Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ważniejsze inwestycje i działania Samorządu Gminy Kostomłoty w kadencji 2006-2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ważniejsze inwestycje i działania Samorządu Gminy Kostomłoty w kadencji 2006-2010."— Zapis prezentacji:

1 Ważniejsze inwestycje i działania Samorządu Gminy Kostomłoty w kadencji 2006-2010

2 Wartość projektu 225 105 zł Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 150 000 zł Remonty dróg po szkodach powodziowych w Piotrowicach i Bogdanowie oraz remont urządzeń melioracyjnych (wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2006r). Projekt finansowany z Sektorowego programu operacyjnego ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

3 Wartość projektu 28 472 zł Wkład Unii Europejskiej 28 472 zł CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego na odległość na wsiach. Projekt finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

4 Wartość projektu 13 994 773 zł Wkład Unii Europejskiej 9 077 890 zł Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO

5 Wartość projektu 13 994 773 zł Wkład Unii Europejskiej 9 077 890 zł Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO

6 Wartość projektu 13 994 773 zł Wkład Unii Europejskiej 9 077 890 zł Projekt dofinansowany z RPO Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków

7 Wartość projektu 13 994 773 zł Wkład Unii Europejskiej 9 077 890 zł Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO

8 Wartość projektu 13 994 773 zł Wkład Unii Europejskiej 9 077 890 zł Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO

9 Wartość projektu 2 600 000 zł Wkład Unii Europejskiej 1 250 000 zł Dofinansowanie z WFOŚiGW 320 000 zł Modernizacja ZUM w Kostomłotach. Projekt dofinansowany z RPO, WFOŚiGW i UG.

10 Wartość projektu 2 600 000 zł Wkład Unii Europejskiej 1 250 000 zł Dofinansowanie z WFOŚiGW 320 000 zł Modernizacja ZUM w Kostomłotach. Projekt dofinansowany z RPO, WFOŚiGW i UG.

11 Wartość projektu 2 600 000 zł Wkład Unii Europejskiej 1 250 000 zł Dofinansowanie z WFOŚiGW 320 000 zł Modernizacja ZUM w Kostomłotach. Projekt dofinansowany z RPO, WFOŚ i UG.

12 Wartość projektu 454 299 zł Wkład Unii Europejskiej 386 154 zł Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie. Projekt dofinansowany z RPO.

13 Wartość projektu 454 299 zł Wkład Unii Europejskiej 386 154 zł Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie. Projekt dofinansowany z RPO.

14 Wartość projektu 454 299 zł Wkład Unii Europejskiej 386 154 zł Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie. Projekt dofinansowany z RPO.

15 Wartość projektu 158 687 zł Wkład Unii Europejskiej 134 883 zł Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja UG. Projekt dofinansowany z RPO.

16 Wartość projektu 158 687 zł Wkład Unii Europejskiej 134 883 zł Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja UG Projekt dofinansowany z RPO

17 Wartość projektu 184 562 zł Wkład Unii Europejskiej 114 069 zł Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie. Projekt dofinansowany z PROW.

18 Wartość projektu 184 562 zł Wkład Unii Europejskiej 114 069 zł Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie Projekt dofinansowany z PROW.

19 Wartość projektu 184 562 zł Wkład Unii Europejskiej 114 069 zł Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie. Projekt dofinansowany z PROW.

20 Wartość projektu 184 562 zł Wkład Unii Europejskiej 114 069 zł Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie Projekt dofinansowany z PROW

21 Wartość projektu 230 796 zł Wkład Unii Europejskiej 142 546 zł Remont świetlicy wiejskiej w Karczycach Projekt dofinansowany z PROW

22 Wartość projektu 230 796 zł Wkład Unii Europejskiej 142 546 zł Remont świetlicy wiejskiej w Karczycach. Projekt dofinansowany z PROW.

