Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J. Wilkin - Ekonomia Podstawy analizy makroekonomicznej – główne kontrowersje i kierunki Wykład 9 WNE UW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J. Wilkin - Ekonomia Podstawy analizy makroekonomicznej – główne kontrowersje i kierunki Wykład 9 WNE UW."— Zapis prezentacji:

1 J. Wilkin - Ekonomia Podstawy analizy makroekonomicznej – główne kontrowersje i kierunki Wykład 9 WNE UW

2 J. Wilkin - Ekonomia Czym zajmuje się makroekonomia? Makroekonomia jest częścią nauk ekonomicznych, która wyjaśnia zmiany zachodzące w gospodarce, jako całości, a przede wszystkim stara się wyjaśnić przyczyny i mechanizmy wzrostu i rozwoju gospodarczego, wahań koniunktury gospodarczej, inflacji i bezrobocia. Makroekonomia dostarcza naukowych podstaw do kształtowania polityki gospodarczej państwa, a szczególnie polityki fiskalnej i polityki monetarnej.

3 J. Wilkin - Ekonomia Przykłady zjawisk makroekonomicznych Załamanie koniunktury i kryzys ekonomiczny w latach 1930. W latach 1929-1932 produkcja przemysłowa spadła w Polsce o 37%, w Niemczech o 41% a w USA o 45%. W wyniku katastrofalnej inflacji w Niemczech ceny w listopadzie 1923 r. były wyższe od cen w 1913 r. 1 422 900 000 000 razy. Stopa inflacji w Polsce w 1990 r. przekroczyła 500% Stopa bezrobocia wzrosła w okresie transformacji postsocjalistycznej od prawie 0% do 20% w 2003 r. Tempo wzrostu gospodarczego Japonii w końcu lat 1960. Przekroczyło 12%, a tempo wzrostu gospodarczego Chin wynosi w ostatnim dziesięcioleciu 9-10%

4 J. Wilkin - Ekonomia Produkt Krajowy Brutto (PKB) PKB jest najpowszechniej wykorzystywaną kategorią makroekonomiczną PKB to suma wartości rynkowej dóbr i usług wytworzonych w gospodarce narodowej w wybranym okresie (najczęściej jednego roku)

5 J. Wilkin - Ekonomia Jak oblicza się PKB? (Polska, 2004 r.) Produkcja globalna 1853 mld zł Zużycie pośrednie 1036 mld zł = Wartość dodana brutto 817 mld zł + - Podatki od produktów minus dotacje do produktów 106 mld zł = Produkt Krajowy Brutto 923 mld zł Spożycie 756 mld zł Akumulacja 186 mld zł

6 J. Wilkin - Ekonomia Szkoła klasyczna w ekonomii Podstawowe twierdzenie makroekonomiczne: Podaż sama sobie wytwarza popyt – (Twierdzenie J.B. Saya) W nieskrępowanej gospodarce rynkowej suma dochodów równa się sumie wydatków, a te równają się PKB

7 J. Wilkin - Ekonomia Składniki PKB PKB =Ki + Kr+I+ Exn Gdzie: Ki – konsumpcja indywidualna Kr – wydatki rządowe na dobra i usługi I – inwestycje Exn – eksport netto (eksport – import)

8 J. Wilkin - Ekonomia Rewolucja Keynesowska J. M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza – 1936 r. Zakwestionowanie tzw. prawa Saya Dochód narodowy zależy od rozmiarów zatrudnienia Równowaga makroekonomiczna może istnieć przy niedobrowolnym bezrobociu Znaczenie efektywnego popytu i rola państwa

9 J. Wilkin - Ekonomia Pytania problemowe do wykładu 9 1.Czym zajmuje się mikroekonomia, a czym makroekonomia? 2.Podaj przykłady zjawisk makroekonomicznych i scharakteryzuj sytuację makroekonomiczną Polski w 2005 r. 3.W jaki sposób oblicza się Produkt Krajowy Brutto? 4.Równowaga makroekonomiczna w ujęciu klasycznej ekonomii i ekonomii keynesowskiej


Pobierz ppt "J. Wilkin - Ekonomia Podstawy analizy makroekonomicznej – główne kontrowersje i kierunki Wykład 9 WNE UW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google