12/03 powiat lubliniecki 213 RAZEM KATOWICE REJON OPERACYJNY ZRM 24/06 powiat bieruńsko-lędziński, Tychy, Chorzów, Katowice, powiat mikołowski, Mysłowice, powiat pszczyński bez gm. Pawłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice GLIWICE REJON OPERACYJNY ZRM 24/07 Bytom, Zabrze, Piekary Śląskie, powiat tarnogórski bez gm. Ożarowice, powiat gliwicki, Gliwice, gm. Czerwionka-Leszczyny z powiatu rybnickiego (bez Szczejkowic i Palowic) JASTRZĘBIE ZDRÓJ REJON OPERACYJNY ZRM 24/08 gm. Rybnik, gm. Świerklany z powiatu rybnickiego 224 REJON OPERACYJNY ZRM 24/09 powiat raciborski bez gm. Kornowac 224 REJON OPERACYJNY ZRM 24/10 Gm. Pszów, gm. Radlin, gm. Rydułtowy, gm. Kornowac z powiatu raciborskiego oraz gm. Lyski, gm. Jejkowice, gm. Gaszowice z powiatu rybnickiego 112

19 REJON OPERACYJNY ZRM 24/11 gm. Wodzisław Śląski, gm. Gorzyce, gm. Godów, gm. Mszana, gm. Lubomia, gm. Marklowice 123 REJON OPERACYJNY ZRM 24/12 gm. Żory, Szczejkowice i Palowice z gm. Czerwionka-Leszczyny gm. Jastrzębie Zdrój, gm. Pawłowice z pow. pszczyńskiego. 325 RAZEM9918 BIELSKO-BIAŁA REJON OPERACYJNY ZRM 24/13 powiat bielski, gm. Bielsko-Biała 6511 REJON OPERACYJNY ZRM 24/14 powiat cieszyński 426 REJON OPERACYJNY ZRM 24/15 powiat żywiecki 325 RAZEM13922 OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SYSTEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w województwie śląskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google