23 Wartość projektu 230 796 zł Wkład Unii Europejskiej 142 546 zł Remont świetlicy wiejskiej w Karczycach Program dofinansowany z PROW

24 Wartość projektu 230 796 zł Wkład Unii Europejskiej 142 546 zł Wartość projektu 230 796 zł Wkład Unii Europejskiej 142 546 zł Remont świetlicy wiejskiej w Karczycach Program dofinansowany z PROW

25 Wartość projektu 290 551 zł Wkład Unii Europejskiej 179 240 zł Modernizacja kompleksu sportowego w Kostomłotach Projekt dofinansowany z PROW

26 Wartość projektu 290 551 zł Wkład Unii Europejskiej 179 240 zł Modernizacja kompleksu sportowego w Kostomłotach Projekt dofinansowany z PROW

27 Wartość projektu 5 318 638 zł Wkład Unii Europejskiej 2 734 899 zł Zrealizowany SUW 757 533 zł Kompleksowa kanalizacja gminy-Jarząbkowice i Karczyce, z przebudową SUW w Piotrowicach oraz budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej. Program dofinansowany z PROW (w trakcie realizacji, dotychczas zrealizowano SUW Piotrowice)

28 Wartość projektu 48 694 zł Środki zewnętrzne 24 347 zł Wyposażenie świetlic wiejskich w sześciu miejscowościach Projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiej Odnowy Wsi.

29 Wartość projektu 300 200 zł Wkład Unii Europejskiej 300 200 zł SMOK - Szkoła Myśląca O Każdym Wyrównywanie szans edukacyjnych Projekt dofinansowany z EFS (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach SPO RZL

30 Wartość projektu 7 500 zł Wkład Unii Europejskiej 7 500 zł 4-H Rozwijanie umiejętności matematycznych Projekt dofinansowany z EFS (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach SPO RZL

31 Wartość projektu 538 000 zł Wkład Unii Europejskiej 538 000 zł Daj sobie szansę My Ci pomożemy Projekt dofinansowany z POKL (do realizacji w ciągu dwóch najbliższych lat)

32 Wartość projektu 85 530 zł Udział środków MEN 69 530 zł Remont Szkoły w Karczycach – wymiana okien i drzwi wejściowych, remont balkonu Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

33 Wartość projektu 652 210 zł Udział środków MEN 378 210 zł Remont Szkoły Podst. w Kostomłotach ( dach, elewacja, ocieplenie stropu, dziedziniec z ogrodzeniem) Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

34 Wartość projektu 182 000 zł Udział środków MEN 182 000 zł Remont Szkoły Podst. w Mieczkowie ( dach, elewacja częściowo, dziedziniec z ogrodzeniem) Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

35 Wartość projektu 88 729 zł Środki KO 88 729 zł Wyrównywanie szans edukacyjnych – dodatkowe zajęcia dla ucznia Program finansowany przez KO WSZYSTKIE SZKOŁY

36 Wartość projektu 142 393 zł Środki PFRON 142 393 zł Uczeń na wsi (wyprawka do szkoły, dojazdy, internat, internet, itp.) Projekt finansowany przez PFRON Wszyscy uczniowie niepełnosprawni w gminie

37 Projekt współfinansowany ze środków EFS – Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażenie 40 000 zł. Wynagrodzenia nauczycieli 42 000 zł. W pierwszym roku funkcjonowania gmina zapewniła tylko bezpłatne użytkowanie lokalu. Małe Przedszkola w Karczycach i Mieczkowie

38 Wartość projektu 128 000 zł Środki PFRON 100 000 zł Bus do przewozu uczniów niepełnosprawnych Projekt dofinansowany przez PFRON

39 Wartość projektu 200 052 zł Dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych 100 026 zł Budowa drogi Czechy - Rakoszyce Projekt zrealizowany w partnerstwie z gminą Środa Śląska

40 Wartość projektu 472 000 zł Udział gminy Kostomłoty 100 000 zł Modernizacja drogi i budowa chodnika w Świdnicy Polskiej. Projekt zrealizowany w partnerstwie z DSDiK

41 Wartość projektu ok. 1 000 000 zł Bez udziału środków finansowych gminy Remont drogi wraz z powierzchniowym utrwaleniem i odwodnieniem Projekt zrealizowany w partnerstwie z firmą BISEK-Asfalt

