Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Koniunktura w budownictwie w latach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Koniunktura w budownictwie w latach."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Koniunktura w budownictwie w latach 2000-2010 Dr Jakub Gazda j.gazda@ue.poznan

2 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Struktura prezentacji 2 Zjawisko cyklu koniunkturalnego (współzmienność agregatów makroekonomicznych, narzędzia analizy ilościowej i jakościowej). Przyczyny wahań koniunkturalnych Wahania koniunkturalne w Polsce w latach 2000-2010. Analiza punktów zwrotnych. Wahania koniunkturalne w sektorze budowlanym w latach 2000 -2010. Relacje: koniunktura w gospodarce a sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa. Zarządzanie zapasami, rezerwami oraz inwestycjami. Podsumowanie

3 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Zjawisko cyklu koniunkturalnego 3 Gospodarka rynkowa. Procesy wzrostu gospodarczego i wahań koniunkturalnych Wahania koniunkturalne i ich uwarunkowania: Aspekty popytowe i podażowe Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne Rodzaje wahań i mechanizmy ich kumulacji: Wahania przypadkowe i psoradyczne Wahania sezonowe Wahania koniunkturalne – Cykle koniunkturalne Wahania strukturalne Zjawiska kumulacji i niwelacji wahań

4 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Cykl koniunkturalny 4

5 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl ZmiennaKierunek oddziaływania Produkcja przemysłowaProcykliczna KonsumpcjaProcykliczna Wydatki rządoweProcykliczne Wydatki na inwestycje sektora przemysłowegoProcykliczne Wydatki na inwestycje gospodarstw domowychProcykliczne ZatrudnienieProcykliczne BezrobocieAntycykliczne Średnia produktywnośćProcykliczna Płaca realnaProcykliczna InflacjaProcykliczna Nominalna stopa procentowaProcykliczna Stylizowane fakty obserwowane w gospodarkach 5 Źródło: A.B. Abel, B.S. Bernanke, Macroeconomics, Addison - Wesley, New York 2001, s. 288.

6 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Kształtowanie się składników cyklicznych produktu krajowego brutto i konsumpcji gospodarstw domowych. W okresie I kwartał 1995 –II kwartał 2005 6

7 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Wskaźniki koniunktury gospodarczej 7 Wskaźniki wyprzedzające (wiodące, pilotujące) zapowiadają zmiany we wskaźnikach zbieżnych i ostrzegają przed zmianami koniunktury. Wskaźniki te są związane ze zobowiązaniami gospodarczymi wybiegającymi w niedaleką przyszłość np. zamówienia na maszyny i sprzęt; pozwolenia budowlane; liczba i wartość akcji sprzedanych; liczba osób zwolnionych z pracy; wielkość podaży pieniądza i inne. Wskaźniki zbieżne z przebiegiem koniunktury (współbieżne, jednoczesne) służą do oceny ogólnego stanu gospodarki np. PKB, produkcja przemysłowa, zyski przedsiębiorstw po opodatkowaniu, bezrobocie, dochody osobiste, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie, ogólny poziom cen. Wskaźniki opóźnione wobec koniunktury - ich zmiany idą w ślad za zmianami wskaźników zbieżnych z koniunkturą m.in. koszty robocizny na jednostkę produkcji, poziom zapasów, oprocentowanie pożyczek hipotecznych, dochody z tytułu pracy, nowe kredyty konsumpcyjne.

8 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Główne przyczyny wahań koniunkturalnych 8 egzogeniczne: szoki egzogeniczne: klęski żywiołowe, wojny, szoki naftowe, 11.09.2001 teorie rolnicze, teoria innowacji, teoria cyklu politycznego, teorie monetarystyczne, teoria realnego cyklu koniunkturalnego. endogeniczne…

9 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Cykle koniunkturalne – ich rodzaje i skutki 9 Obecnie występujące cykle koniunkturalne cechują się: –wyraźnym skróceniem okresu – ich długość zawiera się przeciętnie w przedziale 5,5 – 9,0 lat, –znacznym zróżnicowaniem długości faz cykli; faza dużej dynamiki wzrostu jest nieco dłuższa (3-5 lat) niż faza małej dynamiki wzrostu (2,5-4 lat), –zauważalną niewielką i dodatnią amplitudą cykli, –stosunkowo małą intensywnością cykli, która jest większa wówczas, gdy cykle są wyodrębnione w szeregach produkcji sprzedanej przemysłu, a nie w układzie danych PKB.

10 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Cykle koniunkturalne – ich rodzaje i skutki Cykle koniunkturalne obserwowane w gospodarkach znajdujących się w transformacji maja już nieco inne cechy morfologiczne. Najważniejsze właściwości tych cykli to: długość trwania pełnego okresu tych cykli jest stosunkowo mała; wynosi tylko 3 – 6,5 roku długość faz wzrostowych jest nieznacznie większa (2,5 – 3,5 roku) niż faz spadkowych (1 – 2 lat), ale jednocześnie stosunkowo często zdarza się, że fazy spadkowe są dłuższe od faz wzrostowych amplitudy cykli są stosunkowo wyraźne i w większości dodatnie, tj. amplituda fazy wysokiej aktywności jest wyższa aniżeli fazy niskiej aktywności; niekiedy można jednak spotkać cykle o ujemnych amplitudach, intensywność cykli w systemach gospodarczych okresu transformacji jest stosunkowo duża; generalnie jest ona wyższa niż w krajach wysoko rozwiniętych. 10

11 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Magiczne słowo recesja – definicje 11 –Kiedy twój sąsiad traci pracę jest to spowolnienie gospodarcze. Kiedy ty tracisz pracę, jest to recesja. Kiedy ekonomista traci swoją pracę, mamy depresję… Recesja - spadek produkcji w gospodarce trwający 6 miesięcy lub dłużej; Wg NBER (oficjalny arbiter ds. recesji w USA) recesja to znaczący spadek w aktywności gospodarczej w skali całej gospodarki trwający dłużej niż kilka miesięcy, widoczny w produkcji przemysłowej, zatrudnieniu, realnych dochodach i hurtowym/detalicznym handlu – czyli absolutny spadek aktywności gospodarczej; Recesja – gdy tempo zmian poniżej trendu.

12 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Badania koniunktury gospodarczej w Polsce 12 Ośrodki badania koniunktury Główny Urząd Statystyczny Badania koniunktury w budownictwie – uwagi metodyczne Analiza przypadków

13 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Ogólna sytuacja gospodarcza 13

14 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Bariery działalności przedsiębiorstw – koszty materiałów 14

15 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Bariery działalności przedsiębiorstw – konkurencja na rynku 15

16 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku krajowym 16

17 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa (w procentach) 17

18 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Sytuacja finansowa przedsiębiorstw 18

19 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe 19

20 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza 20

21 Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Podsumowanie 21 Plusy kryzysu? –Dezyzje inwestycyjne –Rezerwy w przedsiębiorstwach Sytuacja w przedsiębiorstwach branży budowlanej- podsumowanie wyników badań GUS –Pogorszenie sytuacji po 2008 r. Wnioski na przyszłość – znaczenie badań koniunktury w decyzjach przedsiębiorców –Poprawa sytuacji w pierwszych miesiącach 2010 –Przesłanki trwałości obserwowanej zmiany


Pobierz ppt "Konferencja Zmagania z koniunkturą czyli dobre i złe strony kryzysu Villa Drawa 28/29 maja 2010 www.polskieszyby.pl Koniunktura w budownictwie w latach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google