Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ważniejsze inwestycje i działania Samorządu Gminy Kostomłoty w kadencji 2006-2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ważniejsze inwestycje i działania Samorządu Gminy Kostomłoty w kadencji 2006-2010."— Zapis prezentacji:

1 Ważniejsze inwestycje i działania Samorządu Gminy Kostomłoty w kadencji

2 Wartość projektu zł Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego zł Remonty dróg po szkodach powodziowych w Piotrowicach i Bogdanowie oraz remont urządzeń melioracyjnych (wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2006r). Projekt finansowany z Sektorowego programu operacyjnego ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

3 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego na odległość na wsiach. Projekt finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

4 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO

5 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO

6 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Projekt dofinansowany z RPO Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków

7 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO

8 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Kompleksowa kanalizacja gminy - Siemidrożyce, Chmielów, Wnorów, Wilków Średzki i modernizacja oczyszczalni ścieków Projekt dofinansowany z RPO

9 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Dofinansowanie z WFOŚiGW zł Modernizacja ZUM w Kostomłotach. Projekt dofinansowany z RPO, WFOŚiGW i UG.

10 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Dofinansowanie z WFOŚiGW zł Modernizacja ZUM w Kostomłotach. Projekt dofinansowany z RPO, WFOŚiGW i UG.

11 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Dofinansowanie z WFOŚiGW zł Modernizacja ZUM w Kostomłotach. Projekt dofinansowany z RPO, WFOŚ i UG.

12 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie. Projekt dofinansowany z RPO.

13 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie. Projekt dofinansowany z RPO.

14 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie. Projekt dofinansowany z RPO.

15 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja UG. Projekt dofinansowany z RPO.

16 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja UG Projekt dofinansowany z RPO

17 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie. Projekt dofinansowany z PROW.

18 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie Projekt dofinansowany z PROW.

19 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie. Projekt dofinansowany z PROW.

20 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie Projekt dofinansowany z PROW

21 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Remont świetlicy wiejskiej w Karczycach Projekt dofinansowany z PROW

22 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Remont świetlicy wiejskiej w Karczycach. Projekt dofinansowany z PROW.

23 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Remont świetlicy wiejskiej w Karczycach Program dofinansowany z PROW

24 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Remont świetlicy wiejskiej w Karczycach Program dofinansowany z PROW

25 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Modernizacja kompleksu sportowego w Kostomłotach Projekt dofinansowany z PROW

26 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Modernizacja kompleksu sportowego w Kostomłotach Projekt dofinansowany z PROW

27 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Zrealizowany SUW zł Kompleksowa kanalizacja gminy-Jarząbkowice i Karczyce, z przebudową SUW w Piotrowicach oraz budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej. Program dofinansowany z PROW (w trakcie realizacji, dotychczas zrealizowano SUW Piotrowice)

28 Wartość projektu zł Środki zewnętrzne zł Wyposażenie świetlic wiejskich w sześciu miejscowościach Projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiej Odnowy Wsi.

29 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł SMOK - Szkoła Myśląca O Każdym Wyrównywanie szans edukacyjnych Projekt dofinansowany z EFS (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach SPO RZL

30 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł 4-H Rozwijanie umiejętności matematycznych Projekt dofinansowany z EFS (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach SPO RZL

31 Wartość projektu zł Wkład Unii Europejskiej zł Daj sobie szansę My Ci pomożemy Projekt dofinansowany z POKL (do realizacji w ciągu dwóch najbliższych lat)

32 Wartość projektu zł Udział środków MEN zł Remont Szkoły w Karczycach – wymiana okien i drzwi wejściowych, remont balkonu Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

33 Wartość projektu zł Udział środków MEN zł Remont Szkoły Podst. w Kostomłotach ( dach, elewacja, ocieplenie stropu, dziedziniec z ogrodzeniem) Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

34 Wartość projektu zł Udział środków MEN zł Remont Szkoły Podst. w Mieczkowie ( dach, elewacja częściowo, dziedziniec z ogrodzeniem) Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