42 Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Kapeli Kostomłocianie Wartość projektu 18 040 zł Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego 7 216 zł

43 Wartość projektu 665 000 zł Koszt rozłożony na 5 lat Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Kostomłoty/ Projekt zrealizowany w partnerstwie z ENERGIĄ-Pro

44 Remont kościoła w Paździornie. Dofinansowanie 7 500 zł. Remont kościoła w Piotrowicach. Dofinansowanie 50 000 zł Dofinansowanie remontów zabytków

45 Remont kościoła w Wichrowie. Dofinansowanie 40 000 zł. Remont kościoła w Osieku. Dofinansowanie 40 000 zł. Dofinansowanie remontów zabytków

46 Powierzchniowe utrwalenie gminnej drogi w Osieku 19 886 zł Powierzchniowe utrwalenie gminnej drogi w Jakubkowicach 30 000 zł Inwestycje bez udziału środków zewnętrznych

47 Parking przy UG. Wartość projektu 62 663 zł. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogdanowie. Wartość projektu 478 437 zł. Inwestycje bez udziału środków zewnętrznych

48 Wymiana okien w świetlicach wiejskich. Wartość projektu 113 496 zł Inwestycje bez udziału środków zewnętrznych

49 Kanalizacja na osiedlu w Piotrowicach 131 845 zł. Sieć tranzytowa wodociągu Wichrów – Mieczków 128 000 zł. Sieć wodociągowa Bogdanów 81 370 zł. Inwestycje bez udziału środków zewnętrznych

50 Boiska sportowe w Jakubkowicach, Piotrowicach, Budziszowie i Wichrowie. Realizowane sposobem gospodarczym.

51 Zakupy inwestycyjne Samochód strażacki do OSP Bogdanów 32 000 zł Wóz asenizacyjny dla ZGK 25 000 zł

52 Od 2010 roku został wprowadzony fundusz sołecki – środki do rozdysponowania przez Zebranie Wiejskie. Rocznie w skali gminy 290 000 zł

53 Gmina podpisała porozumienie z Powiatem Średzkim na dofinansowanie w wys. 200 000 zł przez gminę modernizacji drogi powiatowej Zabłoto – Kostomłoty – do A-4. Wartość zadania ok. 6 000 000 zł. oraz na dofinansowanie przez gminę w wys. 3 000 zł kosztów projektu budowy windy w budynku byłej szkoły w Piersnie. Wartość zadania 200 000zł. Gmina podpisała porozumienie z Powiatem Średzkim na dofinansowanie w wys. 200 000 zł przez gminę modernizacji drogi powiatowej Zabłoto – Kostomłoty – do A-4. Wartość zadania ok. 6 000 000 zł. oraz na dofinansowanie przez gminę w wys. 3 000 zł kosztów projektu budowy windy w budynku byłej szkoły w Piersnie. Wartość zadania 200 000zł.

54 Gmina złożyła wniosek do programu Leader na remont dachów na 10 obiektach komunalnych. Wartość zadania 513 828 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie remontu na ośmiu obiektach.

55 W partnerstwie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Gmina realizuje projekt Wdrażanie usprawnień zarządczych. Wartość projektu 331 137 zł Dofinansowanie z POKL 294 519 zł

56 Obręb geodezyjny i nr działki Powierzchnia [ha] Cel przejęcia Data złożenia wniosku Wichrów 274/15 0,49boisko22.12.2008 Mieczków 220/1 0,50boisko22.12.2008 Samborz 68/1 0,1359plac zabaw20.03.2007 Chmielów 271/4 1,0418boisko i plac zabaw27.06.2008 Ramułtowice 234/1510,1382park21.04.2009 Chmielów 264 4,00świetlica, rekreacja, sport28.02.2007 Piotrowice 593/49 0,2801droga na osiedlu12.10.2009 Karczyce 223/3 0,05przepompownia ścieków16.11.2007 Ramułtowice 238/342 0.003przepompownia ścieków03.12 2009 Wilków Średzki 206/6 0,0315przepompownia ścieków03.12.2009 Jarząbkowice 95/11 0.05przepompownia ścieków22.09.2010 Ramułtowice 238/17 0.1024studnia głębinowa06.04.2008 Grunty w posiadaniu ANR, na które złożone zostały wnioski o nieodpłatne przejęcie przez Gminę Kostomłoty.

