Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Remonty dróg po szkodach powodziowych w Piotrowicach i Bogdanowie oraz remont urządzeń melioracyjnych (wniosek o dofinansowanie złożono.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Remonty dróg po szkodach powodziowych w Piotrowicach i Bogdanowie oraz remont urządzeń melioracyjnych (wniosek o dofinansowanie złożono."— Zapis prezentacji:

1 Ważniejsze inwestycje i działania Samorządu Gminy Kostomłoty w kadencji 2006-2010

2 Remonty dróg po szkodach powodziowych w Piotrowicach i Bogdanowie oraz remont urządzeń melioracyjnych (wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2006r). Projekt finansowany z Sektorowego programu operacyjnego ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Wartość projektu zł Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego zł

3 Wartość projektu 28 472 zł Wkład Unii Europejskiej 28 472 zł
CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego na odległość na wsiach. Projekt finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

4 Wartość projektu 13 994 773 zł Wkład Unii Europejskiej 9 077 890 zł
Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

5 Wartość projektu 13 994 773 zł Wkład Unii Europejskiej 9 077 890 zł
Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

6 Wartość projektu 13 994 773 zł Wkład Unii Europejskiej 9 077 890 zł
Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

7 Wartość projektu 13 994 773 zł Wkład Unii Europejskiej 9 077 890 zł
Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

8 Wartość projektu 13 994 773 zł Wkład Unii Europejskiej 9 077 890 zł
Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

9 Modernizacja ZUM w Kostomłotach.
Projekt dofinansowany z RPO, WFOŚiGW i UG. Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Dofinansowanie z WFOŚiGW zł

10 Modernizacja ZUM w Kostomłotach.
Projekt dofinansowany z RPO, WFOŚiGW i UG. Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Dofinansowanie z WFOŚiGW zł

11 Modernizacja ZUM w Kostomłotach.
Projekt dofinansowany z RPO, WFOŚ i UG. Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Dofinansowanie z WFOŚiGW zł

12 Wartość projektu 454 299 zł Wkład Unii Europejskiej 386 154 zł
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie. Projekt dofinansowany z RPO. Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

13 Wartość projektu 454 299 zł Wkład Unii Europejskiej 386 154 zł
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie. Projekt dofinansowany z RPO. Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

14 Wartość projektu 454 299 zł Wkład Unii Europejskiej 386 154 zł
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie. Projekt dofinansowany z RPO. Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

15 Wartość projektu 158 687 zł Wkład Unii Europejskiej 134 883 zł
Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja UG. Projekt dofinansowany z RPO. Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

16 Wartość projektu 158 687 zł Wkład Unii Europejskiej 134 883 zł
Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja UG Projekt dofinansowany z RPO Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

17 Wartość projektu 184 562 zł Wkład Unii Europejskiej 114 069 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie. Projekt dofinansowany z PROW. Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

18 Wartość projektu 184 562 zł Wkład Unii Europejskiej 114 069 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie Projekt dofinansowany z PROW. Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

19 Wartość projektu 184 562 zł Wkład Unii Europejskiej 114 069 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie. Projekt dofinansowany z PROW. Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

20 Wartość projektu 184 562 zł Wkład Unii Europejskiej 114 069 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie Projekt dofinansowany z PROW Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

21 Wartość projektu 230 796 zł Wkład Unii Europejskiej 142 546 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Karczycach Projekt dofinansowany z PROW Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

22 Wartość projektu 230 796 zł Wkład Unii Europejskiej 142 546 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Karczycach. Projekt dofinansowany z PROW. Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

23 Wartość projektu 230 796 zł Wkład Unii Europejskiej 142 546 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Karczycach Program dofinansowany z PROW Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

24 Wartość projektu 230 796 zł Wkład Unii Europejskiej 142 546 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Karczycach Program dofinansowany z PROW Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

25 Wartość projektu 290 551 zł Wkład Unii Europejskiej 179 240 zł
Modernizacja kompleksu sportowego w Kostomłotach Projekt dofinansowany z PROW Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

26 Wartość projektu 290 551 zł Wkład Unii Europejskiej 179 240 zł
Modernizacja kompleksu sportowego w Kostomłotach Projekt dofinansowany z PROW Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

27 Kompleksowa kanalizacja gminy-Jarząbkowice i Karczyce, z przebudową SUW w Piotrowicach oraz budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej. Program dofinansowany z PROW (w trakcie realizacji, dotychczas zrealizowano SUW Piotrowice) Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Zrealizowany SUW zł

28 Wartość projektu 48 694 zł Środki zewnętrzne 24 347 zł
Wyposażenie świetlic wiejskich w sześciu miejscowościach Projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiej Odnowy Wsi. Wartość projektu zł Środki zewnętrzne zł