35 Wartość projektu zł Środki KO zł Wyrównywanie szans edukacyjnych – dodatkowe zajęcia dla ucznia Program finansowany przez KO WSZYSTKIE SZKOŁY

36 Wartość projektu zł Środki PFRON zł Uczeń na wsi (wyprawka do szkoły, dojazdy, internat, internet, itp.) Projekt finansowany przez PFRON Wszyscy uczniowie niepełnosprawni w gminie

37 Projekt współfinansowany ze środków EFS – Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażenie zł. Wynagrodzenia nauczycieli zł. W pierwszym roku funkcjonowania gmina zapewniła tylko bezpłatne użytkowanie lokalu. Małe Przedszkola w Karczycach i Mieczkowie

38 Wartość projektu zł Środki PFRON zł Bus do przewozu uczniów niepełnosprawnych Projekt dofinansowany przez PFRON

39 Wartość projektu zł Dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych zł Budowa drogi Czechy - Rakoszyce Projekt zrealizowany w partnerstwie z gminą Środa Śląska

40 Wartość projektu zł Udział gminy Kostomłoty zł Modernizacja drogi i budowa chodnika w Świdnicy Polskiej. Projekt zrealizowany w partnerstwie z DSDiK

41 Wartość projektu ok zł Bez udziału środków finansowych gminy Remont drogi wraz z powierzchniowym utrwaleniem i odwodnieniem Projekt zrealizowany w partnerstwie z firmą BISEK-Asfalt

42 Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Kapeli Kostomłocianie Wartość projektu zł Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego zł

43 Wartość projektu zł Koszt rozłożony na 5 lat Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Kostomłoty/ Projekt zrealizowany w partnerstwie z ENERGIĄ-Pro

44 Remont kościoła w Paździornie. Dofinansowanie zł. Remont kościoła w Piotrowicach. Dofinansowanie zł Dofinansowanie remontów zabytków

45 Remont kościoła w Wichrowie. Dofinansowanie zł. Remont kościoła w Osieku. Dofinansowanie zł. Dofinansowanie remontów zabytków

46 Powierzchniowe utrwalenie gminnej drogi w Osieku zł Powierzchniowe utrwalenie gminnej drogi w Jakubkowicach zł Inwestycje bez udziału środków zewnętrznych

47 Parking przy UG. Wartość projektu zł. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogdanowie. Wartość projektu zł. Inwestycje bez udziału środków zewnętrznych

48 Wymiana okien w świetlicach wiejskich. Wartość projektu zł Inwestycje bez udziału środków zewnętrznych

49 Kanalizacja na osiedlu w Piotrowicach zł. Sieć tranzytowa wodociągu Wichrów – Mieczków zł. Sieć wodociągowa Bogdanów zł. Inwestycje bez udziału środków zewnętrznych

50 Boiska sportowe w Jakubkowicach, Piotrowicach, Budziszowie i Wichrowie. Realizowane sposobem gospodarczym.

51 Zakupy inwestycyjne Samochód strażacki do OSP Bogdanów zł Wóz asenizacyjny dla ZGK zł

52 Od 2010 roku został wprowadzony fundusz sołecki – środki do rozdysponowania przez Zebranie Wiejskie. Rocznie w skali gminy zł

53 Gmina podpisała porozumienie z Powiatem Średzkim na dofinansowanie w wys zł przez gminę modernizacji drogi powiatowej Zabłoto – Kostomłoty – do A-4. Wartość zadania ok zł. oraz na dofinansowanie przez gminę w wys zł kosztów projektu budowy windy w budynku byłej szkoły w Piersnie. Wartość zadania zł. Gmina podpisała porozumienie z Powiatem Średzkim na dofinansowanie w wys zł przez gminę modernizacji drogi powiatowej Zabłoto – Kostomłoty – do A-4. Wartość zadania ok zł. oraz na dofinansowanie przez gminę w wys zł kosztów projektu budowy windy w budynku byłej szkoły w Piersnie. Wartość zadania zł.

54 Gmina złożyła wniosek do programu Leader na remont dachów na 10 obiektach komunalnych. Wartość zadania zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie remontu na ośmiu obiektach.

