Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Wskaźniki dla bibliotek publicznych Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Wskaźniki dla bibliotek publicznych Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie."— Zapis prezentacji:

1 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Wskaźniki dla bibliotek publicznych Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości Wroclaw, 7-9 lipca, 2010 Torill Redse, Senior Adviser, ABM-utvikling E-mail: torill.redse@abm-utvikling.no

2 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Administracja krajowa i lokalna dąży do wykorzystywania różnego rodzaju danych i narzędzi w celu: przedstawienia działań/funkcjonalności/rozwoju w poszczególnych sektorach uzyskania podstawy do podejmowania decyzji w administracji publicznej na szczeblu lokalnym, a także krajowym Do tego celu mają służyć narzędzia zarządzania i rozwoju

3 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Na szczeblu krajowym należy skupić się na: krajowej polityce dotyczącej bibliotek priorytetach krajowych: strategiach i celach

4 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Podstawowe dokumenty kontekstowe: Reforma bibliotek 2014 – Część I: Strategie i inicjatywy – Część II: Norweska Biblioteka Ogólnokrajowa – sieć na rzecz wiedzy i kultury ABM-utvikling, 2006 Raport nr 23 do Stortingu (2008-2009): Biblioteka: ośrodek wiedzy dla społeczeństwa, miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych w epoce cyfrowej Ministerstwo Kultury i Spraw Kościelnych, 2009

5 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum W oparciu o powyższe dwa raporty podjęto próbę ustalenia wskaźników dla następujących zagadnień: biblioteka jako część społeczeństwa biblioteka jako przestrzeń do nauki i poszerzania wiedzy rozpowszechnianie kultury i literatury biblioteka jako przestrzeń krzewienia różnorodności kulturowej

6 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Na poziomie lokalnym należy skupić się na następujących obszarach: misja, strategia i cele biblioteki oferta świadczonych usług system jakości władz lokalnych

7 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Zarządzanie przez cele i wyniki skupia się na: – ustaleniu celów – pomiarze wyników – analizie wyników – porównaniu wyników i celów – wykorzystaniu tych informacji dla stworzenia lepszej biblioteki (działanie!)

8 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Zarządzanie przez cele i wyniki oznacza: sterowanie rozwój większą funkcjonalność ORAZ zarządzanie - TO NIE TYLKO sama kontrola!

9 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Cel projektu był następujący: Opracowanie narzędzi do oceny i zarządzania biblioteką oraz porównania jej z innymi bibliotekami, w oparciu o sformułowane cele biblioteki (i instytucji) oraz o ofertę świadczonych usług i system zarządzania jakością instytucji (władz miejskich).

10 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Projekt miał dwa cele: Opracowanie i przetestowanie zestawu wskaźników dla bibliotek publicznych i naukowych. Opracowanie i przetestowanie zestawu wskaźników na potrzeby prowadzonego benchmarkingu w bibliotekach publicznych i naukowych.

11 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Prace miały również obejmować: Zapoczątkowanie oraz zachęcanie do wykorzystywania zgromadzonych danych oraz wskaźników jakości i funkcjonalności w sektorze bibliotek Skupienie uwagi w bibliotekach na zarządzaniu przez cele i wyniki Zaangażowanie członków grupy projektowej jako innowatorów

12 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Definicja wskaźnika brzmi następująco: właściwość wyrażona w formie jakościowej i ilościowej służąca do oceny wartości danego działania lub usługi

13 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Wskaźnik funkcjonalności to: pomiar tego, w jakim stopniu dany pracownik, dział, organizacja lub instytucja spełnia swoje cele lub właściwość wyrażona w formie liczbowej, symbolicznej lub werbalnej otrzymana na podstawie danych statystycznych biblioteki służąca do opisu funkcjonalności danej biblioteki" (ISO 11620)

14 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Wskaźnik powinien być: Bogaty w informacje – pomocny w rozpoznawaniu problemów i podejmowaniu możliwych działań Wiarygodny – prowadzi zawsze do tych samych wyników, jeśli wykorzystywany jest w takich samych okolicznościach Trafny – mierzy to, co powinien mierzyć Odpowiedni – kompatybilny z obowiązującymi w bibliotece procedurami i środowiskiem pracy Praktyczny – łatwy do wykorzystania i zrozumienia, możliwy do zastosowania przy stosunkowo niewielkim nakładzie czasu ze strony personelu, kwalifikacji personelu, kosztów operacyjnych oraz czasu i cierpliwości użytkownika Porównywalny – umożliwiający porównanie wyników pomiędzy bibliotekami, które mają podobną misję, strukturę i klientów (Poll & te Boekhorst, 2007)

15 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Wskaźnik polega na zestawieniu dwóch lub więcej liczb, dzięki czemu możemy obserwować działalność biblioteki w trzech wymiarach: wielkość/pojemność koszty wykorzystanie Aby skutecznie wykorzystywać wskaźniki, musimy: mieć łatwy dostęp do wiarygodnych danych analizować dane oceniać dane

16 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum W skrócie: Wybierz misję i cele Wybierz wskaźniki Bądź praktyczny

17 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Dokonano oceny stosowalności poszczególnych wskaźników Czy cel jest opisany wystarczająco dobrze? Co mówi nam ten wskaźnik? Czy wskaźnik jest odpowiedni do porównania z innymi bibliotekami? Czy łatwo/trudno uzyskać dane? Z jakimi innymi wskaźnikami powinien być rozpatrywany? Czy wskaźnik jest wykorzystywany jako narzędzie zarządzania wewnętrznego?

18 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum AGOSPODARKA/ZASOBY A1Procent środków gminnych przyznanych bibliotece A2Koszty na godzinę otwarcia A3 Nabytki/ Koszty dostępu na osobę A4Procent wynagrodzenia – oraz nabytki/ koszty dostępu przeznaczone na nabytki A5Koszty na pobrany dokument A6Procent wydatków na nabytki/ koszty dostępu przeznaczone na zbiory elektroniczne

19 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum B WYKORZYSTANIE/ ODWIEDZINY B1Liczba odwiedzin na osobę B2Liczba odwiedzin elektronicznych na osobę B3Liczba wypożyczeń na osobę B4Liczba pobranych dokumentów na osobę B5Udział procentowy odwiedzin osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka B6 Udział procentowy odwiedzających z innych gmin B7Liczba uczestników w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę na osobę

20 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum C Zbiory/usługi/procesy C1Godziny otwarcia C2Osobolata (ile osób jest zatrudnionych w ciągu roku) na 1000 mieszkańców C3Nabytki na 1000 mieszkańców C4Udział procentowy nośników z funduszu kultury w całkowitych nabytkach C5Nośniki w językach innych niż skandynawskie i angielski C6Obrót z nośników w językach innych niż skandynawskie i angielski

21 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum C Zbiory/usługi/procesy C7Stosunek wypożyczeń z innych bibliotek do wypożyczeń do innych bibliotek C8Procent wypożyczeń z własnych zbiorów C9Liczba zapytań w punkcie informacyjnym na pracownika C10Czas spędzony w punkcie informacyjnym C11Czas spędzony na krajowych/regionalnych usługach bibliotekarskich C12Czas spędzony na działaniach dla bibliotek szkolnych

22 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum DRozwój/Innowacje/Marketing D1Czas spędzony na projektach D2Czas spędzony na podnoszeniu kompetencji D3Liczba organizowanych wydarzeń na pracownika D4Liczba organizowanych wydarzeń organizowanych we współpracy z innymi instytucjami na pracownika D5Liczba usług interaktywnych

23 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Pytania?


Pobierz ppt "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Wskaźniki dla bibliotek publicznych Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google