Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy analizy makroekonomicznej – główne kontrowersje i kierunki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy analizy makroekonomicznej – główne kontrowersje i kierunki"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy analizy makroekonomicznej – główne kontrowersje i kierunki
Wykład 9 WNE UW J. Wilkin - Ekonomia

2 Czym zajmuje się makroekonomia?
Makroekonomia jest częścią nauk ekonomicznych, która wyjaśnia zmiany zachodzące w gospodarce, jako całości, a przede wszystkim stara się wyjaśnić przyczyny i mechanizmy wzrostu i rozwoju gospodarczego, wahań koniunktury gospodarczej, inflacji i bezrobocia. Makroekonomia dostarcza naukowych podstaw do kształtowania polityki gospodarczej państwa, a szczególnie polityki fiskalnej i polityki monetarnej. J. Wilkin - Ekonomia

3 Przykłady zjawisk makroekonomicznych
Załamanie koniunktury i kryzys ekonomiczny w latach W latach produkcja przemysłowa spadła w Polsce o 37%, w Niemczech o 41% a w USA o 45%. W wyniku katastrofalnej inflacji w Niemczech ceny w listopadzie 1923 r. były wyższe od cen w 1913 r razy. Stopa inflacji w Polsce w 1990 r. przekroczyła 500% Stopa bezrobocia wzrosła w okresie transformacji postsocjalistycznej od prawie 0% do 20% w 2003 r. Tempo wzrostu gospodarczego Japonii w końcu lat Przekroczyło 12%, a tempo wzrostu gospodarczego Chin wynosi w ostatnim dziesięcioleciu 9-10% J. Wilkin - Ekonomia

4 Produkt Krajowy Brutto (PKB)
PKB jest najpowszechniej wykorzystywaną kategorią makroekonomiczną PKB to suma wartości rynkowej dóbr i usług wytworzonych w gospodarce narodowej w wybranym okresie (najczęściej jednego roku) J. Wilkin - Ekonomia

5 Jak oblicza się PKB? (Polska, 2004 r.)
Produkcja globalna 1853 mld zł Zużycie pośrednie 1036 mld zł - = Wartość dodana brutto 817 mld zł Podatki od produktów minus dotacje do produktów 106 mld zł + = Spożycie 756 mld zł Produkt Krajowy Brutto 923 mld zł Akumulacja 186 mld zł J. Wilkin - Ekonomia

6 Szkoła klasyczna w ekonomii
Podstawowe twierdzenie makroekonomiczne: „Podaż sama sobie wytwarza popyt” – (Twierdzenie J.B. Say’a) W nieskrępowanej gospodarce rynkowej suma dochodów równa się sumie wydatków, a te równają się PKB J. Wilkin - Ekonomia

7 Składniki PKB PKB = Ki + Kr + I + Exn Gdzie:
Ki – konsumpcja indywidualna Kr – wydatki rządowe na dobra i usługi I – inwestycje Exn – eksport netto (eksport – import) J. Wilkin - Ekonomia

8 Rewolucja Keynesowska
J. M. Keynes: „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza” – 1936 r. Zakwestionowanie tzw. prawa Saya „Dochód narodowy zależy od rozmiarów zatrudnienia” Równowaga makroekonomiczna może istnieć przy niedobrowolnym bezrobociu Znaczenie efektywnego popytu i rola państwa J. Wilkin - Ekonomia

9 Pytania problemowe do wykładu 9
Czym zajmuje się mikroekonomia, a czym makroekonomia? Podaj przykłady zjawisk makroekonomicznych i scharakteryzuj sytuację makroekonomiczną Polski w 2005 r. W jaki sposób oblicza się Produkt Krajowy Brutto? Równowaga makroekonomiczna w ujęciu klasycznej ekonomii i ekonomii keynesowskiej J. Wilkin - Ekonomia


Pobierz ppt "Podstawy analizy makroekonomicznej – główne kontrowersje i kierunki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google