57 Rozwiązane ważniejsze problemy

58 Kwota wynikająca z pierwszych decyzji 5 000 000 zł Zapłaciliśmy ostatecznie 300 000 zł Opłaty podwyższone za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku w Wichrowie bez decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska w latach 2003 - 2006

59 Kwota wynikająca z pierwszych decyzji ok. 5 000 000 zł Zapłaciliśmy ostatecznie ok. 300 000 zł 3 576 780 zł + odsetki. ok. 1 500 000 zł 191 829 zł + odsetki 101 383 zł Kwota należnych opłat podwyższonych za składowanie odpadów bez decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie za okres od 01.01.2003 do 06.11.2006 wg decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dn. 30. 04. 2007 oraz z dn.15. 09. 2009 po procedurze odwoławczej do SKO i WSA i NSA od decyzji z dn. 30. 04. 2007 Łączna kwota zapłaconych opłat podwyższonych (wraz z odsetkami) wg decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dn. 17. 05. 2010 po procedurze odwoławczej do SKO od decyzji z dn.15. 09. 2009.

60 Likwidacja zadłużonego na około 1 000 000 zł GOM zakończona wykreśleniem z KRS bez zobowiązań ze strony gminy. Likwidację rozpoczęto 10. 07. 2001 Likwidację zakończono 27.04. 2009 14.11. 2007 Zgromadzenie Wspólników (wójt) podjęło uchwałę o odwołaniu poprzedniego likwidatora i powołało nowego – Pana E. Lipowczyka, 24.01.2008 likwidator składa w sądzie wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości, 5.03.2008 Sąd Rejonowy dla W-wia Fabrycznej, Wydział Gospodarczy ogłasza upadłość i powołuje syndyka, 27.04.2009 Sąd jw. kończy postanowieniem postępowanie upadłościowe

61 Sukcesy w skali kraju i województwa 41 miejsce w Polsce, 2 miejsce na Dolnym Śląsku, wśród gmin wiejskich najlepiej pozyskujących środki unijne za 2009 rok. 1 603 zł na jednego mieszkańca gminy.

62 Sukcesy w skali Kraju i województwa Gmina Fair Play 2010 Ten tytuł i certyfikat przyznała Gminie Kostomłoty kapituła konkursu Krajowej Izby Gospodarczej oraz fundacji – Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Certyfikatem tym szczycić się mogą samorządy, które stwarzają na swym terenie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej Certyfikat zostanie wręczony na uroczystej gali w Sali Kongresowej w Warszawie 17.12.2010.

63 Wszystkie osiągnięcia były możliwe dzięki: -mądrym decyzjom Rady Gminy Kostomłoty, -zaangażowaniu i wyrozumiałości mieszkańców gminy, -dobrej kadrze kierowniczej, -rzetelnej pracy pracowników i działaczy samorządowych, -działaniom oszczędnościowym. Wszystkie osiągnięcia były możliwe dzięki: -mądrym decyzjom Rady Gminy Kostomłoty, -zaangażowaniu i wyrozumiałości mieszkańców gminy, -dobrej kadrze kierowniczej, -rzetelnej pracy pracowników i działaczy samorządowych, -działaniom oszczędnościowym.

64 Wszystkim zaangażowanym w ten sukces składam serdeczne podziękowania Wójt Gminy Kostomłoty Wacław Jaskuła Wszystkim zaangażowanym w ten sukces składam serdeczne podziękowania Wójt Gminy Kostomłoty Wacław Jaskuła


Pobierz ppt "Ważniejsze inwestycje i działania Samorządu Gminy Kostomłoty w kadencji 2006-2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google