Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego
Kończymy dostosowanie gminy potem powiat potem miasto na prawie powiatu Z początkiem przyszłego roku chcemy wejść z pomocą doradczą do samorządów 1

2 Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego
Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI): pozwala kierownictwu jednostki na analizę stanu zarządzania i potencjału własnej jednostki pozwala na planowanie zmian i ich wdrażanie Metoda PRI dokonuje standaryzacji poszczególnych narzędzi zarządczych, aby zarówno kierownictwo jednostki przeprowadzające analizę, jak również pracownicy rozumieli je tak samo i mogli świadomie dokonywać samooceny. 2

3 Przywództwo i strategia. Zarządzanie zasobami i procesami.
Obszary zarządzania Przywództwo i strategia. Zarządzanie zasobami i procesami. Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. Partnerstwo. Zarządzanie usługami publicznymi. Funkcjonalny podział jednostki. Wyróżniono 5 obszarów zarządzania 3

4 Obszary i kryteria zarządzania (1)
Kryterium Przywództwo i strategia Przywództwo Zarządzanie strategiczne Zarządzanie zasobami i procesami Zarządzanie finansami Zarządzanie mieniem Zarządzanie przestrzenią Zarządzanie technologiami informacyjnymi Zarządzanie procesami Zarządzanie projektami Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji Planowanie, rekrutacja i selekcja Motywowanie, ocena i awansowanie Doskonalenie zawodowe Etyka 4

5 Obszary i kryteria zarządzania (2)
Kryterium Partnerstwo Komunikacja społeczna i partnerstwo publiczno-społeczne Partnerstwo publiczno-publiczne Współpraca z przedsiębiorcami i partnerstwo publiczno-prywatne Zarządzanie usługami publicznymi Usługi administracyjne Usługi społeczne Usługi techniczne Wspieranie rozwoju gospodarczego 5

6 Ogólny schemat Metody PRI
ANALIZA PLAN WDROŻENIE Ogólny schemat Metody PRI 6

7 Przeprowadzanie analizy instytucjonalnej
Analiza instytucjonalna jest przeprowadzana za pomocą kwestionariuszy diagnostycznych Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego jest dokonywana indywidualnie dla każdego kryterium zarządzania Każde z kryteriów zarządzania zawiera opis 5 stadiów rozwoju instytucjonalnego Kryteria zarządzania zostały przygotowane w oparciu o tzw. zasadę kumulacji (osiągnięcie wyższego stadium rozwoju wymaga spełnienia wszystkich warunków dla danego stadium i stadiów poprzedzających) 7

8 Kryterium zarządzania nr 12 Etyka
8

9 Kryterium zarządzania nr 12 Etyka
9

10 Kryterium zarządzania nr 12 Etyka
10

11 Kryterium zarządzania nr 12 Etyka
11

12 Kryterium zarządzania nr 12 Etyka

13 Kryterium zarządzania nr 12 Etyka
13

14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY INSTYTUCJONALNEJ GMINY
14

15 2. Zmodyfikowana metoda PRI pozwoli na:
Zastosowanie metody PRI do oceny stanu kontroli zarządczej W metodzie PRI, podobnie jak w KZ, jednym z istotniejszych elementów jest system wyznaczania celów i zadań oraz system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań 2. Zmodyfikowana metoda PRI pozwoli na: przyporządkowanie danej JST do określonego stadium rozwoju instytucjonalnego i wskazanie konkretnych obszarów rozwoju danej JST ustalenie stanu kontroli zarządczej w danej JST 15

16 Przebieg procesu doskonalenia zarządzania
PRI i jej modyfikacja Przebieg procesu doskonalenia zarządzania Krok 1: samoocena stanu zarządzania i potencjału jednostki, Krok 2: projektowanie zmian Krok 3: wdrożenie zmian Krok 4: ocena efektów Standaryzacja kryteriów oceny Stopniowana ocena zarządzania Wybór poziomu dojrzałości przez jednostkę Cel: zastosowanie metody PRI do oceny stanu kontroli zarządczej Zakończenie modyfikacji PRI - II połowa 2014 r. Informacje o metodzie PRI: 16

17 zmodyfikowaną metodą PRI
Zalety samooceny zmodyfikowaną metodą PRI Prostota (elektroniczny kwestionariusz samooceny – dostępny na stronie internetowej) Dopasowanie do potrzeb każdej gminy / powiatu Możliwość porównania stanu zarządzania z innymi JST Dwie oceny: w zakresie kryteriów PRI oraz realizacji standardów kontroli zarządczej Narzędzie opracowane przy współpracy MF i przez nie zatwierdzone 17

18 Inne produkty dla wszystkich JST
Baza wiedzy PRI Baza porównawcza (benchmarkingowa) JST badanych metodą PRI 18

19 Dziękujemy za uwagę Projekt Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google