Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim"— Zapis prezentacji:

1 Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia

2 Zmiana sytuacji kadrowej w ochronie zdrowia w ostatnim 10-leciu
Wyszczególnienie 2007 r. 2008 r. 2009 r. Lekarze Województwo lubuskie 16,7 17,2 17,5 Polska 20,5 20,7 Lekarze dentyści 4,1 4,2 4,3 3,4 3,1 Farmaceuci 0,3 0,4 Wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia

3 Po spadku (o 254 osoby) w latach liczby personelu medycznego zatrudnionego w placówkach służby zdrowia w województwie lubuskim, w 2009 roku nastąpił niewielki wzrost o 153 osoby z czego lekarzy tylko o 31 osób. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia

4 Aktualna sytuacja karowa w ochronie zdrowia
Dzieląc specjalizacje lekarskie na podstawowe i bardziej szczegółowe, należy zauważyć, że w obu tych kategoriach liczba lekarzy w woj. lubuskim przypadających na 10 tysięcy mieszkańców należy do jednej z najniższych w Polsce. Lubuskie jest przedostatnim województwem pod względem proporcji między liczbą lekarzy o specjalności głównej a liczbą mieszkańców. Liczba lekarzy w segmencie specjalizacji głównych (choroby wewnętrzne, pediatria, medycyna rodzinna, chirurgia, ginekologia i położnictwo, anestezjologia i medycyna ratunkowa) wynosi łącznie 18,4 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa sięga 23,8, a w niektórych województwach wskaźnik ten wynosi nawet 30 lekarzy na 10 tys. mieszkańców. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia

5 Aktualna sytuacja karowa w ochronie zdrowia
Najgorsza sytuacja jest w grupie specjalizacji z chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej, gdzie liczba lekarzy w stosunku do populacji jest bliska połowy średniej krajowej. Podobny obraz rysuje się, gdy analizujemy liczbę lekarzy z pozostałymi specjalizacjami, takimi jak na przykład kardiologia, psychiatria czy onkologia. Łącznie lekarzy o tych specjalnościach przypada 7,2 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa wynosi 10,3. W Lubuskiem w tej grupie specjalistów najbardziej brakuje diabetologów i endokrynologów. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia

6 Kształcenie lekarzy w Polsce
w trakcie przygotowań brak kształcenia Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia

7 Specjalności deficytowe w województwie lubuskim
Torakochirurgia Chirurgia naczyniowa Kardiologia Chirurgia szczękowo-twarzowa Endokrynologia Diabetologia Gastoenterologia Neurologia Diagnostyka laboratoryjna Pediatria i specjalistyczne lecznictwo dziecięce (endokrynologia, nefrologia, kardiologia, neurologia, otolaryngologia oraz psychiatria) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia

8 Absolwenci uczelni medycznych a odbywanie
staży podyplomowych w województwie lubuskim Rok Absolwenci uczelni medycznych z zameldowaniem na terenie województwa lubuskiego Liczba absolwentów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy na terenie województwa lubuskiego 2007 89 23 2008 87 33 2009 95 44 2010 99 35 2011 69 36 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia

9 Dofinansowanie projektu z LRPO
Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej PLN z Krajowej Rezerwy Wykonania Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia

10 Kwalifikujące się projekty w ramach Poddziałania 4.2.1
- budowa lub modernizacja infrastruktury szkół wyższych, w tym obiektów sportowych (bez budynków i pomieszczeń administracji)1, - wyposażenie szkół wyższych w sprzęt dydaktyczny (oprócz zakupu sprzętu komputerowego), pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe, zaplecze socjalno-bytowe W przypadku modernizacji infrastruktury szkół wyższych część projektu może stanowić termomodernizacja – do 50 % całkowitych kosztów projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia

11 Maksymalny poziom dofinansowania
Max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu). Jednakże w przypadku projektów o całkowitej wartości nie przekraczającej 1 mln EUR, które generują dochód, poziom dofinansowania nie będzie liczony przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia

12 Dziękuję za uwagę.. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia


Pobierz ppt "Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google