29 Wartość projektu 300 200 zł Wkład Unii Europejskiej 300 200 zł
SMOK - Szkoła Myśląca O Każdym Wyrównywanie szans edukacyjnych Projekt dofinansowany z EFS (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach SPO RZL Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

30 Wartość projektu 7 500 zł Wkład Unii Europejskiej 7 500 zł
4-H Rozwijanie umiejętności matematycznych Projekt dofinansowany z EFS (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach SPO RZL Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

31 Wartość projektu 538 000 zł Wkład Unii Europejskiej 538 000 zł
Daj sobie szansę My Ci pomożemy Projekt dofinansowany z POKL (do realizacji w ciągu dwóch najbliższych lat) Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł

32 Wartość projektu 85 530 zł Udział środków MEN 69 530 zł
Remont Szkoły w Karczycach – wymiana okien i drzwi wejściowych, remont balkonu Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Wartość projektu zł Udział środków MEN zł

33 Wartość projektu 652 210 zł Udział środków MEN 378 210 zł
Remont Szkoły Podst. w Kostomłotach ( dach, elewacja, ocieplenie stropu, dziedziniec z ogrodzeniem) Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Wartość projektu zł Udział środków MEN zł

34 Wartość projektu 182 000 zł Udział środków MEN 182 000 zł
Remont Szkoły Podst. w Mieczkowie ( dach, elewacja częściowo, dziedziniec z ogrodzeniem) Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wartość projektu zł Udział środków MEN zł

35 Wartość projektu 88 729 zł Środki KO 88 729 zł
Wyrównywanie szans edukacyjnych – dodatkowe zajęcia dla ucznia Program finansowany przez KO WSZYSTKIE SZKOŁY Wartość projektu zł Środki KO zł

36 Wartość projektu 142 393 zł Środki PFRON 142 393 zł
Uczeń na wsi (wyprawka do szkoły, dojazdy, internat, internet, itp.) Projekt finansowany przez PFRON Wszyscy uczniowie niepełnosprawni w gminie Wartość projektu zł Środki PFRON zł

37 w Karczycach i Mieczkowie
Małe Przedszkola w Karczycach i Mieczkowie Projekt współfinansowany ze środków EFS – Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażenie zł. Wynagrodzenia nauczycieli zł. W pierwszym roku funkcjonowania gmina zapewniła tylko bezpłatne użytkowanie lokalu.

38 Wartość projektu 128 000 zł Środki PFRON 100 000 zł
Bus do przewozu uczniów niepełnosprawnych Projekt dofinansowany przez PFRON Wartość projektu zł Środki PFRON zł

39 Budowa drogi Czechy - Rakoszyce Projekt zrealizowany w partnerstwie z gminą Środa Śląska Wartość projektu zł Dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych zł

40 Wartość projektu 472 000 zł Udział gminy Kostomłoty 100 000 zł
Modernizacja drogi i budowa chodnika w Świdnicy Polskiej. Projekt zrealizowany w partnerstwie z DSDiK Wartość projektu zł Udział gminy Kostomłoty zł

41 Remont drogi wraz z powierzchniowym utrwaleniem i odwodnieniem
Projekt zrealizowany w partnerstwie z firmą BISEK-Asfalt Wartość projektu ok zł Bez udziału środków finansowych gminy

42 Zakup strojów i instrumentów muzycznych
dla Kapeli „Kostomłocianie” Wartość projektu zł Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego zł

43 Wartość projektu 665 000 zł Koszt rozłożony na 5 lat
Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Kostomłoty/ Projekt zrealizowany w partnerstwie z ENERGIĄ-Pro Wartość projektu zł Koszt rozłożony na 5 lat

44 Dofinansowanie remontów zabytków
Remont kościoła w Paździornie. Dofinansowanie zł. Remont kościoła w Piotrowicach. Dofinansowanie zł

45 Dofinansowanie remontów zabytków
Remont kościoła w Wichrowie. Dofinansowanie zł. Remont kościoła w Osieku. Dofinansowanie zł.

46 Inwestycje bez udziału środków zewnętrznych
Powierzchniowe utrwalenie gminnej drogi w Osieku zł Powierzchniowe utrwalenie gminnej drogi w Jakubkowicach zł

47 Inwestycje bez udziału środków zewnętrznych
Parking przy UG. Wartość projektu zł. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogdanowie. Wartość projektu zł.

48 Wymiana okien w świetlicach wiejskich. Wartość projektu 113 496 zł
Inwestycje bez udziału środków zewnętrznych Wymiana okien w świetlicach wiejskich. Wartość projektu zł

49 Inwestycje bez udziału środków zewnętrznych
Kanalizacja na osiedlu w Piotrowicach zł. Sieć tranzytowa wodociągu Wichrów – Mieczków zł. Sieć wodociągowa Bogdanów zł.