55 W partnerstwie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Gmina realizuje projekt Wdrażanie usprawnień zarządczych. Wartość projektu zł Dofinansowanie z POKL zł

56 Obręb geodezyjny i nr działki Powierzchnia [ha] Cel przejęcia Data złożenia wniosku Wichrów 274/15 0,49boisko Mieczków 220/1 0,50boisko Samborz 68/1 0,1359plac zabaw Chmielów 271/4 1,0418boisko i plac zabaw Ramułtowice 234/1510,1382park Chmielów 264 4,00świetlica, rekreacja, sport Piotrowice 593/49 0,2801droga na osiedlu Karczyce 223/3 0,05przepompownia ścieków Ramułtowice 238/ przepompownia ścieków Wilków Średzki 206/6 0,0315przepompownia ścieków Jarząbkowice 95/ przepompownia ścieków Ramułtowice 238/ studnia głębinowa Grunty w posiadaniu ANR, na które złożone zostały wnioski o nieodpłatne przejęcie przez Gminę Kostomłoty.

57 Rozwiązane ważniejsze problemy

58 Kwota wynikająca z pierwszych decyzji zł Zapłaciliśmy ostatecznie zł Opłaty podwyższone za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku w Wichrowie bez decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska w latach

59 Kwota wynikająca z pierwszych decyzji ok zł Zapłaciliśmy ostatecznie ok zł zł + odsetki. ok zł zł + odsetki zł Kwota należnych opłat podwyższonych za składowanie odpadów bez decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie za okres od do wg decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dn oraz z dn po procedurze odwoławczej do SKO i WSA i NSA od decyzji z dn Łączna kwota zapłaconych opłat podwyższonych (wraz z odsetkami) wg decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dn po procedurze odwoławczej do SKO od decyzji z dn

60 Likwidacja zadłużonego na około zł GOM zakończona wykreśleniem z KRS bez zobowiązań ze strony gminy. Likwidację rozpoczęto Likwidację zakończono Zgromadzenie Wspólników (wójt) podjęło uchwałę o odwołaniu poprzedniego likwidatora i powołało nowego – Pana E. Lipowczyka, likwidator składa w sądzie wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości, Sąd Rejonowy dla W-wia Fabrycznej, Wydział Gospodarczy ogłasza upadłość i powołuje syndyka, Sąd jw. kończy postanowieniem postępowanie upadłościowe

61 Sukcesy w skali kraju i województwa 41 miejsce w Polsce, 2 miejsce na Dolnym Śląsku, wśród gmin wiejskich najlepiej pozyskujących środki unijne za 2009 rok zł na jednego mieszkańca gminy.

62 Sukcesy w skali Kraju i województwa Gmina Fair Play 2010 Ten tytuł i certyfikat przyznała Gminie Kostomłoty kapituła konkursu Krajowej Izby Gospodarczej oraz fundacji – Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Certyfikatem tym szczycić się mogą samorządy, które stwarzają na swym terenie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej Certyfikat zostanie wręczony na uroczystej gali w Sali Kongresowej w Warszawie

63 Wszystkie osiągnięcia były możliwe dzięki: -mądrym decyzjom Rady Gminy Kostomłoty, -zaangażowaniu i wyrozumiałości mieszkańców gminy, -dobrej kadrze kierowniczej, -rzetelnej pracy pracowników i działaczy samorządowych, -działaniom oszczędnościowym. Wszystkie osiągnięcia były możliwe dzięki: -mądrym decyzjom Rady Gminy Kostomłoty, -zaangażowaniu i wyrozumiałości mieszkańców gminy, -dobrej kadrze kierowniczej, -rzetelnej pracy pracowników i działaczy samorządowych, -działaniom oszczędnościowym.

64 Wszystkim zaangażowanym w ten sukces składam serdeczne podziękowania Wójt Gminy Kostomłoty Wacław Jaskuła Wszystkim zaangażowanym w ten sukces składam serdeczne podziękowania Wójt Gminy Kostomłoty Wacław Jaskuła


Pobierz ppt "Ważniejsze inwestycje i działania Samorządu Gminy Kostomłoty w kadencji 2006-2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google