Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim

2 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Zmiana sytuacji kadrowej w ochronie zdrowia w ostatnim 10-leciu Wyszczególnienie2007 r.2008 r.2009 r. Lekarze Województwo lubuskie 16,717,217,5 Polska20,520,7 Lekarze dentyści Województwo lubuskie 4,14,24,3 Polska3,43,1 Farmaceuci Województwo lubuskie 0,3 Polska0,4 Wskaźnik na 10 tys. mieszkańców

3 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Po spadku (o 254 osoby) w latach 2005-2007 liczby personelu medycznego zatrudnionego w placówkach służby zdrowia w województwie lubuskim, w 2009 roku nastąpił niewielki wzrost o 153 osoby z czego lekarzy tylko o 31 osób.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Aktualna sytuacja karowa w ochronie zdrowia Dzieląc specjalizacje lekarskie na podstawowe i bardziej szczegółowe, należy zauważyć, że w obu tych kategoriach liczba lekarzy w woj. lubuskim przypadających na 10 tysięcy mieszkańców należy do jednej z najniższych w Polsce. Lubuskie jest przedostatnim województwem pod względem proporcji między liczbą lekarzy o specjalności głównej a liczbą mieszkańców. Liczba lekarzy w segmencie specjalizacji głównych (choroby wewnętrzne, pediatria, medycyna rodzinna, chirurgia, ginekologia i położnictwo, anestezjologia i medycyna ratunkowa) wynosi łącznie 18,4 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa sięga 23,8, a w niektórych województwach wskaźnik ten wynosi nawet 30 lekarzy na 10 tys. mieszkańców.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Aktualna sytuacja karowa w ochronie zdrowia Najgorsza sytuacja jest w grupie specjalizacji z chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej, gdzie liczba lekarzy w stosunku do populacji jest bliska połowy średniej krajowej. Podobny obraz rysuje się, gdy analizujemy liczbę lekarzy z pozostałymi specjalizacjami, takimi jak na przykład kardiologia, psychiatria czy onkologia. Łącznie lekarzy o tych specjalnościach przypada 7,2 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa wynosi 10,3. W Lubuskiem w tej grupie specjalistów najbardziej brakuje diabetologów i endokrynologów.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia kształcenie lekarzy w trakcie przygotowań brak kształcenia Kształcenie lekarzy w Polsce

7 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Torakochirurgia Chirurgia naczyniowa Kardiologia Chirurgia szczękowo-twarzowa Endokrynologia Diabetologia Gastoenterologia Neurologia Diagnostyka laboratoryjna Pediatria i specjalistyczne lecznictwo dziecięce (endokrynologia, nefrologia, kardiologia, neurologia, otolaryngologia oraz psychiatria) Specjalności deficytowe w województwie lubuskim

8 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Absolwenci uczelni medycznych a odbywanie staży podyplomowych w województwie lubuskim

9 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej 30 000 000 PLN z Krajowej Rezerwy Wykonania Dofinansowanie projektu z LRPO

10 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia - budowa lub modernizacja infrastruktury szkół wyższych, w tym obiektów sportowych (bez budynków i pomieszczeń administracji) 1, - wyposażenie szkół wyższych w sprzęt dydaktyczny (oprócz zakupu sprzętu komputerowego), pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe, zaplecze socjalno-bytowe. 1 W przypadku modernizacji infrastruktury szkół wyższych część projektu może stanowić termomodernizacja – do 50 % całkowitych kosztów projektu. Kwalifikujące się projekty w ramach Poddziałania 4.2.1

11 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu). Jednakże w przypadku projektów o całkowitej wartości nie przekraczającej 1 mln EUR, które generują dochód, poziom dofinansowania nie będzie liczony przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu. Maksymalny poziom dofinansowania

12 Dziękuję za uwagę.. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google