50 Realizowane sposobem gospodarczym.
Boiska sportowe w Jakubkowicach, Piotrowicach, Budziszowie i Wichrowie.

51 Zakupy inwestycyjne Samochód strażacki do OSP Bogdanów 32 000 zł
Wóz asenizacyjny dla ZGK zł

52 Od roku został wprowadzony fundusz sołecki – środki do rozdysponowania przez Zebranie Wiejskie. Rocznie w skali gminy zł

53 Gmina podpisała porozumienie z Powiatem Średzkim na dofinansowanie w wys zł przez gminę modernizacji drogi powiatowej Zabłoto – Kostomłoty – do A-4. Wartość zadania ok zł. oraz na dofinansowanie przez gminę w wys zł kosztów projektu budowy windy w budynku byłej szkoły w Piersnie. Wartość zadania zł.

54 Gmina złożyła wniosek do programu „Leader” na remont dachów na 10 obiektach komunalnych. Wartość zadania zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie remontu na ośmiu obiektach.

55 W partnerstwie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Gmina realizuje projekt „Wdrażanie usprawnień zarządczych”. Wartość projektu zł Dofinansowanie z POKL zł

56 Grunty w posiadaniu ANR, na które złożone zostały wnioski o nieodpłatne przejęcie przez Gminę Kostomłoty. Obręb geodezyjny i nr działki Powierzchnia [ha] Cel przejęcia Data złożenia wniosku Wichrów 274/15 0,49 boisko Mieczków 220/1 0,50 Samborz 68/1 0,1359 plac zabaw Chmielów 271/4 1,0418 boisko i plac zabaw Ramułtowice 234/15 10,1382 park Chmielów 264 4,00 świetlica, rekreacja, sport Piotrowice 593/49 0,2801 droga na osiedlu Karczyce 223/3 0,05 przepompownia ścieków Ramułtowice 238/342 0.003 Wilków Średzki 206/6 0,0315 Jarząbkowice 95/11 0.05 Ramułtowice 238/17 0.1024 studnia głębinowa

57 Rozwiązane ważniejsze problemy

58 Opłaty podwyższone za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku w Wichrowie bez decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska w latach Kwota wynikająca z pierwszych decyzji zł Zapłaciliśmy ostatecznie zł

59 zł + odsetki. ok zł zł + odsetki zł Kwota należnych opłat podwyższonych za składowanie odpadów bez decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie za okres od do wg decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dn oraz z dn po procedurze odwoławczej do SKO i WSA i NSA od decyzji z dn Łączna kwota zapłaconych opłat podwyższonych (wraz z odsetkami) wg decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dn po procedurze odwoławczej do SKO od decyzji z dn Kwota wynikająca z pierwszych decyzji ok zł Zapłaciliśmy ostatecznie ok zł

60 Likwidację rozpoczęto 10. 07. 2001
Likwidację zakończono Zgromadzenie Wspólników (wójt) podjęło uchwałę o odwołaniu poprzedniego likwidatora i powołało nowego – Pana E. Lipowczyka, likwidator składa w sądzie wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości, Sąd Rejonowy dla W-wia Fabrycznej, Wydział Gospodarczy ogłasza upadłość i powołuje syndyka, Sąd jw. kończy postanowieniem postępowanie upadłościowe Likwidacja zadłużonego na około zł GOM zakończona wykreśleniem z KRS bez zobowiązań ze strony gminy.

61 Sukcesy w skali kraju i województwa
41 miejsce w Polsce, 2 miejsce na Dolnym Śląsku, wśród gmin wiejskich najlepiej pozyskujących środki unijne za 2009 rok. 1 603 zł na jednego mieszkańca gminy.

62 Sukcesy w skali Kraju i województwa
Gmina Fair Play 2010 Ten tytuł i certyfikat przyznała Gminie Kostomłoty kapituła konkursu Krajowej Izby Gospodarczej oraz fundacji – Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Certyfikatem tym szczycić się mogą samorządy, które stwarzają na swym terenie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej Certyfikat zostanie wręczony na uroczystej gali w Sali Kongresowej w Warszawie

63 Wszystkie osiągnięcia były możliwe dzięki: -mądrym decyzjom Rady Gminy Kostomłoty, -zaangażowaniu i wyrozumiałości mieszkańców gminy, -dobrej kadrze kierowniczej, -rzetelnej pracy pracowników i działaczy samorządowych, -działaniom oszczędnościowym.

64 Wszystkim zaangażowanym w ten sukces składam serdeczne podziękowania Wójt Gminy Kostomłoty Wacław Jaskuła


Pobierz ppt "Remonty dróg po szkodach powodziowych w Piotrowicach i Bogdanowie oraz remont urządzeń melioracyjnych (wniosek o dofinansowanie złożono."

Podobne prezentacje


Reklamy Google